Постанова № 25137189, 03.07.2012, Луганський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
03.07.2012
Номер справи
2а/1270/5047/2012
Номер документу
25137189
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

Категорія №8.1.5

ПОСТАНОВА

Іменем України

03 липня 2012 року Справа № 2а/1270/5047/2012

Луганський окружний адміністративний суд

у складі головуючого судді Чернявської Т.І.,

за участю

секретаря судового засідання Ігнатович О.А.

та

представників сторін:

від заявника - не прибув

від відповідача - не прибув

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Луганську

адміністративну справу за поданням

Державної податкової інспекції у м. Сєвєродонецьку Луганської області Державної

податкової служби

до відкритого акціонерного товариства «Сєвєродонецькпромбуд»

про стягнення коштів за податковим боргом у загальному розмірі 27081,56 грн.,

ВСТАНОВИВ:

02 липня 2012 року до Луганського окружного адміністративного суду надійшло подання Державної податкової інспекції у м. Сєвєродонецьку Луганської області Державної податкової служби до відкритого акціонерного товариства «Сєвєродонецькпромбуд» про стягнення коштів за податковим боргом у загальному розмірі 48082,56 грн.

В обґрунтування подання про стягнення коштів за податковим боргом Державна податкова інспекція у м. Сєвєродонецьку Луганської області Державної податкової служби зазначила, що станом на 02 липня 2012 року в результаті несплати поточних податкових зобов'язань податковий борг відкритого акціонерного товариства «Сєвєродонецькпромбуд» з податку на додану вартість та з плати за землю складає у загальному розмірі 48082,56 грн.

Підприємству вручено дві податкові вимоги: від 05 березня 2009 року № 1/119 з повідомленням про податковий борг в сумі 11878,16 грн. та від 09 квітня 2009 року № 2/188 з повідомленням про податковий борг в сумі 28488,71 грн. У державному реєстрі обтяжень рухомого майна 11 березня 2011 року внесено запис про реєстрацію податкової застави відкритого акціонерного товариства «Сєвєродонецькпромбуд» під № 30591088. У зв'язку з несплатою податкових зобов'язань з податку на додану вартість по декларації від 19 червня 2012 року № 9035343905 станом на 02 липня 2012 року виник податковий борг в сумі 23454,00 грн. та з плати за землю по декларації від 14 лютого 2012 року № 1110 станом на 02 липня 2012 року виник податковий борг в сумі 24628,56 грн., які на підставі пункту 95.3 статті 95 Податкового кодексу України підлягають стягненню з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків.

Згідно з пунктом 95.1 статті 95 Податкового кодексу України орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі. Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, у відповідності із пунктом 95.3 статті 95 Податкового кодексу України здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Враховуючи вищевикладене, Державна податкова інспекція у м. Сєвєродонецьку Луганської області Державної податкової служби просить стягнути кошти відкритого акціонерного товариства «Сєвєродонецькпромбуд» за податковим боргом з податку на додану вартість в сумі 23454,00 грн. та з плати за землю в сумі 24628,56 грн. з рахунків у банках, обслуговуючих боржника, на користь Держави, постанову суду звернути до негайного виконання та розглянути справу без участі її представника.

У судове засідання представник заявника не прибув, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином (арк. справи 27). Поясненнями до подання Державна податкова інспекція у м. Сєвєродонецьку Луганської області Державної податкової служби вказала, що допустила описку у зазначені податкового зобов'язання з податку на додану вартість по декларації від 19 червня 2012 року № 9035343905 в сумі 23454,00 грн., оскільки за декларацією від 19 червня 2012 року № 9035343905 сумою податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду, з урахуванням залишку від'ємного значення попереднього звітного періоду, є 2453,00 грн. У зв'язку з чим, заявник просить стягнути кошти відкритого акціонерного товариства «Сєвєродонецькпромбуд» за податковим боргом у загальному розмірі 27081,56 грн., з яких заборгованість з податку на додану вартість складає 2453,00 грн., з плати за землю - 24628,56 грн. (арк. справи 29).

Відкрите акціонерне товариство «Сєвєродонецькпромбуд» про дату, час та місце судового розгляду подання органу державної податкової служби про стягнення коштів за податковим боргом повідомлено належним чином (арк. справи 25-26).

У судове засідання представник платника податків не прибув, про причини неприбуття у судове засідання не повідомив. Заперечення проти подання органу державної податкової служби про стягнення коштів за податковим боргом до суду не надав.

Оскільки у відповідності із абзацом 3 частини 7 статті 183-3 КАС України неявка сторін у судове засідання не перешкоджає розгляду подання, подання органу державної податкової служби про стягнення коштів за податковим боргом було розглянуто за відсутності представників сторін.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні подання органу державної податкової служби про стягнення коштів за податковим боргом, дослідивши матеріали справи, оцінивши докази відповідно до вимог статей 69-72 Кодексу адміністративного судочинства України, суд вважає вимоги подання такими, що підлягає задоволенню повністю, з таких підстав.

