Ухвала суду № 19022717, 24.10.2011, Господарський суд Луганської області

Дата ухвалення
24.10.2011
Номер справи
22/50б
Номер документу
19022717
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а. Тел. 55-17-32

______ УХВАЛА

24.10.11 Справа № 22/50б.

Суддя М.Ю. Ковалінас, при секретарі Добродзій Є.В.,

розглянувши матеріали справи за заявою

боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «БСГ», м. Луганськ

Про банкрутство

В присутності представників:

від боржника:

-ОСОБА_1., дов. б/н від 20.10.2011;

-Циба О.П., директор, рішення учасника від 30.09.2009 №3, паспорт серії НОМЕР_1

виданий 24.09.2008 Камянобрідським РВ ЛМУ УМВСУ в Луганській області.

Обставини справи: банкрутство, підготовче засідання суду, розгляд заяви боржника про порушення провадження у справі про його банкрутство боржника в порядку п.5 ст. 7, ст.11 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»(далі за текстом Закон).

У судовому засіданні було оголошено перерву в порядку ст. 77 Господарського процесуального кодексу України з 18.10.2011 до 21.10.2011, на 11 годин 00 хвилин, а також з 21.10.2011 до 24.10.2011, на 10 годин 30 хвилин.

Розглянувши матеріали справи та додатково надані, вислухавши представників боржника, суд

в с т а н о в и в :

Ухвалою господарського суду Луганської області від 03.09.2009 (суддя Кірпа Т.С.) порушено провадження у справі №22/50б про банкрутство боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «БСГ, м. Луганськ, за його власною заявою від 02.09.2009 б/н, згідно положень п. 5 ст. 7 Закону, у звязку з наявністю безспірної заборгованості перед кредиторами й неможливістю задоволення вимог одного або кількох кредиторів, що може призвести до неможливості виконання грошових зобов'язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та призначено розгляд справи у підготовчому засіданні суду.

Розпорядженням заступника голови господарського суду Луганської області Рябцевої О.В. від 25.09.2009 справу №22/50б передано на розгляд судді Ковалінас М.Ю.

Провадження у зазначеній справі неодноразово зупинялось та поновлювалось судом відповідно до приписів ст. 79 ГПК України, в останнє, ухвалою суду від 03.06.2010, провадження у справі №22/50б було зупинено, у звязку з розглядом господарським судом справи №14/62пд за позовом боржника ТОВ «БСГ»до відповідача - АКБ «Форум»в особі Луганської філії, про визнання договору поруки від 20.07.2007р. недійсним, яка є повязаною зі справою №22/50б про банкрутство ТОВ «БСГ», а також додатковою ухвалою від 02.08.2011 продовжено строк проведення підготовчого засідання суду у цій справі, й ухвалою суду від 23.09.2011 провадження у справі №22/50б поновлено згідно клопотання боржника, який надав докази розгляду по суті господарським судом справи №14/62пд та набрання чинності рішенням від 10.03.2011 у цій справі, підготовче засідання суду у справі №22/50б призначено на 18.10.2011.

Оцінивши документи, наявні у матеріалах справи та додатково надані у засіданні, вислухавши доводи присутніх, суд дійшов висновку про наступне.

Відповідно до п. 4 ст. 11 Закону, в підготовчому засіданні судом оцінюються подані сторонами документи, заслуховуються пояснення сторін та розглядається обґрунтованість заперечень боржника.

Основне завдання підготовчого засідання це встановлення ознак неплатоспроможності боржника, тільки у підготовчому засіданні суд має можливість надати остаточну оцінку умовам, які спричинили порушення провадження у справі про банкрутство (зазначена правова позиція викладена у постановах Вищого господарського суду України від 17.02.2004. №02-2-24/12669, від 02.06.2004 №24/471, від 19.11.2003 №7/60 та інших).

Факт безспірності вимог кредиторів має бути підтверджено рішеннями суду, виконавчими документами, тощо.

Згідно п. 5 ст. 7 Закону боржник зобов'язаний звернутися в місячний строк до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство у разі виникнення таких обставин:

- задоволення вимог одного або кількох кредиторів приведе до неможливості виконання грошових зобов'язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами;

- орган боржника, уповноважений відповідно до установчих документів або законодавства прийняти рішення про ліквідацію боржника, прийняв рішення про звернення в господарський суд з заявою боржника про порушення справи про банкрутство;

- при ліквідації боржника не у зв'язку з процедурою банкрутства встановлено неможливість боржника задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі;

- в інших випадках, передбачених Законом.

