Постанова № 29162479, 31.01.2013, Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим

Дата ухвалення
31.01.2013
Номер справи
801/114/13-а
Номер документу
29162479
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

вул. Севастопольська, 43, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, Україна, 95013

ПОСТАНОВА

Іменем України

31 січня 2013 р. 16:22 Справа №801/114/13-а

Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим у складі головуючого судді Котаревої Г.М., за участю секретаря Бездушної І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Чайка 93»

до Державної податкової інспекції у м. Сімферополі АР Крим ДПС

про визнання протиправним та скасування наказу, визнання протиправними дій

за участю представників:

позивача - Шемет З.О., довіреність №б/н від 01.11.12р.;

відповідача - Жукова О.М., довіреність №55/100 від 31.07.12р.;

Суть спору: Товариство з обмеженою відповідальністю «Чайка 93» (далі - позивач, ТОВ «Чайка 93») звернулось до Окружного адміністративного суду АР Крим з адміністративним позовом до Державної податкової інспекції у м. Сімферополі АР Крим ДПС (далі - відповідач, ДПІ у м. Сімферополі АР Крим ДПС) про визнання протиправним та скасування Наказу від 13.12.12р. №3250 «Про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Чайка 93» з питань дотримання вимог податкового законодавства при визначенні єдиного податку та податку на додану вартість по взаємовідносинам з КП «Альянс» (ЄДРПОУ 32468182), ПП «Пан Буд» (ЄДРПОУ 37081614), ТОВ «Строитель плюс» (ЄДРПОУ 31263808) за період з грудня 2009 року по лютий 2012 року, визнання протиправними дій щодо проведення зазначеної перевірки, мотивуючи свої вимоги тим, що зазначені дії вчинені, а наказ винесений, із порушенням норм податкового законодавства.

Ухвалами Окружного адміністративного суду АР Крим від 10.01.13р. відкрито провадження по адміністративній справі та закінчено підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду.

Представник позивача у судовому засіданні наполягав на задоволенні позовних вимог.

Представник відповідача у судовому засіданні проти позову заперечував з підстав, наведених у запереченнях від 31.01.13р.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представників сторін, дослідивши надані докази, суд

ВСТАНОВИВ:

13.12.12р. Державною податковою інспекцією у м. Сімферополі АР Крим ДПС було видано наказ №3250 «Про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Чайка 93» з питань дотримання вимог податкового законодавства при визначенні єдиного податку та податку на додану вартість по взаємовідносинам з КП «Альянс» (ЄДРПОУ 32468182), ПП «Пан Буд» (ЄДРПОУ 37081614), ТОВ «Строитель плюс» (ЄДРПОУ 31263808) за період з грудня 2009 року по лютий 2012 року, з 17.12.12р. тривалістю 5 робочих днів (а.с.15).

На підставі зазначеного наказу, посадовими особами ДПІ у м. Сімферополі АР Крим ДПС було проведено документальну позапланову невиїзну перевірку ТОВ «Чайка 93» з питань дотримання вимог податкового законодавства при визначенні єдиного податку та податку на додану вартість по взаємовідносинам з КП «Альянс» (ЄДРПОУ 32468182), ПП «Пан Буд» (ЄДРПОУ 37081614), ТОВ «Строитель плюс» (ЄДРПОУ 31263808) за період з грудня 2009 року по лютий 2012 року, за результатами якої було складено акт від 28.12.12р. №10579/15-2/20696558 (а.с. 39-40).

Позивач, не погодившись з Наказом відповідача про призначення перевірки та проведення самої перевірки, звернувся до суду.

Вирішуючи питання щодо обґрунтованості позовних вимог суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною 1 ст.9 КАС України встановлено, що суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч.3 ст. 2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

В якості підстав для проведення перевірки відповідач зазначив в наказі пп.п.20.1.14 п.20.1 ст.20, п.п.75.1.2 п.75.1. ст.75, п.78.1 ст.78, п.79.1 ст.79 Податкового Кодексу України.

