Ухвала суду № 2025533, 06.08.2008, Господарський суд Одеської області

Дата ухвалення
06.08.2008
Номер справи
23/26-08-1847
Номер документу
2025533
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______________________

УХВАЛА

"06" серпня 2008 р.

Справа № 23/26-08-1847

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю “Бебі-Лайф”

До відповідача: Приватного підприємства “Арія”

про стягнення 113739,98 грн.

Суддя Степанова Л.В.

Представники:

Від позивача: Михайленко М.М. за довіреністю №б/н від 17.04.2008 р.; Кушнір І.О. за довіреністю №3 від 21.05.2008 р.

Від відповідача: Тарановський С.А. - директор.

СУТЬ СПОРУ: Товариство з обмеженою відповідальністю “Бебі-Лайф” звернулось до Господарського суду Одеської області з позовом до відповідача Приватного підприємства “Арія” про стягнення заборгованості в сумі 113739,98 грн.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 12.05.2008р. порушено провадження у справі №23/26-08-1847.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 08.07.2008 року строк розгляду справи було продовжено до 08.08.2008 року.

30.07.2008 року до канцелярії господарського суду Одеської області надійшла заява про затвердження мирової угоди підписана представниками сторін.

У судовому засіданні 06.08.2008р. представник позивач надав заяву згідно якої повідомив, що бере на себе витрати пов’язані зі сплатою державного мита та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, та просить суд не стягувати з відповідача дані витрати.

У судовому засіданні 06.08.2008р. представники сторін підтримали заяву від 30.07.2008р. про затвердження мирової угоди, просили затвердити мирову угоду та провадження у справі припинити.

Згідно наданої мирової угоди, укладеної між Товариством з обмеженою відповідальністю “Бебі-Лайф” та Приватним підприємством “Арія”, сторони домовились про наступне:

1. Відповідач - Приватне підприємство “Арія” (код у ЄДРПОУ 32970871) визнає, що його фактична заборгованість перед ТОВ “Бебі-Лайф” по договорам № 66/10 - Д від 01 жовтня 2005 року та № 141/12 - Д від 02 січня 2007 року складає 100 358 (сто тисяч триста п'ятдесят вісім) грн. 27коп.;

2.Приватне підприємство “Арія” з метою мирного вирішення спору бере на себе обов'язки:

2.1. Одночасно з підписанням цієї заяви про затвердження мирової угоди підписати акт-звірки взаєморозрахунків за період 01.02.2007р.-31.12.2007р. між ТОВ “Арія” та ТОВ “Бебі-Лайф”, що підтверджує фактичну заборгованість відповідача в розмірі 100 358 (сто тисяч триста п'ятдесят вісім) грн. 27коп., та видаткові накладні:

• № 5324 від 24.09.2007 р. на суму 343(триста сорок три) грн. 38коп.;

• № 5440 від 27.09.2007 р. на суму 71426 (сімдесят одну тисячу чотириста двадцять шість) грн. 17 коп.;

• № 5524 від 02.10.2007 р. на суму 2111 (дві тисячі сто одинадцять) грн. 40 коп.;

• № 5817 від 11.10.2007 р. на суму 49485 (сорок дев'ять тисяч чотириста вісімдесят п'ять) грн. 90коп.

2.2. До 30 (тридцятого) серпня 2008 року погасити 75% фактичної заборгованості, що складає 75268 (сімдесят п'ять тисяч двісті шістдесят вісім) грн. 70коп.

Погашення заборгованості повинно бути здійснено Приватним підприємством «Арія»шляхом безготівкового перерахунку на розрахунковий рахунок ТОВ «Бебі - Лайф»№ 2600100002243 в АКБ «Правекс-Банк»м. Київ, МФО 321983, код у ЄДРПОУ 31590051.

3. Позивач - ТОВ «Бебі - Лайф»(код у ЄДРПОУ 31590051) з метою мирного вирішення спору погоджується на погашення боргу ПП «Арія»за договорами № 66/10 - Д від 01 жовтня 2005 року та № 141/12 - Д від 02 січня 2007 року в розмірі 75 % від фактичної суми боргу, яка складає - 75268 (сімдесят п'ять тисяч двісті шістдесят вісім) грн. 70коп.

4. ТОВ «Бебі-Лайф»в якості компенсації бере на себе обов'язок списати 25% фактичної заборгованості в розмірі 25088 (двадцять п'ять тисяч вісімдесят вісім) грн. 57коп. за рахунок власних коштів після перерахування ПП «Арія»грошових коштів в розмірі та строки, що зазначені в п.2.2. цієї заяви.

5. У випадку невиконання або виконання неналежним чином умов мирової угоди з боку ПП Арія” ТОВ “Бебі –Лайф” має право звернутись до господарського суду Одеської області з позовною заявою про стягнення з Приватного підприємства “Арія” на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “Бебі-Лайф” повної суми боргу визнаного ПП “Арія” в п.1 цієї заяви в розмірі 100 358 (сто тисяч триста п'ятдесят вісім) грн. 27коп. При цьому ТОВ “Бебі-Лайф” має право ставити питання про стягнення заборгованості з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, грошового еквіваленту індексу інфляції та трьох відсотків річних.