Справа про банкрутство порушується господарським судом за заявою боржника за наявності хоча б однієї з підстав, передбачених ч. 5 ст. 7 та ст.ст. 51, 53 Закону.

Боржником подано до суду доповнення від 17.10.2011 б/н до раніше поданої ним заяви про порушення провадження у справі про його банкрутство, згідно якої безспірна заборгованість боржника перед кредиторами, яка ним не оспорюється, складає загалом 202758400грн. 71коп., зокрема це заборгованість перед наступними кредиторами:

- ТОВ «Полі Пак», м. Луганськ, в сумі 51063756грн. 12коп. та в сумі 10510670грн. 00коп.;

- ТОВ «Торгівельний дім «Полі Пак», м. Луганськ, в сумі 86386081грн. 22коп.;

- ПАТ «Банк Форум», м. Київ, в сумі 4992225, 04 євро, за курсом НБУ станом на 13.10.2011 це складає відповідно 54797657грн. 37коп. та 236грн. 00коп.

Наявність цієї кредиторської заборгованості та неплатоспроможність боржника підтверджуються: договорами поруки від 01.01.2009 №14П/09-А та від 20.07.2007 б/н, рішеннями господарського суду Луганської області від 04.12.2009 у справі №24/24, від 05.02.2011 у справі №8/300, від 10.03.2011 у справі №14/62пд та від 11.11.2010 у справі №6/33; наказами господарського суду Луганської області від 18.09.2009 №01-11.08/2009, від 22.02.2010 у справі №8/300, від 15.12.2009 у справі №24/24; постановами про відкриття виконавчого провадження Відділу примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби, м. Київ, ВП №18767644 від 20.04.2010, ВП №18762010 від 20.04.2010, ВП №18758924 від 20.04.2010; фінансовим звітом боржника за станом на 30.09.2011; незалежним висновком з надання впевненості щодо фінансового стану ТОВ «БСГ»станом на 30.09.2011, наданим ФОП ОСОБА_2 (свідоцтво про включення до Реєстру субєктів аудиторської діяльності №4297), у якому зазначено, що ТОВ «БСГ»знаходиться у скрутному фінансовому стані, підприємство не в змозі погасити зобовязання за рахунок своїх активів, розмір зобовязань значно перевищує розмір активів підприємства, аналіз фінансового стану свідчить про наявність ознак неплатоспроможності. За результатами аналізу аудитор може сказати, що підприємство не має реальної можливості відновити свою платоспроможність в найближчий час. В ході перевірки та проведення аналізу фінансового стану ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства не встановлено, а також іншими матеріалами справи.

За супровідним листом від 21.10.2011 вих. №1 боржником надано оригінали Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №33439682 від 21.10.2011 та Витягу з Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна, з яких вбачається, що нерухоме та рухоме майно, яке належить ТОВ «БСГ» знаходиться під обтяженнями, зокрема перебуває у заставі та під арештом, його заборонено відчужувати.

При цьому, балансова (залишкова) вартість майна боржника складає 2450782грн. 37коп., що підтверджується фінансовим звітом боржника за станом на 30.09.2011, Актом інвентаризації обладнання ТОВ «БСГ»від 30.09.2011.

Відповідно до довідки Інспекції Державного технічного нагляду Луганської області від 20.10.2011 №1-24/1389, за боржником ТОВ «БСГ»не зареєстровано сільськогосподарської та тракторної техніки.

Крім того, боржником надано попередній план його санації з додатками, який передбачає заходи з відновлення його платоспроможності, у тому числі залучення інвестора для погашення вимог кредиторів.

Наявними у матеріалах справи та додатково представленими документами підтверджується те, що задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов'язань боржника перед рештою кредиторів, тобто неспроможність боржника виконати свої грошові зобов'язання перед кредитором протягом строку, встановленого Законом для їх погашення, таким чином ознаки стійкої неплатоспроможності боржника, встановлені п. 3 ст. 6 Закону та підстави для порушення справи про банкрутство боржника згідно з п. 5 ст. 7 Закону є доведеними.

