Рішення № 20830840, 10.01.2012, Господарський суд м. Севастополя

Дата ухвалення
10.01.2012
Номер справи
5020-1733/2011
Номер документу
20830840
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2012 року справа № 5020-1733/2011 Господарський суд міста Севастополя у складі судді Харченка І.А., розглянувши матеріали справи №5020-1733/2011

за позовом Севастопольської міської ради

до Спільного українсько-російського підприємства «УкрРосСінтез»

про розірвання договору оренди земельної ділянки,

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача Державної податкової інспекції у Гагарінському районі м. Севастополя,

за участю представників:

позивача ОСОБА_1, головний спеціаліст-юрисконсульт, довіреність №03-15/36 від 06.01.2012;

відповідача - не зявився;

третьої особи ОСОБА_2, головний державний податковий інспектор, довіреність №75/10-025 від 25.10.2011;

Суть спору:

28.10.2011 Севастопольська міська рада звернулась до господарського суду міста Севастополя з позовом до Спільного українсько-російського підприємства «УкрРосСінтез»про розірвання договору оренди земельної ділянки та спонукання повернути земельну ділянку площею 1,1092 га, що розташована в місті Севастополі вулиця Стахановців, 6-А, у стані, придатному для подальшого використання.

Позовні вимоги обґрунтовані істотним порушенням з боку відповідача умов договору оренди земельної ділянки від 13.08.2007 в частині своєчасного та повного внесення орендної плати, а також не виконанням інших умов договору.

Ухвалою господарського суду міста Севастополя від 31.10.2011 позовна заява прийнята до розгляду та порушене провадження у справі. Залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача Державну податкову інспекцію у Гагарінському районі м. Севастополя.

Відповідач явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлено належним чином та своєчасно, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідач не скористався правом, наданим йому статтею 59 Господарського процесуального кодексу України: не надав суду відзив на позовну заяву та документи, що підтверджують заперечення проти позову.

Враховуючи зазначене, суд вважає за можливе розглянути справу за наявними в ній матеріалами в порядку статті 75 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою суду від 22.12.2011 в порядку статті 69 Господарського процесуального кодексу України за клопотанням представника позивача продовжено строк розгляду спору на п'ятнадцять днів.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши подані докази, заслухавши пояснення представників позивача та третьої особи,

в с т а н о в и в:

13.08.2007 між Севастопольською міською радою (орендодавець, далі - позивач) та Спільним українсько-російським підприємством «УкрРосСінтез»(орендар, далі - відповідач) було укладено договір оренди земельної ділянки (надалі Договір, арк.с. 9-17), відповідно до умов якого позивач згідно з рішенням Севастопольської міської ради від 10.07.2007 №2304, надає, а відповідач приймає в тимчасове платне користування земельну ділянку загальною площею 1,1092 га для будівництва та обслуговування бази автогосподарства з віднесенням означених земель до категорії земель промисловості, транспорту, звязку, енергетики, оборони та іншого призначення, що знаходиться за адресою м. Севастополь, вул. Стахановців, 6-А. Договір укладений строком на 25 років.

З матеріалів справи вбачається, що позивач згідно акту приймання-передачі від 13.08.2007 передав, а відповідач прийняв земельну ділянку площею 1,1092 га, що розташований за адресою м. Севастополь, вул. Стахановців, 6-А (арк.с.44).

Відповідно до пункту 2.3 Договору нормативна грошова оцінка земельної ділянки складає:

а) на період будівництва, до здачі обєкта в експлуатацію 938658 грн, що підтверджується довідкою про грошову оцінку земельної ділянки №995/1, що була надана Севастопольським міським головним управлінням земельних ресурсів від 02.08.2007;

б) в наступний період 4693289 грн, що підтверджується довідкою про грошову оцінку земельної ділянки №994/1, що була надана Севастопольським міським головним управлінням земельних ресурсів 02.08.2007.

Розділом 4 Договору сторонами узгоджений розмір орендної плати, а саме: річна орендна плата за користування земельною ділянкою встановлюється згідно з Методикою визначення розмірів орендної плати при укладенні договорів оренди землі, яка затверджена рішенням міської ради від 14.10.2003 №1348 (в редакції від 10.10.2006, надалі Методика), в розмірі 2,5% від нормативної грошової оцінці земельної ділянки.

