Рішення № 24680562, 06.06.2012, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
06.06.2012
Номер справи
5011-14/5595-2012
Номер документу
24680562
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 5011-14/5595-2012 06.06.12

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Апман менеджмент"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Перша Західно-Українська Лізингова

Компанія"

про визнання права власності та зобов'язання вчинити дії

Суддя: Мельник С.М.

Представники сторін:

від позивача: ОСОБА_1 -за довіреністю;

від відповідача: не з'явився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Апман менеджмент" звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Перша Західно-Українська Лізингова компанія" про визнання права власності та зобов'язання вчинити дії.

Позовні вимоги обґрунтовані невиконанням відповідачем зобов'язань по поставці оплаченого позивачем товару за договорами поставки № 100621/017 та № 100621/018 від 21.06.10 р.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 28.04.12 р. порушено провадження у справі, розгляд справи призначено на 23.05.12 р.

Ухвалою від 23.05.12 р. розгляд справи відкладено на 06.06.12 р.

В судове засідання 06.06.12 р. представник відповідача не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, жодних заяв, клопотань через відділ діловодства суду від відповідача не надходило.

Враховуючи наявність у матеріалах справи доказів належного повідомлення відповідача про дату, час та місце розгляду справи, суд дійшов висновку про можливість розгляду справи за наявними в ній матеріалами у відповідності до вимог ст. 75 Господарського процесуального кодексу України.

Представник позивача в судовому засіданні підтримав позов у повному обсязі.

В судовому засіданні 06.06.12 р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши наявні в справі матеріали, заслухавши пояснення представника позивача, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

21.06.10 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "Апман менеджмент" (надалі -позивач, Покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Перша Західно-Українська Лізингова компанія" (надалі -відповідач, Постачальник) було укладено договори поставки № 100621/017 та № 100621/018 (надалі -Договори).

Згідно з п. п. 1.1. Договорів, Постачальник зобов'язується поставити Покупцю Товар в асортименті, кількості та комплектації, вказаній в Специфікації (Додаток № 1 до Договору, який є невід'ємною частиною Договору), а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити Товар на умовах даного Договору.

У відповідних Специфікаціях, підписаних та скріплених печатками сторін, визначено кількість, найменування, комплектацію та вартість Товару.

Відповідно до п. 3.1. Договору № 100621/017, вартість Товару складає 22 600,00 грн.

У пункті 3.1. Договору № 100621/018 визначено, що вартість Товару складає 28 850,00 грн.

Пунктами 3.3. та 4.1. Договорів сторони домовились, що Покупець здійснює оплату Товару до 30.12.10 р. Товар повинен бути поставлений (фактично переданий) до 30.12.10 р.

Згідно з п. п. 1.3. Договорів, право власності на Товар переходить від Постачальника до покупця з моменту повної та належної оплати Покупцем вартості Товару.

Зобов'язанням, згідно ст. 509 Цивільного кодексу України, є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Статтею 712 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Статтею 655 Цивільного кодексу України визначається, що за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

В силу положень ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України, ст. 193 Господарського кодексу України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог -відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться; одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Як вбачається з матеріалів справи, 28.07.10 р. позивачем було здійснено оплату вартості Товару за обома Договорами, що підтверджується платіжними дорученнями № 11 та № 9.

Відповідач поставку Товару за Договорами на час розгляду справи не здійснив.

Відповідно до ч. 2 ст. 693 Цивільного кодексу України, якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Статтею 1212 Цивільного кодексу України передбачено, що особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно.

