Постанова № 28129832, 01.11.2012, Івано-Франківський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
01.11.2012
Номер справи
2а-1720/12/0970
Номер документу
28129832
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" листопада 2012 р. Справа № 2a-1720/12/0970

м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого - cудді Біньковської Н.В.

при секретарі судового засідання Хоми О.В.

за участю:

представників позивача - Горбунова О.О.

представника відповідача - Гавадзина М.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду адміністративну справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Еталон" до Тисменицької міжрайонної державної податкової інспекції Івано-Франківської області Державної податкової служби про визнання нечинними податкових повідомлень-рішень за № 0000992330 від 08.06.2012 року, № 0001002330 від 08.06.2012 року, -

ВСТАНОВИВ:

ТОВ "Еталон" звернулося до суду з адміністративним позовом до Тисменицької міжрайонної державної податкової інспекції Івано-Франківської області Державної податкової служби про визнання нечинними податкових повідомлень-рішень за № 0000992330 від 08.06.2012 року, № 0001002330 від 08.06.2012 року.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідач протиправно, в порушення положень Податкового кодексу України, Цивільного кодексу України необґрунтовано та безпідставно зробив висновок про безтоварність фінансово-господарських операцій позивача із ТОВ "Галкомплект", ПП "Західбудсервіс" і ПП "Воллі" та протиправно оскаржуваними податковими повідомленнями-рішеннями збільшив суму грошового зобов'язання з податку на прибуток підприємств в розмірі 355846,00 грн. та суму грошового зобов'язання з податку на додану вартість в розмірі 74487,00 грн.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав з мотивів зазначених в позовній заяві. Просив позов задовольнити.

Представник відповідача проти заявленого позову заперечив з підстав наведених в письмовому запереченні, просив в задоволенні позову відмовити.

Заслухавши пояснення представника позивача, представника відповідача, дослідивши в сукупності письмові докази, якими сторони обґрунтовують позовні вимоги та заперечення на позов, суд встановив наступне.

Тисменицькою міжрайонною державною податковою інспекцією Івано-Франківської області Державної податкової служби проведена планова виїзна перевірка ТОВ "Еталон" з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року, за результатами якої складено акт № 257/2240/33004211 від 31.05.2012 року, у якому зазначено про порушення позивачем вимог підпункту 139.1.9. пункту 139.1. статті 139 та пункту 198.6. статті 198 Податкового Кодексу України, в результаті чого занижено суму податку на прибуток підприємств на 355845,00 грн., в тому числі по періодах: І квартал 2011 року - в сумі 94116,00 грн., ІІ квартал 2011 року - в сумі 261729,00 грн. та занижено суму податку на додану вартість на 64901,00 грн., в тому числі по періодах: лютий 2011 року - в сумі 8144,00 грн., червень 2011 року - в сумі 37590,00 грн. та липень 2011 року - в сумі 19167,00 грн. (т.1 а.с.13-64).

За результатами перевірки відповідачем встановлено завищення ТОВ "Еталон" податкового кредиту по взаємовідносинах з ТОВ " Галкомплект" у лютому, червні 2011 року на суму 45734,00 грн., з ПП "Воллі" у липні 2011 року на суму 19167,00 грн. Також встановлено завищення ТОВ "Еталон" скоригованих валових витрат за І - ІІ квартали 2011 року по взаємовідносинах з ТОВ "Галкомплект" на суму 228668,00 грн., з ПП "Західбудсервіс" на суму 335760,00 грн., з ПП "Воллі" на суму 950000,00 грн.

У відповідності до висновків осіб, які здійснювали перевірку, господарські операції між ТОВ "Еталон" та ТОВ "Галкомплект", ПП "Західбудсервіс" і ПП "Воллі" є операціями без мети настання реальних наслідків.

На підставі акту перевірки відповідач прийняв оскаржувані податкові повідомлення-рішення № 0000992330 від 08.06.2012 року, яким позивачу збільшено суму грошового зобов'язання з податку на прибуток підприємств в розмірі 355846,00 грн., з них за основним платежем на суму 355845,00 грн., за штрафними санкціями - 1,00 грн. (т.1 а.с.11) та № 0001002330 від 08.06.2012 року, яким збільшено суму грошового зобов'язання з податку на додану вартість в розмірі 74487,00 грн., з них за основним платежем на суму 64901,00 грн., за штрафними санкціями - 9586,00 грн. (т.1 а.с.12).

