Рішення № 28899382, 29.01.2013, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Дата ухвалення
29.01.2013
Номер справи
2-3186/11
Номер документу
28899382
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
  • 1) ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БРОКБІЗНЕСБАНК"
Державний герб України

Справа|річ| № 2-3186/2011

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ|розв'язання,вирішення,розв'язування|

Іменем України

22 листопада 2012 року м. Запоріжжя

Комунарський районний суд м. Запоріжжя у складі:

головуючого суддіДмитрієвої М.М.,

при секретарі Старченко А.П.,

розглянувши|розгледівши| у відкритому|відчиненому| судовому засіданні, в залі суду м. Запоріжжя, цивільну справу|річ| за позовом Публічного акціонерного товариства «Брокбізнесбанк» в особі Запорізької філії «Брокбізнесбанк»до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «АТУР», ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення заборгованості, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до Комунарського районного суду м. Запоріжжя з позовом до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «АТУР», ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення заборгованості.

В обґрунтування своїх позовних вимог зазначив наступне.

13.07.2007 року між Банком та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «АТУР»було укладено кредитний договір №КЛ-Ю/07/0014 відповідно до умов якого Відповідачу 1 було надано кредитну лінію у розмірі 300 000 грн. зі сплатою 18% річних, на строк до 12.07.2010 року, на умовах повернення вказаної суми, строковості та платності, згідно умов Кредитного договору.

Крім цього між Позивачем та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «АТУР»укладено кредитний договір №КЛ-Ю/08/0005 від 30.01.2008 року зі змінами від 01.02.2008 року Додатковою угодою № 1, від 07.05.2008 року Додатковою угодою № 2, від 09.10.2008 року Додатковою угодою № 3 та від 09.10.2008 року Додатковою угодою № 4, відповідно до умов якого Відповідачу 1 було надано кредитну лінію в розмірі 1 600 000 грн. зі сплатою 18% річних, на строк до 10.12.2011 року, на умовах повернення вказаної суми, та платності, згідно умов Кредитного договору.

Відповідно до умов Договору № КЛ-Ю/07/0014 від 13.07.2007 року ( п. 2.4., 1.1.2.) повернення кредитних коштів здійснюється шляхом здійснення платежу (траншу) на позичковий рахунок, відкритий Банком ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «АТУР», згідно графіку погашення, але в строк не пізніше 12.07.2010 року.

Порядок нарахування процентів за користування кредитними коштами визначений пунктами 2.5 2.7 Кредитного договору.

Відповідно до положень пункту 4.2.1 Кредитного договору ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «АТУР»зобовязується здійснювати своєчасне повернення кредитної лінії, сплачувати нараховані проценти та виконувати всі свої зобовязання у повному обсязі у строки, передбачені Кредитним договором.

Відповідно до умов Договору №КЛ-Ю/08/0005 від 30.01.2008 року ( п. 2.4., 1.1.2.) повернення кредитних коштів здійснюється шляхом здійснення платежу (траншу) на позичковий рахунок, відкритий Банком Позичальнику, згідно графіку погашення, але в строк не пізніше 10.12.2011 року.

Порядок нарахування процентів за користування кредитними коштами визначений п. п. 2.5. 2.7. Кредитного договору.

Відповідно до п. 4.2.1 Кредитного договору ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «АТУР»зобовязується здійснювати своєчасне повернення кредитної лінії, сплачувати нараховані проценти та виконувати всі свої зобовязання у повному обсязі у строки, передбачені Кредитним договором.

В порушення умов Договору №КЛ-Ю/07/0014 від 13.07.2007 року та Договору №КЛ-Ю/08/0005 від 30.01.2008 року ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «АТУР»не виконав всі свої зобовязання в обсязі та у строки, передбачені Кредитним договором, саме допустив прострочення сплати чергових платежів по кредиту та процентів за користування кредитом за Договором №КЛ-Ю/07/0014 від 13.07.2007 року та Договором №КЛ-Ю/08/0005 від 30.01.2008 року.

Згідно п. 7.1. Договору №КЛ-Ю/07/0014 від 13.07.2007 року та Договору №КЛ-Ю/08/0005 від 30.01.2008 року за порушення строків погашення заборгованості за кредитною лінією та/або строків сплати процентів за користування кредитною лінією та/або комісій Банк має право нараховувати Позичальнику неустойку в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожний день прострочення.

