Ухвала суду № 29092211, 04.02.2013, Окружний адміністративний суд міста Києва

Дата ухвалення
04.02.2013
Номер справи
826/1362/13-а
Номер документу
29092211
Форма судочинства
Адміністративне

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА

01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 8, корпус 1

УХВАЛА

про відкриття провадження в адміністративній справі

04 лютого 2013 року

м. Київ

№ 826/1362/13-а

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Данилишин В.М., розглянувши позовну заяву Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві до товариства з обмеженою відповідальністю "Будінвест-ЛД" про зобов’язання відповідача вчинити певні дії, -

ВСТАНОВИВ:

До Окружного адміністративного суду міста Києва 01 лютого 2013 року надійшла позовна заява Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві (також далі за текстом - позивач) до товариства з обмеженою відповідальністю "Будінвест-ЛД" (також далі за текстом - відповідач) про зобов’язання відповідача виконати вимоги припису від 14 березня 2012 року, а саме демонтувати цегляну кладку, якою закрито дверний проріз підвального приміщення навчальної будівлі на вул. Аніщенка, 6 у місті Києві.

Позовна заява відповідає вимогам, встановленим ст. 106 Кодексу адміністративного судочинства України (також далі за текстом - КАС України). Заяву належить розглядати в порядку адміністративного судочинства, її подано у встановлений законом строк. Підстави для повернення заяви, залишення її без розгляду чи відмови у відкритті провадження у справі відсутні.

Підготовку справи до судового розгляду проведено. Необхідності проведення попереднього судового засідання немає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 53, 69, 71, 79, 106, 107, 122, 160, 165, 254 КАС України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Відкрити провадження в адміністративній справі за позовною заявою Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві до товариства з обмеженою відповідальністю "Будінвест-ЛД" про зобов’язання відповідача вчинити певні дії.

2. Залучити Київський оптико-механічний технікум (ідентифікаційний код 21610754, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Аніщенка, 6) до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

3. Закінчити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду суддею одноособово у судовому засіданні, яке відбудеться 18 лютого 2013 року о 10 год. 00 хв. в Окружному адміністративному суді міста Києва за адресою: 01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 8, корпус 1, зал № 9.

4. У судове засідання викликати уповноважених представників позивача, відповідача та третьої особи.

5. Витребувати у позивача та зобов’язати його надати у судове засідання (відповідно в оригіналах для огляду та в належним чином засвідчених копіях для долучення до матеріалів справи, крім тих, які долучено до позовної заяви як додатки): 1) копії документів, доданих до позовної заяви, для направлення (вручення) третій особі); 2) наявні додаткові письмові докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовуються позовні вимоги, у тому числі додані до позовної заяви документи, або письмові пояснення із зазначенням причин неможливості надання таких доказів та документів; 3) документи (заперечення, скарги тощо) щодо наміру (намагання) врегулювати спір (оскаржити рішення (дії, бездіяльність) в адміністративному (досудовому) порядку та щодо результатів їх розгляду (відповіді, рішення тощо); 4) власне письмове підтвердження того, що у провадженні судів України або іншого органу, який у межах своєї компетенції вирішує спір, немає справи зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет, з тих же підстав та не має рішення цих органів з такого спору.

6. Запропонувати відповідачу надати у судове засідання (відповідно в оригіналах для огляду та в належним чином засвідчених копіях для долучення до матеріалів справи та вручення позивачу і третій особі): 1) письмові заперечення проти позову разом з письмовими доказами на підтвердження обставин, якими обґрунтовуються такі заперечення, або письмові пояснення із зазначенням причин неможливості надання таких доказів; 2) реєстраційно-облікові документи відповідача (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, виписка з Єдиного державного реєстру, довідка з ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податків, рішення про обрання (призначення) керівника тощо).

7. Витребувати у третьої особи та зобов’язати її надати у судове засідання (відповідно в оригіналах для огляду та в належним чином засвідчених копіях для долучення до матеріалів справи та вручення позивачу і відповідачу) письмові пояснення щодо позову разом з письмовими доказами на підтвердження обставин, якими обґрунтовуються такі пояснення, або письмові пояснення із зазначенням причин неможливості надання таких доказів та документів.

8. Покласти персональну відповідальність за виконання п. 5 резолютивної частини ухвали на керівника Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві, а за виконання п. 7 резолютивної частини ухвали - на керівника Київського оптико-механічного технікуму, повідомивши, що за невиконання судового рішення передбачена відповідальність за ст. 382 Кримінального кодексу України, а за прояв неповаги до суду - відповідальність за ст. 185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

9. Роз’яснити, що згідно зі ст.ст. 71, 128 КАС України, якщо особа, яка бере участь у справі, без поважних причин не надасть докази на пропозицію суду для підтвердження обставин, на які вона посилається, а також у разі неприбуття відповідача, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, без поважних причин розгляд справи може не відкладатися та справу може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів

10. Копії ухвали разом з витягом про процесуальні права та обов’язки осіб, які беруть участь у справі, встановлені ст.ст. 49, 51, 53 КАС України, направити сторонам та третій особі, роз’яснивши, що вони мають право заявити клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Третій особі також направити копію позовної заяви.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту постановлення.

Згідно з ч. 1 ст. 255 КАС України, постанова або ухвала суду, яка набрала законної сили, є обов’язковою для осіб, які беруть участь у справі, для їхніх правонаступників, а також для всіх органів, підприємств, установ та організацій, посадових чи службових осіб, інших фізичних осіб та підлягає виконанню на всій території України.

Суддя В.М. Данилишин

Витяг про процесуальні права та обов’язки осіб, які беруть участь у справі

Відповідно до ст.ст. 49, 51 Кодексу адміністративного судочинства України, особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов’язки.

Особи, які беруть участь у справі, зобов’язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов’язки.

Особи, які беруть участь у справі, мають право: 1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів; 2) знайомитися з матеріалами справи; 3) заявляти клопотання і відводи; 4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; 5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; 6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; 7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них; 9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень; 10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів; 11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.

Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

Крім прав та обов’язків, визначених у ст. 49 цього Кодексу, позивач має право змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду.

Крім прав та обов’язків, визначених у ст. 49 цього Кодексу, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.

Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.

Згідно зі ст. 53 Кодексу адміністративного судочинства України, треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, можуть вступити у справу у будь-який час до закінчення судового розгляду, пред’явивши адміністративний позов до сторін. Задоволення адміністративного позову таких осіб має повністю або частково виключати задоволення вимог позивача до відповідача. У разі вступу третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, розгляд адміністративної справи починається спочатку.

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача у будь-який час до закінчення судового розгляду, якщо рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обов’язки. Вони можуть бути залучені до участі у справі також за клопотанням осіб, які беруть участь у справі. Якщо адміністративний суд при прийнятті позовної заяви, підготовці справи до судового розгляду або під час судового розгляду справи встановить, що судове рішення може вплинути на права і обов’язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі в справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору. Вступ третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, не має наслідком розгляд адміністративної справи спочатку.

Питання про вступ до участі у справі третіх осіб вирішується ухвалою. Ухвала за наслідками розгляду питання про вступ у справу третіх осіб окремо не оскаржується. Заперечення проти такої ухвали може бути включено до апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду, прийняте за результатами розгляду справи.

Часті запитання

Який тип судового документу № 29092211 ?

Документ № 29092211 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 29092211 ?

Дата ухвалення - 04.02.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 29092211 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 29092211 ?

В Окружний адміністративний суд міста Києва
Попередній документ : 29089757
Наступний документ : 29092212