Постанова № 27562226, 14.11.2012, Полтавський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
14.11.2012
Номер справи
2а-1670/6724/12
Номер документу
27562226
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2012 року м. ПолтаваСправа № 2а-1670/6724/12

Полтавський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді - Чеснокової А.О.,

при секретарі - Пшенишному В.С.,

за участю:

представника позивача - Дашка М.В.,

представника відповідача - Луговської С.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за адміністративним позовом Виробничо-технологічного приватного підприємства "Ритм" до Кременчуцької об'єднаної державної податкової інспекції Полтавської області Державної податкової служби про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, -

В С Т А Н О В И В:

22 жовтня 2012 року позивач ВТПП "Ритм" звернувся до Полтавського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Кременчуцької ОДПІ про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення від 20 жовтня 2011 року № 0009782301/3213.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилався на невідповідність висновків податкового органу щодо неправомірного формування податкового кредиту та зазначав, що встановлені у висновках акта перевірки порушення не мали місця в його господарській діяльності.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав та просив їх задовольнити з підстав, наведених у позовній заяві.

Представник відповідача в судовому засіданні проти задоволення позовних вимог заперечував, просив відмовити у його задоволенні, посилаючись на порушення ВТПП "Ритм" вимог податкового законодавства в частині безпідставного віднесення до складу валових витрат сум податку на додану вартість за правочинами, що мають ряд ознак фіктивності.

Суд, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, встановив наступні факти та відповідні до них правовідносини.

ВТПП "Ритм" зареєстроване як юридична особа 24 листопада 2003 року, ідентифікаційний номер за ЄДРПОУ 32738352; перебуває на податковому обліку в Кременчуцькій ОДПІ (а.с. 22-25).

Відповідачем у період з 16 серпня 2011 року по 22 серпня 2011 року проведено документальну позапланову виїзну перевірку ВТПП "Ритм" з питання правильності визначення повноти нарахування та своєчасності сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства по взаємовідносинам з ПП "Алерт" (код 32275589), ПП "Алерт Плюс" (код 34793043), ПП "Інко" (код 32141595), ПП "Авеланж" (код 33672429), ПП "Арона Сервіс" (код 34987777), ПП "Саланг ТМ" (код 34397742), ПП "Асіст" (код 35713587), ТОВ "Інтермаксервіс" (код 24710114), ПП "Маркап" (код 36504035), ПП "Альпарі-Т" (код 36643102), ПП "Агат Сервіс" (код 36194933), ТОВ "Алівіс" (код 30566468), ПП "Оріль" (код 25165943), ПП "Астелікс-2007" (код 34873961), ПП "Алькасар Плюс" (код 37468826) за період з 01 червня 2008 року по 30 червня 2011 року, згідно постанови заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції Васильченко Ю.В. по результатам кримінальної справи № 2011531008011.

За результатами перевірки складено акт від 07 вересня 2011 року № 6565/23-209/32738352 (а.с. 12-15), в якому зафіксовано порушення позивачем вимог підпункту 7.4.1 пункту 7.4 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість", наслідком чого стало заниження платником податку на додану вартість на суму 24895,00 грн., у тому числі:

- у серпні 2010 року на суму 12138,67 грн.,

- у вересні 2010 року на суму 8196,33 грн.,

- у листопаді 2010 року на суму 4560,00 грн.

На підставі висновку вказаного акта перевірки Кременчуцькою ОДПІ податкового повідомлення-рішення від 20 жовтня 2011 року № 0009782301/3213, яким позивачу збільшено суму грошового зобов'язання з податку на додану вартість на суму 31118,75 грн. (24895,00 грн. - за основним платежем та 6223,75 грн. - за штрафними (фінансовими) санкціями) (а.с. 16).

Позивач донараховані податкові зобов'язання та штрафні (фінансові) санкції не сплатив, а податкове повідомлення-рішення про їх застосування оскаржив в адміністративному порядку. За результатами процедури адміністративного узгодження податкового повідомлення-рішення від 20 жовтня 2011 року № 0009782301/3213 вищі контролюючі органи скарги позивача залишили без задоволення, а спірне податкове повідомлення-рішення - без змін.

Позивач, вважаючи висновки викладені в акті перевірки від 07 вересня 2011 року № 6565/23-209/32738352 упередженими, такими, що не відповідають фактичним обставинам та виходять за межі компетенції відповідача; не погоджуючись із позицією податкового органа щодо правомірності донарахування податкових зобов'язань та штрафних (фінансових) санкцій, вважає спірне податкове повідомлення-рішення необґрунтованим, протиправним, таким, що суперечить законодавству з питань оподаткування, обмежує та порушує права, свободи та інтереси позивача, оскільки прийняте без урахування фактичних обставин, з порушенням чинного законодавства, а також без наявності правових підстав для винесення, внаслідок чого звернувся до суду з вимогою визнати протиправним та скасувати спірне податкове повідомлення-рішення.

