Постанова № 22469613, 02.04.2012, Львівський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
02.04.2012
Номер справи
2а-980/12/1370
Номер документу
22469613
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2012 р. № 2а-980/12/1370

о 12 год. 11 хв. м. Львів

Львівський окружний адміністративний суд, суддя Гавдик З.В., секретар судового засідання Кавка Н.І., розглянувши в судовому засіданні адміністративну справу за адміністративним

позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Автотрейдинг-Львів», представник ОСОБА_1 (довіреність № 003 від 20.03.2012 року)

до Державної податкової інспекції у Галицькому районі м. Львова, представник не прибув

про визнання протиправним і скасування податкового повідомлення рішення

Позивач Товариство з обмеженою відповідальністю «Автотрейдинг-Львів»звернулося до Львівського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до ДПІ у Галицькому районі м. Львова про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення рішення.

Позивач свої позовні вимоги обґрунтовує тим, що проведеною камеральною перевіркою не було достовірно встановлено факт завищення суми відємного значення обєкта оподаткування податком на прибуток.

На думку позивача, згідно Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», збиток 2010 року переноситься на перший квартал 2011 року, враховується у складі витрат і впливає на результат визначення обєкту оподаткування першого кварталу 2011 року. Відповідно результат діяльності першого кварталу 2011 року, з врахуванням збитків 2010 року у складі витрат, за наростаючим підсумком починає застосовуватись з 01.04.2011 року. Таке відємне значення за підсумками першого кварталу наростаючим підсумком враховується у складі витрат таких податкових періодів до повного погашення такого відємного значення протягом наступних податкових періодів.

З огляду на викладене, позивач стверджує, що оскільки законодавчо встановлено, що всі збитки минулого року стають витратами першого звітного кварталу поточного року, подана податкова декларація з податку на прибуток підприємства за другий квартал 2011 року подана у відповідності до чинного законодавства.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав, надав суду додаткові пояснення та письмові докази, просив суд позов задоволити повністю з підстав зазначених в позовній заяві.

Представник відповідача в судове засідання не прибув, причини неприбуття не повідомив, заперечення на позовну заяву не подав.

Заслухавши пояснення представника позивача, безпосередньо, всебічно, повно та об'єктивно дослідивши наявні у справі докази, давши їм оцінку, суд встанови наступні обставини:

07.10.2011 року Державною податковою інспекцією у Галицькому районі м. Львова проведено камеральну перевірку податкової звітності щодо виявлених помилок (порушень). За результатами проведеної перевірки складено акт № 3804/2466/1511/35664320.

Проведеною перевіркою встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Автотрейдинг-Львів»подало податкову декларацію з податку на прибуток за ІІ квартал 2011 року з показниками р.01 доходи, що враховуються при визначенні обєкта оподаткування в сумі 4650,00 грн., р.04 витрати, що враховуються при визначенні обєкта оподаткування в сумі 1051106,00 грн., р.06.6 відємне значення обєкту

оподаткування попереднього звітного періоду в сумі 928760,00 грн. (цей рядок складається з відємного значення обєкту оподаткування р.08 за 2010 року в сумі 814086,00 грн. та р.08 за І квартал 2011 року в сумі 114674,00 грн.), р.07 обєкт оподаткування від усіх видів діяльності в сумі 1046456,00 грн. Відповідно до п.п. 3 п. 4 Розділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу України, до складу 2011 року включається виключно відємне значення обєкту оподаткування отримане субєктами господарювання за результатами здійсненої господарської діяльності за перший квартал 2011 року без врахування відємного значення, що увійшло до складу першого кварталу 2011 року з 2010 року. Перевіркою встановлено зменшення відємного значення обєкту оподаткування в Декларації з податку на прибуток за ІІ квартал 2011 року на суму 814086,00 грн.

25.10.2011 року ДПІ у Галицькому районі м. Львова прийнято податкове повідомлення рішення № 0003161501, яким згідно п.п. 54.3.2. п. 54.3. ст. 54, на підставі акту перевірки № 3804/2466/1511/35664320 від 07.10.2011 року, встановлено порушення пункту 3 підрозділу 4 розділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу України у звязку з чим зменшено суму відємного значення обєкта оподаткування податком на прибуток у розмірі 814086,00 грн., в тому числі, сума завищення відємного значення обєкта оподаткування податком на прибуток в сумі 814086,00 грн., штрафні (фінансові) санкції в сумі 0,00 грн.

Спірні правовідносини регулюються Конституцією України, Податковим кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України.

Згідно ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно п. 1.1. ст. 1 Податкового кодексу України, такий регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Згідно п. 2.1. ст. 2 цього ж Кодексу, зміна його положень може здійснюватися виключно шляхом внесення змін до цього ж Кодексу.

Згідно п. 3.1. ст. 3 цього ж Кодексу, податкове законодавство України складається з Конституції України; цього Кодексу; Митного кодексу України та інших законів з питань митної справи у частині регулювання правовідносин, що виникають у зв'язку з оподаткуванням ввізним або вивізним митом операцій з переміщення товарів через митний кордон України (далі - законами з питань митної справи); чинних міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування; нормативно-правових актів, прийнятих на підставі та на виконання цього Кодексу та законів з питань митної справи; рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань місцевих податків та зборів, прийнятих за правилами, встановленими цим ж Кодексом.

