Ухвала суду № 24333873, 18.04.2012, Київський апеляційний адміністративний суд

Дата ухвалення
18.04.2012
Номер справи
2а-16672/11/2670
Номер документу
24333873
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Справа: № 2а-16672/11/2670 Головуючий у 1-й інстанції: Огурцов О.П.,

Суддя-доповідач: Саприкіна І.В.

У Х В А Л А

Іменем України

"18" квітня 2012 р. м. Київ

Колегія суддів Київського апеляційного адміністративного суду у складі:

головуючого судді: Саприкіної І.В.,

суддів: Желтобрюх І.Л., Старової Н.Е.,

при секретарі: Акуленко Ю.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «АДМ Україна» на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 15.02.2012 року по справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «АДМ Україна»до Спеціалізованої державної податкової інспекції у м. Києві по роботі з великими платниками податків про визнання протиправним та скасування наказу № 597 від 17.08.2011 року, визнання неправомірними дій щодо проведення перевірки,-

В С Т А Н О В И Л А :

Товариство з обмеженою відповідальністю «АДМ Україна»звернулися до Окружного адміністративного суду м. Києва з адміністративним позовом до Спеціалізованої державної податкової інспекції у м. Києві по роботі з великими платниками податків про визнання протиправним та скасування наказу № 597 від 17.08.2011 року, визнання неправомірними дій щодо проведення перевірки.

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 15.02.2012 року у задоволенні позову відмовлено повністю.

Не погоджуючись з таким судовим рішенням, ТОВ «АДМ Україна»подали апеляційну скаргу, в якій просять скасувати незаконну, на їх думку, постанову суду першої інстанції та постановити нове рішення про задоволення адміністративного позову в повному обсязі. В своїй апеляційній скарзі посилається на незаконність та необґрунтованість оскаржуваного рішення. Вважає, що судом першої інстанції неправильно та неповно з'ясовані обставини справи, а постанову прийнято з порушенням норм матеріального та процесуального права, що є підставою для скасування оскаржуваної постанови.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення учасників процесу, що з'явилися в судове засідання, перевіривши матеріали справи, доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів справи вбачається, що 05.08.2011 року СДПІ у м. Києві по роботі з ВПП на адресу ТОВ «АДМ Україна»направлено запит № 21424/10/07-029 про надання інформації.

Листом № 703 від 09.08.2011 року ТОВ «АДМ Україна»надало відповідь СДПІ у м. Києві по роботі з ВПП, що товариство виражає готовність надати будь-яку податкову інформацію та її документальне підтвердження у разі надання СДПІ у м. Києві по роботі з ВПП законодавчо обґрунтованого запиту.

Проте, колегія суддів зауважує, що зазначену вище відповідь ТОВ «АДМ Україна» не можна вважати відповіддю у розумінні ПК України, оскільки в ній не надано пояснень та витребовуваних документів.

18.08.2011 року СДПІ у м. Києві по роботі з ВПП видано наказ № 597 про проведення позапланової невиїзної перевірки ТОВ «АДМ Україна».

Того ж дня листом № 22558/10/07-029 ТОВ «АДМ Україна»повідомлено про проведення зазначеної перевірки та необхідність з'явитися для підписання акта перевірки.

На підставі наказу № 597, у період з 23.08.2011 року по 25.08.2011 року СДПІ у м. Києві по роботі з ВПП проведено перевірку ТОВ «АДМ Україна», за результатами якої складено акт № 701/4040/7/33546533 від 25.08.2011 року про результати позапланової невиїзної перевірки ТОВ «АДМ Україна»з питань достовірності нарахування і сплати ПДВ за 2008-2010 роки.

Вважаючи такі дії СДПІ у м. Києві по роботі з ВПП неправомірними, а наказ № 597 -протиправним, ТОВ «АДМ Україна»звернулися до суду з позовом.

Суд першої інстанції, ознайомившись з матеріалами справи, дійшов висновку про необхідність відмови у задоволенні позову у зв'язку з необґрунтованістю позовних вимог.

Колегія суддів, перевіривши матеріали справи та проаналізувавши доводи апеляційної скарги, погоджується з висновком суду першої інстанції з огляду на таке:

Як встановлено судом першої інстанції, переконання ТОВ «АДМ Україна»про протиправність наказу № 597 ґрунтується на тому, що запит СДПІ у м. Києві по роботі з ВПП не відповідає вимогам законодавства, а саме: у запиті: не зазначено підстав для його надсилання; міститься прохання надати письмові пояснення, хоча законодавство чітко встановлює, що орган державної податкової служби має право звернутися із запитом про надання інформації; зазначено прохання долучити підтверджуючі документи, проте перелік таких підтверджуючих документів відсутній. До того ж, зі змісту запиту не зрозуміло за який період необхідно надати інформацію.

Такі доводи ТОВ «АДМ Україна», на думку апеляційної інстанції, не відповідають дійсності, оскільки зі змісту запиту вбачається, що СДПІ у м. Києві по роботі з ВПП просили ТОВ «АДМ Україна»надати письмові пояснення з долученням підтверджуючих документів щодо проведення фінансово-господарських операцій з контрагентами, перелік яких зазначено у запиті, та відобразити в поясненнях відповіді на питання, що також містяться у запиті.

