Рішення № 29238673, 04.02.2013, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Дата ухвалення
04.02.2013
Номер справи
812/10078/12
Номер документу
29238673
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Cправа № 812/10078/12

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.01.2013 р. м. Запоріжжя

Комунарський районний суд м. Запоріжжя у складі:

головуючого судді Наумової І.Й.

при секретарі Кунець В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк „Надра до ОСОБА_1 про стягнення суми боргу за кредитним договором, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду з вищезазначеним позовом, посилаючись на те, що 19.12.2006 р. між ВАТ «Надра» (правонаступником якого є позивач) та відповідачем був укладений Договір про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб. Позивач вказує, що даний Договір був укладений шляхом отримання Позивачем особисто від Відповідача письмового підтвердження про приєднання до умов Договору, підписаного Відповідачем, яким є «ОСОБА_2 клієнта на оформлення кредитної картки» та підписання Виписки-повідомлення, що надається Позивачем Відповідачу. Позивач вказує, що приєднавшись до Договору, Відповідач та Позивач визначилися з усіма істотними умовами договору, а саме: найменуванням банківського продукту - «Кредитна картка з пільговим періодом кредитування « 45 днів кредиту без відсотків»; валютою рахунку - українська гривня; сумою ліміта кредитування -2 900.00 грн.; відсотковою ставкою за користування кредитом, що зазначена в Виписці - повідомленні. ОСОБА_2 до пунктів 2.3, 3.3, 3.4, 11.2 Договору та на підставі ОСОБА_3 видав Відповідачу кредитну картку VISA, що підтверджується розпискою Відповідача про отримання кредитної картки, відкрив Відповідачу картковий рахунок №77999643 в національній валюті України за тарифним пакетом «Справжня кредитна картка « 45 днів кредиту без відсотків», встановив ліміт кредитування в розмір 2 900.00 грн. та забезпечив видачу кредиту шляхом списання з карткового рахунку сум за рахунок кредитних коштів в межах встановленого ліміту кредитування, виконав усі розпорядження Відповідача щодо перерахування, видачі відповідних сум з рахунків та проведення інших операцій за рахунками обраного продукту. Відповідач зобов'язався здійснювати оплату послуг Позивача згідно тарифів Позивача у строки, передбачені умовами даного Договору, здійснювати погашення обов'язкових мінімальних платежів з першого дня наступного розрахункового періоду до 15 числа наступного місяця включно. При цьому для Відповідача встановлюється розмір щомісячного обов'язкового мінімального платежу в відсотках від фактичної суми кредитної заборгованості згідно обраного тарифного пакету. Відповідачем не виконані вищевказані умови договору, у звязку з чим станом на 29.12.2011 року за Відповідачем наявна заборгованість за картковим рахунком в сумі 6 399,95 грн., в тому числі: непогашений кредит - 2 742,47 грн.; - несплачені відсотки - 2 675,75 грн.; - штраф за несвоєчасне погашення мінімального платежу 981,73 грн. На підставі вищевикладеного, позивач просить стягнути з відповідача вищевказану заборгованість та судові витрати.

В судове засідання представник позивача не зявився, надав суду заяву з проханням розглянути справу без його присутності, позовні вимоги підтримує, відносно винесення заочного рішення не заперечує.

Відповідач у судове засідання не зявилась, про час, дату та місце слухання справи була повідомлена належним чином. Керуючись ст. 169 ЦПК України, суд вважає можливим розглянути справу у відсутності відповідача на підставі наявних у ній доказів, та на підставі ст. 224 ЦПК України, за згодою представника позивача, ухвалити заочне рішення.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі з наступних підстав.

Судом встановлені наступні обставини та правовідносини.

19.12.2006 року Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк «Надра», правонаступником якого з 04.02.2011 року є Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Надра» та гр. ОСОБА_1, уклали Договір про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб.

Даний Договір був укладений шляхом отримання Позивачем особисто від Відповідача письмового підтвердження про приєднання до умов Договору, підписаного Відповідачем, яким є «ОСОБА_3 клієнта на оформлення кредитної картки» та підписання Виписки-повідомлення, що надається Позивачем Відповідачу (а.с. 6-7, 11,12).

Згідно з п. 3.1, 18.2, 18.3 Договору підписанням ОСОБА_2 підтверджує ознайомлення та згоду з умовами Договору, який є публічним та розміщений на офіційному сайті ПАТ «КБ «Надра», а також підтверджує ознайомлення та згоду з тарифами Позивача відповідно до обраного тарифного пакету.

