Рішення № 21430943, 26.01.2012, Господарський суд Чернігівської області

Дата ухвалення
26.01.2012
Номер справи
3/67
Номер документу
21430943
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

Господарський суд Чернігівської області

____________________

14000 м. Чернігів, проспект Миру 20Тел. 698-166, факс 77-44-62

РІШЕННЯ

іменем України

"24" січня 2012 р. Справа № 5028/3/67/2011

Позивач:Товариство з обмеженою відповідальністю промислове підприємство "ЗІП", вул. Широка 107-а, м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська область, 51901

Відповідач:Товариство з обмеженою відповідальністю "ЧЕРНІГІВ ТРЕЙД ГРУП", вул. Дніпровська, 34, м. Чернігів, 14010

Предмет спору: про стягнення заборгованості 120 923,03 грн.

Представники сторін :

Представник позивача: ОСОБА_1. довіреність № 38 від 20.01.2012 повноважний представник,

Представник відповідача: Кузьміна Т.В. директор підприємства

СУТЬ СПОРУ:

Товариством з обмеженою відповідальністю промислове підприємство «ЗІП»заявлено позов до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЧЕРНІГІВ ТРЕЙД ГРУП»про стягнення 87 238,60 грн. заборгованості, 87,24 грн. інфляційних нарахувань, 2894,58 грн. пені за несвоєчасну поставку товару, 4531,63 грн. процентів річних та 26171,58 грн. штрафу за договором поставки № 20-103 від 25.07.2011р.

Представник Позивача підтримав позовні вимоги.

Представник відповідача в судовому засідання позовні вимоги визнав частково, заперечуючи проти нарахування штрафу в розмірі 26171,58 грн.

Розглянувши подані документи і матеріали, вислухавши пояснення повноважних представників сторін, зясувавши фактичні обставини справи, дослідивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

25 липня 2011 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ЧЕРНІГІВ ТРЕЙД ГРУП»(далі Постачальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗІП»(далі Покупець) був укладений договір поставки № 20-103 (далі Договір).

Згідно з п. 1- 3 Договору Постачальник зобовязався поставити, а Покупець зобовязується прийняти і оплатити на умовах даного Договору продукцію виробництва позивача (далі Товар) в кількості, асортименті та за ціною зазначеною в специфікаціях (накладних), що є невідємною частиною Договору.

Постачальник поставляє товар у кількості і асортименті обумовленому в Специфікаціях (накладних), окремими партіями, згідно заявок Покупця, протягом трьох днів з моменту формування заявки. Перехід права власності на товар здійснюється в момент передачі товару.

Товар вважається зданим Постачальником і прийнятий Покупцем з моменту підписання повноважними представниками сторін накладних.

Відповідно до п.п. 4.1 Договору Товар, що поставляється , оплачується за ціною, встановленою Постачальником і зазначено в специфікаціях (накладних) шляхом або 100% попередньої оплати вартості партії Товару або з відстрочкою платежу до 14 календарних днів з моменту поставки Товару.

На виконання умов Договору позивачем на підставі видаткових надкладних № 20-0 002108 від 03.08.2011 року, № 20-0002149 від 05.08.2011 року, № 20-0002154 від 08.08.2011 року, № 20-0002241 від 12.08.2011 року, № 20-0002244 від 15.08.2011 року, № 20-0002263 від 17.08.2011 року, № 20-0002306 від 19.08.2011 року, № 20-0002322 від 23.08.2011 року, № 20-0002367 від 29.08.2011 року, № 20-0002376 від 29.08.2011 року, № 20-0002406 від 31.08.2011 року, № 20-0002438 від 06.09.2011 року, № 20-0002439 від 06.09.2011 року, № 20-0002440 від 06.09.2011 року, № 20-0002497 від 09.09.2011 року, № 20-0002503 від 12.09.2011 року, № 20-0002519 від 13.09.2011 року, поставлено Відповідачеві товар на загальну суму 106059,22 грн.

Поставлений товар був отриманий уповноваженою особою відповідача на підставі довіреності № 2 від 01.08.2011 року, № 3 від 26.08.2011 року, № 4 від 01.09.2011 року.

Факт отримання поставленого товару уповноваженою особою відповідача підтверджується її підписом на копії вказаної вище видаткової накладної.

Відповідач частково розрахувався з позивачем за поставлений товар, сплативши 18820,62 грн., у звязку з чим сума боргу становить 87238,60 грн.