Відповідно до п.п. 20.1.14 п.20.1 ст.20 Податкового Кодексу 20.1.4. податкові органи мають право проводити перевірки платників податків (крім Національного банку України) в порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно ст. 75 Податкового Кодексу України органи державної податкової служби мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Відповідно до п.75.1.2. ст. 75 ПК України документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, а також отриманих в установленому законодавством порядку органом державної податкової служби документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Документальна планова перевірка проводиться відповідно до плану-графіка перевірок.

Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи органу державної податкової служби і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин, визначених цим Кодексом.

Документальною виїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка.

Документальною невиїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в приміщенні органу державної податкової служби.

Судом встановлено, що згідно Наказу від 13.12.12р. №3250 відповідачем вирішено провести саме документальну позапланову невиїзну перевірку.

Проведення вказаних перевірок регламентується ст.ст. 78, 79 Податкового Кодексу України.

Аналіз вказаних правових норм, надає можливість зробити висновок про наявність у відповідача законодавчо встановлених повноважень на проведення документальних позапланових перевірок.

Враховуючи те, що рішення про проведення документальної позапланової перевірки, відповідно до п.78.4 ст.78 Податкового Кодексу України, оформлюється Наказом, суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення адміністративного позову в частині визнання неправомірними дії ДПІ у м. Сімферополі АР Крим ДПС в частині відсутності повноважень органу ДПС для видання наказу про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Чайка 92» від 13.12.12р. №3250.

Згідно із пунктом 79.1 статті 79 ПК України документальна невиїзна перевірка здійснюється у разі прийняття керівником органу державної податкової служби рішення про її проведення та за наявності обставин для проведення документальної перевірки, визначених статтями 77 та 78 цього Кодексу. Документальна невиїзна перевірка здійснюється на підставі зазначених у підпункті 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 цього Кодексу документів та даних, наданих платником податків у визначених цим Кодексом випадках, або отриманих в інший спосіб, передбачений законом.

Суд враховує, що в якості нормативного обґрунтування видання від 13.12.12р. №3250 відповідачем зазначено ст.79 ПК України, при цьому призначено проведення невиїзної перевірки. Проте зазначене на думку суду не впливає на наявність чи відсутність підстав для його видання, а пов'язане з подальшими діями відповідача щодо реалізації зазначеного наказу, що не може бути підставою для його скасування.

Щодо наявності підстав для видання оскаржуваного наказу відповідно до ст. 78 ПК України, суд зазначає наступне.

Відповідно до від 13.12.12р. №3250 перевірка призначена з підстав, визначених в п.78.1 ст.78 Податкового Кодексу України

Слід зазначити, що відповідачем в Наказі від 13.12.12р. №3250 не було конкретизовано, відповідно до якого саме п.78.1. ст. 78 ПК України було призначено проведення перевірки, проте, аналіз фактичних обставин, що були зазначені в мотивувальній частині виданого наказу, на підставі наявних у справі заперечень відповідача суд робить висновок про те, що проведення перевірки було зумовлено п.п.78.1.1 ст.78 ПК України, тобто такі обставини:

- за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

08.11.12р. за вих. №54786/10/15-2 на адресу позивача було направлено запит відповідно до п.п.20.1.6 п.20.1 ст.20 та п.73.3. ст.73 Податкового кодексу України.

Відповідач просив надати інформацію та її документальне підтвердження (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою копії первинних, бухгалтерських та інших документів, що підтверджують фінансово-господарські відносини, вид, обсяг і якість операцій та розрахунків, що здійснювалися) для з'ясування реальності та повноти відображення в бухгалтерському та податковому обліку із відповідним відображенням у податкових деклараціях (розрахунках, звітах, тощо) результатів операцій по господарських відносинах із з КП «Альянс» (ЄДРПОУ 32468182) та ТОВ «Строитель плюс» (ЄДРПОУ 31263808) за період 01.08.09р. по 31.08.12р., для чого пропонувався перелік необхідних документів.

