Ухвала суду № 25752144, 09.08.2012, Київський апеляційний адміністративний суд

Дата ухвалення
09.08.2012
Номер справи
2а-4557/11/2670
Номер документу
25752144
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Справа: № 2а-4557/11/2670 Головуючий у 1-й інстанції: Огурцов О.П.

Суддя-доповідач: Бистрик Г.М.

У Х В А Л А

Іменем України

"09" серпня 2012 р. м. Київ

Колегія суддів Київського апеляційного адміністративного суду у складі:

головуючого судді: Бистрик Г.М.,

суддів: Усенка В.Г., Борисюк Л.П.

при секретарі: Савчуку Р.А.,

розглянувши у судовому засіданні адміністративну справу за апеляційною скаргою позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Дьюті фрі Україна ЛТД»на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 06 червня 2011 року у справі за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Дьюті фрі Україна ЛТД»до Державної податкової інспекції у Голосіївському районі міста Києва про скасування рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій №0011802305 від 31.12.2010 року,

ВСТАНОВИЛА:

У березні 2011 року позивач Товариство з обмеженою відповідальністю «Дьюті фрі Україна ЛТД» звернулися в суд з адміністративним позовом до Державної податкової інспекції у Голосіївському районі міста Києва про скасування рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій №0011802305 від 31.12.2010 року.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 06 червня 2011 року в задоволенні вимог позивача відмолено.

Не погоджуючись з вищезазначеним судовим рішенням, позивач подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати постанову суду першої інстанції як таку, що постановлена з порушенням норм матеріального права, та ухвалити нове рішення про задоволення вимог позивача.

Відповідно до ч. 1 ст. 195 КАС України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Заслухавши в судовому засіданні суддю-доповідача, учасників судового засідання, перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає залишенню без задоволення, а постанова суду - без змін.

Згідно зі ст.ст. 198 ч. 1 п. 1, 200 КАС України, суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а постанову суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Суд першої інстанції всебічно, повно та об'єктивно розглянув справу, правильно встановив обставини, наданим доказам дав правильну правову оцінку і прийшов до обґрунтованого висновку про відмову в задоволенні вимог позивача.

З матеріалів справи вбачається, що в період з 20.12.2010 року по 22.12.2010 року Державною податковою адміністрацією у місті Києві на підставі направлення № 2100 від 10.12.2010 року проведено перевірку за дотриманням суб'єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), вимог з регулювання обігу готівки, наявності торгових патентів і ліцензій господарської одиниці офісу (бухгалтерія каса), що розташований за адресою, м. Київ, вул. Боженка, 15, суб'єкта підприємницької діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Дьюті фрі Україна ЛТД».

Працівниками органу державної податкової служби проведено розрахунок ліміту залишку готівки в касі, оскільки ліміт каси Товариства з обмеженою відповідальністю «Дьюті фрі Україна ЛТД»не переглядався з 2005 року.

При проведенні перевірки з питань дотримання вимог постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні»№ 637 від 15.12.2004 року встановлено факт перевищення встановленого ліміту залишку готівки в касі у період з 04.01.2010 року по 16.03.2010 року на загальну суму 10 468,90 грн., чим було порушено пункти 2.8 та 2.9 глави 2 та пункт 5.12 глави 5 положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні затвердженого постановою Правління Національного банку України № 637 від 15.12.2004 року.

За результатами перевірки складено акт № 1195/26/50/23/23161898 від 24.12.2010 року додатками до якого є розрахунок понадлімітних залишків готівки в касі Товариства з обмеженою відповідальністю «Дьюті фрі Україна ЛТД», розрахунок ліміту каси на 2010 рік та аналіз рахунку по субконто: 302, наші грошові рахунки: Каса маг. № 11 за грудень 2009 року, за листопад 2009 року, за жовтень 2009 року, за вересень 2009 року, за серпень 2009 року, за липень 2009 року, за червень 2009 року, за травень 2009 року, за квітень 2009 року та за березень 2009 року.

На підставі акту № 1195/26/50/23/23161898 від 24.12.2010 року Державною податковою інспекцією у Голосіївському районі міста Києва винесено рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій форми "С" № 0011802305 від 31.12.2010 року, яким Товариству з обмеженою відповідальністю «Дьюті фрі Україна ЛТД»визначено суму штрафних (фінансових) санкцій у розмірі 20 937,80 грн..

В результаті адміністративного оскарження спірне рішення про застосування штрафних санкцій залишено без змін.

Пунктами 2.8 та 2.9 розділу 2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні затвердженого постановою Правління Національного банку України № 637 від 15.12.2004 року встановлено, що підприємства можуть тримати в позаробочий час у своїх касах готівкову виручку (готівку) в межах, що не перевищують установлений ліміт каси.

