Рішення № 30080013, 18.03.2013, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Дата ухвалення
18.03.2013
Номер справи
812/11406/12
Номер документу
30080013
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №812/11406/12

№ пр. 2/333/826/13

З А О Ч Н Е Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.03.2013 року м. Запоріжжя Комунарський районний суд м. Запоріжжя в складі:

головуючого судді: Холода Р.С.,

при секретарі: Жанжаровій О.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду цивільну справу за позовом Концерну «Міські теплові мережі» в особі філії Концерну «Міські теплові мережі» Комунарського району до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води, -

В С Т А Н О В И В:

21.12.2012 року Концерн «Міські теплові мережі» в особі філії Концерну «Міські теплові мережі» звернулося до Комунарського районного суду м. Запоріжжя з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води.

Позивач в обґрунтування позову вказав, що Концерн «МТМ» раніше звертався до суду із заявою про видачу судового наказу відносно ОСОБА_1 про стягнення з нього на їх користь заборгованість за надання послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води. На підставі ст.ст. 100-101 ЦПК України, ухвалою Комунарського районного суду м. Запоріжжя по справі №812/9786/12 від 29.11.2012 року відмовлено у прийняті заяви про видачу судового наказу в частині відкриття наказного провадження.

Також, позивач вказав, що 25.12.2007 року між Концерном «МТМ» та ОСОБА_1 було укладено Договір про надання послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води НОМЕР_2, за умовами якого позивач взяв на себе зобов'язання надавати послуги з централізованого опалення, постачання гарячої води, а відповідач зобов'язався своєчасно оплачувати надані послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених договором. Згідно п. 9 вказаного договору, розрахунковим періодом є календарний місяць. Оплата послуг здійснюється щомісячно не пізніше 20 числа кожного місяця, наступного за розрахунковим. Позивач у період з січня 2011 року по вересень 2012 рік включно надав Боржнику послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води у житлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1, на загальну суму 4 721,15 грн., яку відповідач повинен був сплатити відповідно до порядку та строки, визначені п. 9 вищевказаного договору. Відповідач частково здійснював оплату за надані послуги, тому станом на 23.10.2012 рік у нього виникла заборгованість у розмірі 3 210,37 грн., яка до теперішнього часу відповідачем не сплачена. У зв'язку з цим, позивач наполягає на задоволенні позовних вимог, просить стягнути з відповідача суму заборгованості в повному обсязі та судові витрати.

Представник позивача у судове засідання не з'явився, про час та місце слухання справи був повідомлений своєчасно та належним чином у встановленому законом порядку, про причину неявки суд не повідомив, але надав суду заяву в якій просить розглянути справу без його участі, позовні вимоги підтримує у повному обсязі, проти винесення судом заочного рішення по справі не заперечує.

Відповідач ОСОБА_1 у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно у встановленому законом порядку, судом була направлена судова повістка на адресу відповідача, за якою останній зареєстрований та фактично мешкає, на адресу суду повернувся конверт з судовою повісткою на ім'я відповідача з причини «за закінченням терміну зберігання», згідно відмітці листоноші, адресату було двічі залишено повідомлення про необхідність з'явитися для отримання кореспонденції, але відповідач з невідомих суду причин не з'явився за отриманням судової повістки. На підставі ч. 5 ст. 74 ЦПК України, суд вважає, що судовий виклик вручений відповідачу належним чином.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 169, 224-233 ЦПК України, суд вважає можливим, за згодою представника позивача, розглянути справу у відсутності відповідача та постановити заочне рішення.

Суд, дослідивши письмові докази, приходить до наступних висновків.

Судом встановлені такі факти та відповідні їм правовідносини.

Відповідно до договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води ОСОБА_1, проживає за адресою: АДРЕСА_1, є споживачем централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води (особовий рахунок НОМЕР_2) (а.с.7-9), що постачається концерном " Міські теплові мережі".

Згідно розрахунку суми заборгованості ОСОБА_1 станом на 23.10.2012 рік має заборгованість за централізоване опалення та централізоване постачання гарячої води за період з січня 2011 року по вересень 2012 року включно в сумі 3 210,37 гривень, яку добровільно ним не сплачено (а.с.6).

Концерн "Міські теплові мережі"включений до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та є юридичною особою (а.с.3-4).

Відповідно до п.2.1 Статуту концерну " Міські теплові мережі ", затвердженого розпорядженням Запорізького міського голови №2614 р від 03.10.2002 року, основною метою діяльності концерну "МТМ" є здійснення виробничо-технічної діяльності, спрямованої на надійне та безперебійне забезпечення споживачів тепловою енергією, одержання прибутку для здійснення діяльності концерну та задоволення на його основі соціально-економічних інтересів трудового колективу концерну (а.с.3-4).

Відповідно до ухвали Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 29.11.2012 року, у прийнятті заяви Концерну «МТМ» про видачу судового наказу за вимогою про стягнення заборгованості із ОСОБА_1 відмовлено на підставі ч. 6 ст. 100 ЦПК України (а.с.5).

Згідно до ст.ст.67, 68 ЖК України наймачі (власники) квартир зобов'язані щомісяця своєчасно вносити плату за комунальні послуги, до числа яких входять послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води.

На підставі п.18 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №630 від 21.07.2005 року, плата за надані послуги вноситься щомісячно.

Згідно зі ст.526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору або вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.611 ЦК України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема відшкодування збитків та моральної шкоди. Згідно зі ст.610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

На підставі ч.1 ст.625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Відповідно до вимог ст.1213 ЦК України відповідач повинен відшкодувати вартість безпідставно набутої теплової енергії.

Таким чином, суд приходить до висновку, що внаслідок неправомірних дій відповідача, які виразились в порушенні строків та порядку оплати послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води, позивач зазнав збитків, які підлягають відшкодуванню.

Відповідно до ч.1 ст.88 ЦПК України, так як судове рішення ухвалюється у повному обсязі на користь позивача, понесений ним і документально підтверджений судовий збір, підлягають стягненню з відповідача.

Керуючись ст.ст.526, 611, 625, 1213 ЦК України, ст.ст.67, 68 ЖК України, п.18 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №630 від 21.07.2005 року, ч.4 ст.169, ст.ст.174, 209, 214-215 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити в повному обсязі.

Стягнути із ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, який проживає за адресою: АДРЕСА_1, на користь Концерну «Міські теплові мережі» (м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, б. 137, р/р № 26004045320001 в АКБ «Індустріалбанк», МФО 313849, код ОКПО 32121458, Свідоцтво платника ПДВ № 11030127, ІПН: 321214508249) заборгованість у розмірі 3 210 грн. 37 коп. (три тисяч двісті десять гривень тридцять сім копійок ).

Стягнути з ОСОБА_1 судовий збір на користь Концерну «Міські теплові мережі» у розмірі 214 грн. 60 коп. (двісті чотирнадцять гривень шістдесят копійок).

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене відповідачем в апеляційному порядку.

Суддя: Р.С. Холод

Часті запитання

Який тип судового документу № 30080013 ?

Документ № 30080013 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 30080013 ?

Дата ухвалення - 18.03.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 30080013 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 30080013 ?

В Комунарський районний суд м. Запоріжжя
Попередній документ : 30079975
Наступний документ : 30080021