Зазначений лист позивачем було отримано 09.11.12р., про що свідчить відтиск поштового штемпелю на конверті (а.с. 18-19)

На поданий запит позивачем було направлено відповідь 16.11.12р. за вих. №3, відповідно до якого позивач, посилаючись на суперечність направленого запиту п.73.3. ст.73 ПК України, відмовився надавати необхідну інформацію (а.с.20-21).

Враховуючи відмову позивача від надання інформації пропонувалось призначити позапланову невиїзну перевірку позивача по взаємовідносинах з КП «Альянс», ПП «Пан Буд» та ТОВ «Строитель плюс».

Аналіз норми п.п.78.1.1. ст.78 ПК України, дає можливість зробити висновок про наявність сукупності обставин, які надають право органам державної податкової служби проводити позапланові документальні перевірки, а саме:

- наявність інформації за результатами проведених перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації, які свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства;

- не надання платником податків пояснень та їх документального підтвердження на обов'язків письмовий запит протягом 10-ті днів з дня отримання запиту.

Суд враховує, що відповідач відповідно до п.п. 78.1.1. ст. 78 ПК України має керуватись або результатами перевірок інших платників податків, або податковою інформацією.

Відповідно до п. 1.3 Наказу ДПА України №213 від 14.04.11р. обґрунтовані пропозиції щодо необхідності проведення документальної позапланової або фактичної перевірки оформлюються доповідною запискою (висновком) за підписом керівника структурного підрозділу, який відповідно до функціональних обов'язків має інформацію, що може слугувати підставою для проведення документальної позапланової або фактичної перевірки відповідно до чинного законодавства. Доповідна записка (висновок) надається на розгляд керівника органу ДПС, який приймає рішення про доцільність проведення такої перевірки та визначає підрозділ, який буде проводити (очолювати) цю перевірку, відповідати за її організацію та координацію дій залучених працівників інших структурних підрозділів, а також реалізацію матеріалів.

При цьому, надаючи оцінку доводам позивача щодо протиправності витребування інформації, суд зазначає наступне.

Згідно п.п.73.3. ст.73 ПК України органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Такий запит підписується керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби і повинен містити перелік інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а також підстави для надіслання запиту.

Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби;

2) для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) під час проведення перевірок;

3) виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків;

4) щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної;

5) у разі проведення зустрічної звірки;

6) в інших випадках, визначених цим Кодексом.

Запит вважається врученим, якщо його надіслано поштою листом з повідомленням про вручення за податковою адресою або надано під розписку платнику податків або іншому суб'єкту інформаційних відносин або його посадовій особі.

Платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані подавати інформацію, визначену у запиті органу державної податкової служби, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом). У разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому цього пункту, платник податків звільняється від обов'язку надавати відповідь на такий запит.

Порядок отримання інформації органами державної податкової служби за їх письмовим запитом визначається Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до п.п.9,10 Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1245(зі змінами та доповненнями) органи державної податкової служби мають право звернутися до суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та документального підтвердження такої інформації. В окремих випадках зазначений запит може надсилатися з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку з накладенням електронного цифрового підпису органу державної податкової служби.

Запит щодо отримання податкової інформації від платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин оформляється на бланку органу державної податкової служби та підписується керівником (заступником керівника) зазначеного органу.

У запиті зазначаються:

- посилання на норми закону, відповідно до яких орган державної податкової служби має право на отримання такої інформації;

- підстави для надіслання запиту;

- опис інформації, що запитується, та в разі потреби перелік документів, що її підтверджують.

В листі від 08.11.12р. за вих. №54786/10/15-2 відповідачем зазначено посилання на норми закону, підстави для надіслання запиту (встановлення сумнівності господарських операцій з контрагентами позивача - КП «Альянс», ПП «Пан Буд» та ТОВ «Строитель плюс») та опис необхідної інформації.

Фактично при організації проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Чайка 93», відповідачем виконані всі вимоги, передбачені п.п. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78, п. 79.2 ст. 79 ПК України, а також Наказу ДПА України від 14.04.11р. №213 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку організації та проведення перевірок платників податків».

