Рішення № 27761875, 19.11.2012, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
19.11.2012
Номер справи
5011-52/14082-2012
Номер документу
27761875
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 5011-52/14082-2012 19.11.12Господарський суд міста Києва у складі судді Чебикіної С.О., розглянувши справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Арда-Трейдинг" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Абсолют Юкрейн" про стягнення 2 174, 64 грн., за участю представників позивача -Брайка М.В., довіреність від 01.11.2011 року, відповідача -не з'явились,

ВСТАНОВИВ:

У жовтні 2012 року позивач звернувся до суду з позовом до відповідача про стягнення 2 017, 44 грн. боргу, 131, 00 грн. пені та 26, 20 грн. 13 % річних у зв'язку з неналежним виконанням останнім взятих на себе зобов'язань з оплати вартості товару за договором поставки № 1802 КИЕ від 19.09.2011 року.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 10.10.2012 року порушено провадження у справі та призначено до розгляду на 29.10.2012 року.

Представник відповідача в судове засідання 19.11.2012 року не з'явився, відзив на позов не надав, про час і місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином.

Враховуючи те, що нез'явлення представника відповідача не перешкоджає розгляду справи по суті, а матеріали справи є достатніми для вирішення спору в даному судовому засіданні, суд вважає за можливе розглянути позов за відсутності представника відповідача, за наявними у справі матеріалами згідно з вимогами статті 75 Господарського процесуального кодексу України.

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши наявні в матеріалах справи докази, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню частково з наступних підстав.

Судом встановлено, що 19 вересня 2011 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Арда-Трейдинг" (постачальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Абсолют Юкрейн" (покупець) було укладено договір поставки № 1802 КИЕ, за умовами якого постачальник (позивач) зобов'язався передати у власність покупця (відповідач), а відповідач прийняти та оплатити на умовах і у порядку, визначених цим договором, товар в асортименті, кількості та за пінами, вказаними у накладних, які є невід'ємною частиною нього договору (п. 2.1. договору).

Поставка товару на склад відповідача здійснюється транспортом позивача та за його рахунок на умовах DDP (ІНКОТЕРМС 2000) (п. 2.2. договору).

Згідно з п. 2.3. договору право власності на товар, а також ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) товару переходять від позивача до відповідача з моменту фактичної передачі товару, що засвідчується підписанням уповноваженими представниками сторін накладної.

Відповідно до п. 4.1. договору піни на товар вказуються у накладних на товар, які є невід'ємною частиною цього договору. Оплата здійснюється в національній валюті України виключно у формі безготівкових розрахунків.

Пунктом 4.2. договору сторони встановили, що відповідач зобов'язаний оплачувати кожну партію переданого позивачем товару не пізнше 21 днів з дати її поставки. Позивач має право в односторонньому порядку змінити строк оплати, попередньо повідомивши відповідача за 7 календарних днів.

Даний договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до 28.02.2012 року. Якщо жодна сторона не повідомить іншу за один місяць додати закінчення строку дії договору, він вважається пролонгованим на наступний рік на тих самих умовах (п. 8,1. договору).

Доказів припинення дії договору матеріали справи не містять.

Поясненнями позивача та видатковою накладною № 13578 від 26.01.2012 р. на суму 2 213, 28 грн. стверджується факт поставки позивачем відповідачу товару на загальну суму 2 213, 28 грн.

Відповідач за отриманий товар розрахувався лише частково, і мас заборгованість перед позивачем у сумі 2 017, 44 грн. грн.

Отже, позивач виконав взяті на себе зобов'язання за договором і поставки товару відповідачу, а відповідач не виконав належним чином взяті на себе зобов'язання з оплати отриманого товару та мас перед позивачем заборгованість у сумі 2 017, 44 грн.

Доказів сплати вказаної заборгованості і відповідачем суду не надано.

Сг.сі. 525, 526 ЦК України визначено, що зобов'язання мас виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимої цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

За таких обставин, позовні вимоги про стягнення з відповідача на користь позивача заборгованості за договором поставки № 1802 КИЕ розмірі 2 017, 44 грн. обґрунтовані та підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу

інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Статтею 230 ГК України визначено, що порушення зобов'язання с підставою для застосування господарських санкцій (неустойка, штраф, пеня).

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання (ч.3 ст. 549 ЦК України).

У п. 6.6. договору сторони передбачили, що у випадку порушення відповідачем строків, визначених п. 4.2. договору, останній сплачує позивачеві неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НЬУ від простроченої суми за кожен день прострочення.

Враховуючи вищевикладені норми закону га умови договору, позивачем у зв'язку з простроченням виконання зобов'язання з оплати отриманого товару нараховано 131, 00 грн. пені та 26, 20 грн. З % річних.

Позов в частині стягнення 131, 00 грн. пені та 26, 20 грн. З % річних зв'язку з простроченням відповідачем виконання взятих на себе зобов'язань з оплати вартості товару обгрунтований та підлягає задоволенню в межах заявлених позивачем позовних вимог .

Судові витрати відповідно до вимої статті 49 Господарського процесуального кодексу України підлягають стягненню з відповідача.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 33, 49, 75, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Абсолют Юкрейн" (02121, м. Київ, вул. Колекторна, буд. 40-А; код 36825417) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Арда-Трейдинг" (52500, Дніпропетровська обл., м. Сипельпикове, вул. Миру, буд. 29, кв. 28; код 37029549) 2 017 (дві тисячі сімнадцять) грн. 44 коп. боргу, 131 (сто тридця ть одна) грн. 00 коп. пені, 26 (двадцять шість) грн. 20 коп. З % річних та 1 609 (одна тисяча шістсот дев'ять) грн. 50 коп. судового збору.

Після вступу рішення в законну силу видати наказ.

Рішення набирає законної сили відповідно до вимог ст. 85 ГПК України.

Повне рішення складено 23.11.2012р.

Суддя С.О. Чебикіна

Попередній документ : 27761873
Наступний документ : 27761876