Ухвала суду № 26142220, 26.09.2012, Полтавський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
26.09.2012
Номер справи
2а-1670/6145/12
Номер документу
26142220
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

про залишення позовної заяви без руху

26 вересня 2012 рокум. ПолтаваСправа № 2а-1670/6145/12

Суддя Полтавського окружного адміністративного суду Сич С.С., перевіривши матеріали адміністративного позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Полтаваресурсінвест" до Державної податкової інспекції у м. Полтаві Полтавської області Державної податкової служби про часткове скасування результатів перевірки та скасування податкового повідомлення-рішення, -

В С Т А Н О В И В:

24 вересня 2012 року позивач Товариство з обмеженою відповідальністю "Полтаваресурсінвест" звернувся до Полтавського окружного адміністративного суду з позовною заявою до Державної податкової інспекції у м. Полтаві Полтавської області Державної податкової служби , у якій просить :

- з'ясувати всі обставини у справі, зокрема, підстави та порядок проведення перевірки, дослідити вчинені ДПІ у м. Полтаві дії та їх відповідність закону, перевірити порядок прийняття акта перевірки і його відповідність вимогам закону з урахуванням суті викладених висновків;

- скасувати результати камеральної перевірки № 748/15-2/36792717 від 30.08.2012 р. у частині висновків про збільшення суми, що за результатами звітного (податкового) періоду підлягає сплаті платником податку до бюджету в сумі 25170 грн.;

- скасувати податкове повідомлення-рішення № 0009141502 від 14.09.2012 року "Про завищення від'ємного значення податку на додану вартість на суму 25170 грн.";

- скасувати податкове повідомлення-рішення № 0009141502 від 14.09.2012 року про сплаті штрафних санкцій на суму 6292,5 грн.

Згідно частини 1 статті 107 Кодексу адміністративного судочинства України суддя після одержання позовної заяви з'ясовує, чи: 1) подана позовна заява особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність; 2) має представник належні повноваження (якщо позовну заяву подано представником); 3) відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтею 106 цього Кодексу; 4) належить позовну заяву розглядати в порядку адміністративного судочинства; 5) подано адміністративний позов у строк, установлений законом (якщо адміністративний позов подано з пропущенням встановленого законом строку звернення до суду, то чи достатньо підстав для визнання причин пропуску строку звернення до суду поважними); 6) немає інших підстав для повернення позовної заяви, залишення її без розгляду або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до положень статті 106 Кодексу адміністративного судочинства України у позовній заяві зазначаються: 1) найменування адміністративного суду, до якого подається позовна заява; 2) ім'я (найменування) позивача, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є; 3) ім'я (найменування) відповідача, посада і місце служби посадової чи службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі відомі; 4) зміст позовних вимог згідно з частинами четвертою і п'ятою статті 105 цього Кодексу і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів, - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів; 5) у разі необхідності - клопотання про звільнення від сплати судового збору; про звільнення від оплати правової допомоги і забезпечення надання правової допомоги, якщо відповідний орган відмовив особі у забезпеченні правової допомоги; про призначення судової експертизи; про витребування доказів; про виклик свідків тощо; 6) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

До позовної заяви додається також документ про сплату судового збору, крім випадків, коли його не належить сплачувати.

Позовна заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її підписання.

Якщо позовна заява подається представником, то у ній зазначаються ім'я представника, його поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є. Одночасно з позовною заявою подається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника.

Позивачем не додано до позовної заяви документи, що підтверджують повноваження особи, якою підписана позовна заява.

Частиною 1 статті 4 Закону України "Про судовий збір" визначено, що судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Згідно із абз. 1) підпункту 1 пункту 3 частини 2 статті 4 Закону України "Про судовий збір" за подання до адміністративного суду адміністративного позову майнового характеру встановлюється ставка судового збору в розмірі 1 відсотка розміру майнових вимог, але не менше 0,1 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 2 розмірів мінімальних заробітних плат.

З матеріалів адміністративного позову вбачається, що предметом спору є, зокрема, скасування податкового повідомлення-рішення № 0009141502 від 14.09.2012 року, яким позивачу збільшено суму грошового зобов'язання за платежем "податок на додану вартість" на суму 31462 грн. 50 коп. (за основним платежем - на 25170 грн. та за штрафними (фінансовими) санкціями - на суму 6292,5 грн.), тобто позов має майновий характер.

При цьому, при визначенні характеру адміністративного позову як майнового суд враховує наступне.

Так, відповідно до пункту 1 частини 2 статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.

Окремі рішення, прийняті суб'єктом владних повноважень, можуть породжувати підстави для змін майнового стану фізичної чи юридичної особи. Зокрема, реалізація таких рішень може призводити до зменшення або збільшення майна особи. Відповідно оскарження такого рішення спрямоване на захист порушеного права у публічно-правових відносинах з метою збереження належного особі майна.

