Рішення № 20751817, 20.12.2011, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
20.12.2011
Номер справи
4/463
Номер документу
20751817
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 4/46320.12.11 За позовомЗаступника прокурора Голосіївського району м. Києва в інтересах держави в особі Київської міської ради, Комунального підприємства Голосіївського району міста Києва «Розрахунковий центр «Голосіїво»

До Приватного підприємства «Добрий шлях»

Простягнення 213720,60 грн.

Суддя Борисенко І.І.

Представники:

Від прокуратуриПилипенко Т.А.

Від позивача 1. Кропива К.А.

2. Балдинюк Д.Ю., Оголь Н.Г.

Від відповідача не зявились

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заступник прокурора Голосіївського району міста Києва звернувся до суду в інтересах держави в особі Київської міської ради та Комунального підприємства Голосіївського району в м. Києві «Розрахунковий центр «Голосіїво»про стягнення з Приватного підприємства «Добрий шлях»213720,60 грн. заборгованості з орендної плати разом із ДДВ та пенею за договором № 10-09 від 03.03.2009р. та просить зобовязати Приватне підприємство «Добрий шлях»звільнити займане приміщення площею 214,3 кв.м. за адресою: м. Київ, вул.. Генерала Родимцева, 9.

В процесі розгляду справи представник прокуратури надав уточнення позовних вимог, просить стягнути з відповідача 146680,47 грн. заборгованості за відшкодування витрат, повязаних з утриманням земельної ділянки без ПДВ 9457,90 грн., заборгованість за витрат, повязаних з утриманням будинку (експлуатаційні витрати) без ПДВ 20148,38 грн., пеню у розмірі 2176,72 грн., заборгованість за ПДВ 35257,31 грн., а всього 213720,60 грн. Також просить зобовязати приватне підприємство «Добрий шлях»звільнити займане приміщення площею 214,3 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 9.

Заява Позивача від 16.12.2011р. № 6889 вих. про уточнення позовних вимог відповідає вимогам ст. 22 ГПК України, тому приймається судом до розгляду.

Київська міська рада та Комунальне підприємство Голосіївського району в м. Києві «Розрахунковий центр «Голосіїво»надали письмові пояснення відносно заявлених позовних вимог, в яких підтримали позовні вимоги в повному обсязі.

Представник Відповідача в судове засідання не зявився.

Відповідач Ухвали суду не виконав. Письмового відзиву та письмових заперечень по суті заявлених вимог не надав.

Відповідач належним чином повідомлений про призначення справи до розгляду, про час і місце його проведення.

Про поважні причини неявки в судове засідання повноважного представника відповідача суд не повідомлений. Клопотань про відкладення розгляду справи від відповідача не надходило

Таким чином, відповідно до ст. 75 ГПК України суд розглядає спір за наявними матеріалами у справі

Розглянувши надані учасниками судового процесу документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, зясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги і заперечення проти позову, обєктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

03.03.2009р. між Голосіївською районною у м. Києві радою та Приватним підприємством «Добрий шлях»було укладено договір оренди нежитлового приміщення № 10-09.

Відповідно до п.1.1. договору, на підставі розпорядження Голосіївської районної у м. Києві ради від 05.02.2009 № 11 п.1.1. та ордеру № 34-09 від 03.03.2009р. орендодавець передає, а орендар приймає в користування на умовах оренди нежитлове приміщення, яке є комунальною власністю територіальної громади Голосіївського району м. Києва, знаходиться за адресою: вул.. Генерала Родимцева, 9, розташоване таким чином: на 1 поверсі, площею 81,5 кв.м., використовується для ательє по виготовленню та ремонту одягу для мисливців та рибалок, у підвалі 132,8 кв.м., використовується для ательє по виготовленню та ремонту одягу для мисливців та рибалок.

Згідно п.3.1. договору розмір орендної плати за перший календарний (повни/неповний) місяць встановлюється орендодавцем згідно рішень Голосіївської районної у м. Києві ради від 20.03.2008р. № 21/12, від 10.04.2008р., № 22/05 та від 19.06.2008 № 23/09 та від 18.09.2008р. № 25/04 в розмірі 7474,09 грн. (без ПДВ) згідно розрахунку зазначеного у додатку 1 до цього договору.