Величина річної орендної плати складає:

- на період будівництва 938658*0,025=23466,45 грн.

- на наступному етапі 4693289*0,025=117332,23 грн.

При цьому нормативна грошова оцінка земельної ділянки для періоду будівництва приймається до уваги не більш ніж протягом 2 років від дати приймання-передачі земельної ділянки. Нормативна грошова оцінка для наступного періоду приймається з моменту вводу до експлуатації обєкту будівництва, але не пізніше двох років від дати приймання-передачі земельної ділянки.

Наведений розрахунок розміру орендної плати щорічно корегується відповідно до пункту 4.5 Договору.

Орендна плата за землю сплачується відповідачем щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного періоду місяця в національній валюті України (п. 4.4 Договору).

Нарахування розміру орендної плати на землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції. Величина річної орендної плати підлягає щорічному перерахунку в строк до 1 лютого поточного року залежно від щорічно індексованої грошової оцінки земельної ділянки. Щорічний розрахунок орендної плати здійснюється відповідачем відповідно до умов Договору та вимог діючого законодавства. В строк до 15 лютого поточного року щорічний розрахунок орендної плати, узгоджений з позивачем, надається відповідачем Державній податковій інспекції за місцем розташування земельної ділянки (п. 4.5 Договору).

Обовязками позивача за Договором є: передача в користування земельної ділянки в належному стані для використання ділянки за цільовим призначенням за Актом прийому-передачі; утримання від дій, що перешкоджають відповідачу користуватися земельною ділянкою за цільовим призначенням (розділ 9 Договору).

Відповідно до розділу 9 Договору, відповідач зобовязався, зокрема, своєчасно вносити орендну плату відповідно до вимог розділу 4 Договору та щорічно до 20 січня надавати позивачу довідку про платежі по орендній платі за рік, що сплинув, із засвідченням означених даних податковою інспекцією (підпункт “и” пункту 9.2.2 Договору); після припинення або розірвання дії цього Договору повернути орендодавцеві земельну ділянку в стані придатному для подальшого використання за цільовим призначенням (підпункт “м” пункту 9.2.2 Договору).

19.04.2011 позивачем було розглянуто інформацію Державної податкової інспекції у Гагарінському районі м. Севастополя про наявність у відповідача податкової заборгованості з оплати оренди землі та прийнято рішення №810 про розірвання Договору (арк.с.8).

Дана обставина обумовила звернення позивача до господарського суду з відповідними вимогами.

Вивчивши матеріали справи, дослідивши та провівши оцінку поданим доказам, заслухавши пояснення представників позивача та третьої особи, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню повністю виходячи з наступного.

Відповідно до статті 13 Конституції України, земля є обєктом права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією. Держава забезпечує захист прав усіх субєктів права власності та господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі субєкти права власності рівні перед законом. До розмежування земель державної і комунальної власності, повноваженнями з розпорядження ними в межах населених пунктів, тобто функціями виконавчої влади, наділені міські ради (Розділ Х Перехідні положення, п.12 Земельного кодексу України).

Частиною першою статті 93 Земельного кодексу України визначено, що право оренди земельної ділянки - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності.

Аналогічна норма закріплена статтею 1 Закону України „Про оренду землі”.

Відповідно до статті 2 Закону України „Про оренду землі” відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, цим Законом, законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі.

Згідно із статтею 13 Закону України "Про оренду землі", договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобовязаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобовязаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Частиною першою статті 96 Земельного кодексу України встановлено, що землекористувачі зобов`язані своєчасно сплачувати орендну плату.

Відповідно до приписів статті 24 Закону України "Про оренду землі" орендодавець має право вимагати від орендаря своєчасного внесення орендної плати.

Згідно з довідкою Державної податкової інспекції у Гагарінському районі міста Севастополя від 17.02.2011 №272/15-333, станом на 01.02.2011 податкова заборгованість по сплаті орендної плати на землю відповідачем за Договорами оренди від 13.08.2007 та від 02.07.2007 склала 1426 505,55 грн. (арк.с. 87).