Станом на 10.07.2009 року заборгованість ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «АТУР»перед Позивачем за Договором №КЛ-Ю/07/0014 від 13.07.2007 року складає: поточна заборгованість за кредитом - 200 000, 00 грн.; заборгованість зі сплати процентів 17 852, 03 грн.; пеня 885, 07 грн., на загальну суму 218 737,10 гривень.

Станом на 10.07.2009 року заборгованість ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «АТУР»перед Позивачем за Договором №КЛ-Ю/08/0005 від 30.01.2008 року складається з поточної заборгованості за кредитом - 1 600 000, 00 грн.; заборгованості зі сплати процентів 133 141, 63 грн.; пені 6 949, 40 грн., на загальну суму 1 740 088, 03 гривень.

Станом на 10.07.2009 разом за Договором №КЛ-Ю/07/0014 від 13.07.2007 року та Договором №КЛ-Ю/08/0005 від 30.01.2008 року заборгованість складає 1 958 825, 13 гривень.

Позивач збільшує свої позовні вимоги відповідно до нового розрахунку позовних вимог обґрунтувавши тим, що з моменту подання позову ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «АТУР»здійснено часткове погашення заборгованості та допущено нові порушення умов договорів №КЛ-Ю/07/0014 від 13.07.2007 року та договору №КЛ-Ю/08/0005 від 30.01.2008 року зі змінами від 01.02.2008 року Додатковою угодою № 1, від 07.05.2008 року Додатковою угодою № 2, від 09.10.2008 року Додатковою угодою № 3 та від 09.10.2008 року Додатковою угодою № 4 (Договір №КЛ-Ю/08/0005 від 30.01.2008 року) у частині погашення кредитної заборгованості та процентів за кредитами.

Станом на 01.08.2011 року заборгованість ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «АТУР»перед Позивачем за Договором №КЛ-Ю/07/0014 від 13.07.2007 року складається з поточної заборгованості за кредитом - 200 000, 00 грн.; простроченої заборгованості за відсотками 74 535,46 грн.; пені за простроченою заборгованістю за кредитом 32 928,77 грн.; пені за простроченою заборгованістю за відсотками 14 554,50 грн., на загальну суму 322 018,73 гривень.

За Договором №КЛ-Ю/08/0005 від 30.01.2008 року заборгованість складається з поточної заборгованості за кредитом - 1 600 000, 00 грн.; простроченої заборгованості за відсотками 688 780,65 грн.; пені за простроченою заборгованістю за відсотками 149 705,25 грн., на загальну суму 2 438 485,90 гривень.

Станом на 01.08.2011 року разом за Договором №КЛ-Ю/07/0014 від 13.07.2007 року та Договором №КЛ-Ю/08/0005 від 30.01.2008 року заборгованість складає 2 760 504,63 гривень.

Згідно умов п. 6.1. Договору №КЛ-Ю/07/0014 від 13.07.2007 року та Договору №КЛ-Ю/08/0005 від 30.01.2008 року Позивач має право вимагати від ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «АТУР»дострокового повернення заборгованості за Договором №КЛ-Ю/07/0014, Договором №КЛ-Ю/08/0005 у випадку прострочення сплати чергового платежу по кредиту або процентів за користування кредитом.

Забезпеченням виконання зобовязань по Договору №КЛ-Ю/07/0014 від 13.07.2007 року є порука фізичної особи ОСОБА_3, відповідно до укладеного договору поруки №ДП-Ф/07/0012 від 13.07.2007р.

Згідно умов п. 1.1. Поручитель ОСОБА_3 зобовязується перед Кредитором (Позивач) відповідати в повному обсязі за своєчасне і повне виконання ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «АТУР»зобовязань по Договору №КЛ-Ю/07/0014 від 13.07.2007 року.

Пунктом 2.1. договору поруки передбачено, що у випадку невиконання боржником його зобовязань перед кредитором згідно Кредитного договору, Поручитель та Боржник відповідають перед кредитором як солідарні боржники.

Крім цього, згідно договору іпотеки з майновим поручителем, посвідченим приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_4 13.07.2007 року, за реєстровим № 748, який укладено між Позивачем та ОСОБА_3 останній є майновим поручителем ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «АТУР»зобовязань за Договором №КЛ-Ю/07/0014 від 13.07.2007 року.

Вказаним договором іпотеки забезпечується виконання ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «АТУР»зобовязань за Договором №КЛ-Ю/07/0014 від 13.07.2007 року, на умовах, визначених в договорі іпотеки.