З огляду на викладене, з метою задоволення грошових вимог кредиторів, суд вводить у справі процедуру розпорядження майном боржника на встановлений строк до 6 місяців, тобто до 24.04.2012р.

Боржник - ТОВ «БСГ» не є державним підприємством або господарським товариством з державною частковою у статутному капіталі, що перевищує 25%, тому враховуючи те, що всі інші арбітражні керуючі, які висловлювали бажання взяти участь у цій справі за станом на момент підготовчого засідання, призначеного ще у 2009р., за станом на день проведення даного засідання суду такого бажання не підтвердили, суд, за власною ініціативою, оскільки остаточне рішення у питанні призначення арбітражних керуючих у справах про банкрутство залишається за господарським судом, а також така ситуація має місце й при конкуренції кандидатур (Постанови Вищого господарського суду України від 08.02.2006 №250/2б-2004 та від 21.12.2005 №20-9/034), призначає розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича (ліцензія серії НОМЕР_2 від 15.07.2010, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1), на що є його згода (заява на участь у справі від 10.10.2011 б/н), на якого покладаються встановлені Законом повноваження та обовязки.

У Інформаційному листі Вищого господарського суду України від 26.10.2011 №01-06/1481/11 «Про Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг», зазначено, що господарським судам до вирішення на законодавчому рівні питання стосовно врегулювання суперечностей щодо порядку офіційного оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство, необхідно виходити з пріоритету опублікування оголошення в офіційному друкованому органі (газети "Голос України" або "Урядовий курєр"), відповідна публікація повинна здійснюватися у 5-тидений строк, відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня опублікування відповідного оголошення.

З огляду на це, боржника Товариство з обмеженою відповідальністю «БСГ», ідентифікаційний код 21780901, вул. Цимлянська, буд. 2, м. Луганськ, поточний рахунок 260054175 (код 980) МФО 380009 у ПАТ «Ерсте Банк», слід зобовязати опублікувати, в 5-ти денний строк, за свій рахунок, оголошення про порушення справи про його банкрутство в офіційному друкованому органі Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України (газети "Голос України" або "Урядовий курєр"), із зазначенням у ньому відомостей згідно ст. 11 Закону, а також відомостей щодо дати порушення провадження у справі про банкрутство боржника та введення мораторію на задоволення вимог кредиторів, примірник газеті з надрукованим оголошенням надати суду та розпоряднику майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 1, 3-1, 4, ч. 5 ст. 7, 11-15 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст. ст. 38, 50, 86, 87 Господарського процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в :

1.Ввести процедуру розпорядження майном боржника.

Призначити розпорядником майна боржника - арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича (ліцензія серії НОМЕР_4 від 15.07.2010, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1), встановити його повноваження на строк 6 місяців - до 24.04.2012р.

2.Зобовязати боржника - Товариство з обмеженою відповідальністю «БСГ», ідентифікаційний код 21780901, вул. Цимлянська, буд. 2, м. Луганськ, поточний рахунок 260054175 (код 980) МФО 380009 у ПАТ «Ерсте Банк», опублікувати, в 5-ти денний строк, за свій рахунок, оголошення про порушення справи про його банкрутство в офіційному друкованому органі Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України (газети "Голос України" або "Урядовий курєр"), із зазначенням у ньому відомостей згідно ст. 11 Закону, а також відомостей щодо дати порушення провадження у справі про банкрутство боржника та введення мораторію на задоволення вимог кредиторів, примірник газети з публікацією даного оголошення надати суду та розпоряднику майна боржника.

3.Зобовязати розпорядника майна Данілова А.І., - подати до господарського суду не пізніше 01.12.2011 реєстр грошових вимог кредиторів, складений відповідно до вимог п. 6 ст. 14, ст. 31 Закону, для розгляду та затвердження; письмово повідомити кредиторів щодо грошових вимог яких будуть заперечення боржника про час і місце розгляду справи у попередньому засіданні суду, докази такого повідомлення представити суду у засіданні.

4.Призначити попереднє засідання суду на 13.12.2011, на 11 годин 40 хвилин, каб. №310.

Явка розпорядника майна Данилова А.І. та повноважних представників сторін у судове засідання обовязкова.

5.Зобовязати розпорядника майна Данілова А.І. провести перші загальні збори кредиторів у порядку, встановленому ст. 11 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Суддя М.Ю. Ковалінас

Попередній документ : 19022716
Наступний документ : 19022718