Постанова № 26142239, 12.09.2012, Полтавський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
12.09.2012
Номер справи
2а-1670/4078/12
Номер документу
26142239
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2012 року м. ПолтаваСправа № 2а-1670/4078/12

Полтавський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді - Бойка С.С.,

при секретарі - Пехоті М.О.,

за участю:

представника позивача - Намінас О.В.

представника відповідача - Чирви Є.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Єристівський гірничо - збагачувальний комбінат" до Кременчуцької об'єднаної державної податкової інспекції у Полтавській області про скасування податкового повідомлення-рішення, -

В С Т А Н О В И В:

20 червня 2012 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Єристівський гірничо - збагачувальний комбінат" звернувся до Полтавського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Кременчуцька об'єднана державна податкова інспекція у Полтавській області про скасування податкового повідомлення-рішення.

В обґрунтування позовних вимог посилався на те, що відповідачем безпідставно зроблено висновок про те, що договори укладені товариством з його контрагентами на придбання основних фондів, товарів, робіт, послуг порушують публічний порядок, а отже, є нікчемними, оскільки відсутні рішення судів, що набрали законної сили, якими б було визнано недійсними договори укладені позивачем з його контрагентами. Крім того, частина від'ємного значення в розмірі 3 847 403,00 грн дорівнювала сумі податку, фактично сплаченій Позивачем у попередніх податкових періодах постачальникам товарів/послуг, отже товариство має законне право на отримання заявленого бюджетного відшкодування на свій розрахунковий рахунок у банку на вказану суму.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав та просив позов задовольнити.

Представник відповідача в судовому засіданні проти задоволення позову заперечував. У наданих до суду письмових запереченнях посилався на те, що перевіркою встановлено порушення позивачем ст. 200.5, п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України, що призвело до завищення заявленої суми бюджетного відшкодування за січень 2011 року на суму 3 847 403,00 грн.

Заслухавши пояснення представників позивача та відповідача, вивчивши та дослідивши матеріали справи, повно та всебічно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги та заперечення, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд приходить до висновку, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Єристівський гірничо - збагачувальний комбінат" зареєстровано 14.07.2008 Виконавчим комітетом Комсомольської міської ради та є платником податку на додану вартість згідно свідоцтва № 100130216 від 24.07.2008.

Згідно Довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України позивач здійснює наступні види діяльності за КВЕД 13.10.0 Добування залізних руд, 45.21.1 Будівництво будівель, 51.90.0 інші види оптової торгівлі, 60.23.0 Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту, 74.20.1 Діяльність у сфері інжинірингу, 71.32.0 Оренда будівельних машин та устаткування.

В період з 29.03.2012 по 11.04.2011 працівниками Кременчуцької ОДПІ проведено позапланову виїзну перевірку Товариства з обмеженою відповідальністю "Єристівський гірничо - збагачувальний комбінат" з питань достовірності нарахування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість на рахунок платника у банку за січень 2011 року, яка виникла за рахунок від'ємного значення з ПДВ, що декларувалось в листопаді, грудні 2010 року.

За результатами перевірки складено акт від 20.04.2011 № 2421/23-309/35713283, яким зафіксовано зокрема порушення позивачем п. 198.6 ст. 198 та ст. 200.5 Податкового кодексу України, що призвело до завищення заявленої суми бюджетного відшкодування за січень 2011 року на суму 3 847 403,00 грн.

За результатами розгляду вказаного акту Кременчуцької ОДПІ винесено податкове повідомлення-рішення № 0000282302/79 від 19.05.2011, яким позивачу зменшено суму бюджетного відшкодування з податку на додану вартість за 1 міс. 2011 року в розмірі 3 847 403,00 грн.

Не погоджуючись з вказаним рішенням позивач оскаржив його до ДПА у Полтавській області.

За результатами розгляду скарг позивача ДПА у Полтавській області прийнято рішення від 02.08.2011 № 2187/10/25-016, яким податкове повідомлення-рішення № 0000282302/79 від 19.05.2011 залишені без змін, а скаргу без задоволення.

З вимогою про визнання протиправним та скасування вищезазначеного податкового повідомлення-рішення позивач звернувся до суду.

Відповідно до частини 3 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Надаючи оцінку оскаржуваному податковому повідомленню-рішенню суд виходить із наступного.

Відповідно до пункту 1.1 статті 1 Податкового кодексу України Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Підпунктом 14.1.181 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України податковий кредит визначено як суму, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов'язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розділом V цього Кодексу.

Згідно з пунктом 198.3 статті 198 Податкового кодексу України податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:

- придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку;

- придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Відповідно до пункту 198.1 статті 198 Податкового кодексу України право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з:

а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України ) та послуг;

б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв'язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності);

в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України;

г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу.

Пунктом 198.2 статті 198 вказаного Кодексу визначено, що датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:

- дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;

- дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.

В пункті 198.6 статті 198 Податкового кодексу України зазначено, що не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними або оформлені з порушенням вимог чи не підтверджені митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу). У разі якщо на момент перевірки платника податку органом державної податкової служби суми податку, які попередньо віднесені до податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними цим пунктом документами, платник податку несе відповідальність відповідно до закону.

Податкова накладна виписується на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс) (пункт 201.7 статті 201 Податкового кодексу України).

Згідно пункту 201.8 статті 201 Податкового кодексу України право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку в порядку, передбаченому статтею 183 цього Кодексу.

Податкова накладна, відповідно до абзацу першого пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України, видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Аналогічні норми містились й у Законі України "Про податок на додану вартість" який був чинним на протязі 2010 року.

Із системного аналізу вказаних вище правових норм, можливо дійти до висновку, що для отримання права на податковий кредит платник податку на додану вартість повинен мати податкові накладні, видані на реально отриманий товар (роботи, послуги), призначений для використання у власній господарській діяльності.