Стаття 67 Конституції України передбачає, що кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначення вичерпного переліку податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства регулює Податковий кодекс України.

У відповідності із статтею 14 Податкового кодексу України:

- грошове зобов'язання платника податків - сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов'язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності (підпункт 14.1.39 пункту 14.1);

- податкове зобов'язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк) (підпункт 14.1.156 пункту 14.1);

- штрафна санкція (фінансова санкція, штраф) - плата у вигляді фіксованої суми та/або відсотків, що справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, а також штрафні санкції за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності (підпункт 14.1.265 пункту 14.1);

- пеня - сума коштів у вигляді відсотків, нарахованих на суми грошових зобов'язань, не сплачених у встановлені законодавством строки (підпункт 14.1.162 пункту 14.1);

- податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання (підпункту 14.1.175 пункту 14.1).

Згідно із статтею 16 Податкового кодексу України платник податків зобов'язаний: вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів (підпункт 16.1.2 пункту 16.1 статті 16); подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів (підпункт 16.1.3 пункту 16.1 статті 16); сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи (підпункт 16.1.4 пункту 16.1 статті 16).

Відповідно до статті 20 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право визначати у визначених цим Кодексом випадках суми податкових та грошових зобов'язань платників податків (підпункт 20.1.27 пункту 20.1); застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених цим Кодексом, стягувати суми простроченої заборгованості суб'єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету в порядку, визначеному цим Кодексом (підпункт 20.1.28 пункту 20.1); звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини (підпункт 20.1.18 пункту 20.1).

Згідно із пунктом 54.1 статті 54 Податкового кодексу України крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов'язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов'язання та/або пені вважається узгодженою.

У відповідності із пунктом 49.18 статті 49 Податкового кодексу України податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює:

- календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків) - протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця (підпункт 49.18.1);

- календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) (підпункт 49.18.2);

- календарному року, крім випадків, передбачених підпунктами 49.18.4 та 49.18.5 цього пункту - протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (підпункт 49.18.3);

- календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб - до 1 травня року, що настає за звітним (підпункт 49.18.4);

- календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб - підприємців - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (підпункт 49.18.5).

Платник податків відповідно до пункту 57.1 статті 57 Податкового кодексу України зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Розділом V Податкового кодексу України врегульовані питання, пов'язані з обчисленням та сплатою податку на додану вартість.

У відповідності із пунктом 202.1 статті 202 Податкового кодексу України звітним (податковим) періодом по податку на додану вартість є один календарний місяць, а у випадках, особливо визначених цим Кодексом, календарний квартал, з урахуванням таких особливостей:

а) якщо особа реєструється як платник податку з іншого дня, ніж перший день календарного місяця, першим звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця;

б) якщо податкова реєстрація особи анулюється в інший день, ніж останній день календарного місяця, то останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається з першого дня такого місяця та закінчується днем такого анулювання.

Податкова декларація з податку на додану вартість згідно з пунктом 203.1 статті 203 Податкового кодексу України подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Платник податку у відповідності із пунктом 203.2 статті 203 Податкового кодексу України зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання з податку на додану вартість, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого пунктом 203.1 цієї статті для подання податкової декларації.

Відкрите акціонерне товариство «Сєвєродонецькпромбуд» (ідентифікаційний код 01240858) як платник податків знаходиться на обліку у Державній податковій інспекції у м. Сєвєродонецьку Луганської області Державної податкової служби, що підтверджується довідкою про взяття на облік платника податків від 25 червня 2004 року № 146 (арк. справи 15).

Відповідно до вимог, встановлених розділом V Податкового кодексу України, відкрите акціонерне товариство «Сєвєродонецькпромбуд» зареєстроване платником податку на додану вартість, йому присвоєно індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість - 012408512142, про що свідчить свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість від 11 липня 1997 року № 16609053 (арк. справи 16).

На виконання пункту 54.1 статті 54 та пункту 203.1 статті 203 Податкового кодексу України відкрите акціонерне товариство «Сєвєродонецькпромбуд» подало до Державної податкової інспекції у м. Сєвєродонецьку Луганської області Державної податкової служби податкову декларацію з податку на додану вартість за травень 2012 року від 19 червня 2012 року № 9035343905, в якій визначило суму податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду, з урахуванням залишку від'ємного значення попереднього звітного періоду, у розмірі 2453,00 грн. (арк. справи 8-9).