Статтею 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" визначено, що первинний документ це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення. Господарською операцією є дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства.

Згідно пункту 138.1 статті 138 Податкового кодексу України, в редакції на час виникнення спірних правовідносин, витрати, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, складаються із витрат операційної діяльності, які визначаються згідно з пунктами 138.4, 138.6-138.9, 138.11 цієї статті; інших витрат, визначених згідно з пунктами 138.5, 138.10-138.12 цієї статті, пунктом 140.1 статті 140 і статтею 141 цього Кодексу; крім витрат, визначених у пунктах 138.3 цієї статті та у статті 139 цього Кодексу.

У пункті 44.2 ПК України зазначено, що для обрахунку об'єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку щодо доходів і витрат з урахуванням положень цього Кодексу.

Згідно пункту 138.2 статті 138 ПК України витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визначаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податків витрат, обов'язковість ведення і збереження яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, визначених розділом ІІ цього Кодексу.

Таким чином, платник податку - покупець має право збільшити валові витрати на оплату виконаних робіт після фактичного отримання результатів цих робіт або перерахування коштів їх виконавцю за обов'язкової умови, що зазначені витрати сплачені (нараховані) у зв'язку з підготовкою, організацією і веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) та охороною праці.

Відповідно до підпункту 14.1.181 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України податковий кредит сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов'язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розділом V цього Кодексу.

Згідно з пунктом 198.3 статті 198 Податкового кодексу України податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

У відповідності до пункту 198.2 статті 198 Податкового кодексу України, датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається: дата тієї події, що відбулася раніше: дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплату товарів/послуг; дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.

Пунктом 198.6 статті 198 Податкового кодексу України ( в редакції чинній на час виникнення спірних правовідносин) встановлено, що не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними або оформлені з порушенням вимог чи не підтверджені митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу).

Таким чином, платник податку - покупець має право зарахувати до податкового кредиту суму податку на додану вартість, підтверджену належним чином оформленою податковою накладною, яку він отримав.

Отже, витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток, а також податковий кредит для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартість мають бути фактично здійснені і підтверджені належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків.

Водночас за відсутності факту придбання товарів чи послуг або в разі якщо придбані товари чи послуги не призначені для використання у господарській діяльності платника податку відповідні суми не можуть включатися до складу витрат для цілей оподаткування податком на прибуток або податкового кредиту з податку на додану вартість навіть за наявності формально складених, але недостовірних документів або сплати грошових коштів.

Судом встановлено, що 19.05.2004 року ТОВ "Еталон" зареєстроване Тисменицькою районною державною адміністрацією Івано-Франківської області як юридична особа, 21.05.2004 року взяте на податковий облік Державною податковою інспекцією в Тисменицькому районі Івано-Франківської області, є платником податків, в тому числі податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість.

В судовому засіданні встановлено, що позивачем було укладено ряд договорів на виконання будівельних робіт, а саме:

- договір підряду № 14/08 Г від 28.07.2008 року укладений між ЗАТ "Європейській Дім" як замовником та ТОВ "Еталон" як підрядником, згідно якого позивач бере на себе зобов'язання власними та залученими силами і засобами, на власний ризик виконати роботи по ліквідації аварійного стану, реставрації житлових будинків № 14, 14а (пам.арх.ХVII-XX ст., ох. № 1318) та № 16 (пам.арх.ХVII- поч.XX ст., ох. № 1319) і здати замовникові відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації і в обумовлений договором строк, а замовник в свою чергу зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик, передати затверджену проектно-кошторисну документацію, забезпечити своєчасне фінансування виконання робіт, прийняти та повністю оплатити вартість виконаних робіт (т.1 а.с.65-74), а 27.10.2010 року - додаткову угоду за № 01/10г до даного договору (т.3 а.с.35-39);

- договір підряду № 02/10 Г від 12.04.2010 року укладений між ЗАТ "Ензим" як замовником та ТОВ "Еталон" як підрядником, згідно умов якого позивач в межах погоджених сторонами дефектних актів приймає на себе виконання ремонтно-будівельних робіт по поточному ремонту будівель та споруд на вулиці Личаківській, 232 у місті Львові, а замовник зобов'язувався прийняти та оплатити вказані роботи (т.3 а.с.40-42), а 30.12.2010 року - додаткову угоду за № 01/10г до даного договору (т.1 а.с.147);

- договір підряду за № 02/09 від 29.05.2009 року укладений позивачем із громадянкою ОСОБА_3 на виконання будівельних робіт по влаштуванню тимчасових протиаварійних кріплень та ліквідації аварійного стану будинку АДРЕСА_1, пам.арх.XVI ст. (охоронний №1271), а 18.08.2010 року додаткову угоду до нього за № 02/10г та 17.03.2011 року додаток № 1 до додаткової угоди (т.1 а.с.216).