ОСОБА_2 до пунктів 2.3, 3.3, 3.4, 11.2 Договору та на підставі ОСОБА_3 видав Відповідачу кредитну картку VISA, що підтверджується розпискою Відповідача про отримання кредитної картки, відкрив Відповідачу картковий рахунок №77999643 в національній валюті України за тарифним пакетом «Справжня кредитна картка « 45 днів кредиту без відсотків», встановив ліміт кредитування в розмір 2 900.00 грн. та забезпечив видачу кредиту шляхом списання з карткового рахунку сум за рахунок кредитних коштів в межах встановленого ліміту кредитування, виконав усі розпорядження Відповідача щодо перерахування, видачі відповідних сум з рахунків та проведення інших операцій за рахунками обраного продукту.

ОСОБА_2 до пунктів 5.2.4, 5.2.5 Договору Відповідач зобов'язався здійснювати оплату послуг Позивача згідно тарифів Позивача у строки, передбачені умовами даного Договору, здійснювати погашення обов'язкових мінімальних платежів з першого дня наступного розрахункового періоду до 15 числа наступного місяця включно. При цьому для Відповідача встановлюється розмір щомісячного обов'язкового мінімального платежу в відсотках від фактичної суми кредитної заборгованості згідно обраного тарифного пакету.

ОСОБА_2 до п. 11.4, 11.6 Договору Позивач нараховує відсотки. Відсотки за користування кредитом нараховуються Банком щомісячно в білінговий день на суму фактичної кредитної заборгованості з дати фактичного списання коштів з карткового рахунку до дати погашення кредиту. При розрахунку відсотків приймається 360 (триста шістдесят) днів на рік, у місяці - календарна кількість днів. При цьому розмір відсоткової ставки встановлюється згідно умов тарифного пакету «Справжня Кредитна Картка « 45 днів кредиту без відсотків» та зазначається в виписці - повідомленні, яку Відповідач підписує власноруч.

З матеріалів справи вбачається, що відповідач не виконав вимоги щодо оплати послуг, погашення обовязкових мінімальних платежів, та нарахованих відсотків.

Згідно з п. 11.10 Договору та згідно умов тарифного пакету у випадку несплати Відповідачем в строк до 15 числа наступного місяця обов'язкового мінімального платежу, ПАТ «Надра» нараховує: - штраф за несвоєчасне погашення мінімального платежу в розмірі зазначеному в тарифному пакеті, за кожен випадок;

додаткову відсоткову ставку за перевищення ліміту кредитування та прострочення сплати мінімального платежу в розмірі, зазначеному в тарифному пакеті, за кожний день прострочення.

Станом на 29.12.2011 р. за Відповідачем наявна заборгованість за картковим рахунком в сумі 6 399,95 грн., в тому числі: непогашений кредит - 2 742,47 грн.; - несплачені відсотки - 2 675,75 грн.; - штраф за несвоєчасне погашення мінімального платежу 981,73 грн..

Дані обставини підтверджуються дослідженими в судовому засіданні доказами.

ОСОБА_2 до вимог ст.ст. 526, 527 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору.

ОСОБА_2 до ст. 612 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобовязання.

Аналізуючи зібрані докази, суд вважає, що позовні вимоги повинні бути задоволені повністю.

Крім того, відповідно до вимог ст. 88 ЦПК України з відповідача підлягають стягненню судові витрати, які підтверджені платіжним дорученням.

Керуючись ст. ст. 10, 11, 60, 88, 209, 212, 214-215, 224 ЦПК України, ст. ст. 526, 527 ЦК України, -

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1) на користь на користь Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» (к/р 32002180102, МФО 321024, код ЄДРПОУ 20025456) заборгованість за договором про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб від 05.10.06 року в сумі 6 399.95 гривень та витрати понесені витрати на сплату судового збору у розмірі 214,60 гривень. Всього на суму 6613,60 грн. (шість тисяч шістсот тринадцять гривень 60 коп.)

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом десяти днів з дня його проголошення до Апеляційного суду Запорізької області через Комунарський районний суд м. Запоріжжя. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя:І.Й. Наумова

Часті запитання

Який тип судового документу № 29238673 ?

Документ № 29238673 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 29238673 ?

Дата ухвалення - 04.02.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 29238673 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 29238673 ?

В Комунарський районний суд м. Запоріжжя
Попередній документ : 29238670
Наступний документ : 29238679