Рішення № 20752092, 10.01.2012, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
10.01.2012
Номер справи
3/2
Номер документу
20752092
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 3/210.01.12 За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «НД Лоджистік Україна» До Товариства з обмеженою відповідальністю «Ложістік Україна» Про стягнення 15932,28 грн.

Суддя Сівакова В.В.

Представники сторін:

Від позивача ОСОБА_1. по дов. № б/н від 28.11.2011

Від відповідачів не зявився

СУТЬ СПОРУ:

На розгляд Господарського суду міста Києва передані вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «НД Лоджистік Україна»про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Ложістік Україна»15932,28 грн. основного боргу по орендній платі, який виник внаслідок неналежного виконання взятих на себе останнім зобовязань згідно договору оренди № 3-3 від 01.08.2010.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.12.2011 порушено провадження у справі № 3/2 та призначено її до розгляду на 10.01.2012.

Позивач в судовому засіданні 10.01.2012 позовні вимоги підтримав повністю.

Відповідач в судове засідання 10.01.2012 не зявився, письмовий відзив на позов не надав, вимог суду викладених в ухвалі про порушення провадження у справі від 14.12.2011 не виконав.

Відповідач належним чином повідомлений про призначення справи до розгляду в засіданні господарського суду, про час і місце його проведення, оскільки у відповідності до ст. 87 Господарського процесуального кодексу України ухвалу суду про порушення провадження у справі від 14.12.2011 було надіслано відповідачу рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення на адреси, що зазначені в позовній заяві, а саме : м. Київ, Кловський узвіз, 20, кв. 43, яка згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців є юридичною, та за адресою обєкта оренди: Київська область, с. Мила, вул. Комарова, 23-Е.

Відповідач ухвалу суду від 14.12.2011 надіслану за вищевказаними адресами отримав 19.12.2011 та 20.12.2011, що підтверджується наявними в матеріалах справи повідомленнями про вручення поштових відправлень.

Про поважні причини неявки в судове засідання повноважного представника відповідача суд не повідомлений. Клопотань про відкладення розгляду справи від відповідача не надходило.

Відповідно до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

В судовому засіданні 10.01.2012, відповідно до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України, було оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представника позивача, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ст. 509 Цивільного кодексу України зобовязанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обовязку. Зобовязання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Згідно з п. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав та обовязків, зокрема, є договори та інші правочини.

01.08.2010 між Товариством з обмеженою відповідальністю «НД Лоджистік Україна»(орендодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ложістік Україна»(орендар) було укладено договір оренди № 3-3 (далі - договір).

Відповідно до п. 1.1. договору орендодавець на умовах даного договору оренди орендодавець передає, а орендар приймає у користування за плату та на обумовлений даним договором строк 150 кв. м. нежитлового приміщення, що розташовано за адресою : Київська область, с. Мила, вул. Комарова, 23-Е, склад № 3 (далі приміщення).

Спір виник в звязку з тим, що позивач вважає, що відповідачем в порушення умов договору не було у повному обсязі сплачено вартість наданих послуг оперативної оренди в звязку з чим у відповідача виникла заборгованість перед позивачем в розмірі 15932,28 грн.

Оцінюючи подані позивачем докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і обєктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що вимоги позивача підлягають задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Як визначено абзацом 1 ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, субєкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобовязання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобовязання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим кодексом.

Стаття 626 Цивільного кодексу України визначає, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обовязків. Договір є двостороннім, якщо правами та обов'язками наділені обидві сторони договору.

Згідно ст. 627 Цивільного кодексу України встановлено, що відповідно до ст. 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Статтею 759 Цивільного кодексу України встановлено, що за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобовязується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

За приписами ст. 765 Цивільного кодексу України наймодавець зобовязаний передати наймачеві майно у користування негайно або у строк встановлений договором найму.