На думку суду відсутність посилання на конкретний акт перевірки не впливає на правомірність дій податкового органу з витребування необхідної інформації у позивача.

Крім того, суд враховує, що ПК України передбачає й інші окремі випадки, коли платник податків зобов'язаний надавати інформацію за запитом податкового органу, зокрема ст.78 ПК України.

Отже, в даному випадку підставами для звернення відповідача до позивача з запитом від 08.11.12р. були обставини, передбачені п.п.1,6 ч.3 п.73.3. ст.73 ПК України.

Згідно п.14 Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані подавати інформацію, визначену у запиті органу державної податкової служби, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту, якщо інше не передбачено Податковим кодексом України.

У разі коли за результатами перевірок інших платників податків або за результатами аналізу податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, платник податків зобов'язаний надати пояснення та їх документальне підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня надходження запиту.

Отже відповідач мав підстави для направлення на адресу позивача запиту від 08.11.12р. за вих. №54786/10/15-2, а позивач, відповідно - обов'язок надання необхідних пояснень та витребуваної інформації.

Суд також зазначає, що само по собі надання відповіді будь-якого змісту (відмова від надання інформації та пояснень) в розумінні ст.78 ПК України не може свідчити про виконання платником податків обов'язку, передбаченого п. 78.1.1. ст.78 ПК України, і як наслідок є підставою для проведення перевірки, яка була призначена відповідачем відповідно до Наказу від 13.12.12р. №3250.

За таких обставин, суд дійшов висновку про відсутність підстав для визнання оскаржуваного Наказу протиправним та задоволення позову й в цій частині.

Стосовно визнання протиправними дій щодо проведення зазначеної перевірки, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 79.2 ст. 79 ПК України документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами органу державної податкової служби виключно на підставі рішення керівника органу державної податкової служби, оформленого наказом, та за умови надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.

Виконання умов цієї статті надає посадовим особам органу державної податкової служби право розпочати проведення документальної невиїзної перевірки.

З матеріалів справи вбачається, що наказ від 13.12.12р. №3250 «Про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Чайка 93» з питань дотримання вимог податкового законодавства при визначенні єдиного податку та податку на додану вартість по взаємовідносинам з КП «Альянс» (ЄДРПОУ 32468182), ПП «Пан Буд» (ЄДРПОУ 37081614), ТОВ «Строитель плюс» (ЄДРПОУ 31263808) за період з грудня 2009 року по лютий 2012 року, з 17.12.12р. тривалістю 5 робочих днів (а.с. 15) та повідомлення від 13.12.12р. №1231/15-2 про проведення зазначеної перевірки (а.с. 16) було отримано позивачем 14.12.12р., про що свідчить відтиск поштового штемпелю на конверті (а.с. 17).

Проведення самої перевірки було здійснено 28.12.12р., що підтверджується відповідним актом (а.с. 39-40).

З наведеного вище вбачається, що відповідачем були дотримані необхідні умови, що передували проведенню перевірки, у зв'язку із чим, у його посадових осіб були усі підстави для її проведення.

Враховуючи викладене, суд відмовляє в задоволені позову повністю.

В судовому засіданні 31.01.13р. проголошено вступну та резолютивну частини постанови. Відповідно до ст. 160 КАС України повний текст постанови виготовлено 05.02.13р.

Керуючись ст.ст. 94, 158-163, 167 КАС України, суд

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні адміністративного позову відмовити.

У разі неподання апеляційної скарги, постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її проголошення (у разі проголошення відповідно до ст. 160 КАС України вступної та резолютивної частини постанови в судовому засіданні , або, у разі проголошення постанови у відсутності особи, яка бере участь у справі - з дня отримання нею копії постанови).

Якщо суб'єкта владних повноважень у випадках та порядку, передбачених частиною четвертою статті 167 цього Кодексу, було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Суддя підпис Котарева Г.М.

Попередній документ : 29162323
Наступний документ : 29164215