Ухвала суду № 25583129, 10.08.2012, Господарський суд Тернопільської області

Дата ухвалення
10.08.2012
Номер справи
02-2/4/5022-248/2012
Номер документу
25583129
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

"10" серпня 2012 р.

Справа № 02-2/4/5022-248/2012

УХВАЛА

про відмову у прийнятті позовної заяви

Суддя Бурда Н.М.,розглянувши позовну заяву № 4831/01 від 08.08.2012р. Тернопільської міської ради, вул. Листопадова, 5, м. Тернопіль до Товариства з обмеженою відповідальністю «Міське бюро технічної інвентаризації», бульвар Шевченка, 1, м. Тернопіль про визнання незаконною та скасування державної реєстрації права власності за Товариством з обмеженою відповідальність "Термо-Т" на 39/100 частин нежитлового приміщення загальною площею 67,6 кв.м., що знаходиться за адресою м. Тернопіль, вул. Руська, 25-27, відмовляє у її прийнятті у відповідності з ст. 62 п. 1 ГПК України, оскільки заява не підлягає розгляду в господарських судах України, враховуючи при цьому те, що:

- предметом даного спору є зобов’язання відповідача –підприємства, що здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно –визнати незаконною та скасувати державну реєстрацію права власності за Товариством з обмеженою відповідальність "Термо-Т" на 39/100 частин нежитлового приміщення загальною площею 67,6 кв.м., що знаходиться за адресою м. Тернопіль, вул. Руська, 25-27;

- ч. 3 ст. 22 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” передбачено, що місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають з господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені процесуальним законом до їх підсудності;

- відповідно до ст. 1 ГПК України право на звернення до господарського суду мають підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності, які звертаються за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів згідно з встановленою підвідомчістю;

- згідно ст. 12 ГПК України господарським судам підвідомчі справи у спорах, що виникають, зокрема, при укладанні, зміні, розірванні і виконанні договорів, у тому числі щодо приватизації майна, та з інших підстав, крім спорів, що виникають з публічно-правових відносин та віднесені до компетенції Конституційного Суду України та адміністративних судів;

- п.3 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам" від 24.10.2011р. №10 зазначено, що спір підвідомчий господарському суду, зокрема, за таких умов:

- участі у спорі суб'єкта господарювання;

- наявності між сторонами, по-перше, господарських відносин, врегульованих Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими актами господарського і цивільного законодавства, і, по-друге, спору про право, що виникає з відповідних відносин;

- наявності у законі норми, що прямо передбачала б вирішення спору господарським судом;

- відсутності у законі норми, що прямо передбачала б вирішення такого спору судом іншої юрисдикції;

- отже, господарським судам підвідомчі справи, коли склад учасників спору відповідає ст. 1 ГПК України, а правовідносини, щодо яких виник спір, носять господарський характер;

- у відповідності до п.п. 1, 2 ст. 3 ГК України під господарською діяльністю розуміється діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. До сфери господарських відносин включаються також організаційно-господарські відносини, під якими розуміються відносини, що складаються між суб’єктами господарювання та суб’єктами організаційно-господарських повноважень у процесі управління господарською діяльністю;

- перелік спорів, на які поширюється компетенція адміністративних судів визначено ч. 1 ст. 17 КАС України, а саме: спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності; спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби; спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень, а також спори, які виникають з приводу укладання та виконання адміністративних договорів; спори за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених законом; спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму;

- ст. 3 КАС України зазначає, що суб'єкт владних повноважень - це органи державної влади, орган місцевого самоврядування, їхні посадові чи службові особи, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень;

- необхідною та єдиною ознакою суб'єкта владних повноважень є здійснення цим суб'єктом владних управлінських функцій, при цьому ці функції повинні здійснюватись суб'єктом саме у тих правовідносинах, у яких виник спір;

- у відповідності до ст.5 Закону України "Про місцеве самоврядування" від 21.05.1997р. №280/97-ВР із змінами і доповненнями позивач –Тернопільська міська рада є органом місцевого самоврядування;

- у відповідності до ст. 6 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" від 01.07.2004 року № 1952-IV із змінами і доповненнями (далі-Закон) систему органів державної реєстрації прав становлять центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації прав, та структурні підрозділи територіальних органів Міністерства юстиції України, які забезпечують реалізацію його повноважень та є органами державної реєстрації прав:

- ст. 2 Закону визначено державну реєстрацію прав на нерухоме майно як офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

- згідно п. 3 розділу ІІ Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" та інших законодавчих актів України" № 1878-VІ від 11.02.2012р. до 01.01.2013р. державна реєстрація права власності на об'єкти нерухомого майна проводиться реєстраторами бюро технічної інвентаризації, створеними до набрання чинності цим Законом та підключеними до Реєстру прав власності на нерухоме майно;

- згідно з ст. 182 ЦК України право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації; порядок проведення державної реєстрації прав на нерухомість та підстави відмови в ній встановлюються законом. Держана реєстрація прав на нерухомість і правочинів щодо нерухомості є публічною, здійснюється відповідним органом, який зобов'язаний надавати інформацію про реєстрацію та зареєстровані права в порядку, встановленому законом;

- здійснюючи надані державою функції, підприємство технічної інвентаризації не перебуває в господарських правовідносинах з особою, що звернулася за визнанням незаконною та скасуванням державної реєстрації права власності за Товариством з обмеженою відповідальність "Термо-Т" на 39/100 частин нежитлового приміщення загальною площею 67,6 кв.м., що знаходиться за адресою м. Тернопіль, вул. Руська, 25-27, в межах виконання вказаних вище функцій не може існувати спору про речове право, а тому, враховуючи зазначені вище факти, дана позовна заява не підлягає розгляду в господарських судах України.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 62 п. 1, 86 ГПК України, суддя господарського суду

УХВАЛИВ:

1. В прийнятті позовної заяви № 4831/01 від 08.08.2012р. Тернопільської міської ради, вул. Листопадова, 5, м. Тернопіль - відмовити.

2. Повернути Тернопільській міській раді, вул. Листопадова, 5, м. Тернопіль, код ЄДРПОУ 34334305, позовну заяву № 4831/01 від 08.08.2012р. та додані до неї документи (в тому числі квитанції № 23985.196.1 від 08.08.2012р. про сплату судового збору в сумі 1 609 грн. 50 коп. та квитанції № 23985.195.1 від 08.08.2012р. про сплату судового збору в сумі 1 073 грн. 00 коп.).

3. Повернути Тернопільській міській раді, вул. Листопадова, 5, м. Тернопіль, код ЄДРПОУ 34334305, з Державного бюджету судовий збір в сумі 1 609 (одна тисяча шістсот дев'ять) грн. 50 коп., сплачений згідно квитанції № 23985.196.1 від 08.08.2012р. та судовий збір в сумі 1 703 (одна тисяча сімсот три) грн. 00 коп., сплачений згідно квитанції № 23985.195.1 від 08.08.2012р.

Суддя Н.М. Бурда

Часті запитання

Який тип судового документу № 25583129 ?

Документ № 25583129 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 25583129 ?

Дата ухвалення - 10.08.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 25583129 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 25583129 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 25583129, Господарський суд Тернопільської області

Судове рішення № 25583129, Господарський суд Тернопільської області було прийнято 10.08.2012. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 25583129 відноситься до справи № 02-2/4/5022-248/2012

Це рішення відноситься до справи № 02-2/4/5022-248/2012. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 25583103
Наступний документ : 25583365