Так, постановою Окружного адміністративного суду міста Севастополя від 26.10.2011 було задоволено вимоги Державної податкової інспекції у Гагарінському районі міста Севастополя та стягнуто з відповідача заборгованість зі сплати оренди за землю за договорами від 13.08.2007 та від 02.07.2007 в розмірі 1646 558,88 грн (арк.с.59-62).

Крім того, згідно пункту 10.1 Договору відповідач приймає на себе обовязки з участі в створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Севастополя відповідно до діючого законодавства та Рішення Севастопольської міської ради від 22.10.2003 №1429 «Про норми пайової участі (внесків) забудовників в створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури в місті Севастополі», для чого відповідач повинний в строк до отримання дозволу інспекції ДАБК на здійснення будівельних робіт (після розробки проектно-кошторисної документації, але не пізніше одного року з дати прийому-передачі земельної ділянки) укласти з Севастопольською міською державною адміністрацією договір про пайову участь забудовників в створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Севастополя.

Листом від 08.06.2011 за вихідним №01-15/1909 Фонд комунального майна Севастопольської міської ради повідомив позивача про те, що відповідачем умови пункту 10.1 Договору не виконано, договір про пайову участь забудовників в створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Севастополя не укладений (арк.с. 20).

Питання регулювання земельних відносин вирішуються виключно на пленарних засіданнях міської ради (пункт 34 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”).

19.04.2011 позивачем було прийнято рішення про розірвання з відповідачем договору від 13.08.2007 оренди земельної ділянки площею 1,1092 га, що розташована за адресою: вул. Стахановців 6-А у звязку з порушенням істотних умов договору; доручено Управлінню з питань земельних, водних відносин та міськбудівництва Севастопольської міської ради ініціювати процедуру розірвання договору від 13.08.2007, зареєстрованого 22.08.2007 під №040765900155, земельної ділянки площею 1,1092 га, наданого для будівництва та обслуговування бази автогосподарства відповідачу.

Листом від 01.06.2011 №03-15/1966 Севастопольська міська рада у дотримання порядку, передбаченого статтею 188 Господарського кодексу України, статті 11 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до вимог статті 641 Цивільного кодексу України запропонувало відповідачу укласти угоду про дострокове розірвання договору від 13.08.2007 оренди земельної ділянки за адресою м. Севастополь, вул. Стахановців, 6-А. Разом з означеним листом позивач надіслав відповідачеві для підписання угоду про дострокове розірвання договору оренди в 3 примірниках та акт приймання-передачі земельної ділянки (арк.с. 19). Означений лист відповідачем було залишено без відповіді.

Відповідно до пункту 12.3 Договору, його дія припиняється шляхом його розірвання, зокрема за рішенням суду за вимогою однієї із сторін внаслідок невиконання другою стороною обовязків, передбачених договором.

Пунктом 12.4 Договору позивач може розірвати договір в односторонньому порядку у випадках використання орендарем земельної ділянки не за цільовим призначенням; несплати орендарем протягом трьох місяців орендної плати в повному обсязі; невикористання земельної ділянки під будівництво протягом 3 років (ст. 416 ЦК України).

За невиконання обовязків за Договором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України та цим Договором (пункт 13.1 Договору).

Частина друга статті 180 Господарського кодексу України визначає, що істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї з сторін повинна бути досягнута згода.

Відповідно до статті 15 Закону України “Про оренду землі” істотними умовами договору оренди землі є, зокрема, орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату. За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови.

Згідно статті 651 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Відповідно до статті 31 Закону України „Про оренду землі” на вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом.

Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором.

Згідно статті 32 Закону України „Про оренду землі” на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов'язків, передбачених статтями 24 і 25 цього Закону, та умовами договору, в разі випадкового знищення чи пошкодження об'єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки, а також на підставах, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України.

Договором передбачена можливість його розірвання за рішенням суду за вимогою однієї із сторін внаслідок невиконання другою стороною обовязків, передбачених договором (п. 12.3 Договору).