В порушення вимог пункту 57.1 статті 57 та пункту 203.2 статті 203 Податкового кодексу України відкрите акціонерне товариство «Сєвєродонецькпромбуд» протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, тобто до 30 червня 2012 року включно, самостійно суму податкового зобов'язання з податку на додану вартість, зазначену у поданій ним податковій декларації, не сплатило, внаслідок чого за платником податків утворився податковий борг.

У відповідності із підпунктом 14.1.72 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України земельний податок - обов'язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів (далі - податок для цілей розділу XIII цього Кодексу).

Розділом ХІІІ Податкового кодексу України врегульовані питання, пов'язані з обчисленням та платою за землю.

Статтею 269 Податкового кодексу України передбачено, що платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі.

Відповідно до статті 285 Податкового кодексу України базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік, який починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим за 12 місяців).

Згідно із пунктом 286.1 статті 286 Податкового кодексу України підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі (пункт 286.2 статті 286 Податкового кодексу України).

Платник плати за землю має право подавати щомісяця нову звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації до 1 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним (пункт 286.3 статті 286 Податкового кодексу України).

У відповідності із пунктом 287.3 статті 287 Податкового кодексу України податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у новій звітній податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця (пункт 287.4 статті 287 Податкового кодексу України).

Відповідно до вимог пункту 286.2 статті 286 Податкового кодексу України відкрите акціонерне товариство «Сєвєродонецькпромбуд» подало до Державної податкової інспекції у м. Сєвєродонецьку Луганської області Державної податкової служби податкову декларацію з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за 2012 рік від 14 лютого 2012 року № 1110, згідно якої нараховано орендної плати за землю за податковий (звітний) період травень 2012 року в сумі 24628,56 грн. (арк. справи 6-7).

В порушення вимог пункту 287.3 статті 287 Податкового кодексу України відкрите акціонерне товариство «Сєвєродонецькпромбуд» протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, самостійно суму податкового зобов'язання з плати за землю, зазначену у поданій ним звітній податковій декларації, не сплатило, внаслідок чого за платником податків утворився податковий борг з орендної плати за землю за податковий (звітний) період травень 2012 року в сумі 24628,56 грн.

Податковий борг з податку на додану вартість по податковій декларації від 19 червня 2012 року № 9035343905 в сумі 2453,00 грн. платником податків не сплачений, що підтверджується зворотнім боком облікової картки платника станом на 01 липня 2012 року (арк. справи 24). Податковий борг з плати за землю по податковій декларації від 14 лютого 2012 року № 1110 в сумі 24628,56 грн. платником податків також не сплачений, що підтверджується зворотнім боком облікової картки платника станом на 01 липня 2012 року (арк. справи 23).

Пунктом 95.1 статті 95 Податкового кодексу України регламентовано, що орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Пунктами 87.1 та 87.2 статті 87 Податкового кодексу України визначено, що джерелами самостійної сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів. Джерелами погашення податкового боргу платника податків є будь-яке майно такого платника податків з урахуванням обмежень, визначених цим Кодексом, а також іншими законодавчими актами.

Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, провадиться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання такому платнику податкової вимоги та здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини (пункти 95.2 та 95.3 статті 95 Податкового кодексу України).

До набрання чинності Податковим кодексом України спеціальним законом з питань оподаткування, який установлював порядок погашення зобов'язань юридичних або фізичних осіб перед бюджетами та державними цільовими фондами з податків і зборів (обов'язкових платежів), включаючи збір на обов'язкове державне пенсійне страхування та внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, нарахування і сплати пені та штрафних санкцій, що застосовуються до платників податків контролюючими органами, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, та визначав процедуру оскарження дій органів стягнення, був Закон України від 21 грудня 2000 року № 2181-III «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами».

Відповідно до статті 6 Закону України від 21 грудня 2000 року № 2181-III «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (який був чинним до 01 січня 2011 року) у разі коли платник податків не сплачує узгоджену суму податкового зобов'язання в установлені строки, податковий орган надсилає такому платнику податків податкові вимоги.

Податкові вимоги також надсилаються платникам податків, які самостійно подали податкові декларації, але не погасили суму податкових зобов'язань у встановлені законом строки, без попереднього направлення (вручення) податкового повідомлення.

Податкові вимоги надсилаються:

а) перша податкова вимога - не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов'язання. Перша податкова вимога містить повідомлення про факт узгодження податкового зобов'язання та виникнення права податкової застави на активи платника податків, обов'язок погасити суму податкового боргу та можливі наслідки непогашення його у строк;

б) друга податкова вимога - не раніше тридцятого календарного дня від дня направлення (вручення) першої податкової вимоги, у разі непогашення платником податків суми податкового боргу у встановлені строки. Друга податкова вимога додатково до відомостей, викладених у першій податковій вимозі, може містити повідомлення про дату та час проведення опису активів платника податків, що перебувають у податковій заставі, а також про дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.