6. Підписанням цієї заяви Сторони підтверджують, що:

- вони відповідно до вимог чинного законодавства України наділенні цивільною дієздатністю та правоздатністю;

- укладення мирової угоди відповідає їх інтересам;

- волевиявлення є вільним, усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;

- умови мирової угоди зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;

- мирова угода не приховує іншого правочину і спрямована на реальне настання наслідків,які обумовлені у ньому.

Розглянувши матеріали справи, мирову угоду, що подана, суд вважає за можливе затвердити мирову угоду, оскільки вона укладена відповідно з вимогами приписів господарського процесуального Кодексу України, а умови, що в ній викладені, не суперечать чинному законодавству.

В зв’язку з затвердженням Господарським судом Одеської області мирової угоди, провадження по справі, підлягає припиненню.

Наслідки припинення провадження по справі, в зв’язку з затвердженням мирової угоди, які передбачено ст. ст. 78, 80 Господарського процесуального Кодексу України, сторонами роз’яснені та відомі.

Судові витрати віднести на позивача.

Керуючись ст. ст. 78, п. 7 ст. 80, ст. 86 Господарського процесуального Кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Затвердити мирову угоду від 30.07.2008р., укладену між Товариством з обмеженою відповідальністю “Бебі-Лайф” та Приватним підприємством “Арія”.

2. Відповідно до мирової угоди сторони домовились про наступне, а саме:

2.1. Відповідач - Приватне підприємство “Арія” (код у ЄДРПОУ 32970871) визнає, що його фактична заборгованість перед ТОВ “Бебі-Лайф” по договорам № 66/10 - Д від 01 жовтня 2005 року та № 141/12 - Д від 02 січня 2007 року складає 100 358 (сто тисяч триста п'ятдесят вісім) грн. 27коп.;

2.2. Приватне підприємство “Арія” з метою мирного вирішення спору бере на себе обов'язки:

2.2.1. Одночасно з підписанням цієї заяви про затвердження мирової угоди підписати акт-звірки взаєморозрахунків за період 01.02.2007р.-31.12.2007р. між ТОВ “Арія” та ТОВ “Бебі-Лайф”, що підтверджує фактичну заборгованість відповідача в розмірі 100358 (сто тисяч триста п'ятдесят вісім) грн. 27коп, та видаткові накладні:

• № 5324 від 24.09.2007 р. на суму 343 (триста сорок три) грн. 38коп.;

• № 5440 від 27.09.2007 р. на суму 71426 (сімдесят одну тисячу чотириста двадцять шість) грн. 17коп.;

• № 5524 від 02.10.2007 р. на суму 2111 (дві тисячі сто одинадцять) грн. 40 коп.;

• № 5817 від 11.10.2007 р. на суму 49485 (сорок дев'ять тисяч чотириста вісімдесят п'ять) грн. 90коп.

2.2.2. До 30 (тридцятого) серпня 2008 року погасити 75% фактичної заборгованості, що складає 75268 (сімдесят п'ять тисяч двісті шістдесят вісім) грн. 70коп.

Погашення заборгованості повинно бути здійснено Приватним підприємством «Арія»шляхом безготівкового перерахунку на розрахунковий рахунок ТОВ «Бебі - Лайф»№ 2600100002243 в АКБ «Правекс-Банк»м. Київ, МФО 321983, код у ЄДРПОУ 31590051.

2.3. Позивач - ТОВ «Бебі - Лайф»(код у ЄДРПОУ 31590051) з метою мирного вирішення спору погоджується на погашення боргу ПП «Арія»за договорами № 66/10 - Д від 01 жовтня 2005року та № 141/12 - Д від 02 січня 2007 року в розмірі 75 % від фактичної суми боргу, яка складає -75268 (сімдесят п'ять тисяч двісті шістдесят вісім) грн. 70коп.

2.4. ТОВ «Бебі-Лайф»в якості компенсації бере на себе обов'язок списати 25% фактичної заборгованості в розмірі 25088 (двадцять п'ять тисяч вісімдесят вісім) грн. 57 коп. за рахунок власних коштів після перерахування ПП «Арія»грошових коштів в розмірі та строки, що зазначені в п.2.2. цієї заяви.

2.5. У випадку невиконання або виконання неналежним чином умов мирової угоди з боку ПП Арія” ТОВ “Бебі –Лайф” має право звернутись до господарського суду Одеської області з позовною заявою про стягнення з Приватного підприємства “Арія” на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “Бебі-Лайф” повної суми боргу визнаного ПП “Арія” в п.1 цієї заяви (в розмірі 100 358 (сто тисяч триста п'ятдесят вісім) грн. 27 коп. При цьому ТОВ “Бебі-Лайф” має право ставити питання про стягнення заборгованості з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, грошового еквіваленту індексу інфляції та трьох відсотків річних.

2.6. Підписанням цієї заяви Сторони підтверджують, що:

- вони відповідно до вимог чинного законодавства України наділенні цивільною дієздатністю та правоздатністю;

- укладення мирової угоди відповідає їх інтересам;

- волевиявлення є вільним, усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;

- умови мирової угоди зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;

- мирова угода не приховує іншого правочину і спрямована на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому.

3. Припинити провадження у справі №23/26-08-1847.

Суддя Степанова Л.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 2025533 ?

Документ № 2025533 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 2025533 ?

Дата ухвалення - 06.08.2008

Яка форма судочинства по судовому документу № 2025533 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 2025533 ?

В Господарський суд Одеської області
Попередній документ : 2025521
Наступний документ : 2025546