Відповідно до п. 2.1. договору приміщення передається в користування орендодавцем та приймається в користування орендарем не пізніше 2 робочих днів з дати підписання даного договору шляхом складання і підписання акту приймання-передачі приміщення в користування.

За актом прийому-передачі від 01.08.2010 позивач передав, а відповідач прийняв в орендне користування приміщення загальною площею 150 кв. м.. що розташовано за адресою : Київська область, с. Мила, вул. Комарова, 23-Е.

14.10.2010 сторонами укладено додаткову угоду № 1 до договору згідно якої орендодавець додатково передає в орендне користування орендаря приміщення площею 150 кв. м., яке також розташовано за адресою : Київська область, с. Мила, вул. Комарова, 23-Е. Разом загальна площа приміщень становить 300 кв. м.

Згідно акту прийому-передачі від 14.10.2010 орендодавець передав, а орендар прийняв додатково в користування 150 кв. м. приміщення.

20.12.2010 сторонами укладено додаткову угоду № 2 до договору згідно якої орендодавець додатково передає в орендне користування орендаря приміщення площею 200 кв. м., яке також розташовано за адресою : Київська область, с. Мила, вул. Комарова, 23-Е. Разом загальна площа приміщень становить 500 кв. м.

Згідно акту прийому-передачі від 20.12.2010 орендодавець передав, а орендар прийняв додатково в користування 200 кв. м. приміщення.

10.02.2011 сторонами укладено додаткову угоду № 3 до договору згідно якої орендодавець додатково передає в орендне користування орендаря приміщення площею 200 кв. м., яке також розташовано за адресою : Київська область, с. Мила, вул. Комарова, 23-Е. Разом загальна площа приміщень становить 700 кв. м.

Згідно акту прийому-передачі від 14.10.2010 орендодавець передав, а орендар прийняв додатково в користування 200 кв. м. приміщення.

За умовами розділу 2 договору повернення приміщення з орендного користування також оформлюється по акту приймання-передачі приміщення.

З акту прийому-передачі від 14.07.2011 вбачається, що орендар повернув, а орендодавець прийняв приміщення загальною площею 700 кв. м., яке розташовано за адресою : Київська область, с. Мила, вул. Комарова, 23-Е.

Відповідно до ч.1 ст. 763 Цивільного кодексу України договір найму укладається на строк, встановлений договором.

Пунктом 9.1. договору встановлено, що договір набуває чинності після його підписання сторонами і діє до 31.12.2011.

Згідно з п. 1 ст. 762 Цивільного кодексу України за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.

Відповідно до п. 3.3. договору орендна плата сплачується орендарем щомісячно на підставі рахунків орендодавця, що надаються орендарю не пізніше 1 числа кожного місяця в формі передплати. Оплата кожного виставленого орендодавцем рахунку проводиться орендарем протягом 3 банківських днів з моменту отримання ним відповідного рахунку.

Пунктом 3.4. договору передбачено, що орендна плата нараховується у період з дати підписання обома сторонами акту передачі в користування приміщення до дати підписання обома сторонами акту повернення приміщення з користування. Орендна плата за неповні місяці оренди розраховується виходячи з кількості днів, протягом яких орендар використовував приміщення.

В матеріалах справи наявний рахунок-фактура № 31-07/02 від 31.07.2011 про сплату орендної плати за липень 2011 року в розмірі 15932,28 грн.

Також в матеріалах справи наявний акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 31-07/02 від 31.07.2011 на суму 15932,28 грн., який підписано та скріплено печатками обох сторін, в якому йде посилання на те, що послуги оренди в сумі 15932,28 грн. надані по рахунку № 31-07/02 від 31.07.2011, а отже відповідач зазначений рахунок отримав.

Відповідно до п. 5. ст. 762 Цивільного кодексу України плата за користування майном вноситься щомісячно, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобовязанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно п. 4.2.3. договору відповідач зобовязався сплачувати орендну плату та здійснювати інші платежі у порядку, визначеному цим договором.

