Постанова № 19991431, 11.11.2011, Львівський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
11.11.2011
Номер справи
2а-10790/11/1370
Номер документу
19991431
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2011 р. № 2а-10790/11/1370

1 о 09 год., 05 хв. м. Львів

Львівський окружний адміністративний суд, суддя Гавдик З.В., розглянувши в порядку скороченого провадження адміністративну справу

за поданнямДержавної податкової інспекції у Личаківському районі м. Львова

доТовариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо комерційне підприємство «Гранула»»

простягнення податкового боргу в сумі 165452,99 грн. Державна податкова інспекція у Личаківському районі м. Львова звернулася до Львівського окружного адміністративного суду з поданням до Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо комерційне підприємство «Гранула»»про стягнення податкового боргу в сумі 165452,99 грн.

Заявник свої позовні вимоги обґрунтовує тим, що заборгованість перед бюджетом у відповідача виникла внаслідок порушення вимог ст. 16 Податкового кодексу України.

Ухвалою суду від 02.09.2011 року відкрито скорочене провадження в адміністративній справі та запропоновано відповідачу у десятиденний строк з дня одержання ухвали та копій документів подати заперечення проти позову та необхідні документи або заяву про визнання позову. Відповідач в зазначений в ухвалі строк заперечень на адміністративний позов не подав.

Відповідач належним чином повідомлений про розгляд справи в порядку скороченого провадження, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення за № 06519034, у зазначений в ухвалі строк заперечень на адміністративний позов не подав.

Безпосередньо, всебічно, повно та об'єктивно дослідивши наявні у справі докази, давши їм оцінку, суд встановив:

Відповідач Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо комерційне підприємство «Гранула»»перебуває у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, згідно копії витягу з Єдиного реєстру від 11.08.2011 року за № 10774375.

21.05.2003 року відповідач узятий на облік у ДПІ у Личаківському районі м. Львова за № 11361, що підтверджується довідкою про взяття на облік платника податків № 798/24-0 від 03.10.2011 року.

Позивачем подано суду копії податкової звітності відповідача з податку на доходи фізичних осіб за січень 2011 року.

04.04.2011 року позивачем виставлено відповідачу податкову вимогу № 357, згідно якої загальна сума податкового боргу за узгодженими податковими зобовязаннями станом на 04.04.2011 року становить 1378,49 грн. (у тому числі за основним платежем 1378,49 грн., за штрафними санкціями 0,00 грн., за пенею 0,00 грн.).

21.07.2011 року ДПІ у Личаківському районі м. Львова, на підставі акту перевірки № 442/23-2/32483808 від 13.07.2011 року, прийнято податкове повідомлення рішення форми «Р»№ 0002472320, згідно якого сума збільшеного грошового зобовязання за платежем податок на додану вартість, становить 164105,40 грн., в тому числі за основним платежем 164104,40 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями 1,00 грн. Вказане рішення відповідач отримав 21.07.2011 року.

Докази, які підтверджують, що згадані податкова вимога та податкове повідомлення - рішення відповідачем оскаржувалися в справі відсутні, відповідно, визначені по них зобовязання є узгодженими.

Спірні правовідносини регулюються Конституцією України, Законом України «Про державну податкову службу в Україні»№ 509-XII від 04.12.1990 року із змінами і доповненнями, ПК України, КАС України.

Згідно п.п. 14.1.175. п. 14.1. ст. 14 Податкового кодексу України, податковий борг - сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Згідно п.п. 16.1.3., 16.1.4. п. 16.1. ст. 16 Податкового кодексу України, платник податків зобов'язаний подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів, сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом.

Згідно п.п. 20.1.28. п. 20.1. ст. 20 Податкового кодексу України, органи державної податкової служби мають право, крім іншого, застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених цим Кодексом; звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

Згідно п.п. 41.1.1. п. 41.1. ст. 41 цього ж Кодексу, контролюючими органами є органи державної податкової служби - щодо податків, які справляються до бюджетів та державних цільових фондів, а також стосовно законодавства, контроль за дотриманням якого покладається на органи державної податкової служби.

Згідно п. 41.5. ст. 41 цього ж Кодексу, органами стягнення є виключно органи державної податкової служби, які уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу в межах їх повноважень, а також державні виконавці в межах своїх повноважень.

Згідно п. 59.1. ст. 59 цього ж Кодексу, у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу.

Згідно п. 87.1. ст. 87 цього ж Кодексу, джерелами самостійної сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів.

Згідно ст. 126 цього ж Кодексу, У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;

при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу. Згідно п.п. 1, 11 ст. 10 Закону України «Про державну податкову службу в Україні», державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднані спеціалізовані державні податкові інспекції виконують, крім інших, такі функції - здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків та зборів, подають до судів позови до підприємств, установ, організацій та громадян про визнання угод недійсними і стягнення в доход держави коштів, одержаних ними за такими угодами, а в інших випадках - коштів, одержаних без установлених законом підстав, а також про стягнення заборгованості перед бюджетом і державними цільовими фондами за рахунок їх майна.

Стаття 70 КАС України встановлює правила належності доказів, які визначають об'єктивну можливість доказу підтверджувати обставину, що має значення для вирішення справи, а також правила допустимості доказів, що визначають легітимну можливість конкретного доказу підтверджувати певну обставину у справі. Предметом доказування, згідно з ч. 1 ст. 138 КАС України, є обставини (факти), якими обґрунтовуються позовні вимоги чи заперечення та які належить встановити при ухваленні судового рішення у справі.

Заборгованість відповідача, станом на дату розгляду справи, становить 165452,99 грн., що підтверджується вищевказаними доказами, а також довідкою про стан заборгованості, є узгодженою та у встановлені строки не сплачена. Доказів сплати відповідачем вказаної суми заборгованості станом на час розгляду справи позивачем не надано.

Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Згідно ст. 49, 70 КАС України, сторони зобовязані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, а відтак зобовязані обґрунтовувати належність та допустимість доказів для підтвердження своїх вимог або заперечень.

Таким чином, позовні вимоги Державної податкової інспекції у Личаківському районі м. Львова, підлягають задоволенню повністю.

Розподіл судових витрат згідно ст. 94 КАС України не застосовується, оскільки позивач звільнений від сплати судового збору на підставі п. 15 ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито».

Керуючись ст.ст. 69, 70, 71, 159-163, 167 КАС України, суд

В И Р І Ш И В:

1. Подання задоволити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо комерційне підприємство «Гранула»»(ЄДРПОУ 32483808, вул. Личаківська, 165, кв. 7, м. Львів) до бюджету кошти в сумі 165452,99 грн.

3. Зобовязати Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо комерційне підприємство «Гранула»»виконати постанову негайно.

Постанова суду першої інстанції може бути оскаржена до Львівського апеляційного адміністративного суду.

Згідно ст. 186 КАС України, апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього ж Кодексу апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Якщо суб'єкта владних повноважень було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

Постанова суду першої інстанції, набирає законної у порядку та строки згідно ст. 254 КАС України.

Постанова складена у повному обсязі 11.11.2011 року.

Суддя Гавдик З.В.

З оригіналом згідно

Суддя Гавдик З.В.

Попередній документ : 19991375
Наступний документ : 19991452