Ухвала суду № 27354363, 08.11.2012, Господарський суд Кіровоградської області

Дата ухвалення
08.11.2012
Номер справи
5013/2133/11
Номер документу
27354363
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ С У Д

Кіровоградської області

УХВАЛА

"08" листопада 2012 р. справа № 5013/2133/11

Суддя господарського суду Кіровоградської області Коротченко Л.С. розглянувши заяву приватного акціонерного товариства "Кіровоградцукорпром" за № 11/09 від 07.09.12р. про відстрочку виконання рішення господарського суду Кіровоградської областівід 23.01.12 р. у справі № 5013/2133/11

за позовом: першого заступника прокурора Печерського району міста Києва в інтересах держави, в особі Національного банку України, в особі Головного Управління Національного Банку України по місту Києву і Київській області, Акціонерного комерційного банку "Східно - Європейський банк", м. Київ

до відповідача: приватного акціонерного товариства "Кіровоградцукорпром", м. Кіровоград

про стягнення 6 631 707,62 грн.,

представники:

від прокуратури - Драганова Г.Г., посвідчення № 001945 від 30.08.12 р.;

від заявника - участі не брали;

від стягувача - участі не брали,

встановив:

перший заступник прокурора Печерського району м. Києва звернувся до господарського суду Кіровоградської області в інтересах держави в особі Національного банку України, в особі Головного Управління Національного Банку України по місту Києву і Київській області, Акціонерного комерційного банку "Східно - Європейський банк" з позовом про стягнення з приватного акціонерного товариства "Кіровоградцукорпром"- 6 550 166,93 грн., зокрема, непогашений кредит - 4 000 000,00 грн.; 2 148 748,11 грн. - несплачені відсотки за користування коштами; 401 418,82 грн. - неустойка.

Рішенням господарського суду Кіровоградської області від 23.01.12 р. позовні вимоги прокурора задоволено повністю. Стягнуто з приватного акціонерного товариства "Кіровоградцукорпром" 4 000 000,00 грн. боргу по кредиту, 2 148 748,11 грн. боргу по відсоткам, 482 959,51 грн. неустойки, а також 56 460 грн. судового збору.

24.02.12р. на виконання вказаного рішення господарським судом Кіровоградської області видано відповідні накази.

10.09.12 р. на адресу господарського суду Кіровоградської області надійшла заява приватного акціонерного товариства "Кіровоградцукорпром" за № 11/09 від 07.09.12р. про відстрочку виконання рішення суду від 23.01.12р. до 01 грудня 2012 року.

В обґрунтування поданої заяви боржник посилається на скрутне фінансове становище товариства, відсутність коштів. Крім того, заявник вказує також на те, що сума заборгованості боржника є значною, а тому стягнення всієї суми заборгованості одночасно призведе до блокування рахунків виконавчою службою, у зв'язку з чим господарська діяльність зупиниться, а це в свою чергу призведе до повного невиконання грошового зобов'язання з оплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, а в подальшому до банкрутства підприємства; здійснення подальшої господарської діяльності підприємства можливе лише через перепрофілювання. Також боржник вважає, що завадити таким негативним наслідкам можливо за умов направлення стягувачу коштів, отриманих від продажу майна, на виконання рішення; а отже відстрочивши виконання рішення на строк до 01.12.2012 р. (а.с. 34-36 том 4).

Ухвалою господарського суду Кіровоградської області від 12.09.2012 р. заяву боржника прийнято та призначено до розгляду в судове засідання; зобов'язано учасників судового процесу подати до суду необхідні матеріали.

Представник заявника в судовому засіданні 08.11.12 р. участі не брав, хоча належним чином повідомлений про дату, час та місце судового засідання, що підтверджується поштовим повідомленням про отримання 31.10.2012 р. заявником ухвали суду від 30.10.12 р. (а.с. 72 том 4).

Представник стягувача в судовому засіданні також участі не брав, однак є таким, що належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, що підтверджується відповідним поштовим повідомленням про отримання ухвали суду (а.с. 71 том 4).

У судовому засіданні представник прокуратури заперечив заяву боржника про відстрочку виконання рішення до 01.12.12 р., вказуючи на її безпідставність.

Дослідивши доводи заявника, викладені у заяві, господарський суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення заяви боржника, з огляду на наступне.

При розгляді поданої боржником заяви, господарський суд враховує, що починаючи з дня винесення рішення про стягнення боргу, жодних дій з боку боржника, спрямованих на виконання рішення суду 23.01.12р., вчинено не було.

Крім того, як вбачається з рішення господарського суду у даній справі, борг виник у боржника ще у 2010 році, у зв'язку з чим прокурор в інтересах позивача у 2011 році і звернувся до суду з відповідним позовом щодо стягнення в судовому порядку з боржника кредитної заборгованості.

Відповідно до ст. 4-5 Господарського процесуального кодексу України господарські суди здійснюють правосуддя шляхом прийняття обов'язкових до виконання на усій території України рішень, ухвал, постанов.

В силу ст. 115 Господарського процесуального кодексу України рішення господарського суду, що набрали законної сили, виконуються у порядку, встановленому цим Кодексом і Законом України "Про виконавче провадження".

За приписами ч. 1 ст. 121 Господарського процесуального кодексу України, при наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим, за заявою сторони, державного виконавця, прокурора або за своєю ініціативою господарський суд, який видав виконавчий документ, у десятиденний строк розглядає це питання у судовому засіданні з викликом сторін, прокурора і у виняткових випадках, залежно від обставин справи, може відстрочити або розстрочити виконання рішення, ухвали, постанови, змінити спосіб та порядок їх виконання.

