Рішення № 29559719, 21.02.2013, Господарський суд Сумської області

Дата ухвалення
21.02.2013
Номер справи
920/182/13-г
Номер документу
29559719
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

21.02.13Справа № 920/182/13-г.

За позовом: Підприємства фірми «КОНСТАНТА» (у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю), м. Суми

до відповідача: фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, м. Суми

про стягнення 208 976 грн. 69 коп.

Суддя Лущик М.С.

Представники сторін:

від позивача - представник Моісеєнко В.В., довіреність б/н від 21.12.2012р.

від відповідача - не з'явився

За участю секретаря судового засідання Тимченко О.О.

Суть спору: позивач відповідно до поданого ним позову, просить суд стягнути з відповідача 208 976 грн. 69 коп., в тому числі 160 683 грн. 47 коп. заборгованості по орендній платі відповідно до договору оренди частини нежитлового приміщення б/н від 02.04.2007 року, укладеного між сторонами у справі, 19 689 грн. 72 коп. пені відповідно до пункту 4.4 даного договору, 20 777 грн. 51 коп. інфляційних нарахувань, 7 825 грн. 99 коп. 3% річних; а також просить суд стягнути судовий збір в розмірі 4 179 грн. 54 коп.

Відповідач у судове засідання не з'явився, обґрунтованого письмового відзиву на позовну заяву не подав, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення, тому згідно вимог статті 75 Господарського процесуального кодексу України, справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

На виконання вимог ухвали господарського суду Сумської області від 24.01.2013р. про порушення провадження у справі № 920/182/13-г, позивач надав додаткові матеріали на 110 аркушах для долучення до матеріалів справи.

До початку судового слухання справи позивач надав заяву про уточнення позовних вимог б/н від 14.02.2013р., де просить суд стягнути з відповідача 191 741 грн. 33 коп., в тому числі 160 683 грн. 47 коп. заборгованості по орендній платі відповідно до договору оренди частини нежитлового приміщення б/н від 02.04.2007 року, укладеного між сторонами у справі, 2 454 грн. 36 коп. пені відповідно до пункту 4.4 даного договору за період з 01.02.2012р. по 01.08.2012р., 20 777 грн. 51 коп. інфляційних нарахувань за період з 01.01.2010р. по 31.12.2012р., 7 825 грн. 99 коп. 3% річних за період з 01.01.2010р. по 31.12.2012р.; а також просить суд стягнути судовий збір в розмірі 4 179 грн. 54 коп.

В даному судовому засіданні представник позивача наполягає на задоволенні позовних вимог.

Відповідно до вимог статті 22 Господарського процесуального кодексу України, суд приймає до розгляду та долучає до матеріалів справи надані позивачем письмові докази та заяву про уточнення позовних вимог.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача та оцінивши надані докази, суд

ВСТАНОВИВ:

02.04.2007 року між позивачем та відповідачем укладено договір оренди нежитлового приміщення, відповідно до якого позивач передав, а відповідач прийняв у строкове платне користування (оренду) частину нежитлового приміщення за адресою: м. Суми, вул. Воскресенська, 7, що складається з 8-ми приміщень (ХІІ-ХІХ), загальною площею 79,7 кв. м. з розрахунку 6 доларів США за 1 кв. м. за курсом НБУ на дату оплати.

Відповідно до пункту 6.1. даного договору, договір вступає в силу з дня підписання і діє до 02.04.2012р.

Згідно з пунктом 3.2. вказаного договору, відповідач зобов'язується сплачувати орендну плату до 20 числа місяця, наступного за розрахунковим, в гривні із розрахунку 6 доларів США за 1 кв. м. за курсом НБУ на дату оплати.

В обгрунтування позовних вимог позивач зазначає, що відповідач в порушення умов укладеного між сторонами у справі договору оренди, не сплачував орендну плату і станом на 14.02.2013р. має заборгованість по орендній платі за договором оренди нежитлового приміщення б/н від 02.04.2007р. в розмірі 160 683 грн. 47 коп.

Згідно статей 526, 629 Цивільного кодексу України, пункту 1 статті 193 Господарського кодексу України, зобов'язання повинні виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться, одностороння відмова від зобов'язання не допускається; договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Пунктом першим статті 610 Цивільного кодексу України встановлено, що порушенням зобов'язання є його невиконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Відповідач в порушення умов укладеного між сторонами договору оренди та вищевказаних правових норм, користувався майном позивача та не сплачував орендну плату в повному обсязі, про що свідчить довідка - розрахунок боргу станом на 01.10.2012р., виставлені до оплати позивачем рахунки та акти звірки взаєморозрахунків, підписані сторонами у справі та скріплені їх печатками, копії яких долучено до матеріалів справи, а оригінали досліджено судом під час судового слухання справи.