- договір підряду № 04-1/11 г від 14.04.2011 року укладений між громадянкою України ОСОБА_3 як замовником та ТОВ "Еталон" як підрядником, відповідно до якого позивач в межах договірної ціни відповідно до проектно-кошторисної документації прийняв на себе виконання будівельних робіт будинку АДРЕСА_1, пам. арх. XVI ст. (охоронний № 1271) (т.2 а.с.1-5);

- договір за № 12/08г від 11.07.2008 року укладений позивачем із Зимноводівською сільською радою Пустомитівського району Львівської області на будівництво дитячого садка в с.Зимна Вода Пустомитівського району Львівської області, а 02.03.2011 року, 04.05.2011 року, 15.06.2011 року - додаткові угоди до нього (т.2 а.с.81, 107, 165).

- договори підряду від 11.06.2010 року та 21.09.2010 року укладені між АТЗТ Львівський універмаг "На ринку" як замовником та ТОВ "Еталон" як підрядником, згідно якого позивач зобов'язується виконати роботи по ліквідації аварійного стану елементів фасаду будівлі № 32 на площі Ринок у місті Львові, а замовник в свою чергу зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу (т.3 а.с.43-47).

В судовому засіданні встановлено, що відповідно до договору підряду № 01/11с від 03.02.2011 року укладеного між ЗАТ "Європейській Дім" (замовник), позивачем (генпідрядник) та ТОВ "Галкомплект" (субпідрядник), останнє зобов'язується своїми і залученими силами та засобами виконати будівельні роботи, визначені в Повному переліку робіт, що є Додатком № 4 до договору на будівельному майданчику за адресою: м. Львів, вул. Шевська, 14, 14а, 16 у відповідності до проектної документації та у встановлений строк, а позивач зобов'язувався прийняти та оплатити вказані роботи (т.1 а.с.80-92).

Виконання підрядних робіт на будівництві засвідчене сторонами шляхом підписання актів приймання виконаних підрядних робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт, а також підсумкових відомостей ресурсів (а.с. 93-103, 111-117).

В підтвердження здійснення господарських операцій позивачем надано належним чином оформлені податкові накладні № 83 від 14.02.2011 року (т.1 а.с.104), № 108 від 31.03.2011 року (т.1 а.с.105), № 37 від 20.05.2011 року (т.1 а.с.118), № 103 від 31.05.2011 року (т.1 а.с.119), відповідно до яких ТОВ "Галкомплект" надано позивачу послуги на загальну суму 183285,60 грн., в тому числі ПДВ - 30547,60 грн.

Оплата виконаних субпідрядних робіт здійснювалась позивачем шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ "Галкомплект", що підтверджується виписками з особового рахунку позивача та не заперечується відповідачем.

Судом встановлено, що придбані у ТОВ "Галкомплект" субпідрядні роботи використовувалися позивачем у власній господарській діяльності. Зокрема, придбані субпідрядні роботи реалізовані позивачем замовникові цих робіт ЗАТ "Європейській Дім".

Відповідно до договору на виконання підрядних робіт за № 03-01/03-11 СП від 01.03.2011 року укладеного між позивачем та ПП "Західбудсервіс", останнє зобов'язується виконати ремонтно-будівельні роботи по поточному ремонту приміщень складу готової продукції на вул. Личаківській, 232 у м. Львові, а ТОВ "Еталон" прийняти цю роботу та оплатити її (т.1 а.с.165-166).

Виконання підрядних робіт на будівництві засвідчене сторонами шляхом підписання акту приймання виконаних підрядних робіт за березень 2011 року (т.1 а.с.168-174), довідки про вартість виконаних будівельних робіт за березень 2011 року (т.1 а.с.167).

Факт здійснення господарських операцій по виконанню підрядних робіт підтверджується податковою накладною № 0000173 від 31.03.2011 року, відповідно до якої позивачу надано послуги на загальну суму 56513,65 грн., в тому числі ПДВ - 9418,94 грн. (т.1 а.с.175).