Згідно із пунктом 5.3 розділу 5 Положення №637 ліміт каси підприємства встановлюють на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси, за рішенням керівника підприємства або уповноваженої ним особи.

Пунктом 5.4 розділу 5 Положення №637 встановлено, що кожне підприємство визначає ліміт каси з урахуванням режиму і специфіки його роботи, віддаленості від банку, обсягу касових оборотів (надходжень і видатків) за всіма рахунками, установлених строків здавання готівки, тривалості операційного часу банку, наявності домовленості підприємства з банком на інкасацію тощо для підприємств, які мають строк здавання готівкової виручки (готівки) в банк щодня (у день її надходження до каси) або наступного дня від дня її надходження до каси, - у розмірах, що потрібні для забезпечення їх роботи на початку робочого дня, але не більше розміру середньоденного надходження готівки до каси (за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти).

Абзацом 2 пункту 5.8 розділу 8 Положення №637 встановлено, що якщо ліміт каси встановлено з перевищенням граничних розмірів, визначених пунктом 5.4 цієї глави, то він уважається встановленим на рівні зазначених граничних розмірів. У цьому разі сума зазначених перевищень уважається понадлімітною.

Наказом про встановлення лімітів залишку готівки № 91 від 11.05.2005 року затверджено розрахунок ліміту залишку готівки в касі для магазину № 11 та встановлено ліміт залишку готівки в касі в розмірі 4 300,00 грн. на добу.

Відповідно до пункту 7.21 Положення №637, під час перевірки дотримання підприємством ліміту каси визначається наявність самостійно встановленого ліміту каси та відповідність його розрахунку вимогам цього Положення, уточнюються за наказами, розпорядженнями чи іншими розпорядчими документами суми самостійно доведених підприємством (юридичною особою) лімітів кас своїм відокремленим підрозділам.

В ході проведення перевірки встановлено, що середньоденне надходження готівки до каси за три місяці, а саме березень, квітень, травень 2009 року склало 213 700,35 грн., що підтверджується аналізом рахунку по субконто:302, наші грошові рахунки: Каса маг. № 11 за травень 2009 року, за квітень 2009 року та за березень 2009 року, при кількості робочих днів підприємства 60, а тому граничний ліміт залишку готівки в касі має складати 3 561,67 грн..

Обґрунтування вимог апеляційної скарги, що підприємство не зобов'язано здійснювати перегляд встановленого ліміту залишку готівки в касі та у контролюючих органів відсутні повноваження на встановлення ліміту залишку готівки в касі не заслуговують на увагу, оскільки у підприємства поряд з правом самостійно встановлювати розмір ліміту залишку готівки в касі наявний обов'язок при його встановленні та подальшому дотриманні встановленого ліміту залишку готівки в касі на рівні, який не перевищуватиме його граничний розмір встановлений чинним законодавством.

Відповідач визначаючи розмір ліміту залишку готівки в касі правомірно визначав його виходячи з граничного розміру ліміту залишку готівки в касі, а не з розміру залишків готівки в касі встановлених наказом № 91 від 11.05.2005 року, оскільки самостійно встановлений підприємством ліміт залишку готівки в касі перевищував граничний розмір ліміту залишку готівки в касі.

У відповідності до ст. 69 Кодексу адміністративного судочинства України, доказами в адміністративній справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін.

Згідно ч. 4 ст. 70 Кодексу адміністративного судочинства України обставини, які за законом повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися ніякими іншими засобами доказування, крім випадків, коли щодо таких обставин не виникає спору.

З огляду на викладене колегія суддів вважає правильним висновок суду першої інстанції про те, що відповідачем правомірно винесено рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій форми "С" № 0011802305 від 31.12.2010 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Відповідачем доведено обґрунтованість і законність прийнятого спірного рішення про застосування штрафних санкцій.

Суд першої інстанції вірно застосував норми матеріального права, правову позицію з приводу яких аргументовано виклав в мотивувальній частині оскаржуваного апелянтом рішення.

Доводи апеляційної скарги не дають підстав для висновку, що судом першої інстанції при розгляді справи допущені порушення норм матеріального чи процесуального права.

Оскаржуване судове рішення ухвалено з додержанням норм матеріального та процесуального права.

Керуючись ст. ст. 158, 160, 167, 195, 196, 198, 200, 205, 206, 212, 254, КАС України, колегія суддів

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Дьюті фрі Україна ЛТД»- залишити без задоволення.

Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 06 червня 2011 року - залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення, та може бути оскаржена до Вищого адміністративного суду України в порядку та строки передбаченні ст. 212 КАС України.

Повний текст ухвали суду виготовлено 15.08.2012 року.

Головуючий суддя Бистрик Г.М.

Судді: Борисюк Л.П.

Усенко В.Г.

Попередній документ : 25752141
Наступний документ : 25752146