Згідно договору іпотеки з майновим поручителем, посвідченим приватним нотаріусом Бердянського міського нотаріального округу Запорізької області 30.01.2008 року, за реєстровим № 147, який укладено між Позивачем та ОСОБА_2 (Відповідач 2), остання є майновим поручителем ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «АТУР»зобовязань за Договором №КЛ-Ю/08/0005 від 30.01.2008 року.

Вказаним договором іпотеки забезпечується виконання ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «АТУР»зобовязань за Договором №КЛ-Ю/08/0005 від 30.01.2008 року, на умовах, визначених в договорі іпотеки.

Таким чином, зважаючи на невиконання відповідачем зобов'язання стосовно повернення кредиту, позивач вправі вимагати стягнення з відповідача непогашений залишок кредиту та нараховані проценти, комісійні, неустойки та інші нарахування, передбачені Договорами. Розмір загальної суми заборгованості відповідачів перед позивачем з урахуванням збільшення позовних вимог становить 2 760 504 (два мільйони сімсот шістдесят тисяч пятсот чотири ) 63 копійок.

Представник позивача|позовниця,позивачка| про час та місце розгляду справи повідомлена судом належним чином в судове засідання не з'явилась, надала на адресу суду заяву в якій позовні вимоги підтримує в повному обсязі, просить суд розглянути справу без її участі.

Відповідачі до судового засідання не зявилися, про день і час слухання справи завчасно повідомлялися, у встановленому законом порядку, заперечень не надали, у звязку з чим, на підставі ст. 224 ЦПК України, суд вважає за можливе розглянути справу заочно по наявних матеріалах у відсутності відповідача.

Суд, дослідивши письмові докази, приходить до наступних висновків.

Судом встановлені такі факти та відповідні їм правовідносини.

13.07.2007 року між Банком та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «АТУР»було укладено кредитний договір №КЛ-Ю/07/0014 відповідно до умов якого Відповідачу 1 було надано кредитну лінію у розмірі 300 000 грн. зі сплатою 18% річних, на строк до 12.07.2010 року, на умовах повернення вказаної суми, строковості та платності, згідно умов Кредитного договору.

30.01.2008 року між Позивачем та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «АТУР»укладено кредитний договір №КЛ-Ю/08/0005 зі змінами від 01.02.2008 року Додатковою угодою № 1, від 07.05.2008 року Додатковою угодою № 2, від 09.10.2008 року Додатковою угодою № 3 та від 09.10.2008 року Додатковою угодою № 4, відповідно до умов якого Відповідачу 1 було надано кредитну лінію в розмірі 1 600 000 грн. зі сплатою 18% річних, на строк до 10.12.2011 року, на умовах повернення вказаної суми, та платності, згідно умов Кредитного договору.

Відповідно до умов Договору № КЛ-Ю/07/0014 від 13.07.2007 року ( п. 2.4., 1.1.2.) повернення кредитних коштів здійснюється шляхом здійснення платежу (траншу) на позичковий рахунок, відкритий Банком ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «АТУР», згідно графіку погашення, але в строк не пізніше 12.07.2010 року.

Відповідно до умов Договору №КЛ-Ю/08/0005 від 30.01.2008 року ( п. 2.4., 1.1.2.) повернення кредитних коштів здійснюється шляхом здійснення платежу (траншу) на позичковий рахунок, відкритий Банком Позичальнику, згідно графіку погашення, але в строк не пізніше 10.12.2011 року.

Відповідно до п. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Згідно із ст. 629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до положень пункту 4.2.1 Кредитного договору ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «АТУР»зобовязується здійснювати своєчасне повернення кредитної лінії, сплачувати нараховані проценти та виконувати всі свої зобовязання у повному обсязі у строки, передбачені Кредитним договором.

В порушення умов Договору №КЛ-Ю/07/0014 від 13.07.2007 року та Договору №КЛ-Ю/08/0005 від 30.01.2008 року ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «АТУР»не виконав всі свої зобовязання в обсязі та у строки, передбачені Кредитним договором, а саме допустив прострочення сплати чергових платежів по кредиту та процентів за користування кредитом за Договором №КЛ-Ю/07/0014 від 13.07.2007 року та Договором №КЛ-Ю/08/0005 від 30.01.2008 року.

Відповідно до ст. 1050 ЦК України, якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобовязаний сплатити грошову суму відповідно до ст. 625 цього Кодексу.

