Постанова № 20956099, 03.11.2011, Закарпатський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
03.11.2011
Номер справи
2а-0770/1848/11
Номер документу
20956099
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

справа № 2а-0770/1848/11

рядок статзвіту 8.1.5

код - 08

ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2011 року м. Ужгород

Закарпатський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого - судді Іванчулинця Д.В.,

при секретарі Корчинській В.А.,

сторони у судове засідання не зявилися

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Свалявської міжрайонної державної податкової інспекції Закарпатської області до Приватного підприємства «Алєгра Софт»про стягнення заборгованості у сумі 2040,00 грн., -

ВСТАНОВИВ:

Позивач субєкт владних повноважень Свалявська міжрайонна державна податкова інспекція Закарпатської області звернулася у Закарпатський окружний адміністративний суд з позовною заявою до Приватного підприємства «Алєгра Софт», якою просить: звернути стягнення на активи Приватного підприємства «Алєгра Софт»для забезпечення позовних вимог по погашенню заборгованості в загальній сумі 2040,00 грн.

Позовні вимоги мотивовані тим, що ПП «Алєгра Софт»є юридичною особою та стоїть на обліку в Свалявській МДПІ як платник податків і відповідно до ст.9 Закону України "Про систему оподаткування'" (чинного на момент виникнення спірних правовідносин) зобов'язане сплачувати належні суми податків і зборів (обов'язкових платежів) у встановлені законами терміни. Натомість в порушення даної норми підприємство не сплатило у належні строки податок на прибуток у розмірі 2040,00 грн.

В судове засіданні представник позивача не зявився та 18 липня 2011 року подав до суду заяву з клопотанням про розгляд справи за відсутності представника позивача за наявними у справі доказами, позов підтримують повністю.

Відповідач заперечень на адміністративний позов не подав, у судове засідання не з'явився повторно, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча судом вживалися заходи щодо виклику відповідача, що передбачені главою 3 розділу II Кодексу адміністративного судочинства України. Заперечення проти позову відповідачем суду не надано. Оскільки суд не має відомостей про причину неявки відповідача, то розглядає справу на підставі наявних у ній даних та доказів.

Дослідивши подані документи та матеріали справи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді у судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що ПП «Алєгра Софт»08.07.2005 року було зареєстровано Воловецькою районною державною адміністрацією Закарпатської області, про що видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 № 387293 (а.с. 6).

Згідно Довідки № 1901 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України місцезнаходженням відповідача є: Закарпатська область, смт. Воловець, вул. Карпатська, буд. 40, кв. 23 (а.с. 7).

Відповідно до довідки форми 4-ОПП від 20.07.2005 року № 389, ПП «Алєгра Софт»20.07.2009 року узято на облік у Свалявській МДПІ (а.с. 8).

26 квітня 2010 року працівниками Свалявській МДПІ в ході проведення перевірки своєчасності подання податкової звітності було встановлено порушення п.п.4.1.4 п.4.1 ст.4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" та п.16.4 ст.16 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (чинних на момент виникнення спірних правовідносин), а саме неподання декларацій з податку на прибуток підприємства за періоди 1-4 квартали 2007 року, 1-4 квартали 2008 року та 1-4 квартали 2009 року. За результатами проведеної перевірки Свалявською МДПІ складено акт від 26.04.2010 року № 17-1501/33476325 (а.с. 10-11).

Відповідно до п.11.1 ст. 11 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств" (чинного на момент виникнення спірних правовідносин) для цілей цього Закону використовуються такі податкові періоди: календарні квартал, півріччя, три квартали, рік. Згідно пп.4.1.4 п.4.1 ст.4 Закону України „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" податкові декларації подаються за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює: б) календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі при сплаті квартальних або піврічних авансових внесків), - протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя). Підпунктами 17.1.1 п. 17.1 ст.17 вказаного Закону встановлено, що платник податків, що не подає податкову декларацію у строки, визначені законодавством, сплачує штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання або її затримку. Тому, відповідачу правомірно нараховано суму податкового зобовязання у розмірі 2040,00 грн. (12* 170 = 2040,00 грн.).

На підставі вищевказаного акту Свалявською МДПІ прийнято податкове повідомлення-рішення № 0000711550/0 від 26.04.2010 року, яким на підставі Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»відповідачу визначено обов'язкову до сплати суму податкового зобовязання по податку на прибуток приватних підприємств у розмірі 2040,00 грн. (а.с. 14).

Відповідно до пп.6.2.1 п.6.2 ст.6 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» Свалявською МДПІ на адресу відповідача було направлено першу від 11.05.2010 року № 1/4 та другу від 11.06.2010 року № 2/4 податкові вимоги (а.с. 18-19).

Згідно розрахунку податкової заборгованості по ПП «Алєгра Софт» станом на 23.02.2011 року (а.с. 9) а також даних облікових карток платника по платежу 11021000 «податок на прибуток приватних підприємств»станом на 31.12.2010 р. та 21.02.2011 р. сума заборгованості відповідача становить 2040,00 грн., вказана сума відповідачем не сплачена.

Статтею 16 Податкового кодексу України встановлено, що одним із обов'язків є обов'язок сплачувати податки і збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи. Згідно пп. 20.1.28 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу у випадках, порядку, та розмірі, встановлених Кодексом, стягувати суми простроченої заборгованості суб'єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державною (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету в порядку визначеному цим Кодексом. Відповідно до п. 102.4 ст. 102 Податкового кодексу України, у разі якщо грошове зобов'язання нараховане контролюючим органом до закінчення строку давності визначеного у п. 102.1 цієї статті, податковий борг, що виник у зв'язку із відмовою у самостійному погашенні такого грошового зобов'язання, може бути стягнутий протягом наступних 1095 календарних днів з дня виникнення податкового боргу. Якщо платіж стягується за рішенням суду, строки стягнення встановлюються до повного погашення такого платежу або визнання боргу безнадійним.

Органи податкової служби згідно з пп. 20.1.28 п.20.1 ст.20 та п.87.11 ст.87 Податкового Кодексу України мають право звертатися до суду щодо стягнення до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі встановлених цим Кодексом.

Враховуючи обставини, встановлені у судовому засіданні, суд вважає позовні вимоги обґрунтованими, заявленими відповідно до чинного законодавства і відповідно такими, що підлягають до задоволення повністю.

Судові витрати по справі згідно ч. 4 ст.94 КАС України з відповідача не стягуються.Керуючись статтями 11, 70, 71, 86, 160-163 Кодексу адміністративного судочинства України суд,

ПОСТАНОВИВ:

Позовну заяву Свалявської міжрайонної державної податкової інспекції Закарпатської області до Приватного підприємства «Алєгра Софт»про стягнення заборгованості у сумі 2040,00 грн. задоволити повністю.

Стягнути з Приватного підприємства «Алєгра Софт»(Закарпатська область, смт. Воловець, вул. Карпатська, буд. 40 кв. 23, ідентифікаційний код 33476325) в дохід державного бюджету України суму податкового боргу по податку на прибуток у розмірі 2040,00 (дві тисячі сорок) гривень.

Постанова набирає законної сили в порядку, встановленому статтею 254 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена до Львівського апеляційного адміністративного суду через Закарпатський окружний адміністративний суд. Копія апеляційної скарги апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення, а у разі застосування судом частини третьої статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Головуючий Д.В. Іванчулинець

Попередній документ : 20956090
Наступний документ : 20956102