Ухвала суду № 23599272, 26.03.2012, Вищий адміністративний суд України

Дата ухвалення
26.03.2012
Номер справи
к-11253/09-с
Номер документу
23599272
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" березня 2012 р. м. Київ К-11253/09-С

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів:Головуючий:Нечитайло О.М.Судді: Ланченко Л.В. Пилипчук Н.Г.,розглянувши у попередньому судовому засіданнікасаційну скаргу Жовтневої міжрайонної державної податкової інспекції м. Маріуполя

на постанову Донецького окружного адміністративного суду від 05.11.2008 р.

та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 11.02.2009 р.

у справі №2-а-14172/08

за позовом Відкритого акціонерного товариства «Електропобутприлад»

до Жовтневої міжрайонної державної податкової інспекції м. Маріуполя

про визнання нечинним податкового повідомлення-рішення,

ВСТАНОВИВ:

Відкрите акціонерне товариство «Електропобутприлад»(далі -позивач) звернулось з адміністративним позовом до Жовтневої міжрайонної державної податкової інспекції м.Маріуполя (далі -відповідачі) про визнання нечинним податкового повідомлення-рішення.

Постановою Донецького окружного адміністративного суду від 05.11.2008 р. (суддя -В.А. Шальєва), залишеною без змін ухвалою Донецького апеляційного адміністративного суду від 11.02.2009 р. (судова колегія у складі: головуючий суддя -Т.Г. Гаврищук, судді -С.В. Білак, М.г. Сухарьк), позов задоволено, визнано протиправним податкове повідомлення-рішення від 16.05.2008 р. №0000792342/0, стягнуто з Державного бюджету України на користь позивача 3,40 грн.

Вважаючи, що рішення судів попередніх інстанцій прийняті з порушенням норм матеріального права, відповідач звернувся до Вищого адміністративного суду України із касаційною скаргою, в якій просить їх скасувати та прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог.

У письмових запереченнях на касаційну скаргу позивач просить залишити її без задоволення, а рішення попередніх судових інстанцій -без змін.

Відповідно до ч. 1 ст. 220 КАС України, суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі і не може досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в судовому рішенні та вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу.

Судами першої та апеляційної інстанцій встановлені такі фактичні обставини справи.

Представниками податкового орану було проведено планову виїзну перевірку господарської діяльності позивача з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.07.2006 р. по 31.12.2007 р., результати якої викладені у акті від 25.04.2008 р. №1101/23-2/14312447.

Перевіркою було встановлено порушення позивачем вимог пп. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», а саме -невключення до складу валового доходу суми заборгованості по сплаті за векселі, надані ТОВ «Геліос», у розмірі 665 247,22 грн. як фінансову допомогу, що спричинило заниження податку на прибуток у розмірі 166 312,00 грн.

Вказані порушення стали підставою для прийняття податковою інспекцією оскаржуваного у даній справі податкового повідомлення-рішення від 16.05.2008 р. №0000792342/0, яким позивачу визначено суму податкового зобов'язання з податку на прибуток у сумі 199 574,00 грн. (у т.ч. 166 312,00 грн. -основний платіж та 33 262,00 грн. -штрафні (фінансові) санкції).

Заслухавши доповідь судді-доповідача, розглянувши та обговоривши доводи, наведені у касаційній скарзі, перевіривши матеріали справи, колегія суддів Вищого адміністративного суду України дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Так, податковим органом було встановлено наявність господарських взаємовідносин позивача із ТОВ «Геліос», що підтверджується договорами наданими до перевірки.

Як вбачається з актів звірки взаєморозрахунків між підприємствами, сплата за надані послуги позивачем здійснена не була, відтак у позивача наявна кредиторська заборгованість перед ТОВ «Геліос».

Вказана заборгованість була також підтверджена постановою Арбітражного суду Донецької області у справі про банкрутство ВАТ «Електропобутприлад». Ухвалою від 12.12.2000 р. Арбітражним судом Донецької області було припинено провадження у справі та прийнято мирову угоду, якою заборгованість позивача за договорами було зупинено та замінено на зобов'язання по векселях.

Згідно вексельної угоди від 02.07.2004 р. №1 та акту прийому-передачі векселів від 08.07.2004 р. позивачем було передано ТОВ «Геліос»прості векселі на суму 1 218 115,22 грн. з останнім терміном погашення - 23.10.2006 р.

Як вбачається з матеріалів справи, ТОВ «Геліос»було ліквідовано без права правонаступництва, згідно акту приймання-передачі від 30.07.2004 р. прості векселі видані позивачем, було передано ПП «Хронос Плюс»за відвантажений товар.

Таким чином вказуючи на приписи ст. 4 Закону України «Про обіг векселів в Україні», згідно яких видавати векселі можна виключно для оформлення грошового обігу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, контролюючий орган дійшов висновку, що оскільки товарних операцій безпосередньо між позивачем та ПП «Хронос Плюс»не було, відтак відсутні і підстави передачі векселів останньому, а отже - сума кредиторської заборгованості позивача перед ТОВ «Геліос»вважається безповоротною фінансовою допомогою та підлягає включенню до складу валового доходу.