Орендна плата сплачується орендарем щомісячно, в повному обсязі, незалежно від наслідків господарсько-фінансової чи іншої діяльності до 15 числа поточного місяця та перераховується на розрахунковий рахунок Комунального підприємства Голосіївського району у м. Києві «розрахунковий центр «Голосіїво», що вказаний в договорі, платник податку на прибуток на загальних підставах (п.3.3. договору).

Відповідно до п.3.6. договору по закінченні терміну дії цього договору орендна плата та інші платежі (комунальні послуги, експлуатаційні витрати, відшкодування витрат, повязаних з утриманнях земельної ділянки) сплачуються орендарем по день фактичного звільнення приміщення включно.

Пунктом 3.7. договору передбачено, зо несвоєчасне внесення орендних платежів орендар повинен сплатити орендодавцеві пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожний день затримки платежу (включаючи день оплати).

Відповідно до п.3.11 договору орендар зобовязаний відшкодувати орендодавцеві витрати, повязані з утриманням земельної ділянки. Розмір відшкодування витрат, повязаних з утриманням земельної ділянки, визначається згідно додатку 2 до договору оренди.

Пунктом 3.12 договору оренди, орендар сплачує орендодавцю витрати, повязані з утриманням будинку.

Згідно рішення Київської міської ради від 28.10.2010 за № 183/4995 «Про окремі питання організації управління районами в місті Києві»та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 «Про питання організації управління районами в місті Києві»майно, яке було передано до комунальної власності громади Голосіївського району міста Києва передається до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій та закріплено на праві господарського відання за комунальним підприємством «Київжитлоспецексплуатація».

Розпорядженням Голосіївської районної в місті Києві ради від 06.04.11 за № 261 «Про забезпечення життєдіяльності Голосіївського району міста Києва у сферах управління, віднесених до повноважень Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації»комунальне підприємство «Розрахунковий центр «Голосіїво»визначено орендодавцем майна, яке передається до сфери управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, на яке покладено обов'язки щодо забезпечення обліку та контролю за рухом майна, передачу його в оренду або користування, контроль за збором та перерахуванням грошових коштів, отриманих від використання майна.

Також, керуючись ст. 27 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», ст. 785 Цивільного кодексу України Голосіївська районна в місті Києві рада своїм листом від 04.03.11 р. повідомила ПП «Добрий шлях»про закінчення строку договору оренди та те, що орендар (ПП «Добрий шлях») має звільнити займане приміщення.

Заступник прокурора Голосіївського району м. Києва правомірно звернувся до господарського суду міста Києва в інтересах держави в особі Київської міської ради, Комунального підприємства Голосіївського району міста Києва «Розрахунковий центр «Голосіїво»до Приватного підприємства «Добрий шлях».

Відповідно до ст.36-1 Закону України «Про прокуратуру»підставою представництва у суді інтересів держави є наявність порушень або загрози порушень економічних, політичних або інших інтересів держави внаслідок протиправних дій (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб, що вчиняються у відносинах між ними або з державою.

У звязку з несплатою Відповідачем заборгованості з орендної плати до бюджету Голосіївського району міста Києва не надходять грошові кошти. Це тягне за собою зменшення доходної частини бюджету. Порушує економічні інтереси територіальної громади Голосіївського району м. Києва та держави в цілому.

Оцінюючи наявні в матеріалах справи документи та досліджуючи в судовому засіданні докази, Господарський суд вважає позовні вимоги обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню з наступних підстав:

Договір від 03.03.2009р. № 10-09 є договором оренди, а відтак між сторонами виникли правовідносини, які підпадають під правове регулювання Глави 58 Цивільного кодексу України, Глави 30 Господарського кодексу України та Законом України “Про оренду державного та комунального майна”.

Вказаний договір є підставою для виникнення у його сторін господарських зобов'язань, а саме майново-господарських зобов'язань згідно ст. ст. 173, 174, 175 Господарського кодексу України, ст. ст. 11, 202, 509 Цивільного кодексу України, і згідно ст. 629 Цивільного кодексу України є обов'язковим для виконання сторонами.

