Постанова № 18464488, 20.09.2011, Господарський суд Івано-Франківської області

Дата ухвалення
20.09.2011
Номер справи
б-25/35-10-23/30
Номер документу
18464488
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про визнання боржника банкрутом

20 вересня 2011 р. Справа № Б-25/35-10-23/30

Господарський суд Івано-Франківської області у складі:

судді Рочняк Олександри Вікторівни,

при секретарі судового засідання Харук Т.М.,

розглянувши у підготовчому засіданні матеріали справи

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Стальсервіс", 49112, м.Дніпропетровськ, вул.Гаванська,9Б.

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-промислова компанія "Запоріжпромторг", м.Івано-Франківськ, вул.Лермонтова,17.

про банкрутство

за участі представників сторін:

розпорядник майна: ОСОБА_1 - представник (довіреність № від 19.03.10).

ВСТАНОВИВ: в провадженні господарського суду Івано-Франківської області знаходиться справа за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Стальсервіс" про банкрутство ТзОВ "Торгівельно-промислова компанія "Запоріжпромторг".

Ухвалою господарського суду Івано-Франківської області від 26.10.10 за результатами підготовчого засідання визнано грошові вимоги ініціюючого кредитора та зобов'язано його подати оголошення про порушення справи про банкрутство до офіційного друкованого органу, введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого ОСОБА_1

Ухвалою від 26.01.11 визнано грошові вимоги кредиторів до боржника та затверджено реєстр вимог кредиторів.

Ухвалою від 29.04.11 (суддя Рочняк О.В.) прийнято справу до розгляду та призначено судове засідання по розгляду клопотань комітету кредиторів, поданого розпорядником майна ОСОБА_1 (заява від 09.03.2011 р. № 01/09-03 (вх.№2534/2011-с вх від 24.03.2011 р.) про визнання боржника банкрутом і введення щодо нього ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_1, а також клопотання розпорядника майна ОСОБА_1 про затвердження оплати його послуг під час виконання обов'язків розпорядника майна.

Ухвалою від 16.06.11 відкладено розгляд справи на 11.08.11 та зобов'язано розпорядника майна надати суду звіт про фінансовий стан боржника.

Ухвалою від11.08.11 відкладено розгляд справи на 20.09.11.

Розглянувши в судовому засіданні 20.09.11 матеріали справи, поданий розпорядником майна звіт про фінансово-майновий стан боржника та заслухавши розпорядника майна боржника-ОСОБА_1, суд встановив, що згідно реєстру вимог кредиторів у справі про банкрутство ТзОВ "ТПК "Запоріжпромторг" загальна сума визнаних вимог складає 5165363 грн. 68 коп.

На виконання вимог суду 04.02.11 проведено збори кредиторів ТзОВ "ТПК "Запоріжпромторг", на яких обрано комітет кредиторів. Цього ж дня проведено засідання комітету кредиторів на якому обрано голову комітету кредиторів і вирішено ініціювати перед господарським судом відкриття ліквідаційної процедури у справі про банкрутство ТзОВ "ТПК "Запоріжпромторг", погоджено кандидатуру арбітражного керуючого ОСОБА_1 на виконання обов'язків ліквідатора у справі №Б-25/35-10-23/30 про банкрутство ТзОВ "ТПК "Запоріжпромторг"", зобов'язано розпорядника майна звернутися до суду з клопотанням про визнання ТзОВ "ТПК "Запоріжпромторг" банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури щодо нього і призначення ліквідатором у справі - арбітражного керуючого ОСОБА_1

Відповідно до ч.8 ст.16 Закону до компетенції комітету кредиторів належить прийняти рішення про:

- вибори голови комітету;

- скликання зборів кредиторів;

- підготовку та укладення мирової угоди;

- внесення пропозицій господарському суду щодо продовження або скорочення строку процедур розпорядження майном боржника чи санації боржника;

- звернення до господарського суду з клопотанням про відкриття процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, припинення повноважень арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та про призначення нового арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), надання згоди на укладення арбітражним керуючим значних угод боржника чи угод боржника, щодо яких є заінтересованість.

Згідно Витягу з державного реєстру іпотек №32981124 від 16.09.11, з реєстру обтяжень рухомого майна від 16.09.11 №32981040, з реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна від 16.09.11 №32980898, згідно яких обліковується обтяження рухомого та нерухомого майна від 07.09.10 накладені ВДВС міського управління юстиції в межах суми 3260400 грн. у виконавчому провадженні за заявою ТОВ ВКФ "Стальсервіс".

Інші обтяження та обмеження розпорядження або відчуження майна боржника офіційно не зареєстровані, інформація про обмежене майно відсутня.

Під час процедури розпорядження майном місцезнаходження боржника встановлено не було.

На виконання вимог суду розпорядник майна ОСОБА_1 подав суду Витяг з ЄДРЮО та ФОП щодо боржника станом на 16.09.11, з якого вбачається, що до Єдиного державного реєстру внесено інформацію щодо ТзОВ "ТПК "Запоріжпромторг" про те, що статус відомостей про юридичну особу боржника не підтверджено.

Документи, щодо фінансово-майнового стану, посадовими особами боржника розпоряднику майна не надавались, місцезнаходження звітності та документів первинного бухгалтерського обліку не відомо.

Розпорядником майна ОСОБА_1 встановлена відсутність будь-яких процесуальних документів, щодо проведення боржником роботи по стягненню дебіторської заборгованості. Іншої інформації про наявність майна у банкрута до розпорядника майна не надходило.

