Ухвала суду № 24929501, 26.06.2012, Господарський суд Миколаївської області

Дата ухвалення
26.06.2012
Номер справи
5016/273/2012(11/8)
Номер документу
24929501
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

=====

УХВАЛА

"26" червня 2012 р.Справа № 5016/273/2012(11/8)

м. Миколаїв

За скаргою: Приватного підприємства «АБІО-2»(54000, м.Миколаїв, вул. Вокзальна, 49/24)

до органу ДВС, дії (бездіяльність) якого оскаржуються: Корабельного відділу державної виконавчої служби Миколаївського міського управління юстиції (54000, м.Миколаїв, вул.Артема, 1-а)

по справі №5016/273/2012 (11/8)

за позовом: Приватного підприємства «АБІО-2»

(54000, м.Миколаїв, вул. Вокзальна, 49/24, р/р26006054202294 в МРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 326610, код ЄДРПОУ 32996858)

до відповідача: Публічного акціонерного товариства «Миколаївський

суднобудівний завод «Океан»

(54050, м.Миколаїв, Заводська площа, 1, р/р26001013053624 у Відділення «Миколаївська регіональна дирекція»ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767, код ЄДРПОУ 14307653)

Суддя Василяка К.Л.

П Р Е Д С Т А В Н И К И:

від позивача: Гарбуз О.А. -директор.

від відповідача:

від ДВС: ОСОБА_2, дов. б/н від 18.06.2012р.

в судовому засіданні 12.06.2012р. приймала участь Бакай Л.А. - в.о. заступника начальника Миколаївського міського управління юстиції - начальника Корабельного відділу державної виконавчої служби

СУТЬ СПОРУ: визнання незаконними дій державної виконавчої служби; зобов'язання ДВС поновити виконавче провадження та провести виконавчі дії.

В судовому засіданні 12.06.2012р. у відповідності до положень ст. 77 ГПК України було оголошено перерву до 12.06.2012р.

Від органу ДВС до суду надійшли заперечення на скаргу, в яких ДВС проти скарги заперечує, просить суд відмовити у її задоволенні.

Заслухавши представників скаржника та органу ДВС, вивчивши матеріали скарги, дослідивши докази у їх сукупності, господарський суд -

в с т а н о в и в:

Рішенням господарського суду Миколаївської області від 10.04.2012р. з ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан»на користь ПП «АБІО-2»було стягнуто 89812,5 грн. боргу, 628,7 грн. втрат від інфляції, 889,59 грн. -3% річних та 1848,17 грн. судового збору.

23.04.2012р. на виконання рішення суду від 10.04.2012р. було видано наказ на примусове стягнення грошових коштів.

Постановою Корабельного відділу ДВС ММУЮ від 07.05.2012р. було відкрито виконавче провадження з примусового виконання зазначеного виконавчого документу.

Постановою Корабельного відділу ДВС ММУЮ від 24.05.2012р. виконавче провадження було зупинено до розгляду справи №5016/3395/2011 (11/37) про банкрутство ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан»по суті.

Позивач не погоджуючись з цією постановою, звернувся до господарського суду зі скаргою на дії органу ДВС в якій він просить суд визнати дії ДВС незаконними, скасувати постанову про зупинення виконавчого провадження та зобов'язати ДВС поновити виконавче провадження і провести виконавчі дії та заходи з примусового виконання наказу суду від 23.04.2012р.

Скарга мотивована тим, що вимоги позивача по стягненню заборгованості в сумі 89812,5 грн. основного боргу, 628,7 грн. втрат від інфляції, 889,59 грн. -3% річних та 1848,17 грн. судового збору, виникли після порушення провадження у справі про банкрутство ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан»та є поточними, тому на них не поширюється дія мораторію на задоволення вимог кредиторів, введеного ухвалою суду від 10.10.2011р. у справі №5016/3395/2011 (11/37).

Від органу ДВС до суду надійшли заперечення проти скарги позивача відповідно до яких орган ДВС вважає скаргу необґрунтованою та такою, що не підлягає задоволенню у зв'язку з тим, що на вимоги позивача не входять до переліку вимог, на які не поширюється дія мораторію на задоволення вимог кредиторів, визначених положеннями ч.6 ст. 12 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», а тому, державним виконавцем було правомірно зупинено виконавче провадження з примусового виконання наказу суду від 23.04.2012р. до розгляду справи про банкрутство відповідача.

Розглянувши матеріали скарги, заслухавши в судових засіданнях представників скаржника та органу ДВС, суд дійшов до наступних висновків.

Згідно з положеннями ст. 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»мораторій на задоволення вимог кредиторів - зупинення виконання боржником грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов'язань та зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), застосованих до прийняття рішення про введення мораторію.

Відповідно до ст. 12 зазначеного вище Закону протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів не нараховуються неустойка (штраф, пеня), не застосовуються інші санкції за невиконання чи неналежне виконання грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

Наведені норми регулюють правовідносини, які виникли між боржником і кредиторами у зв'язку з неспроможністю боржника виконати після настання встановленого строку наявні зобов'язання і спрямовані на відновлення платоспроможності боржника або його ліквідації з метою здійснення заходів щодо задоволення визнаних судом вимог кредиторів.