Згідно п.п. 4.1.1. п. 4.1. цього ж Кодексу, податкове законодавство України ґрунтується на принципі загальність оподаткування - кожна особа зобов'язана сплачувати встановлені цим же Кодексом, законами з питань митної справи податки та збори, платником яких вона є згідно з положеннями цього ж Кодексу.

Згідно п.п. 16.1.2. п. 16.1. ст. 16 цього ж Кодексу, платник податків зобовязаний вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів.

Згідно п.п.16.1.4. п. 16.1. ст. 16 цього ж Кодексу, платник податків зобовязаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим же Кодексом та законами з питань митної справи.

Згідно п.п. 17.1.1. п. 17.1. ст. 17 цього ж Кодексу платник податків має право безоплатно отримувати в органах державної податкової служби та в органах митної служби, у тому числі і через мережу Інтернет, інформацію про податки та збори і нормативно-правові акти, що їх регулюють, порядок обліку та сплати податків та зборів, права та обов'язки платників податків, повноваження контролюючих органів та їх посадових осіб щодо здійснення податкового контролю.

Згідно п. 35.3. ст. 35 цього ж Кодексу, порядок сплати податків та зборів встановлюється цим же Кодексом або законами з питань митної справи для кожного податку окремо.

Згідно п. 36.1. ст. 36 цього ж Кодексу, податковим обов'язком визнається обов'язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим же Кодексом.

Згідно п. 36.3. ст. 36 цього ж Кодексу, податковий обов'язок є безумовним і першочерговим стосовно інших неподаткових обов'язків платника податків, крім випадків, передбачених законом.

Згідно п. 37.1. ст. 37 цього ж Кодексу, підстави для виникнення, зміни і припинення податкового обов'язку, порядок і умови його виконання встановлюються цим Кодексом або законами з питань митної справи.

Згідно п. 38.3. ст. 38 цього ж Кодексу, спосіб, порядок та строки виконання податкового обов'язку встановлюються цим же Кодексом.

Згідно п. 150.1. ст. 150 цього ж Кодексу, якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками податкового року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням зазначеного від'ємного значення попереднього року у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.

Згідно пункту 3, підрозділу 4, розділу ХХ, цього ж Кодексу,пункт 150.1 статті 150 Кодексу застосовується у 2011 році з урахуванням такого:

якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками першого кварталу 2011 року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат другого календарного кварталу 2011 року.

Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками другого, другого і третього кварталів, другого - четвертого кварталів 2011 року здійснюється з урахуванням від'ємного значення, отриманого платником податку за перший квартал 2011 року, у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.

Стаття 70 КАС України встановлює правила належності доказів, які визначають об'єктивну можливість доказу підтверджувати обставину, що має значення для вирішення справи, а також правила допустимості доказів, що визначають легітимну можливість конкретного доказу підтверджувати певну обставину у справі. Предметом доказування, згідно з ч. 1 ст. 138 КАС України, є обставини (факти), якими обґрунтовуються позовні вимоги чи заперечення та які належить встановити при ухваленні судового рішення у справі.

Представник позивача надав суду копії:

- Декларації з податку на прибуток підприємства за 2010 рік; квитанції про доставку 08.02.2011 року до податкового органу вказаної декларації в електронній формі;

- Уточнюючого розрахунку податкових зобовязань у звязку з виправленням самостійно виявлених помилок за 2010 рік у якому у рядку 4 позивачем занижено суму оподаткування 814086,00 грн.; квитанції про доставку 31.03.2011 року до податкового органу уточнюючого розрахунку в електронній формі;

- Декларації з податку на прибуток підприємства за перший квартал 2011 року у якій позивачем сформовано відємне значення обєкта оподаткування, отриманого у першому кварталі 2011 року (р.08-09-10) в сумі 928760,00 грн., у рядку 04.9 позивач зазначив відємне значення обєкта оподаткування попереднього податкового року (2010 року в цілому) в сумі 841086,00 грн.; квитанції про доставку 08.08.2011 року до податкового органу вказаної декларації в електронній формі;

- Декларації з податку на прибуток за другий квартал 2011 року у якій позивачем сформовано відємне значення обєкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду (відємне значення рядка 07 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період або відємне значення обєкта оподаткування за І квартал 2011 року становить 928760,00 грн., у рядку 07 позивач зазначив відємне значення обєкта оподаткування від усіх видів діяльності (рядок 01 рядок 04) в сумі 1046456,00 грн.; квитанції про доставку 07.05.2011 року до податкового органу вказаної декларації в електронній формі

- Оборотно-сальдові відомості по рахунку: 63 Розрахунки з постачальниками і підрядниками (Контрагенти) за 2008, 2009, 2010 роки; Аналізу рахунку: 65 Розрахунки по страхуванню за 2009, 2010 роки; Аналізу рахунку: 66.1 Розрахунки по заробітній платі за 2009, 2010 роки; Картки рахунку: 64.2.6: Податки і відрахування: Плата (податок) на землю за 2010 рік, у яких вказано розрахунок валових витрат за попередній податковий період.