Згідно договору на виконання підрядних робіт за № 02-01/03-11 СП від 01.03.2011 року укладеного між позивачем та ПП "Західбудсервіс", останнє зобов'язується виконати роботу з тимчасового протиаварійного кріплення та ліквідації аварійного стану будинку АДРЕСА_1, а ТОВ "Еталон" прийняти цю роботу та оплатити її (т.1 а.с.233-234).

Виконання підрядних робіт на будівництві засвідчене сторонами шляхом підписання акту приймання виконаних будівельних робіт за березень 2011 року (т.2 а.с.10-17), довідки про вартість виконаних будівельних робіт за березень 2011 року (т.2 а.с.9).

Факт здійснення господарських операцій по виконанню підрядних робіт підтверджується податковою накладною № 0000170 від 31.03.2011 року (т.2 а.с.8), відповідно до якої позивачу надано послуги на загальну суму 18095,10 грн., в тому числі ПДВ - 3015,85 грн.

На підставі договору № 02-02/03-11СП від 02.03.2011 року на виконання підрядних робіт, укладеного між позивачем та ПП "Західбудсервіс", останнє зобов'язується виконати роботи по будівництву дитячого садка в селі Зимна Вода Пустомитівського району Львівської області, а позивач зобов'язувався прийняти та оплатити вказані роботи (т.2 а.с.92-93).

Виконання підрядних робіт на будівництві засвідчене сторонами шляхом підписання акту приймання виконаних будівельних робіт за березень 2011 року (т.2 а.с.86-90) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за березень 2011 року (т.2 а.с.85).

В підтвердження здійснення господарської операції позивачем надано належним чином оформлену податкову накладну № 0000174 від 31.03.2011 року (т.2 а.с.84). Згідно вказаної податкової накладної позивачу надано послуги на загальну суму 23086,62 грн., в тому числі ПДВ - 3847,77 грн.

Відповідно до договору на виконання підрядних робіт за № 01-23/02-11С від 23.02.2011 року укладеного між позивачем та ПП "Західбудсервіс", останнє зобов'язується виконати роботи по реставрації фасаду будинку № 32 на площі Ринок у місті Львові, а ТОВ "Еталон" прийняти цю роботу та оплатити її (т.2 а.с.177-178).

Виконання підрядних робіт на будівництві засвідчене сторонами шляхом підписання акту приймання виконаних будівельних робіт за березень 2011 року (т.2 а.с.168-172), довідки про вартість виконаних будівельних робіт за березень 2011 року (т.2 а.с.167), а також підсумкової відомості ресурсів (витрат - по факту) за березень 2011 року (т.2 а.с.173-176).

Факт здійснення господарських операцій по виконанню підрядних робіт підтверджується податковою накладною № 0000169 від 31.03.2011 року, відповідно до якої позивачу надано послуги на загальну суму 295437,76 грн., в тому числі ПДВ - 49239,63 грн. (т.2 а.с.191).

На підставі накладної № МЦВВ-00039 від 31.03.2011 року ПП "Західбудсервіс" здійснено позивачу відвантаження дошки необрізної з хвойних порід та клямри КЛ-1 на загальну суму 9776,59 грн., в тому числі ПДВ - 1629,43 грн. (т.2 а.с.192). В підтвердження здійснення господарської операції позивачем надано належним чином оформлену податкову накладну № 0000167 від 31.03.2011 року (т.2 а.с.193).

Оплата виконаних субпідрядних робіт та отриманих будівельних матеріалів здійснювалась позивачем шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ПП "Західбудсервіс", що підтверджується виписками з особового рахунку позивача та не заперечується відповідачем.

Судом встановлено, що придбані у ПП "Західбудсервіс" субпідрядні роботи та товар використовувалися позивачем у власній господарській діяльності. Зокрема, придбані субпідрядні роботи реалізовані позивачем замовникам цих робіт ЗАТ "Ензим", ОСОБА_3, Зимноводівській сільській раді, ЗАТ Львівський універмаг "На ринку", а дошку необрізну з хвойних порід та клямри КЛ-1 використано при здійсненні будівельних робіт дитячого садка у с.Зимна Вода відповідно до угоди із Зимноводівською сільською радою.