Проте, матеріали справи свідчать про порушення відповідачем зобовязання щодо своєчасного та в повному обсязі внесення орендної плати, в результаті чого виникла заборгованість, яка за неоспореними відповідачем розрахунками позивача становить 15932,28 грн.

Згідно зі ст. 629 Цивільного кодексу України, договір є обовязковим до виконання сторонами.

Відповідно до ст. 525 Цивільного кодексу України, одностороння відмова від зобовязання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтею 526 Цивільного кодексу України передбачено, що зобовязання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

З урахуванням викладеного суд дійшов висновку що позовні вимоги позивача про стягнення з відповідача 15932,28 грн. боргу по орендній платі обґрунтовані та підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідач доказів на спростування обставин, повідомлених позивачем, не надав.

З огляду на вищевикладене, позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «НД Лоджистік Україна»обґрунтовані та підлягають задоволенню повністю.

Витрати по сплаті судового збору, відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, підлягають стягненню з відповідача на користь позивача.

Згідно статті 4 Закону України "Про судовий збір" судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Відповідно до п. 1 ст. 22 Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" станом на 01.01.2011 мінімальна заробітна плата у місячному розмірі становить 941,00 грн.

Згідно п.п. 2 п. 2 ст. 4 Закону України "Про судовий збір" за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру справляється судовий збір у розмірі 2 відсотки ціни позову, але не менше 1,5 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 60 розмірів мінімальних заробітних плат, а із позовних заяв немайнового характеру - 1 розмір мінімальної заробітної плати.

Таким чином, розмір судового збору за розгляд позовних заяв поданих у 2011 році в господарському суді майнового характеру становив не менше 1 411,50 грн. та не більше 56 460,00 грн.

Оскільки позивачем предявлено позовні вимоги в загальному розмірі 15932,28 грн., то судовий збір мав бути сплачений в розмірі 1411,50 грн.

Проте, позивачем подано платіжне доручення № 2969 від 06.12.2011, з якого вбачається, що судовий збір сплачено в розмірі 1506,00 грн., тобто більшому розмірі ніж передбачено законом.

Пункт 1 ст. 7 Закону України «Про судовий збір»встановлює, що сплачена сума судового збору повертається в разі внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом.

Таким чином, зайво сплачений позивачем судовий збір в сумі 94 (девяносто чотири) грн. 50 коп. підлягає поверненню позивачу.

Керуючись ст. ст. 49, 82-85 ГПК України,-

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Ложістік Україна» (м. Київ, Кловський узвіз, 20, кв. 43, код ЄДРПОУ 32916416) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «НД Лоджистік Україна»(м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2-Б, код ЄДРПОУ 35822724) 15932 (пятнадцять тисяч девятсот тридцять дві) грн. 28 коп. боргу по орендній платі, 1 411 (одну тисячу чотириста одинадцять) грн. 50 коп. витрат по сплаті судового збору.

3. Повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «НД Лоджистік Україна»(м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2-Б, код ЄДРПОУ 35822724) з Державного бюджету України зайво сплачений судовий збір в розмірі 94 (девяносто чотири) грн. 50 коп., що перерахований платіжним дорученням № 2969 від 06.12.2011. Платіжне доручення № 2969 від 06.12.2011 залишити в матеріалах справи Господарського суду міста Києва № 3/2.

СуддяВ.В.Сівакова Рішення підписано 11.01.2012.

Часті запитання

Який тип судового документу № 20752092 ?

Документ № 20752092 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 20752092 ?

Дата ухвалення - 10.01.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 20752092 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 20752092 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 20752092, Господарський суд м. Києва

Судове рішення № 20752092, Господарський суд м. Києва було прийнято 10.01.2012. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові дані.

Судове рішення № 20752092 відноситься до справи № 3/2

Це рішення відноситься до справи № 3/2. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 20752089
Наступний документ : 20752097