Зі змісту Рішення Європейського суду з прав людини від 14 жовтня 2010 року у справі "Щокін проти України" вбачається, що збільшення податковим органом зобов'язань особи з податку є втручанням до його майнових прав.

Отже, за практикою Європейського суду з прав людини вимога про визнання протиправним та скасування рішення суб'єкта владних повноважень, яке впливає на склад майна позивача, у тому числі, шляхом безпідставного стягнення податків, зборів, штрафних санкцій тощо, є майновою.

Таким чином, відповідно абз. 1) підпункту 1 пункту 3 частини 2 статті 4 Закону України "Про судовий збір" при зверненні з даним позовом розмір судового збору, що підлягає сплаті, становить 314 грн. 63 коп. (1 відсоток розміру майнових вимог).

Разом з тим, до позовної заяви додано документ про сплату судового збору в розмірі 32 грн. 19 коп.

Доказів на підтвердження підстав звільнення позивача від сплати судового збору не надано.

З огляду на викладене, позовну заяву подано без додержання вимог статті 106 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суд також зазначає, що у пункті 1 та пункті 2 позовних вимог позивач просить: з'ясувати всі обставини у справі, зокрема, підстави та порядок проведення перевірки, дослідити вчинені ДПІ у м. Полтаві дії та їх відповідність закону, перевірити порядок прийняття акта перевірки і його відповідність вимогам закону з урахуванням суті викладених висновків; скасувати результати камеральної перевірки № 748/15-2/36792717 від 30.08.2012 р. у частині висновків про збільшення суми, що за результатами звітного (податкового) періоду підлягає сплаті платником податку до бюджету в сумі 25170 грн.

Однак, відповідно до частини 4 статті 105 Кодексу адміністративного судочинства України адміністративний позов може містити вимоги про: 1) скасування або визнання нечинним рішення відповідача - суб'єкта владних повноважень повністю чи окремих його положень; 2) зобов'язання відповідача - суб'єкта владних повноважень прийняти рішення або вчинити певні дії; 3) зобов'язання відповідача - суб'єкта владних повноважень утриматися від вчинення певних дій; 4) стягнення з відповідача - суб'єкта владних повноважень коштів на відшкодування шкоди, завданої його незаконним рішенням, дією або бездіяльністю; 5) виконання зупиненої чи невчиненої дії; 6) встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб'єкта владних повноважень; 7) примусове відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності.

Зазначені вище позовні вимоги не відповідають статті 105 Кодексу адміністративного судочинства України та є незрозумілими, оскільки з даних вимог неможливо встановити, які саме дії та/або рішення Державної податкової інспекції у м. Полтаві Полтавської області Державної податкової служби позивач просить визнати протиправними та/або скасувати.

Відповідно до частини 1 статті 108 Кодексу адміністративного судочинства України подання позовної заяви без додержання вимог статті 106 Кодексу адміністративного судочинства України є підставою для залишення позовної заяви без руху.

Таким чином, позовна заява підлягає залишенню без руху з наданням позивачу строку для усунення вказаних недоліків.

На підставі викладеного, керуючись статтями 106, 108 Кодексу адміністративного судочинства України, -

У Х В А Л И В:

Позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Полтаваресурсінвест" до Державної податкової інспекції у м. Полтаві Полтавської області Державної податкової служби про часткове скасування результатів перевірки та скасування податкового повідомлення-рішення залишити без руху.

Позивачу у надати строк для усунення недоліків до 10 жовтня 2012 року та роз'яснити, що в разі неусунення недоліків позовної заяви, вона буде вважатися неподаною та повернута.

Недоліки необхідно усунути шляхом надання до Полтавського окружного адміністративного суду: документа про сплату судового збору; документів на підтвердження повноважень особи, якою підписана позовна заява; викладення позовних вимог відповідно до статті 105 Кодексу адміністративного судочинства України.

Копію ухвали направити позивачу.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Харківського апеляційного адміністративного суду через Полтавський окружний адміністративний суд шляхом подання апеляційної скарги протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали з одночасним поданням копії апеляційної скарги до суду апеляційної інстанції.

Суддя С.С. Сич

Часті запитання

Який тип судового документу № 26142220 ?

Документ № 26142220 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 26142220 ?

Дата ухвалення - 26.09.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 26142220 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 26142220 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 26142220, Полтавський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 26142220, Полтавський окружний адміністративний суд було прийнято 26.09.2012. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 26142220 відноситься до справи № 2а-1670/6145/12

Це рішення відноситься до справи № 2а-1670/6145/12. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 26142217
Наступний документ : 26142238