Відповідно до договору на виконання підрядних робіт за № 02-18/05-11С від 18.05.2011 року укладеного між позивачем та ПП "Воллі", останнє зобов'язується виконати роботи по ліквідації аварійного стану, реставрації житлового будинку № 14, 14а та № 16 на вулиці Шевській у місті Львові, а ТОВ "Еталон" прийняти цю роботу та оплатити її (т.1 а.с.137-138).

Виконання підрядних робіт на будівництві засвідчене сторонами шляхом підписання акту приймання виконаних будівельних робіт за травень 2011 року (т.1 а.с.140-145) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за травень 2011 року (т.1 а.с.139).

Факт здійснення господарських операцій по виконанню підрядних робіт підтверджується податковою накладною № 180 від 31.03.2011 року, відповідно до якої позивачу надано послуги на загальну суму 294440,90 грн., в тому числі ПДВ - 49073,48 грн. (т.1 а.с.146).

Відповідно до договору на виконання підрядних робіт за № 04-18/05-11С від 18.05.2011 року укладеного між позивачем та ПП "Воллі", останнє зобов'язується виконати ремонтно-будівельні роботи по поточному ремонту головного виробничого корпусу на вулиці Личаківській, 232 у місті Львові, а ТОВ "Еталон" прийняти цю роботу та оплатити її (т.1 а.с.200-201).

Виконання підрядних робіт на будівництві засвідчене сторонами шляхом підписання акту приймання виконаних будівельних робіт за травень 2011 року (т.1 а.с.203-215) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за травень 2011 року (т.1 а.с.202).

Факт здійснення господарських операцій по виконанню підрядних робіт підтверджується податковою накладною № 183 від 31.05.2011 року, відповідно до якої позивачу надано послуги на загальну суму 321634,46 грн., в тому числі ПДВ - 53605,74 грн. (т.2 а.с.237).

Як вбачається з договору на виконання підрядних робіт за № 03-18/05-11С від 18.05.2011 року укладеного між ТОВ "Еталон" та ПП "Воллі", останнє зобов'язується виконати роботи по тимчасовому протиаварійному кріпленню та ліквідації аварійного стану будинку АДРЕСА_1, а позивач прийняти цю роботу та оплатити її (т.2 а.с.27-28).

Виконання підрядних робіт на будівництві засвідчене сторонами шляхом підписання акту приймання виконаних будівельних робіт за травень 2011 року (т.2 а.с.20-26) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за травень 2011 року (т.2 а.с.19).

В підтвердження здійснення господарської операції позивачем надано належним чином оформлену податкову накладну № 181 від 31.05.2011 року (т.2 а.с.18). Згідно вказаної податкової накладної позивачу надано послуги на загальну суму 28089,44 грн., в тому числі ПДВ - 4681,57 грн.

Згідно договору на виконання підрядних робіт за № 01-18/05-11С від 18.05.2011 року укладеного між позивачем та ПП "Воллі", останнє зобов'язується виконати роботи по будівництву дитячого садка в селі Зимна Вода Пустомитівського району Львівської області, а ТОВ "Еталон" прийняти цю роботу та оплатити її (т.2 а.с.44-45).

Виконання підрядних робіт на будівництві засвідчене сторонами шляхом підписання актів приймання виконаних будівельних робіт за травень 2011 року (т.2 а.с.111-119), за травень 2011 року (т.2 а.с.117-122), за червень 2011 року (т.2 а.с.125-130) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за травень 2011 року (т.2 а.с.110), за травень 2011 року (т.2 а.с.116), за червень 2011 року (т.2 а.с.124).

Факт здійснення господарських операцій по виконанню підрядних робіт підтверджується податковими накладними № 182 від 31.05.2011 року (т.2 а.с.109), № 179 від 31.05.2011 року (т.2 а.с.115), № 206 від 30.06.2011 року (т.2 а.с.123), відповідно до яких позивачу надано послуги на загальну суму 495835,21 грн., в тому числі ПДВ - 82639,21 грн.

Оплата виконаних субпідрядних робіт здійснювалась позивачем шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ПП "Воллі", що підтверджується виписками з особового рахунку позивача та не заперечується відповідачем.

Крім цього, як встановлено в судовому засіданні, в липні місяці 2011 року позивач заплатив аванси в сумі 115000,00 грн. на ПП "Воллі" та включив суму податку на додану вартість до складу податкового кредиту у липні 2011 року в сумі 19167,00 грн., що підтверджується податковою накладною № 188 від 29.07.2011 року.