Відповідно до пункту 2 Роз'яснення Вищого арбітражного суду від 12.09.1996 № 02-5/333 "Про деякі питання практики застосування статті 121 Господарського процесуального кодексу України" підставою для відстрочки, розстрочки, зміни способу та порядку виконання рішення можуть бути конкретні обставини, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим у строк або встановленим господарським судом способом. При цьому слід мати на увазі, що згоди сторін на вжиття заходів, передбачених статтею 121 Господарського процесуального кодексу, ця стаття не вимагає, і господарський суд законодавчо не обмежений будь-якими конкретними термінами відстрочки чи розстрочки виконання рішення. Проте, вирішуючи питання про відстрочку чи розстрочку виконання рішення, зміну способу і порядку виконання рішення, господарський суд повинен враховувати матеріальні інтереси сторін, їх фінансовий стан, ступінь вини відповідача у виникненні спору, наявність інфляційних процесів у економіці держави та інші обставини справи.

Згідно п. 10 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 26.12.2003 № 14 "Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та звернень учасників виконавчого провадження", при вирішенні заяв державного виконавця чи сторони про відстрочку або розстрочку виконання рішення, встановлення або зміну способу й порядку його виконання суду потрібно мати на увазі, що відповідно до ст. 351 Цивільного процесуального кодексу і ст. 121 Господарського процесуального кодексу їх задоволення можливе лише у виняткових випадках, які суд визначає виходячи з особливого характеру обставин, що ускладнюють або виключають виконання рішення (хвороба боржника або членів його сім'ї, відсутність у нього майна, яке за рішенням суду має бути передане стягувачу, стихійне лихо, інші надзвичайні події тощо).

В обґрунтування необхідності відстрочки судового рішення приватне акціонерно товариством "Кіровоградцукорпром" посилається, зокрема, на відсутність у боржника присудженої до стягнення суми грошових коштів.

Відповідно до ст.ст. 33, 34 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

В супереч вимог ст. 33-34 Господарського процесуального кодексу України, заявником не надано доказів на підтвердження наявності виняткових обставин, які відповідно до вимог ст. 121 Господарського процесуального кодексу України є підставою, зокрема, для відстрочки виконання рішення.

Підставою для відстрочки виконання рішення суду можуть бути конкретні обставини, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим у строк. Відстрочка виконання судового рішення допускається у виняткових випадках і залежно від обставин справи.

При цьому, слід мати на увазі, що Господарський процесуальний кодекс України не визначає переліку обставин, які свідчать про неможливість виконання рішення чи ускладнюють його виконання. Тому, суд оцінює докази, що підтверджують зазначені обставини, за правилами статті 43 Господарського процесуального кодексу України.

Відсутність у боржника грошових коштів, достатніх для виконання рішення господарського суду Кіровоградської області не є тією винятковою обставиною, яка може бути підставою для задоволення заяви, оскільки при недостатності коштів товариство відповідає за своїми зобов'язаннями належним йому майном.

Твердження боржника про збільшення його зобов'язання на суму 663 170,76 грн. виконавчого збору, у випадку виконання рішення в примусовому порядку, а також збільшення витрат боржника на проведення експертної оцінки майна, проведення прилюдних торгів, тощо, яке, за доводами боржника, складатиме більше 30 % вартості майна, також не належить до виключних обставин, якими обумовлена законом можливість відстрочки виконання рішення.

Що ж стосується доводів боржника про його намір самостійно реалізувати належне йому на праві власності нерухоме майно, з метою повного погашення наявного в нього боргу, господарський суд звертає увагу на те, що починаючи з січня 2012 року, боржник мав достатньо часу та реальну можливість реалізувати нерухоме майно, спрямувавши отримані кошти від реалізації на повне погашення або зменшення існуючої заборгованості, однак необхідних дій спрямованих саме на погашення зазначеного боргу, боржником вжито не було ані до винесення рішення у справі, ані після прийняття рішення у даній справі (23.01.2012 р.).

Доводи заявника про існування між боржником та потенційним покупцем нерухомого майна договору про наміри щодо продажу майна та розрахунків, в супереч вимог ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, не доведені, відповідні докази до суду заявником не надано.

Таким чином, боржником не доведено належними доказами необхідності відстрочки виконання рішення, доказів винятковості обставин та доказів, які підтверджували б можливість погашення заборгованості у запропонований боржником строк, у зв'язку з чим, господарський суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення заяви боржника про відстрочку виконання рішення суду у даній справі.

Керуючись ст. ст. 86, 121 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні заяви приватного акціонерного товариства "Кіровоградцукорпром" за № 11/09 від 07.09.12р. про відстрочку виконання рішення господарського суду Кіровоградської області від 23.01.12 р. у справі № 5013/2133/11 відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпропетровського апеляційного господарського суду в порядку та строк, визначені Господарським процесуальним кодексом України.

Копію ухвали направити участникам процесу, зокрема,

прокуратурі Печерського району міста Києва за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки 27/2;

Національному банку України, в особі головного управління НБУ по місту Києву і Київській області за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 2-б;

АКБ "Східно-Європейський банк" за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова 2 офіс 1;

заявнику за адресою: м. Кіровоград вул. Тімірязєва 75.

Суддя Л. С. Коротченко

Попередній документ : 27354356
Наступний документ : 27354369