Згідно зі ст.21 Закону України «Про цінні папери та фондову біржу», вексель - це цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

Відповідно до ст.4 Закону України «Про обіг векселів в Україні», видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги. На момент видачі переказного векселя особа, зазначена у векселі як трасат, або векселедавець простого векселя повинні мати перед трасантом та/або особою, якій чи за наказом якої повинен бути здійснений платіж, зобов'язання, сума якого має бути не меншою, ніж сума платежу за векселем.

Умова щодо проведення розрахунків із застосуванням векселів обов'язково відображається у відповідному договорі, який укладається у письмовій формі. У разі видачі (передачі) векселя відповідно до договору припиняються грошові зобов'язання щодо платежу за цим договором та виникають грошові зобов'язання щодо платежу за векселем.

Відповідно до ст. 11 Уніфікованого Закону про переказні векселі та прості векселі, запровадженого Женевською конвенцією 1930 року, до якої Україна приєдналась відповідно до Закону України від 06.07.1999 № 826-XIV, будь-який переказний вексель, навіть виданий без прямого застереження про наказ, може бути переданий шляхом індосаменту. Ці положення згідно Уніфікованого Закону стосуються і простого векселя.

Статтею 16 цього ж Закону визначено, що власник переказного векселя вважається його законним держателем, якщо його право на вексель базується на безперервному ряді індосаментів.

Відповідно до ст.77 названого Закону, до простих векселів застосовуються такі ж положення, що стосуються переказних векселів, тією мірою, якою вони є сумісними з природою цих документів, а саме положення щодо індосаменту.

Як вбачається з матеріалів справи, векселі видані позивачем ТОВ «Геліос»були передані ПП «Хронос Плюс»шляхом вчинення індосаменту на векселі, таким чином із дотриманням вимог наведених законодавчих приписів право на векселі, видані позивачем, перейшло до ПП «Хронос Плюс».

Судова колегія вважає за необхідне зазначити, що наявність у позивача заборгованості по вказаному векселю не спростовується тим фактом, що у нього відсутні господарські операції безпосередньо із ПП «Хронос Плюс», відтак судовими інстанціями обґрунтовано зазначено, що податковий орган дійшов помилкового висновку про необхідність вважати таку заборгованість безповоротною фінансовою допомогою.

Крім того, стосовно доводів відповідача щодо спливу строку позовної давності по названим векселям, судові інстанції правомірно вказали на приписи ст. 70 Уніфікованого Закону про переказні векселі та прості векселі, згідно якої позовні вимоги до акцептанта, які випливають з переказного векселя, погашаються із закінченням трьох років, які обчислюються від дати настання строку платежу. Позовні вимоги держателя до індосантів і до трасанта погашаються після закінчення одного року від дати протесту, здійсненого у встановлений строк, або від дати настання строку платежу, якщо є застереження "обіг без витрат". Позовні вимоги індосантів один до одного і до трасанта погашаються із закінченням шести місяців, які відраховуються з дня, коли індосант акцептував вексель і здійснив платіж за ним, або з дня, коли до нього був пред'явлений позов.

З огляду на викладене, суди попередніх інстанцій правомірно визначились із висновками про необґрунтованість доводів податкового органу, а відтак - наявністю підстав для скасування спірного податкового повідомлення-рішення.

Мотивація та докази, наведені у касаційній скарзі, не дають адміністративному суду касаційної інстанції підстав для постановлення висновків, які б спростовували правову позицію судів попередніх інстанцій.

На підставі викладеного та зважаючи на приписи ч. 3 ст. 220№ КАС України судова колегія Вищого адміністративного суду України приходить до висновку, що порушень або неправильного застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права не вбачається, а тому касаційну скаргу Жовтневої міжрайонної державної податкової інспекції м. Маріуполя слід відхилити, а оскаржувані судові рішення залишити без змін.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 210-231 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Касаційну скаргу Жовтневої міжрайонної державної податкової інспекції м.Маріуполя залишити без задоволення.

2. Постанову Донецького окружного адміністративного суду від 05.11.2008 р. та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 11.02.2009 р. у справі №2-а-14172/08 залишити без змін.

3. Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копії особам, які беруть участь у справі, та може бути переглянута з підстав, встановлених статтею 237 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий суддя:Нечитайло О.М. Судді:Ланченко Л.В. Пилипчук Н.Г.

Суддя О.М. Нечитайло

Часті запитання

Який тип судового документу № 23599272 ?

Документ № 23599272 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 23599272 ?

Дата ухвалення - 26.03.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 23599272 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 23599272 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 23599272, Вищий адміністративний суд України

Судове рішення № 23599272, Вищий адміністративний суд України було прийнято 26.03.2012. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 23599272 відноситься до справи № к-11253/09-с

Це рішення відноситься до справи № к-11253/09-с. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 23599260
Наступний документ : 23599276