Судом встановлено, що придбані у ПП "Воллі" субпідрядні роботи використовувалися позивачем у власній господарській діяльності. Зокрема, придбані субпідрядні роботи реалізовані позивачем замовникам цих робіт ЗАТ "Європейській Дім", ЗАТ "Ензим", ОСОБА_3, Зимноводівській сільській раді.

Відповідач твердження про порушення норм податкового законодавства позивачем обґрунтовує висновками актів перевірок ДПІ інших регіонів.

Зокрема, як встановлено в судовому засіданні, підставами для нарахування відповідачем позивачу податкового зобов'язання з податку на додану вартість та з податку на прибуток по взаємовідносинах з ТОВ "Галкомплект" стали висновки акту документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ "Галкомплект" № 76/23-4/23273226 від 02.02.2012 року, проведеної ДПІ у Франківському районі м. Львова, про неможливість надання ТОВ "Галкомплект" товарів (робіт, послуг), придбаних у ТОВ "Лугпромстройсантехмонтаж", покупцям (в т.ч. ТОВ "Еталон"), оскільки представлені ТОВ "Галкомплект" до перевірки податкові накладні, акти виконаних робіт не можуть слугувати належними первинними документами щодо підтвердження факту виконання робіт (послуг) з огляду на те, що згідно акту від 11.11.2011 року № 803/23-35554567 складеного Ленінською МДПІ у м. Луганську про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ "Лугпромстройсантехмонтаж", останнє відсутнє за податковою адресою, не володіє трудовими ресурсами, транспортними засобами та іншим майном, які економічно необхідні для здійснення такої діяльності, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності.

Підставами для нарахування відповідачем позивачу податкового зобов'язання з податку на додану вартість та з податку на прибуток по взаємовідносинах з ПП "Воллі" стали висновки актів проведення аналізу діяльності ПП "Воллі" з питань дотримання вимог податкового законодавства щодо правомірності нарахування податкових зобов'язань та податкового кредиту декларацій з податку на додану вартість за травень 2011 року та червень 2011 року за № 1260/23-4/34029609 від 20.07.2011 року і № 1559/23-4/34029609 від 23.08.2011 року, проведених ДПІ у Франківському районі м. Львова, про нікчемність укладених ПП "Воллі" угод та відсутність реального товарного характеру операцій цього підприємства по взаємовідносинах із підприємствами постачальниками та підприємствами покупцями, оскільки у ПП "Воллі" відсутні необхідні умови для ведення господарської діяльності, відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби, підприємство не знаходиться за юридичною адресою.

Підставами для нарахування відповідачем позивачу податкового зобов'язання з податку на прибуток по взаємовідносинах з ПП "Західбудсервіс" стали висновки акту проведення документальної невиїзної перевірки ПП "Західбудсервіс" щодо підтвердження відображення у податковій декларації з податку на додану вартість податкового зобов'язання та податкового кредиту по декларації за березень 2011 року № 1802/23-4/31442493 від 12.07.2011 року, проведеної ДПІ у Залізничному районі м. Львова, про фіктивність правочинів та відсутність реального товарного характеру операцій ПП "Західбудсервіс" по взаємовідносинах із підприємствами постачальниками та підприємствами покупцями, оскільки ПП "Західбудсервіс" станом на 12.07.2011 року не знаходиться за юридичною та фактичною адресою, у ПП "Західбудсервіс" відсутні складські приміщення, устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності.

Суд не приймає до уваги доводи відповідача про безтоварність операцій ТОВ "Еталон" із ТОВ "Галкомплект", ПП "Воллі", ПП "Західбудсервіс" з підстав відсутні у ПП "Воллі", ПП "Західбудсервіс" та контрагента ТОВ "Галкомплект" - ТОВ "Лугпромстройсантехмонтаж" необхідних можливостей для виконання робіт та поставки товарів. Адже, відсутність штату працівників по основному місцю праці, транспортних засобів та виробничих і складських приміщень не є належним доказом неможливості реального здійснення господарських операцій, оскільки діяльність може здійснюватись шляхом залучення трудових ресурсів та транспорту, приміщень у інший спосіб, зокрема шляхом укладення цивільно-правових та господарських договорів.