З порушенням провадження у справі про банкрутство не пов'язується завершення підприємницької діяльності боржника, він має право укладати договори та вчиняти інші правочини, у зв'язку з чим у нього виникають права та обов'язки, виконання яких забезпечується на загальних засадах.

З огляду на наведене можна зробити висновок про те, що дія мораторію поширюється лише на задоволення вимог конкурсних кредиторів.

Вимоги ПП «АБІО-2»у даній справі виникли після порушення справи про банкрутство ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан»та є поточними. Про це в тому числі вказано в рішенні суду від 10.04.2012р.

За таких обставин, на вказані вимоги не поширюється дія мораторію на задоволення вимог кредиторів, введеного ухвалою суду від 10.10.2012р.

Аналогічної позиції дотримуються Верховний Суд України в постанові № 07/01 від 06.01.2007р. та Вищий господарський суд України в постанові №10/112 від 22.03.2006р.

Суд не приймає до уваги заперечення органу ДВС щодо того, що вимоги позивача не підпадають під дію приписів ч.6 ст. 12 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», оскільки цією частиною встановлено виключення серед вимог кредиторів, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство, тобто є конкурсними. До поточних вимог кредиторів вказані положення не застосовуються.

Враховуючи вищевикладене, вимоги скаржника щодо визнання дій органу ДВС щодо зупинення виконавчого провадження незаконними являються обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Згідно з положеннями п. 8 роз'яснення президії Вищого господарського суду України від 28.03.2002 N 04-5/365 за результатами розгляду скарги (на дії чи бездіяльність органів Державної виконавчої служби) виноситься ухвала, в якій господарський суд або визнає доводи заявника правомірними і залежно від їх змісту визнає постанову державного виконавця щодо здійснення заходів виконавчого провадження недійсною, чи визнає недійсними наслідки виконавчих дій, або зобов'язує орган державної виконавчої служби здійснити певні виконавчі дії, якщо він ухиляється від їх виконання без достатніх підстав, або визнає доводи скаржника неправомірними і скаргу відхиляє.

Однак, відповідно до п.32 листа Вищого господарського суду України від 29.06.2010, № 01-08/369, вимога скаржника щодо скасування постанови чи іншого акта органу Державної виконавчої служби за своєю правовою природою тотожна вимозі про визнання їх недійсними. Тому у господарського суду відсутні правові підстави для відмови в задоволенні скарги лише з тієї причини, що в ній зазначається про скасування відповідної постанови (акта), а не про визнання його недійсним. Господарський же суд, приймаючи судове рішення по суті скарги, має в будь-якому разі враховувати положення, викладене в названому роз'ясненні президії Вищого господарського суду України.

За таких обставин, вимоги скаржника щодо скасування постанови ДВС про зупинення виконавчого провадження та зобов'язання органу ДВС поновити виконавче провадження та провести виконавчі дії та заходи з примусового виконання наказу суду від 23.04.2012р. також підлягають задоволенню в повному обсязі.

Статтею 115 ГПК України передбачена обов'язковість виконання судових рішень.

Будучи заключною стадією судового процесу, виконання судових рішень має забезпечувати реалізацію захисту прав і охоронюваних законом інтересів сторін.

Ухилення від виконання судових рішень протирічить інтересам держави і суспільства, підриває основи правосуддя і не сприяє захисту цивільних прав учасників судового процесу.

Суд вважає, що орган ДВС своїми діями в процесі виконавчого провадження сприяв ухиленню відповідача від виконання рішення суду.

За таких обставин, скарга підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.86,1212 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Скаргу ПП «АБІО-2» задовольнити.

2. Скасувати постанову Корабельного відділу державної виконавчої служби Миколаївського міського управління юстиції від 24.05.2012р. про зупинення виконавчого провадження №33410302.

3. Зобов'язати Корабельний відділ державної виконавчої служби Миколаївського міського управління юстиції поновити виконавче провадження з примусового виконання наказу суду від 23.04.2012р. у справі №5016/273/2012 (11/8).

4. Зобов'язати Корабельний відділ державної виконавчої служби Миколаївського міського управління юстиції провести виконавчі дії та заходи з примусового виконання наказу суду від 23.04.2012р. у справі №5016/273/2012 (11/8).

СуддяК.Л.Василяка

Часті запитання

Який тип судового документу № 24929501 ?

Документ № 24929501 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 24929501 ?

Дата ухвалення - 26.06.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 24929501 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 24929501 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 24929501, Господарський суд Миколаївської області

Судове рішення № 24929501, Господарський суд Миколаївської області було прийнято 26.06.2012. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 24929501 відноситься до справи № 5016/273/2012(11/8)

Це рішення відноситься до справи № 5016/273/2012(11/8). Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 24929496
Наступний документ : 24929502