Частиною 1 ст. 173 Господарського кодексу України визначено, що господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управлена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Відповідно до ч. 1 ст. 283 Господарського кодексу України за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності.

Згідно із ч. 1 ст. 759 Цивільного кодексу України за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Матеріалами справи підтверджується факт передачі приміщення в оренду, користування ним відповідачем, а також існування у відповідача заборгованості по сплаті орендних та інших платежів за період з лютого 2010 р. по червень 2011 р. у розмірі 176286,57 грн. ( без ПДВ).

Відповідно до ч. 1 ст. 762 Цивільного кодексу України за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.

Пунктами 1, 4 ст. 285 Господарського кодексу України визначено, що орендна плата - це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством. Строки внесення орендної плати визначаються в договорі.

Відповідно до ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Отже, з урахуванням положень ст. 530 Цивільного кодексу України, враховуючи приписи пунктів 3.3 Договору відповідач повинен був сплачувати орендну плату не пізніше 15 числа поточного місяця.

Проте відповідач свого обовязку зі спати орендних та інших платежів належним чином не виконав у звязку із чим заборгованість відповідача по орендній платі за період з лютого 2010 р. по червень 2011 р. становить 176286,75грн., а строк виконання грошового зобовязання на момент винесення рішення у справі настав.

Згідно ч. 3 ст. 285 Господарського кодексу України визначено, що одним із основних обовязків орендаря є внесення орендної плати своєчасно і в повному обсязі.

Частиною 1 ст. 625 Цивільного кодексу України визначено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Відповідно до статті 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Згідно із статтями 525, 526 Цивільного кодексу України зобовязання має виконуватись належним чином, відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту та інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від виконання зобовязання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Матеріалами справи підтверджується наявність у відповідача грошового зобовязання по сплаті орендних платежів на користь позивача у розмірі 111 119, 20 грн. (без ПДВ) на підставі Договору за період з лютого 2010р. по березень 2011р. та 35561,27грн. (без ПДВ) за фактичне використання приміщення з 04.03.2011р. по червень 2011р., а всього 146680,47 грн. Відповідачем вказана заборгованість не спростована, доказів її погашення не надано, і тому ця сума має бути стягнута з відповідача.

Крім того, суд задовольняє вимогу про стягнення з відповідача 9457,90 грн. витрат повязаних з утриманням земельної ділянки, відповідно до п.3.11. договору та 20148,38 грн. витрат, повязаних з утриманням будинку (експлуатаційні витрати), відповідно до п.3.12 договору, відповідно до розрахунку Позивача з яким суд погоджується та вважає обґрунтованим.

Також підлягає стягненню з відповідача сума ПДВ в розмірі 35257,31 грн.

Згідно зі ст. 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Заявлена Позивачем вимога про стягнення з Відповідача пені у сумі 2176,72 грн. за період з 16.01.2011р. по 21.06.2011, відповідно до п. 3.7 договору підлягає задоволенню частково, з наступного.

Пунктом 3.7. договору передбачено, зо несвоєчасне внесення орендних платежів орендар повинен сплатити орендодавцеві пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожний день затримки платежу (включаючи день оплати).

Відповідно до положень ст. 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" розмір пені обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Але, позивачем не вірно розрахована подвійна облікова ставка НБУ та суперечить вимогам Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань", тому пені підлягає стягненню в сумі 713,46 грн. за період з 16.01.2011 по 21.06.2011р. в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який розрахована пеня, відповідно до Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань". В решті частині пені слід відмовити.

Заявлена вимога Позивача про зобовязання ПП «Добрий шлях»звільнити займане приміщення площею 214,3 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 9, підлягає задоволенню з наступного.

Матеріали справи свідчать, що Відповідачем не було належним чином виконано свої зобовязання щодо повернення орендованого майна.

Відповідно до п.5.5 договору, договір припиняється у випадку закінчення терміну дії договору.

Пунктом 2.13 договору передбачено, що при достроковому припиненні дії договору або після закінчення його терміну дії, при не переукладенні договору на новий термін, орендар зобовязаний у 10-денний строк здати приміщення по акту експлуатуючій організації з усіма зробленими поліпшеннями, які не можна відокремити без шкоди для приміщення.