Не може бути належним доказом безтоварності операцій позивача із ТОВ "Галкомплект", ПП "Воллі", ПП "Західбудсервіс" і відсутність ПП "Воллі", ПП "Західбудсервіс" та контрагента ТОВ "Галкомплект" - ТОВ "Лугпромстройсантехмонтаж" за юридичними адресами станом на час проведення щодо них перевірок - 20.07.2011 року і 23.08.2011 року, 12.07.2011 року, 11.11.2011 року, відповідно, оскільки господарські операції із зазначеними контрагентами проводились позивачем раніше. Також зазначене не є свідченням відсутності у цих суб'єктів господарювання первинних документів та неможливості здійснювати господарську діяльність.

Статтею 18 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" установлено, що якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, були внесені до нього, то вони вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін. Якщо відомості, які підлягають внесенню до цього реєстру, є недостовірними і були внесені до нього, то третя особа може посилатися на них у спорі як на достовірні, за винятком випадків, коли вона знала або могла знати про те, що такі відомості є недостовірними.

Крім цього, враховуючи індивідуальний характер правовідносин господарюючого суб'єкта та Держави Україна в сфері оподаткування, суд вважає, що акт перевірки суб'єкта господарювання і його висновки не є обов'язковими для інших платників податків, оскільки будь-який акт перевірки платника податків складається виключно з метою його розгляду керівником органу державної податкової служби для вирішення питання про прийняття або неприйняття відповідного рішення стосовно конкретного платника податків.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 22.01.2009 року у справі "БУЛВЕС АД проти Болгарії", зокрема, зазначено, що у разі застосування негативних насідків до отримувача оподатковуваної ПДВ поставки, який повністю виконав свої зобов'язання, за дії або бездіяльність постачальника, який перебував поза межами контролю отримувача і у відношенні якого у нього не було засобів перевірки та забезпечення його виконання, то такі владні органи порушують справедливий баланс, який має підтримуватися між вимогами суспільних інтересів та вимогами захисту права власності.

В судовому засіданні представником позивача надано копії свідоцтв про державну реєстрацію ПП "Воллі", ПП "Західбудсервіс", довідок з ЄДРПОУ, ліцензій серії АГ № 574709 від 04.04.2011 року та серії АВ № 513572 від 23.03.2010 року, виданих Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Львівській області ПП "Воллі", ПП "Західбудсервіс" на право здійснення господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури.

Будь-яких доказів недобросовісності позивача, як платника податків податковим органом суду не подано.

Досліджуючи фактичність проведених господарських операцій та їх зв'язок з господарською діяльністю ТОВ "Еталон" , формування витрат для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток, податкового кредиту з податку на додану вартість судом встановлено, що між позивачем та ТОВ "Галкомплект", ПП "Воллі", ПП "Західбудсервіс" укладено договори на виконання субпідрядних робіт. На виконання вказаних договорів зазначеними товариствами виписано податкові накладні на суму виконаних субпідрядних робіт та вартості поставленого товару. Як встановлено в ході розгляду справи, позивачем проводились розрахунки із даними контрагентами, отриманий товар позивачем використано у своїй господарській діяльності.

На час здійснення господарських операцій з позивачем ТОВ "Галкомплект", ПП "Воллі", ПП "Західбудсервіс" були включені до ЄДРПОУ, мали в наявності свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, а також ліцензії на право здійснення господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури (т.2 а.с.227-236, т.3 а.с.26, 106-108).

Таким чином судом встановлений рух активів у процесі здійснення господарських операцій між позивачем та ТОВ "Галкомплект", ПП "Воллі", ПП "Західбудсервіс", спеціальна податкова правосуб'єктність учасників господарських операцій та зв'язок між фактом придбання позивачем підрядних робіт, товару, понесенням витрат і господарською діяльністю цього платника податку.

Як наслідок суд приходить до висновку про добросовісність дій платника податку ТзОВ "Еталон", яка полягає у відповідності вчинених ним дій господарській меті, а також правомірність включення до податкового кредиту по податку на додану вартість кошти в сумі 64901,00 грн., та віднесення до валових витрат коштів в сумі 1514428,00 грн.