Згідно з п. 1 ст. 1054 ЦК України встановлено, що за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Згідно п. 7.1. Договору №КЛ-Ю/07/0014 від 13.07.2007 року та Договору №КЛ-Ю/08/0005 від 30.01.2008 року за порушення строків погашення заборгованості за кредитною лінією та/або строків сплати процентів за користування кредитною лінією та/або комісій Банк має право нараховувати Позичальнику неустойку в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожний день прострочення.

Станом на 10.07.2009 разом за Договором №КЛ-Ю/07/0014 від 13.07.2007 року та Договором №КЛ-Ю/08/0005 від 30.01.2008 року заборгованість складає 1 958 825, 13 гривень.

З моменту подання позову ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «АТУР»здійснено часткове погашення заборгованості та допущено нові порушення умов договорів №КЛ-Ю/07/0014 від 13.07.2007 року та договору №КЛ-Ю/08/0005 від 30.01.2008 року, враховуючи викладене, Позивачем було збільшено позовні вимоги відповідно до нового розрахунку позовних вимог.

Відповідно до ст. 31 ЦПК позивач має право протягом усього часу розгляду справи змінити підставу або предмет позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог.

Станом на 01.08.2011 року загальна заборгованість за Договором №КЛ-Ю/07/0014 від 13.07.2007 року та Договором №КЛ-Ю/08/0005 від 30.01.2008 року складає 2 760 504, 63 гривень.

За Договором №КЛ-Ю/07/0014 від 13.07.2007 року складається з поточної заборгованості за кредитом - 200 000, 00 грн.; простроченої заборгованості за відсотками 74 535,46 грн.; пені за простроченою заборгованістю за кредитом 32 928,77 грн.; пені за простроченою заборгованістю за відсотками 14 554,50 грн., на загальну суму 322 018, 73 гривень.

За Договором №КЛ-Ю/08/0005 від 30.01.2008 року заборгованість складається з поточної заборгованості за кредитом - 1 600 000, 00 грн.; простроченої заборгованості за відсотками 688 780,65 грн.; пені за простроченою заборгованістю за відсотками 149 705,25 грн., на загальну суму 2 438 485, 90 гривень.

Згідно умов п. 6.1. Договору №КЛ-Ю/07/0014 від 13.07.2007 року та Договору №КЛ-Ю/08/0005 від 30.01.2008 року Позивач має право вимагати від ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «АТУР»дострокового повернення заборгованості за Договором №КЛ-Ю/07/0014, Договором №КЛ-Ю/08/0005 у випадку прострочення сплати чергового платежу по кредиту або процентів за користування кредитом.

Забезпеченням виконання зобовязань по Договору №КЛ-Ю/07/0014 від 13.07.2007 року є порука фізичної особи ОСОБА_3, відповідно до укладеного договору поруки №ДП-Ф/07/0012 від 13.07.2007 року.

Згідно умов п. 1.1. Поручитель ОСОБА_3 зобовязується перед Кредитором (Позивачем) відповідати в повному обсязі за своєчасне і повне виконання ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «АТУР»зобовязань по Договору №КЛ-Ю/07/0014 від 13.07.2007 року.

Пунктом 2.1. договору поруки передбачено, що у випадку невиконання боржником його зобовязань перед кредитором згідно Кредитного договору, Поручитель та Боржник відповідають перед кредитором як солідарні боржники.

Крім цього, згідно договору іпотеки з майновим поручителем, посвідченим приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_4 13.07.2007 року, за реєстровим № 748, який укладено між Позивачем та ОСОБА_3 останній є майновим поручителем ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «АТУР»зобовязань за Договором №КЛ-Ю/07/0014 від 13.07.2007 року.

Вказаним договором іпотеки забезпечується виконання ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «АТУР»зобовязань за Договором №КЛ-Ю/07/0014 від 13.07.2007 року, на умовах, визначених в договорі іпотеки.

Згідно договору іпотеки з майновим поручителем, посвідченим приватним нотаріусом Бердянського міського нотаріального округу Запорізької області 30.01.2008 року, за реєстровим № 147, який укладено між Позивачем та ОСОБА_2 (Відповідач 2), остання є майновим поручителем ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «АТУР»зобовязань за Договором №КЛ-Ю/08/0005 від 30.01.2008 року.