Судом не враховується обґрунтування позовних вимог позивача, оскільки лише Податковим кодексом України, врегульовано відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів та порядку їх узгодження і сплати. Кожна особа зобов'язана сплачувати податки та збори, платником яких вона є згідно з положеннями цього ж Кодексу, яким також встановлено спосіб, порядок та строки виконання податкового обов'язку. Податковим обов'язком визнається обов'язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим же Кодексом, яким також встановлено підстави для виникнення, зміни і припинення податкового обов'язку, порядок і умови його виконання.

Згідно пункту 3, підрозділу 4, розділу ХХ, цього ж Кодексу, п. 150.1 ст. 150 ПК України застосовується у 2011 році з урахуванням таких істотних умов а саме:

- якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування за підсумками першого кварталу 2011 року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат другого календарного кварталу 2011 року, тобто, законодавець визначив період виникнення відємного значення перший квартал 2011 року.

- розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками другого, другого і третього кварталів, другого - четвертого кварталів 2011 року здійснюється з урахуванням від'ємного значення, отриманого платником податку за перший квартал 2011 року, тобто, законодавець встановив урахування відємного значення саме отриманого (а не включеного) за перший квартал 2011 року.

По суті п. 150.1. ст. 150 ПК України, встановлює, що сума від'ємного значення підлягає включенню до витрат першого календарного кварталу наступного податкового року, а пункту 3, підрозділу 4, розділу ХХ ПК України встановлює порядок застосування п. 150.1 ст. 150 ПК України у 2011 році, що не враховано позивачем.

Позивач у спірну декларацію за 2 квартал 2011 року включив відємне значення в тому числі за 2010 рік, хоча правильно було б включити відємне значення отримане за перший квартал 2011 року.

Згідно наказу державної податкової адміністрації України за № 114 від 28.02.2011 року «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства», який діяв на час спірних правовідносин, в рядку 06.6 вказаної декларації (в тому числі поданої позивачем) зазначено: «Від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду (від'ємне значення рядка 07 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період або від'ємне значення об'єкта оподаткування за I квартал 2011 року)», згідно примітки 4 відємне значення включається відповідно до ст. 150 розділу III ПК України.

Судом також не враховується обґрунтування позивачем позовних вимог неоднозначним (множинним) трактуванням прав та обов'язків платників податків, оскільки зазначеними нормами ПК України чітко вказано, що розрахунок об'єкта оподаткування другого - четвертого кварталів 2011 року здійснюється з урахуванням від'ємного значення, отриманого (а не включеного) платником податку за перший квартал 2011 року.

Наявними в справі деклараціями підтверджується, що відповідачем правомірно зменшено суму відємного значення позивача лише в частині від'ємного значення об'єкта оподаткування 2010 року, що увійшло до першого кварталу 2011 року, про що представник позивача не заперечив.

Судом не враховуються твердження представника позивача щодо правомірності перенесення відємного значення обєкта оподаткування податком на прибуток відповідно до Листа Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики № 04-39/10/1160 від 10.11.2011 року, оскільки зміна положень Податкового кодексу України, яким визначено порядок такого перенесення відємного значення обєкта оподаткування, може здійснюватися виключно шляхом внесення змін до цього ж Кодексу.

Судом також не враховується обґрунтування позивачем позовних вимог поданими доказами щодо інших витрат позивача, оскільки податковий обов'язок є безумовним і першочерговим стосовно інших неподаткових обов'язків платника податків.

Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Докази подані позивачем не переконують в обґрунтованості позовних вимог.

Згідно ч. 2 ст. 71 КАС України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Згідно ст. 49, 70 КАС України, сторони зобовязані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, а відтак зобовязані обґрунтовувати належність та допустимість доказів для підтвердження своїх вимог або заперечень, що позивачем зроблено не було.

Таким чином, з врахуванням змісту ст. 162 КАС України, позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Автотрейдинг-Львів»до Державної податкової інспекції у Галицькому районі м. Львова про визнання протиправним і скасування податкового повідомлення рішення, задоволенню не підлягають.

Згідно ч. 2 ст. 94 КАС України, судові витрати по сплаті судового збору та витрати на правову допомогу покладаються на позивача.

Керуючись ст.ст. 69, 70, 159-163, 167 КАС України, суд -

ВИРІШИВ:

1. В задоволенні адміністративного позову відмовити повністю.

2. Постанова суду першої інстанції може бути оскаржена до Львівського апеляційного адміністративного суду.

Згідно ст. 186 КАС України, апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього ж Кодексу апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Якщо суб'єкта владних повноважень було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

Постанова суду першої інстанції, набирає законної у порядку та строки згідно ст. 254 КАС України.

Постанова складена в повному обсязі 04.04.2012 року.

Суддя Гавдик З.В.

Попередній документ : 22469573
Наступний документ : 22469614