Крім того, у запиті № 597 міститься запис, що його направлено на підставі п. 73.3 ст. 73 та п.п. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 ПК України.

Натомість, зазначення у запиті періоду, за який має бути надано інформацію та документи, положеннями ПК України не передбачено.

В обґрунтування своєї позиції колегія суддів зазначає таке:

Відповідно до абз. 1, 2 п. 73.3 ст. 73 ПК України, органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та її документального підтвердження. Такий запит підписується керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби і повинен містити перелік інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а також підстави для надіслання запиту.

Вичерпний перелік підстав для складання запиту міститься в абз. 3 п. 73.3 ст. 73 ПК України.

Зокрема, письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби (п. 73.3 ст. 73 ПК України).

Платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані подавати інформацію, визначену у запиті органу державної податкової служби, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту … . (п. 73.3 ст. 73 ПК України).

З метою спростування доводів ТОВ «АДМ Україна»щодо протиправності витребовуванням СДПІ у м. Києві по роботі з ВПП пояснень, а не інформації, апеляційна інстанція вважає за необхідне звернути увагу на таке:

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про інформацію»№ 2657-XII від 02.10.1992 року, інформація - це будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Тобто, поняття «пояснення»цілком підпадає під визначення «інформація».

З викладеного можна зробити висновок, що податковий орган має право звернутися до платників податків із письмовим запитом про надання пояснень та їх документального підтвердження у випадку, якщо за результатами аналізу податкової інформації, отриманої у встановленому порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків, зокрема, податкового законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, а платники податку, в свою чергу, зобов'язані подавати пояснення (інформацію), визначені у запиті та їх документальне підтвердження податковому органу.

Аналогічна позиція міститься у листі ДПА № 4815/5/23-4016/327 від 19.04.2011 року «Щодо порядку організації та проведення документальної невиїзної перевірки платника податків».

Таким чином, враховуючи, що оспорюваний запит винесений у відповідності до вимог ПК України, ТОВ «АДМ Україна»повинні були надати відповідь у встановлений ПК України строк, проте таких дій ТОВ «АДМ Україна»здійснено не було. Дана обставина, як встановлено судом першої інстанції, товариством не заперечується.

Пунктом 79.1 ст. 79 ПК України передбачено, що документальна невиїзна перевірка здійснюється у разі прийняття керівником органу державної податкової служби рішення про її проведення та за наявності обставин для проведення документальної перевірки, визначених ст.ст. 77 та 78 цього Кодексу. Документальна невиїзна перевірка здійснюється на підставі зазначених у п.п. 75.1.2 п. 75.1 ст. 75 цього Кодексу документів та даних, наданих платником податків у визначених цим Кодексом випадках, або отриманих в інший спосіб, передбачений законом.

Документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту (п.п. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 ПК України).

Згідно з п. 79.2 ст. 79 ПК України, документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами органу державної податкової служби виключно на підставі рішення керівника органу державної податкової служби, оформленого наказом, та за умови надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.

Крім того, колегія суддів зауважує, що судом першої інстанції правильно зазначено, що положеннями ПК України право податкового органу на проведення позапланових невиїзних документальних перевірок не обмежено певними періодами, за які може бути проведена така перевірка, зокрема, періодами щодо яких податковим органом перевірки проведено не було.

Частиною 1 ст. 71 КАС України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, … .

Відповідно до ч. 2 ст. 71 КАС України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Таким чином, особливістю адміністративного судочинства є те, що тягар доказування в спорі покладається на відповідача -суб'єкта владних повноважень, який повинен надати суду всі матеріали, які свідчать про правомірність його діянь.

З наявних матеріалів справи вбачається, що СДПІ у м. Києві по роботі з ВПП доведено правомірність своїх дій та актів.

Отже, підсумовуючи вищенаведене, колегія суддів дійшла висновку, що судом першої інстанції обставини справи встановлені правильно, з'ясовані повно та об'єктивно, судове рішення постановлено з додержанням норм матеріального та процесуального права, а тому підстав для його скасування не вбачається.

Відповідно до ст. 200 КАС України, суд апеляційної інстанції залишає скаргу без задоволення, а постанову суду -без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Зважаючи на викладене вище, апеляційна скарга підлягає залишенню без задоволення, а постанова суду першої інстанції -залишенню без змін.

Керуючись ст.ст. 160, 189, 195, 198, 200, 205, 206 КАС України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «АДМ Україна»-залишити без задоволення.

Постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 15.02.2012 року -без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена протягом двадцяти днів шляхом подачі касаційної скарги до Вищого адміністративного суду України.

Головуючий суддя Саприкіна І.В.

Судді: Желтобрюх І.Л.

Старова Н.Е.

Повний текст ухвали виготовлено: 23.04.2012 року

Часті запитання

Який тип судового документу № 24333873 ?

Документ № 24333873 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 24333873 ?

Дата ухвалення - 18.04.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 24333873 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 24333873 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 24333873, Київський апеляційний адміністративний суд

Судове рішення № 24333873, Київський апеляційний адміністративний суд було прийнято 18.04.2012. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 24333873 відноситься до справи № 2а-16672/11/2670

Це рішення відноситься до справи № 2а-16672/11/2670. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 24333870
Наступний документ : 24333947