Постанова № 27721289, 21.11.2012, Херсонський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
21.11.2012
Номер справи
3949/12/2170
Номер документу
27721289
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ХЕРСОНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

73027, м. Херсон, вул. Робоча, 66, тел. 48-51-90

_____________

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2012 р. Справа № 2-а-3949/12/2170 Херсонський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Пекного А.С., розглянувши в порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом Державної податкової інспекції у м. Херсоні Херсонської області Державної податкової служби до Приватного підприємства "Херсонопт" про накладення арешту на кошти та інші цінності платника податків, що знаходяться у банках,

встановив:

Державна податкова інспекція у м. Херсоні Херсонської області Державної податкової служби (далі - позивач, ДПІ) звернулась до суду з адміністративним позовом до приватного підприємства «Херсонопт» (далі - відповідач, ПП «Херсонопт»), у якому просить накласти арешт на кошти та інші цінності відповідача, що знаходяться на рахунках у банках.

Позовні вимоги мотивовані тим, що станом на 20.08.2012р. обліковується узгоджений в судовому порядку податковий борг на загальну суму 75 420,54 грн. Заборгованість виникла внаслідок несплати відповідачем сум, узгоджених в судовому порядку, податкових зобов'язань з податку на прибуток приватних підприємств, визначених податковим повідомленням-рішенням форми «Р» №0004972301/0 від 02.10.2008р. Крім того у відповідача обліковується заборгованість по податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт,послуг), яка визначена податковим повідомленням-рішенням форми «Р» від 02.06.2011р. № НОМЕР_1. Заявник наголошує, що податковий борг відповідача є узгодженим в розумінні ПК України. Окремо звертає увагу на відсутність майна у відповідача. На підтвердження своєї позиції додає копію довідки з ВДАІ УМВС України - про відсутність зареєстрованого за відповідачем автотранспорту, довідки з Херсонського державного бюро технічної інвентаризації - про відсутність у відповідача нерухомого майна, довідки інспекції Держтехнагляду - про відсутність у відповідача сільськогосподарської техніки.

Представник позивача надав клопотання, відповідно до якого просить розглянути справу в порядку письмового провадження, викладені в позовній заяві вимоги підтримує в повному обсязі.

Відповідач до суду не з'явився, заяв про розгляд справи у свою відсутність не надав, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Про свою правову позицію, відносно адміністративного позову, суд не повідомив.

Згідно ч. 11, ст. 35 КАС України, відповідач повідомлений про час, дату та місце судового засідання належним чином.

Згідно з ч.4 ст. 128 КАС України у разі неприбуття відповідача, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, без поважних причин розгляд справи може не відкладатися і справу може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів.

Враховуючи відсутність перешкод у розгляді справи та потреби у виклику свідків чи експерта, суд вважає за можливе розглянути справу в порядку письмового провадження.

Виходячи з вищевикладеного, суд вважає можливим розглянути справу в порядку письмового провадження.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши наявні докази у їх сукупності, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що відповідно до п.14.1.175. ст.14 ПК України податковий борг - сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Згідно із Законом України "Про державну податкову службу в Україні" контроль за повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством здійснюють органи державної податкової служби.

Як зазначено в п.16.1.4 ст.16 ПК України, платники податків зобов'язані сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Крім цього, відповідно до п. 20.1.17 ст. 20 ПК України органи державної податкової служби мають право звертатися до суду щодо накладення арешту на кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку, у разі, якщо у платника податків, який має податковий борг, відсутнє майно та/або його балансова вартість менша суми податкового боргу, та/або таке майно не може бути джерелом погашення податкового боргу. Таким чином, ДПІ має право звертатись до суду з позовом про накладення арешту на кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку.

Згідно свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серія А00№ 211900 ПП «Херсонопт» зареєстроване як юридична особа 02.06.2000р., відповідач взятий на облік в ДПІ та є платником податків, в тому числі податку на прибуток приватних підприємств та податку на додану вартість.

За статтею 57 ПК України в разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу. У разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов'язання платник податків зобов'язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, наступних за днем такого узгодження. (п. 57.3. ст.57 ПК України)

В матеріалах справи міститься постанова Одеського апеляційного адміністративного суду від 14.10.2010р. в справі №3а-6316/08/2170, згідно якої податкове повідомлення-рішення форми "Р"№0004972301/0 від 02.10.2008 на суму 82 256,07 грн. визнане таким, що відповідає чинному законодавству. З рахунок наявної переплати в розмірі 7 385,39 грн., сума грошового зобов'язання, яка залишилася непогашеною становить 74 870,68 грн. По податку на додану вартість із вироблених товарів (робіт, послуг) заборгованість визначена на підставі податкового повідомлення-рішення форми «Р» від 02.06.2011р. № 0001071502 на загальну суму 1020,00 грн. За рахунок наявної переплати в розмірі 745,07 грн., сума грошового зобов'язання, яка залишилася непогашеною становить 274 грн.93 коп. Сума податкового боргу згідно ПК України є узгодженою. Враховуючи вищевикладене, сума податкового зобов'язання з податку на прибуток приватних підприємств та по податку на додану вартість є узгодженими та безспірними. Строк для сплати податкового зобов'язання настав, а оскільки відповідач не сплачує такі зобов'язання, вони визнаються податковим боргом.

Згідно із пункту 59.1. статті 59 ПК України у разі, коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Відповідачу виставлено першу податкову вимогу форми "Ю"від 24.08.2011р. за №1664 на суму 274,93 грн., яка вручена поштою 02.11.2011р.

Відповідно до п. 95.2. ст. 95 ПК України стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання такому платнику податкової вимоги. Таким чином, враховуючи дату надіслання відповідачеві податкової вимоги -02.11.2011р., його податковий борг підлягає стягненню.

Відсутність майна підтверджується наявними в матеріалах справи довідкою з ВДАІ УМВС України - про відсутність зареєстрованого за відповідачем автотранспорту, довідкою з Херсонського державного бюро технічної інвентаризації - про відсутність у відповідача нерухомого майна, довідкою інспекції Держтехнагляду - про відсутність у відповідача сільськогосподарської техніки. Таким чином у відповідача відсутнє майно, а комплексом здійснених заходів не виявлено інших активів відповідача, які можуть бути джерелом погашення податкового боргу.

Відповідно до ч. 1 ст. 71 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Факт та розмір боргу підтверджується наявними матеріалами справи.

Доказів сплати податкового боргу, що є предметом позову, суду не надано. Докази відсутності майна у відповідача, позивач надав.

Стаття 67 Конституції України передбачає, що кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

За таких обставин, суд вважає, що позовна заява Державної податкової інспекції у м. Херсоні Херсонської області Державної податкової служби до приватного підприємства «Херсонопт» про накладення арешту на кошти на інші цінності підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.2,12,17,18,19, 158-163, 167 КАС України, суд

постановив:

Позовні вимоги Державної податкової інспекції у м. Херсоні Херсонської області Державної податкової служби - задовольнити.

Накласти арешт на кошти та інші цінності Приватного підприємства "Херсонопт" (ідентифікаційний код юридичної особи 31006018), що знаходяться в банках.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Одеського апеляційного адміністративного суду через суд першої інстанції шляхом подачі апеляційної скарги в 10-денний строк з дня її проголошення. В разі складення постанови у повному обсязі відповідно до ст. 160 КАС України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо вона не була подана у встановлений строк. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

Суддя Пекний А.С.

кат. 8.1.3

Попередній документ : 27721279
Наступний документ : 27721296