Статтею 530 Цивільного кодексу України встановлено, що якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

В порядку, передбаченому ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає позовні вимоги обґрунтованими, підтвердженими наявними в матеріалах справи доказами та не спростованими належним чином відповідачем, а відтак такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається на відповідача.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 43, 33, 43, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати за Товариством з обмеженою відповідальністю "Апман менеджмент" (04071, м. Київ, вул. В. Вал, 4-А, 2 під'їзд, 2 поверх; код ЄДРПОУ 36633749) право власності на товар:

Лінія поліровки круп:

№ Найменування елементуКількість елементівСкладові частини елементуКількість одиниць1Вібропневмостіл ВПС 1,51- бункер - заслінка - короб - корпус - лоток - парасолька аспірації - електродвигун 5,5 кВт 1500 об/хв. - електродвигун 2,2 кВт 3000 об/хв. - шафа керування - паспорт та інструкція з експлуатації1 1 1 1 1 2 1 1 1 12Машина для полірування круп МПК-51- рама - бункер - вентилятор - механізм полірування - електродвигун 5,5 кВт 1500 об/хв. - електродвигун 2,2 кВт 3000 об/хв. - заслінка - регулятор полірування - шафа керування - паспорт та інструкція з експлуатації1 1 2 1 2 1 1 1 1 13Норія зернова НЗ-53- голівка норії - черевик - труба-стрічка - натяжна шпилька - електродвигун 1,5 кВт 920 об/хв. - труба натяжна - вал проміжний - шафа керування - паспорт та інструкція з експлуатації1 1 1 1 2 1 1 1 1

Лінія для виготовлення круп із зернових культур:

№Найменування елементу Кількість одиниць1Завантажувальний бункер 12Зерноочисний сепаратор13Бункер ежектор44Завантажувальний циклоп45Модуль розмельний26Ежектор47Блок відходів18Вентилятор пневмотранспорту і асції19Циклон очищення повітря110Естакада111Аспірацій на колонка412Циклоп для збору відходів113Вібропневмостіл ВПС 3001

3. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Перша Західно-Українська Лізингова компанія" (04176, м. Київ, вул. Електриків, 26; код ЄДРПОУ 31362539) передати Товариству з обмеженою відповідальністю "Апман менеджмент" (04071, м. Київ, вул. В. Вал, 4-А, 2 під'їзд, 2 поверх; код ЄДРПОУ 36633749) товар:

Лінія поліровки круп:

№ Найменування елементуКількість елементівСкладові частини елементуКількість одиниць1Вібропневмостіл ВПС 1,51- бункер - заслінка - короб - корпус - лоток - парасолька аспірації - електродвигун 5,5 кВт 1500 об/хв. - електродвигун 2,2 кВт 3000 об/хв. - шафа керування - паспорт та інструкція з експлуатації1 1 1 1 1 2 1 1 1 12Машина для полірування круп МПК-51- рама - бункер - вентилятор - механізм полірування - електродвигун 5,5 кВт 1500 об/хв. - електродвигун 2,2 кВт 3000 об/хв. - заслінка - регулятор полірування - шафа керування - паспорт та інструкція з експлуатації1 1 2 1 2 1 1 1 1 13Норія зернова НЗ-53- голівка норії - черевик - труба-стрічка - натяжна шпилька - електродвигун 1,5 кВт 920 об/хв. - труба натяжна - вал проміжний - шафа керування - паспорт та інструкція з експлуатації1 1 1 1 2 1 1 1 1

Лінія для виготовлення круп із зернових культур:

№Найменування елементу Кількість одиниць1Завантажувальний бункер 12Зерноочисний сепаратор13Бункер ежектор44Завантажувальний циклоп45Модуль розмельний26Ежектор47Блок відходів18Вентилятор пневмотранспорту і асції19Циклон очищення повітря110Естакада111Аспірацій на колонка412Циклоп для збору відходів113Вібропневмостіл ВПС 3001

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Перша Західно-Українська Лізингова компанія" (04176, м. Київ, вул. Електриків, 26; код ЄДРПОУ 31362539) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Апман менеджмент" (04071, м. Київ, вул. В. Вал, 4-А, 2 під'їзд, 2 поверх; код ЄДРПОУ 36633749) 2 682 (дві тисячі шістсот вісімдесят дві) грн. 50 коп. судового збору.

5. Видати накази після набрання судовим рішенням законної сили.

Повне рішення складено 11.06.12 р.

Суддя С.М. Мельник

Попередній документ : 24680558
Наступний документ : 24680567