Згідно довідок Івано-Франківського ОБТІ №2991/01-21 від13.09.11, листа Інспекції Державного технічного нагляду №512/03-02 від 06.06.11, листа Управління держкомзему у м.Івано-Франківську №556/010-12/008 від 20.09.11 в даних організаціях відсутня будь-яка інформація про реєстрацію прав власності на майно боржника.

Розпорядник майна в судовому засіданні підтримав клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури та повідомив, суд про те, що інші процедури відновлення платоспроможності боржника та часткове чи повне погашення грошових вимог кредиторів є неможливим в зв'язку з відсутністю активів боржника.

Згідно з ч.4 ст. 205 Господарського кодексу України субєкт господарювання може бути оголошений банкрутом за рішенням суду у разі неспроможності суб'єкта господарювання через недостатність його майна задовольнити вимоги кредиторів.

Також, відповідно до приписів абз.4 ст.1 Закону субєкт господарської діяльності може бути визнаний банкрутом тільки в разі встановлення господарським судом його неспроможності відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Враховуючи дані правові норми, визнаючи боржника банкрутом, суд має встановити факт неоплатності боржника, тобто, що боржник є неоплатним.

Жодних пропозицій щодо санації боржника до суду не поступало.

Отже, судом встановлено, що все вищенаведене в сукупності свідчить про те, що боржник не має можливості погасити заборгованість перед кредиторами та має місце неоплатність.

Наявність грошових вимог кредиторів та відсутність реальних можливостей щодо проведення процедури санації і пропозицій щодо укладання мирової угоди у справі є підставою для визнання неспроможності боржника відновити свою платоспроможність не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Відповідно до п.3 ст.23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" опублікування відомостей про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, здійснюється ліквідатором у офіційних друкованих органах за рахунок банкрута у п'ятиденний строк з дня прийняття постанови про визнання боржника банкрутом.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання розпорядника майна ТзОВ "ТПК "Запоріжпромторг" слід задовольнити, процедуру розпорядження майном ТзОВ "ТПК "Запоріжпромторг" - припинити, ТзОВ "ТПК "Запоріжпромторг" - визнати банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру щодо нього, призначити його ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_1 (ліцензія серії НОМЕР_1 від 26.02.2007, АДРЕСА_1, ідентиф.номер НОМЕР_2).

Керуючись ч. 1 ст. 22, 23-25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 1, 205 ГК України, Господарським процесуальним кодексом України, суд

ПОСТАНОВИВ:

боржника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-промислова компанія "Запоріжпромторг", вул.Лермонтова,17, м.Івано-Франківськ, (код 35596544) визнати банкрутом.

Відкрити ліквідаційну процедуру щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-промислова компанія "Запоріжпромторг", вул.Лермонтова,17, м.Івано-Франківськ, (код 35596544) та призначити його ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_1 (ліцензія серії НОМЕР_1 від 26.02.2007, АДРЕСА_1, ідентиф.номер НОМЕР_2), наділивши його всіма повноваженнями ліквідатора, передбаченими ст.ст.22, 24-25 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Визначити строк ліквідаційної процедури три місяці.

Ліквідатору боржника подати до офіційних друкованих органів у п'ятиденний строк за рахунок банкрута оголошення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Газетне оголошення має містити найменування та інші реквізити боржника, визнаного банкрутом; найменування господарського суду, в провадженні якого знаходиться справа про банкрутство; дату прийняття постанови і відкриття ліквідаційної процедури; відомості про ліквідатора. Примірник газети подати господарському суду.

Ліквідатору до 15.12.11 подати суду ліквідаційний баланс та звіт про виконану ним роботу.

Призначити судове засідання по затвердженню ліквідаційного балансу та звіту ліквідатора на 15.12.11 о 10:20 год.

Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Івано-Франківської області за адресою: м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка,16, поверх 2, кімната/зал № 14.

Державному реєстратору м.Івано-Франківська внести до державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідні відомості про заміну керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-промислова компанія "Запоріжпромторг", вул.Лермонтова,17, м.Івано-Франківськ, (код 35596544) Голлє Бориса Карловича на ліквідатора ОСОБА_1 (ліцензія серії НОМЕР_1 від 26.02.2007, АДРЕСА_1, ідентиф.номер НОМЕР_2), за заявою ліквідатора.

Копію ухвали направити: заявнику, боржнику, розпоряднику майна боржника ОСОБА_1 (АДРЕСА_1), відділу з питань банкрутства в Івано-Франківській області (м.Івано-Франківськ, вул.Січових Стрільців,15), ТзОВ "Науково-виробниче підприємство "СІСТАР" (вул.Перемоги,24, м.Підгороднє, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52001), Відділу з питань банкрутства в Івано-Франківській області (м.Івано-Франківськ, вул.Січових Стрільців,15), УПФУ в м.Івано-Франківську, (76018, м.Івано-Франківськ,вул.Незалежності,44), ДПІ в м.Івано-Франківську, (м.Івано-Франківськ, вул.Незалежності,20), Державному реєстратору (м.Івано-Франківськ, вул.Незалежності,9) та Головному управлінню статистики в Івано-Франківській області (м.Івано-Франківськ, вул.Васильянок,6).

Суддя Рочняк О. В.

Виготовлено в КП "Документообіг госп. судів"

______ Корпан Р. М. 22.09.11

Попередній документ : 18296494
Наступний документ : 18464496