На виконання вищезазначених положень Закону України від 21 грудня 2000 року № 2181-III «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (який був чинним до 01 січня 2011 року) податковим органом відкритому акціонерному товариству «Сєвєродонецькпромбуд» було вручено першу податкову вимогу від 05 березня 2009 року № 1/119 та другу податкову вимогу від 09 квітня 2009 року № 2/188 (арк. справи 17, 18).

У державному реєстрі обтяжень рухомого майна 11 березня 2011 року (витяг від 11 березня 2011 року за № 30591088) внесено запис про реєстрацію податкової застави майна відкритого акціонерного товариства «Сєвєродонецькпромбуд» згідно акту опису майна від 22 грудня 2010 року № 70/24-071 (арк. справи 20).

Оскільки перша податкова вимога від 05 березня 2009 року № 1/119 та друга податкова вимога від 09 квітня 2009 року № 2/188 є чинними (доказів про скасування або відкликання податкових вимог суду не надано), суд прийшов до висновку, що органом державної податкової служби при зверненні до адміністративного суду з поданням про стягнення коштів за податковим боргом дотримані вимоги пункту 95.2 статті 95 Податкового кодексу України.

Внаслідок того, що відкрите акціонерне товариство «Сєвєродонецькпромбуд» станом на дату розгляду та вирішення подання податкового органу про стягнення коштів за податковим боргом у добровільному порядку податковий борг у загальному розмірі 27081,56 грн. не сплатило, вимоги податкового органу про стягнення коштів в сумі 27081,56 грн. за податковим боргом з податку на додану вартість та з плати за землю з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, визнаються судом обґрунтованими, доведеними і такими, що підлягають задоволенню.

Враховуючи вимоги частини 4 статті 94 КАС України, а також те, що позивач відповідно до пункту 21 частини 1 статті 5 Закону України від 08 липня 2011 року № 3674-VІ «Про судовий збір» від сплати судового збору звільнений, судові витрати у цій справі не підлягають стягненню з відповідача, оскільки у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.

На підставі частини 3 статті 160 КАС України у судовому засіданні 03 липня 2012 року проголошено вступну та резолютивну частини постанови. Складення постанови у повному обсязі відкладено до 09 липня 2012 року, про що згідно вимог частини 2 статті 167 КАС України повідомлено після проголошення вступної та резолютивної частин постанови у судовому засіданні.

Керуючись статтями 16, 20, 57, 87, 95, 102 Податкового кодексу України, статтями 2, 9, 10, 11, 17, 18, 23, 69-72, 87, 94, 158-163, 167, 183-3 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання Державної податкової інспекції у м. Сєвєродонецьку Луганської області Державної податкової служби до відкритого акціонерного товариства «Сєвєродонецькпромбуд» про стягнення коштів за податковим боргом в сумі 27081,56 грн. задовольнити повністю.

Стягнути кошти відкритого акціонерного товариства «Сєвєродонецькпромбуд» (ідентифікаційний код 01240858, місцезнаходження: 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Мендєлєєва, буд. 1) з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника податків:

- в сумі 2453,00 грн. (дві тисячі чотириста п'ятдесят три гривні нуль копійок) за податковим боргом з податку на додану вартість в доход Державного бюджету України на р/р 31111029700080 в ГУДКСУ у Луганській області, одержувач - УДКСУ у м. Сєвєродонецьку ГУДКСУ у Луганській області, код одержувача 37944909, МФО 804013, код бюджетної класифікації платежу 14010100;

- в сумі 24628,56 грн. (двадцять чотири тисячі шістсот двадцять вісім гривень п'ятдесят шість копійок) за податковим боргом з орендної плати за землю в доход місцевого бюджету м. Сєвєродонецька на р/р 33219811700080 в ГУДКСУ у Луганській області, одержувач - УДКСУ у м. Сєвєродонецьку ГУДКСУ у Луганській області, код одержувача 37

У відповідності із частиною 7 статті 183-3 КАС України постанова підлягає негайному виконанню.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Донецького апеляційного адміністративного суду.

Апеляційна скарга подається до Донецького апеляційного адміністративного суду через Луганський окружний адміністративний суд. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 КАС України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Якщо суб'єкта владних повноважень у випадках та порядку, передбачених частиною четвертою статті 167 КАС України, було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого статтею 186 КАС України, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, то вважається, що постанова суду не набрала законної сили.

Згідно з частиною 3 статті 160 КАС України постанова складена у повному обсязі 09 липня 2012 року.

СуддяТ.І. Чернявська

Попередній документ : 25137188
Наступний документ : 25137190