Вказаним договором іпотеки забезпечується виконання ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «АТУР»зобовязань за Договором №КЛ-Ю/08/0005 від 30.01.2008 року, на умовах, визначених в договорі іпотеки.

Дослідивши докази, що є|наявний| у справі|речі|, суд вважає|лічить|, винними дії відповідачів по своєчасному не погашенню кредиту, тому позов підлягає задоволенню, оскільки заснований на законі, підтверджений матеріалами справи|речі| з|із| розрахунком заборгованості на загальну суму 2 760 504, 63 гривень, що складається із простроченої заборгованості за відсотками, пені за прострочену заборгованість за кредитом, пені за прострочену заборгованість за відсотками.

Відповідно до ст. 88 ЦПК України, судовий збір та витрати на інформаційно-технічне забезпечення відшкодовуються за рахунок відповідача.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 509, 526, 536, 629, 1050, 1064 ЦК України, ст.ст. 10, 11, 60, 88, 174, 209, 212, 214, 215, 224-226 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов Публічного акціонерного товариства «Брокбізнесбанк»в особі Запорізької філії «Брокбізнесбанк»до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «АТУР», ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення заборгованості задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «АТУР», фізичної особи - ОСОБА_3 (паспорт серія СА 171620, виданий 22.03.1996 року, Приморським РВ УМВС України в Запорізькій області року, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на користь Публічного акціонерного товариства «БРОКБІЗНЕСБАНК»(р/р №29093130100020 в Запорізькій Філії АТ «Брокбізнесбанк»МФО 373254 ЄДРПОУ 34540988) суму заборгованості за кредитним договором № КЛ-Ю/07/0014 від 13.07.2007 р. у розмірі 274 535,46 (двісті сімдесят чотири тисячі пятсот тридцять пять гривня 46 коп.) грн.;

Стягнути солідарно з ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «АТУР», фізичної особи - ОСОБА_3 на користь Публічного акціонерного товариства «БРОКБІЗНЕСБАНК»(р/р №29093130100020 в Запорізькій Філії АТ «Брокбізнесбанк»МФО 373254 ЄДРПОУ 34540988) суму пені у розмірі 47 483,27 (сорок сім тисяч чотириста вісімдесят три гривні 27 коп.) грн.;

Стягнути солідарно з ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «АТУР», фізичної особи майнового поручителя ОСОБА_2 (паспорт серія СА 877780, виданий 17.11.1998р. Приморським РВ УМВС України в Запорізькій області року, ідентифікаційний номер НОМЕР_2) на користь Публічного акціонерного товариства «БРОКБІЗНЕСБАНК»(р/р №29093130100020 в Запорізькій Філії АТ «Брокбізнесбанк»МФО 373254 ЄДРПОУ 34540988) суму заборгованості за кредитним договором №КЛ-Ю/08/0005 від 30.01.2008 р. у розмірі 2 288 780,65 (два мільйони двісті вісімдесят вісім тисяч сімсот вісімдесят гривень 65 коп.) грн.;

Стягнути солідарно з ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «АТУР», фізичної особи майнового поручителя ОСОБА_2 на користь Публічного акціонерного товариства «БРОКБІЗНЕСБАНК»(р/р №29093130100020 в Запорізькій Філії АТ «Брокбізнесбанк»МФО 373254 ЄДРПОУ 34540988) суму пені у розмірі 149 705,25 (сто сорок девять тисяч сімсот пять гривні 25 коп.) грн.;

Стягнути солідарно з ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «АТУР», фізичної особи ОСОБА_2, фізичної особи ОСОБА_3 на користь Публічного акціонерного товариства «БРОКБІЗНЕСБАНК»(р/р №29093130100020 в Запорізькій Філії АТ «Брокбізнесбанк»МФО 373254 ЄДРПОУ 34540988) витрати зі сплати державного мита в сумі 1 700, 00 грн. та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 30, 00 грн.

Копію заочного рішення надіслати відповідачу не пізніше трьох днів з дня його проголошення.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом десяти днів з дня його проголошення до Апеляційного суду Запорізької області через Комунарський районний суд м. Запоріжжя. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя Комунарського районного суду

м. ЗапоріжжяМ.М. Дмитрієва

Часті запитання

Який тип судового документу № 28899382 ?

Документ № 28899382 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 28899382 ?

Дата ухвалення - 29.01.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 28899382 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 28899382 ?

В Комунарський районний суд м. Запоріжжя
Попередній документ : 28879254
Наступний документ : 28899388