Судом встановлено, що позивач обовязки за Договором виконував належним чином, передав в користування відповідачу земельну ділянку в належному стані, утримувався від дій, що перешкоджали б орендарю користуватися земельною ділянкою за цільовим призначенням. Однак, відповідачем умови Договору були порушені, що підтверджується наявними у матеріалах справи доказами.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 611 Цивільного кодексу України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема припинення зобов'язання внаслідок розірвання договору.

Доказів належного виконання Договору відповідачем не надано, вищевказані обставини не спростовані.

З огляду на викладене, вимога позивача про розірвання Договору є обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню з огляду на істотне порушення умов договору останнім.

Положеннями частини пятої статті 188 Господарського кодексу України визначено, що якщо судовим рішенням договір змінено або розірвано, договір вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності даним рішенням, якщо іншого строку набрання чинності не встановлено за рішенням суду.

Згідно статті 653 Цивільного кодексу України у разі розірвання договору зобов'язання сторін припиняються. У разі зміни або розірвання договору зобов'язання змінюється або припиняється з моменту досягнення домовленості про зміну або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором чи не обумовлено характером його зміни. Якщо договір змінюється або розривається у судовому порядку, зобов'язання змінюється або припиняється з моменту набрання рішенням суду про зміну або розірвання договору законної сили.

Частиною першою статті 34 Закону України "Про оренду землі" встановлено, що у разі припинення або розірвання договору оренди землі орендар зобов'язаний повернути орендодавцеві земельну ділянку на умовах, визначених договором.

Згідно з пунктами 7.1, 9.2.2 Договору відповідач зобовязаний після припинення дії або розірвання цього Договору повернути позивачеві в місячний строк земельну ділянку в стані не гірш того, в якому він отримав означену земельну ділянку, та придатному для подальшого використання за цільовим призначенням.

Враховуючи вищенаведене, та оскільки з розірванням Договору відповідач втрачає статус орендаря то вимога про зобовязання відповідача повернути земельну ділянку позивачу також підлягає задоволенню.

Державне мито та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, відповідно до статті 49 Господарського процесуального кодексу України (в редакції, що діяла на момент подачі позову), покладаються на відповідача.

Керуючись статтями 33, 34, 49, 82, 82-1, 84, 85, 87, 115, 116 Господарського процесуального кодексу України,

в и р і ш и в :

1.Позов задовольнити повністю.

2.Розірвати договір оренди земельної ділянки загальною площею 1,1092 га, що розташована в місті Севастополі вулиця Стахановців, 6-А, наданого для будівництва та обслуговування бази автогосподарства, укладеного 13.08.2007 між Севастопольською міською радою та Спільним українсько-російським підприємством «УкрРосСінтез»та зареєстрованим за №040765900155 від 22.08.2007.

3.Зобовязати Спільне українсько-російське підприємство «УкрРосСінтез» (99011, м. Севастополь, вул. Терещенко, 12, ідентифікаційний код 24691753) повернути Севастопольській міській раді (99011, м. Севастополь, вул. Леніна, 3, ідентифікаційний код 24872845) земельну ділянку загальною площею 1,1092 га, що розташована в місті Севастополі вулиця Стахановців, 6-А, в стані, придатному для подальшого використання, протягом одного місяця з дня набрання рішенням законної сили.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

4.Стягнути з Спільного українсько-російського підприємства «УкрРосСінтез» (99011, м. Севастополь, вул. Терещенко, 12, ідентифікаційний код 24691753) в дохід Державного бюджету України (Державний бюджет, Ленінський район міста Севастополя, п/р 31113095700007 в ГУ ДКУ у м.Севастополі, ідентифікаційний код 24035598, МФО 824509, код платежу 22090200) державне мито у сумі 85,00 грн.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

5.Стягнути з Спільного українсько-російського підприємства «УкрРосСінтез» (99011, м. Севастополь, вул. Терещенко, 12, ідентифікаційний код 24691753) в дохід Державного бюджету України (Державний бюджет, Ленінський район міста Севастополя, п/р 31212264700007 в ГУ ДКУ у м.Севастополі, ідентифікаційний код 24035598, МФО 824509, код платежу 22050003) витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в розмірі 236,00 грн.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Суддя І.А. Харченко

Рішення оформлено відповідно

до вимог статті 84 ГПК України

і підписано 16.01.2012.

Попередній документ : 20830837
Наступний документ : 20830842