Згідно із частиною 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частини 3 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Надаючи правову оцінку податковому повідомленню-рішенню Кременчуцької ОДПІ від 20 жовтня 2011 року № 0009782301/3213, суд виходить з наступного.

Відповідно до підпункту 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється за наявності отримання податковим органом постанови суду (ухвали суду) про призначення перевірки або постанову органу дізнання, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону у кримінальних справах, що перебувають у їх провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що підставою для проведення документальної позапланової виїзної перевірки позивача стала постанова заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції Васильченко Ю.В. від 25 липня 2011 року про призначення документальної перевірки за результатами кримінальної справи № 2011531008011 (а.с. 59-61).

На виконання зазначеної постанови начальником Кременчуцької ОДПІ прийнято наказ від 15 серпня 2011 року № 4225 "Про проведення позапланової перевірки" (а.с. 57) та на підставі підпункту 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України проведено документальну позапланову виїзну перевірку ВТПП "Ритм", за результатами якої складено акт від 07 вересня 2011 року № 6565/23-209/32738352.

20 жовтня 2011 року на підставі вищевказаного акта перевірки винесено податкове повідомлення-рішення № 0009782301/3213.

Відповідно пункту 86.9 статті 86 Податкового кодексу України у разі якщо грошове зобов'язання розраховується органом державної податкової служби за результатами перевірки, призначеної відповідно до кримінально-процесуального закону або закону про оперативно-розшукову діяльність, податкове повідомлення-рішення за результатами такої перевірки не приймається до дня набрання законної сили відповідним рішенням суду. Матеріали перевірки разом з висновками органу державної податкової служби передаються правоохоронному органу, що призначив перевірку. Статус таких матеріалів перевірки та висновків органу державної податкової служби визначається кримінально-процесуальним законом або законом про оперативно-розшукову діяльність.

Таким чином, відповідно до вимог зазначеної норми при визначенні органом державної податкової служби грошового зобов'язання платнику податків за результатами перевірки, проведеної на підставі підпункту 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України за постановою про призначення документальної перевірки, відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу, податкове повідомлення-рішення за результатами такої перевірки не приймається до дня набрання законної сили відповідним рішенням суду.

Доказів прийняття судового рішення та набрання останнім законної сили у кримінальній справі № 2011531008011 на день винесення спірного податкового повідомлення-рішення відповідачем суду не надано, а судом самостійно при виконанні приписів статті 11 Кодексу адміністративного судочинства України у частині офіційного з'ясування всіх обставин у справі не встановлено.

За таких обставин суд дійшов висновку, що відповідач прийняв оскаржуване податкове повідомлення-рішення з порушенням вимог пункту 86.9 статті 86 Податкового кодексу України, в зв'язку із чим позовні вимоги ВТПП "Ритм" обґрунтовані та підлягають задоволенню.

Відповідно до частини 1 статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частини 1 статті 11 Кодексу адміністративного судочинства України розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, а суд згідно із статтею 86 цього ж Кодексу, оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні.

Приписами статті 159 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що судове рішення повинно бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Таким чином, суд перевіривши матеріали справи, оцінивши надані сторонами докази, дійшов висновку, що позовні вимоги обґрунтовані, підтверджені матеріалами справи та підлягають задоволенню.

Згідно частини 1 статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України (або відповідного місцевого бюджету, якщо іншою стороною був орган місцевого самоврядування, його посадова чи службова особа).

На підставі викладеного, керуючись статтями 7, 8, 9, 10, 11, 71, 160-163 Кодексу адміністративного судочинства України, -

П О С Т А Н О В И В:

Позовні вимоги Виробничо-технологічного приватного підприємства "Ритм" до Кременчуцької об'єднаної державної податкової інспекції Полтавської області Державної податкової служби про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення - задовольнити.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Кременчуцької об'єднаної державної податкової інспекції Полтавської області Державної податкової служби від 20 жовтня 2011 року № 0009782301/3213.

Стягнути з Державного бюджету України на користь Виробничо-технологічного приватного підприємства "Ритм" (ідентифікаційний код 32738352) витрати зі сплати судового збору у розмірі 312 (триста дванадцять) грн. 00 коп.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Постанова може бути оскаржена до Харківського апеляційного адміністративного суду через Полтавський окружний адміністративний суд шляхом подання апеляційної скарги протягом десяти днів з дня проголошення постанови з одночасним поданням її копії до суду апеляційної інстанції. У разі складення постанови у повному обсязі відповідно до статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Повний текст постанови виготовлено 19 листопада 2012 року.

Суддя А.О. Чеснокова

Попередній документ : 27562106
Наступний документ : 27562236