Суд не приймає до уваги, як доказ безтоварності операцій між позивачем та ПП "Воллі" факт порушення стосовно директора ПП "Воллі" ОСОБА_4 кримінальної справи за ч.2 ст.27, ч.2 ст.205, ч.2 ст.27, ч.4 ст.358 КК України. Як вбачається із змісту обвинувального висновку предметом дослідження при розслідуванні кримінальної справи не були товарні операції ПП "Воллі" із ТОВ "Еталон" (т.3 а.с.94). Відповідно до статті 61 Конституції України юридична відповідальність особи має індивідуальний характер. На думку суду, визнання у подальшому фіктивною діяльність контрагентів по окремих господарських операціях, не може беззаперечно тягнути за собою недійсність та фіктивність всіх угод, укладених з моменту реєстрації таких осіб та однозначно не позбавляє правового значення виданих податкових накладних. За таких обставин, одна сторона не може нести відповідальність за несплату податків іншою, так і за можливу недостовірність відомостей про них, за умови необізнаності з ними.

Враховуючи один із основних принципів податкового законодавства України - презумпцію правомірності рішень платника податку, відповідні витрати і податковий кредит вважаються сформованими платником податків правомірно, однак контролюючий орган не позбавлений можливості довести в установленому порядку факт невідповідності задекларованих наслідків господарської операції платника податків у податковому обліку фактичним обставинам.

Згідно частин 1, 2 статті 71 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Враховуючи наведене, суд приходить до висновку, що орган державної податкової служби, який заперечує проти позову, не довів невідповідність відомостей у актах здачі-приймання робіт та податкових накладних фактичним обставинам та неотримання позивачем від своїх постачальників субпідрядних робіт та товару.

Частиною 1 статті 204 Цивільного кодексу України встановлено, що правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Цивільний кодекс України статтею 215 визначає підстави для визнання правочину недійсним. Серед іншого, вказаною нормою передбачено, що якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин). Між тим, як вбачається із матеріалів справи, підстав, з якими закон пов'язує визнання договору недійсним, контролюючим органом зазначено не було, а отже, твердження податкового органу про нікчемність правочинів є безпідставними. Крім того, відповідачем не надано доказів, що правочини визнані недійсними в судовому порядку.

Згідно статті 228 Цивільного кодексу України правочин вважається таким, що порушує публічний порядок якщо він спрямований на порушення конституційних прав людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним.

Такими є правочини, що посягають на суспільні, економічні та соціальні основи держави, зокрема: правочини, спрямовані на використання всупереч закону комунальної, державної або приватної власності; правочини, спрямовані на незаконне відчуження або незаконне володіння, користування, розпорядження об'єктами права власності українського народу - землею як основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави, її надрами, іншими природними ресурсами (стаття 14 Конституції України); правочини щодо відчуження викраденого майна; правочини, що порушують правовий режим вилучених з обігу або обмежених в обігу об'єктів цивільного права тощо. Усі інші правочини, спрямовані на порушення інших об'єктів права, передбачені іншими нормами публічного права, не є такими, що порушують публічний порядок. Дана позиція викладена у Постанові Пленуму Верховного суду України № 9 від 06.11.2009 року "Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними". З врахуванням того, що орган державної податкової служби заперечуючи позов покликається на нікчемність правочинів, наведене враховуються судом при прийнятті судового рішення.

Підсумовуючи вищенаведене, враховуючи, що позивач оскаржує в судовому порядку правові акти індивідуальної дії, суд приходить до висновку, що податкові повідомлення-рішення за № 0000992330 від 08.06.2012 року, № 0001002330 від 08.06.2012 року є протиправними і підлягають скасуванню, а позовні вимоги слід визнати обґрунтованими і такими, що підлягають до задоволення.

Відповідно до частини 1 статті 94 КАС України, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України.

На підставі статті 124 Конституції України, керуючись статтями 158-163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Позов задовольнити.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Тисменицької міжрайонної державної податкової інспекції Івано-Франківської області Державної податкової служби за № 0000992330 від 08.06.2012 року.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Тисменицької міжрайонної державної податкової інспекції Івано-Франківської області Державної податкової служби за № 0001002330 від 08.06.2012 року.

Стягнути з Державного бюджету України на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Еталон" (ідентифікаційний код 33004211) понесені судові витрати зі сплати судового збору в сумі 2146 (дві тисячі сто сорок шість) гривень 00 копійок.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку. Відповідно до статті 186 Кодексу адміністративного судочинства України, апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Апеляційна скарга подається до Львівського апеляційного адміністративного суду через Івано-Франківський окружний адміністративний суд.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого Кодексом адміністративного судочинства України, якщо таку скаргу не було подано.

Суддя Біньковська Н.В.

Постанова складена в повному обсязі 06.11.2012 року.

Попередній документ : 28100919
Наступний документ : 28129934