Стаття 526 Цивільного кодексу України передбачає, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Договір є обовязковим для виконання сторонами (ст. 629 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобовязанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Частина 2 ст. 625 Цивільного кодексу України передбачає, що боржник, який прострочив виконання грошового зобовязання, на вимогу кредитора зобовязаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Разом з тим, судом встановлено, що п. 5.2 Договору у випадку прострочки оплати Товару з вини Покупця, останній зобовязаний сплатити Постачальнику суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, 24 % відсотків річних від прострочення суми , а також пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період прострочки, від суми неоплаченого товару за кожен день прострочки. У випадку прострочки товару на строк більше 60 календарних днів Покупець зобовязаний також сплатити Постачальнику штраф в розмірі 30% від вартості товару. У випадку не підписання акту зазначеного п. 4.6 даного Договору, Покупець сплачує Постачальнику штраф у розмірі 5 відсотків від суми неоплаченої заборгованості зазначеної у акті звіряння взаєморозрахунків.

Виходячи з того, що відповідач припустився прострочення виконання зобовязання по оплаті поставленого товару та на виконання умов Договору з нього підлягає стягненню 87,24 грн. нарахованого на суму боргу індексу інфляції за період з 27.09.2011. по 14.12.2011 року та 4531,63 грн. - 24 % річних від простроченої суми за період з 27.09.2011р. по 14.12.2011р.

Згідно ч. 1 ст. 546 Цивільного кодексу України, виконання зобовязання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.

У відповідності зі ст. 549 Цивільного кодексу України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобовязання.

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобовязання за кожен день прострочення виконання.

На підставі умов Договору (п. 5.2), позивач, з за несвоєчасне виконання грошових зобовязань по оплаті поставленого товару, нарахував пеню в розмірі 2894,58 грн. за період з 27.09.2011р. по 14.12.2011р.

Матеріалами справи підтверджується факт прострочення відповідачем виконання зобовязань по оплаті поставленого товару, а тому з нього підлягає стягненню пеня в сумі 2894,58 грн.

Згідно п. 5.2 договору покупець зобовязується оплатити штраф у розмірі 30 % від вартості неоплаченого в строк товару у випадку прострочення оплати більш ніж на 60 календарних днів.

Позивачем нараховано штраф відповідно до п. 5.2 договору в сумі 26 171,58 грн.

Згідно зі ст.230 Господарського кодексу України штрафними санкціями є господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яка сплачується у разі порушення учасником господарських відносин правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобовязання.

Відповідно до ч.6 ст.231 Господарського кодексу України штрафні санкції за порушенная грошових зобовязань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, якщо інший розмір не передбачено законом або договором.

Законом України “Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобовязань“ від 22.11.96 р. передбачено, що розмір пені за прострочку платежу обмежений подвійною обліковою ставкою Національного банку України.

Згідно з вищенаведеним, застосування відповідальності у вигляді штрафу та пені одночасно суперечить ст.231 Господарського кодексу України і з вимог чинного законодавства не випливає та нормам ст.61 Конституції України.

Слід зауважити, що аналогічний висновок міститься в постанові Вищого господарського суду України від 03.03.05р. №06/1787, Постанови ВГСУ від 20.05.2008 року №13/2997, ухвалі Верховного Суду України від 15.12.2010 р.

За таких обставин, вимоги позивача стосовно стягнення з відповідача штрафу у розмірі 26 171,58 грн. є безпідставними і задоволенню не підлягають.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідач доказів повної та своєчасної оплати товару по договору не надав.

Відповідно до вимог чинного законодавства, одностороння відмова від виконання зобовязань не допускається, зобовязання повинні виконуватись належним чином в установлений строк.

Оскільки спір виник у звязку з неправомірними діями відповідача, то відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України та ст.4 Закону України „Про судовий збір” від 08.07.2011 року № 3674-VI, з відповідача підлягає стягненню на користь позивача судовий збір в розмірі 2418,46 грн.

Керуючись ст. 33, 49, 82 85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ЧЕРНІГІВ ТРЕЙД ГРУП», вул. Дніпровська, 34, м. Чернігів, 14010 (п/р 26005327441 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»м. Київ, МФО 380805, індивідуальний податковий номер 37558191) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю промислове підприємство «ЗІП», вул. Широка, 107-А м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська область, 51901 (п/р 260001678 у АТ «ЕРСТЕ БАНК»м. Дніпропетровськ, МФО 380009, код ЄДРПОУ 21875464) заборгованість в розмірі 87238,60 грн. інфляційні нарахування в розмірі 87,24 грн., 2894,58 грн. пені, 24 процентів річних з простроченої суми в розмірі 4531,63 грн. та 2418,46 судового збору.

В решті позивних вимог відмовити.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Суддя В.М.Репех

Рішення підписано:26.01.2012 року.

Суддя В.М.Репех

26.01.12

Попередній документ : 21430933
Наступний документ : 21430954