Оскільки відповідач не скористався правом на участь у судовому засіданні,обґрунтованого відзиву на позов та доказів сплати суми заборгованості по орендній платі не подав, а факт заборгованості відповідача по сплаті орендної плати в розмірі 160 683 грн. 47 коп. за період 2009-2012 років повністю підтверджується матеріалами справи, тому вимоги позивача в цій частині суд вважає правомірними, обґрунтованими і такими, що підлягають задоволенню на підставі статей 525, 526 Цивільного кодексу України.

Відповідно до пункту 4.4. договору оренди нежитлового приміщення б/н від 02.04.2007р., позивач просить суд стягнути з відповідача пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості партії товару за кожен день прострочення.

Відповідно до наданого позивачем розрахунку сума пені становить 2 454 грн. 36 коп., нарахована за період з 01.02.2012р. по 01.08.2012р.

Статтею 230 Господарського кодексу України визначено, що штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, не виконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Статтею 3 Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань» передбачено, що розмір пені обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Частина 6 статті 232 названого Кодексу встановлює, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Оскільки, права позивача щодо стягнення з відповідача пені в розмірі 2 454 грн. 36 коп. за період з 01.02.2012р. по 01.08.2012р., передбачені умовами договору, нараховані в межах строку позовної давності, тому позовні вимоги в зазначеній частині, також є обґрунтованими та підлягають задоволенню на підставі вимог статей 549-552 Цивільного Кодексу України.

Крім цього, за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань позивач просить стягнути з відповідача 20 777 грн. 51 коп. інфляційних нарахувань за період з 01.01.2010р. по 31.12.2012р. та 7 825 грн. 99 коп. 3% річних за період з 01.01.2010р. по 31.12.2012р., в обґрунтування зазначених вимог позивачем наведено обґрунтований розрахунок 3 % річних та інфляційних нарахувань.

Статтею 625 Цивільного кодексу України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимоги кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлено договором, або законом.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що позовні вимоги, стосовно стягнення з відповідача на користь позивача 20 777 грн. 51 коп. інфляційних нарахувань за період з 01.01.2010р. по 31.12.2012р. та 7 825 грн. 99 коп. 3% річних за період з 01.01.2010р. по 31.12.2012р. є обґрунтованими та підлягають задоволенню на підставі статті 625 наведеного вище Кодексу.

Згідно із вимогами ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести суду ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень.

При зазначених обставинах, вимоги позивача є правомірними, обґрунтованими, і підлягають задоволенню в повному обсязі.

Позивачем, при поданні позовної заяви б/н від 22.01.2013р. про стягнення з відповідача на користь позивача 208 976 грн. 69 коп., у відповідності до платіжного доручення № 1139 від 01.21.2013р. сплачено судовий збір в розмірі 4 179 грн. 54 коп. За заявою б/н від 14.02.2013р. позивач зменшив позовні вимоги та просить суд стягнути з відповідача 191 741 грн. 33 коп. заборгованості.

Згідно положень пункту 1 частини першої статті 7 Закону України «Про судовий збір», сплачена сума судового збору повертається за ухвалою суду в разі зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом.

Тому, згідно із положеннями зазначеної правової норми, у зв'язку зі зменшенням розміру позовних вимог позивачу повертається 350 грн. 72 коп. судового збору сплаченого за платіжним дорученням № 1139 від 01.21.2013р., оригінал якого знаходиться у господарському суді Сумської області в матеріалах справи № 920/182/13-г.

Відповідно до Закону України «Про судовий збір» та статті 49 Господарського процесуального кодексу України на відповідача покладається судовий збір в сумі 3 828 грн. 82 коп.

На підставі викладеного, керуючись статтями 44, 49, 82, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, іден. номер НОМЕР_1) на користь Підприємства фірми «КОНСТАНТА» (у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю) (40000, м. Суми, вул. Воскресенська, буд. 7, код ЄДРПОУ 31014406) 191 741 грн. 33 коп. боргу по орендній платі, 2 454 грн. 36 коп. пені, 7 825 грн. 99 коп. - 3 % річних, 20 777 грн. 51 коп. інфляційних нарахувань та 3 828 грн. 82 коп. судового збору.

3. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

4. Повернути Підприємству фірмі «КОНСТАНТА» (у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю) (40000, м. Суми, вул. Воскресенська, 7, код ЄДРПОУ 31014406) з державного бюджету України (р/р 31218206783002, код бюджетної класифікації доходів 22030001, одержувач - УДКС у м. Суми (м. Суми), код ЄДРПОУ 37970593, банк одержувача - ГУ ДКСУ у Сумській області, МФО 837013) судовий збір в розмірі 350 грн. 72 коп., у зв'язку зі зменшенням розміру позовних вимог, сплачений відповідно до платіжного доручення № 1139 від 01.21.2013р., оригінал якого міститься в матеріалах справи № 920/182/13-г.

Повне рішення складено 25.02.2013р.

Суддя М. С. Лущик

Попередній документ : 29559703
Наступний документ : 29559722