Постанова № 21493189, 26.01.2012, Львівський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
26.01.2012
Номер справи
2а-358/12/1370
Номер документу
21493189
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 січня 2012 р. № 2а-358/12/1370

Львівський окружний адміністративний суд в складі:

Головуючого - судді Мричко Н.І.

за участю секретаря судового засідання Якимець О.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м.Львова до Державного підприємства «Комплекс Укр»про стягнення заборгованості в сумі 3230,00 грн., -

в с т а н о в и в :

Державна податкова інспекція у Шевченківському районі м.Львова (далі ДПІ у Шевченківському районі м.Львова) звернулася до Львівського окружного адміністративного суду з позовом до Державного підприємства «Комплекс Укр»(далі ДП «Комплекс Укр»), в якому просить стягнути з відповідача до бюджету кошти в розмірі 3230,00 грн.

В обґрунтування позовних вимог покликається на те, що у відповідача існує заборгованість перед бюджетом, внаслідок несплати податку на додану вартість в сумі 3230,00 грн. Враховуючи те, що відповідачем тривалий час не вживаються заходи щодо ліквідації заборгованості самостійно, просить позов задовольнити повністю.

В судове засідання позивач явки уповноваженого представника не забезпечив, хоча належним чином повідомлявся про дату, місце та час розгляду справи. Однак, 26.01.2012 року на адресу суду надійшло клопотання (вх. №3309) представника позивача, згідно якого просить розглядати справу розглядати справу у відсутність уповноваженого представника на підставі наявних у справі матеріалах. Просить позов задовольнити повністю.

Відповідач явки уповноваженого представника в судове засідання не забезпечив, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце його проведення, що підтверджується наявними в матеріалах справи повідомленнями про вручення поштового відправлення, про причини неявки суд не повідомив. Заяв про відкладення розгляду справи чи розгляду справи у відсутність уповноваженого представника на адресу суду не надходило. За таких обставин, суд ухвалив розглядати дану справу у відсутність відповідача на підставі наявних у ній доказів.

Заслухавши пояснення представника позивача, перевіривши матеріали справи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд вважає, що позов підлягає до задоволення з огляду на наступне.

Як вбачається з припису норми ст. 14.1.137 ст.14 Податкового кодексу України, орган стягнення - державний орган, уповноважений здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу в межах повноважень, встановлених цим Кодексом та іншими законами України.

Згідно п.14.1.175. вищезазначеного Кодексу вбачається, що податковий борг це сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Відповідно до ст. 15 Податкового кодексу України, платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

ДП «Комплекс Укр»20.07.2010 року зареєстроване Виконавчим комітетом Львівської міської ради, ідентифікаційний код 37205537, що підтверджується Довідкою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Відповідач ДП «Комплекс Укр», 22.07.2010 року узяте на облік у ДПІ у Шевченківському районі м.Львова за № 129, як платник податків, що підтверджується довідкою від 23.11.2011 року № 123/29-011 про взяття на облік платника податків (форма № 4-ОПП).

Згідно п.п.49.18.2 п.49.18 ст.49 Податкового кодексу України податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя).

Згідно п.п.54.1 ст.54 Податкового кодексу України платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов'язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов'язання та/або пені вважається узгодженою.

Як підтверджується матеріалами справи, відповідачем тривалий час порушуються вимоги податкового законодавства на предмет порушення терміну подачі (неподання) податкової звітності, що підтверджуються такими обставинами:

Згідно Акта № 1482/197/15-2/37205537 від 05 серпня 2011 року про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість, ДПІ у Шевченківському районі встановлено порушення з боку ДП «Комплекс Укр»п.п. 49.18.1 п. 49.18 ст. 49 та п. 203.1. ст.203 Податкового кодексу України, а саме несвоєчасне подання податкової звітності з податку на додану вартість за лютий-квітень 2011 року.

На підставі вказаного Акта, 09 серпня 2011 року ДПІ у Шевченківському районі винесено податкове повідомлення-рішення № 0002711630/19822 на суму 3 060 грн. (сума штрафних санкцій), яке згідно отримане відповідачем 15.08.2011 р., що підтверджується наявним в матеріалах повідомленням про вручення поштового відправлення.

Згідно Акта №1481/196/15-2/37205537 від 05 серпня 2011 року про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість, ДПІ у Шевченківському районі встановлено порушення з боку ДП «Комплекс Укр»п.п. 49.18.1 п. 49.18 ст. 49 та п. 203.1. ст.203 Податкового кодексу України, а саме несвоєчасне подання податкової звітності з податку на додану вартість за лютий-квітень 2011 року.

На підставі вказаного Акта, 09 серпня 2011 року ДПІ у Шевченківському районі винесено податкові повідомлення-рішення № 0002661630/19812, згідно яким визначено суму штрафних (фінансових) санкцій в розмірі 170 грн. (отримане відповідачем 15.08.2011 р.).

Відповідно до норми припису п.57.1 ст.57 Податкового кодексу України вбачається, що платник податків зобовязаний самостійно сплатити суму податкового зобовязання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно п.59.1 ст. 59 Податкового кодексу України, у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобовязання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення. Податкова вимога може не надсилатися, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

На виконання вимог ст. 59 Податкового кодексу України ДПІ у Шевченківському районі м.Львова надіслано відповідачу податкову вимогу форми «Ю»від 26.08.2011 року №1577.

Згідно довідки ДПІ у Шевченківському районі м.Львова від 29.11.2011 року №30034/19-020 вбачається, що станом на 28.11.2011 р. заборгованість відповідача перед бюджетом становить 3230,00 грн., зокрема: недоїмка з податок на додану вартість 3230,00 грн.

З огляду на те, що станом на день розгляду справи у суді, сума податкового боргу в розмірі 3230,00 грн. відповідачем у встановлені строки до бюджету не сплачена, є узгодженою, а тому, суд приходить до висновку про обґрунтованість та підставність позовних вимог і вважає, що позов підлягає до задоволення в повному обсязі.

Розподіл судових витрат згідно ст. 94 КАС України не застосовується, оскільки позивач звільнений від сплати судового збору.

Керуючись ст.ст. 4, 7-11, 14, 69-71, 72, 86, 87, 94, 159, 160-163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

адміністративний позов задовольнити повністю.

Стягнути з Державного підприємства «Комплекс Укр»на користь державного бюджету податковий борг в сумі 3 230 (три тисячі двісті тридцять) грн. 00 коп.

Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення, а в разі складення постанови у повному обсязі у відповідності до ч. 3 ст. 160 цього Кодексу, апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішення за наслідками апеляційного провадження.

Повний текст постанови виготовлений 30 січня 2012 року.

Суддя Мричко Н.І.

Попередній документ : 21493171
Наступний документ : 21493197