Наявність належним чином оформлених податкових накладних виписаних на реально придбаний товар та надані послуги сторонами не оспорюється.

Відповідач в акті перевірки посилається на те, що підставою виникнення від'ємного значення по податку на додану вартість є придбання позивачем основних фондів, а також отримання незначних доходів від ведення фінансово-господарської діяльності, що безпосередньо впливає на обсяг оподатковуваних операцій по податку на додану вартість.

Відповідно до ст. 3 Господарського кодексу України під господарською діяльністю розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Згідно чинного законодавства підприємства створюється з метою одержання прибутку.

В січні 2011 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Єристівський гірничо - збагачувальний комбінат" здійснювало роботи по розробці Єристівського кар'єру та вивезення пустою породи на промислову площу відвал, добування залізних руд підприємством не здійснювалось та товариство не отримувало доходів від ведення фінансово-господарської діяльності, про що свідчить податкова звітність підприємства та збитковість результатів діяльності в 2010 році.

Крім того, у Товариства з обмеженою відповідальністю "Єристівський гірничо - збагачувальний комбінат" обсяги оподатковуваних операцій за операцій за останні 12 календарних місяців менші, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування, що свідчить про те, що підприємством порушено ст. 200.5 Податкового кодексу України.

Таким чином, Товариство з обмеженою відповідальністю "Єристівський гірничо - збагачувальний комбінат" заключаючи угоди на придбання основних фондів, товарів, робіт, послуг, при цьому завідомо не використовуючи їх для отримання прибутків, а для ведення позиційно збиткової діяльності порушує публічний порядок, а отже, є нікчемними та ніяких зобов'язань бюджету не породжують в плані бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

Суд не погоджується з вказаними висновками податкового органу зробленими в акті перевірки № 2421/23-309/35713283 від 20.04.2011 у зв'язку з наступним Товариство з обмеженою відповідальністю "Єристівський гірничо - збагачувальний комбінат" має спеціальний дозвіл на користування надрами № 2768 від 27.08.2002, згідно якого позивачу дозволено видобування сировини, придатної для виробництва залізорудних концентратів, а супутніх копалин - для виробництва щебеню для будівельних робіт на Єристівському родовищі.

Як пояснив в судовому засіданні представник позивача 2009 році на базі Єристівського родовища залізничних кварцитів розпочато будівництво кар'єру, яке має бути завершено на протязі 5 років у тому числі 6 місяців підготовчого періоду. В середині 2012 року родовище було розкрито: підготовлені до видобутку промислові запаси руди, зроблені необхідні роботи щодо розкриття ділянки родовища, проводиться нарізання уступів і формування робочих майданчиків для подальшого розвитку кар'єра.

Відповідно до пункту 200.5 статті 200 Податкового кодексу України не мають права на отримання бюджетного відшкодування особи, які: були зареєстровані як платники цього податку менш ніж за 12 календарних місяців до місяця, за наслідками якого подається заява на бюджетне відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів); мали обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців менші, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів).

Для здійснення будівництва кар'єру з метою подальшого видобування залізної руди позивачем було придбано основні фонди, товари, отримано роботи та послуг для спорудження (будівництва) основних фондів, отже норми вказаної статті на позивача не поширюються.

За таких обставин суд приходить до висновку, що відповідачем протиправно зроблено висновок про нікчемність договорів по придбанню основних фондів, товарів, робіт та послуг для спорудження основних фондів.

Крім того, постановою Полтавського окружного адміністративного суду від 28.09.2011 залишеним без змін ухвалою Харківського окружного адміністративного суду від 30.01.2012 визнано протиправним та скасовано податкове повідомлення-рішення Кременчуцької ОДПІ у Полтавській області № 0000032302/28 від 24.03.2011 правомірність заявленої до відшкодування суми податкового кредиту з податку на додану вартість за грудень 2010 року.

У відповідності до ч. 2 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Таким чином, обов'язок щодо доказування правомірності спірного податкового повідомлення-рішення покладено на відповідача у справі.

В даному випадку відповідач не довів правомірність прийнятого ним податкового повідомлення-рішення.

Таким чином, суд перевіривши матеріали справи, оцінивши надані докази, дійшов висновку, що позовні вимоги обґрунтовані, підтверджені матеріалами справи та підлягають задоволенню.

Відповідно до частини 1 статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України (або відповідного місцевого бюджету, якщо іншою стороною був орган місцевого самоврядування, його посадова чи службова особа).

На підставі викладеного, керуючись статтями 7, 8, 9, 10, 11, 71, 160-163 Кодексу адміністративного судочинства України,-

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов задовольнити.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Кременчуцької ОДПІ у Полтавській області від 19.05.2011 року № 0000282302/79.

Стягнути з Державного бюджету України на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Єристівський гірничо - збагачувальний комбінат" витрати зі сплати судового збору в сумі 2146 грн. 00 копійок.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Постанова може бути оскаржена до Харківського апеляційного адміністративного суду через Полтавський окружний адміністративний суд шляхом подання апеляційної скарги протягом десяти днів з дня проголошення постанови з одночасним поданням її копії до суду апеляційної інстанції. У разі складення постанови у повному обсязі відповідно до статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Повний текст постанови виготовлено 17 вересня 2012 року.

Суддя С.С. Бойко

Часті запитання

Який тип судового документу № 26142239 ?

Документ № 26142239 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 26142239 ?

Дата ухвалення - 12.09.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 26142239 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 26142239 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 26142239, Полтавський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 26142239, Полтавський окружний адміністративний суд було прийнято 12.09.2012. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 26142239 відноситься до справи № 2а-1670/4078/12

Це рішення відноситься до справи № 2а-1670/4078/12. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 26142238
Наступний документ : 26142241