Відповідно до ч.2 ст. 782 ЦК України, у разі відмови наймодавця від договору найму договір є розірваним з моменту одержання наймачем повідомлення наймодавця про відмову від договору.

Частиною 1 ст. 785 ЦК України передбачено, у разі припинення договору найму наймач зобов'язаний негайно повернути наймодавцеві річ у стані, в якому вона була одержана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі.

Суду доведено та підтверджено документально, що відповідно та в порядку передбаченому ст. 785 ЦК України, п. 5.5 договору, Позивач направив Відповідачу повідомлення від 04.03.2011р. про припинення дії договору та про звільнення займаного приміщення.

Так, повідомлення про закінчення строку договору оренди від 04.03.2011р. за №57-Р/3 правомірно направлено Позивачем 09.03.2011р. за місцезнаходженням Відповідача (Приватного підприємства «Добрий шлях»): 01033, м. Київ, вул. Саксаганського,43, про що свідчить поштова квитанція від 09.03.2011р. за № 0501 та опис вкладення поштового відправлення.

Суд в даному випадку застосовує також ч.2 ст. 530 ЦК України.

Відповідно до ч.2 ст. 530 ЦК України, якщо строк (термін) виконання боржником обовязку не встановлений або визначений моментом предявлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обовязок у семиденний строк від дня предявлення вимоги, якщо обовязок негайного виконання не впливає із договору або актів цивільного законодавства.

За змістом ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Оскільки вимога позивача за вих. №57-Р/3 від 04.03.2011р. про повернення майна направлена відповідачу 09.03.2011р. (враховуючи поштовий перебіг), строк повернення майна настав 23.03.2011р.

Але, не зважаючи на передбачений чинним законодавством обовязок повернути майно, Відповідач на час розгляду справи не повернув майно його законному власнику Позивачу, чим порушив п. 2.13 Договору - зобовязання повернути орендоване майно в десятиденний термін.

Відповідно до ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог чи заперечень.

Відповідно до ст. 34 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Виходячи з вищенаведених норм закону, відповідачем належним чином протягом розгляду справи не було надано належних доказів по справі на спростування позовних вимог.

В судовому засіданні, допустимими доказами, які знаходяться в матеріалах справи позивач довів, що його вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню в частині стягнення заборгованості по орендній платі та іншим платежам, пені в загальному розмірі 212257,34грн. В решті частині суд відмовляє з підстав вищезазначених.

Витрати по оплаті держмита та інформаційно-технічного забезпечення судового процесу згідно ст. 49 ГПК України покладаються на Відповідача пропорційно розміру задоволених вимог.

Керуючись ст.ст. 49, 82-85 ГПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з Приватного підприємства «Добрий шлях»(01033, м. Київ, вул.. Саксаганського,43, код ЄДРПОУ 21654668) на користь Комунального підприємства Голосіївського району в місті Києві Розрахунковий центр «Голосіїво»(03028, м. Київ, пр. Науки, 13, код ЄДРПОУ 32525507) 146680 (сто сорок шість тисяч шістсот вісімдесят) грн. 47 коп. заборгованості за орендну плату, 9457,90 грн. заборгованість за відшкодування витрат, повязаних з утриманням земельної ділянки, 20148,38 грн. заборгованість за витрати, повязані з утримання будинку (експлуатаційні витрати) без ПДВ, 713,46 грн. пені. 35257,31 грн. ПДВ,

Стягнути з Приватного підприємства «Добрий шлях»(01033, м. Київ, вул. Саксаганського,43, код ЄДРПОУ 21654668) в Державний бюджет України 2122,57 грн. державного мита та 234,38 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Зобовязати Приватне підприємство «Добрий шлях»(01033, м. Київ, вул. Саксаганського,43, код ЄДРПОУ 21654668) звільнити займане приміщення площею 214,3 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Генерала Родимцеіва, 9.

Накази видати відповідно до ст. 116 ГПК України.

В решті частині вимоги про стягнення пені відмовити.

Рішення набирає законної сили в порядку, встановленому ст. 85 Господарського процесуального кодексу України.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку та в строки, встановлені ст. 93 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя І.І.Борисенко

Повне рішення складено: 03.01.2012р.

Попередній документ : 20751816
Наступний документ : 20751818