Рішення № 17853147, 06.06.2011, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
06.06.2011
Номер справи
24/143
Номер документу
17853147
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 24/14306.06.11 За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Експерт Трейдинг"

До Товариства з обмеженою відповідальністю "Бровар Логістик-Інвест"

Про стягнення 5 245,15 грн.

Суддя Шевченко В.Ю.

Представники:

від позивача ОСОБА_1 (дов. № б/н від 01.06.2011 року)

від відповідача не зявився

У судовому засіданні 06 червня 2011 року, згідно з вимогами статті 85 ГПК України, було оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

О Б С Т А В И Н И С П Р А В И:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Експерт Трейдинг" звернулося до господарського суду м. Києва з позовом про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "Бровар Логістик-Інвест" 5 245,15 грн. заборгованості, з яких 5 000,00 грн. основна заборгованість, 115,63 грн. інфляційних втрат та 129,52 грн. пені, за договором про надання послуг №01/11 від 10.01.2011р.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 20.04.2011р. порушено провадження у справі 24/143 та призначено до розгляду на 06.06.2011р.

У судове засідання 06.06.2011р. зявився представник позивача та підтримав позовні вимоги з підстав, викладених в позовній заяві за вх. №11137 від 18.04.2011р.

Відповідач у судове засідання 06.06.2011р. повноважного представника не направив, хоча про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення №14196807 від 05.05.2011р.

Враховуючи те, що відповідач із клопотанням про відкладання розгляду справи не звертався, незявлення його представника в судове засідання не перешкоджає розгляду справи по суті, а подані матеріали є достатніми для вирішення спору в даному судовому засіданні, господарський суд, відповідно до статті 75 Господарського процесуального кодексу України, вважає за можливе розглянути позов у відсутності представника відповідача, за наявними у справі доказами.

Розглянувши подані сторонами документи, та зясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позовна вимога, господарський суд м. Києва,-

В С Т А Н О В И В :

10.01.2011р. товариством з обмеженою відповідальністю «Експерт Трейдинг»(надалі позивач, або виконавець) та товариством з обмеженою відповідальністю «Бровар Логістик-Інвест»(надалі відповідач, або замовник) укладений договір про надання послуг №01/11 (надалі договір №01/11).

Відповідно до п. п. 1.1., 1.2. договору №01/11, виконавець зобовязався надати за плату послуги з дослідження конюнктури ринку цінних паперів в Україні у строк до 31.01.2011р.

Виконавець надає результати послуги у письмовому вигляді, але не пізніше останнього дня строку, встановленого для надання послуг (п. 2.2. договору №01/11).

Відповідно до п. 2.3., п. 4.3. договору №01/11 здавання послуги виконавцем та прийняття результату замовником оформлюється актом здачі-приймання наданої послуги, який підписується повноважними представниками сторін.

Акт здачі-приймання наданої послуги передається повноважним представникам замовника. Замовник впродовж 5-ти робочих днів має право висловити незгоду або вимагати від виконавця доопрацювання деяких положень, що містяться у наданих виконавцем матеріалах, та надання додаткової інформації в межах встановленого за цим договором обсягу наданої послуги, визначаючи при цьому строк, в який повинні бути проведені доопрацювання. За результатами доопрацювання підписується акт здачі-приймання доопрацювань.

Згідно з п. п. 3.2., 3.3. договору №01/11, виконавець має право отримати за надану послугу оплату в розмірі і в строк, передбачений даним договором, а замовник зобовязаний прийняти від виконавця результат надання послуги шляхом підписання акту здачі-приймання і оплатити надану послугу в розмірі і в строк, передбачений даним договором.

Відповідно до п. п. 4.1., 4.2. договору №01/11, винагорода за надану послугу становить 5000,00 грн., яку замовник має виплатити виконавцю до 10.02.2011р. включно.

Згідно з п. 7.1. договору №01/11, договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до повного виконання взятих на себе сторонами зобовязань.

На виконання договору №01/11, в період з 10.01.2011р. по 31.01.2011р. позивач надав, а відповідач прийняв послуги з дослідження конюнктури ринку цінних паперів в Україні на загальну суму 5000,00 грн., що підтверджується підписаним сторонами актом здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.01.2011р.

Позивач стверджує що відповідач, в порушення взятих зобовязань, надані послуги у визначені договором строки не оплатив і на момент звернення з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "Бровар Логістик-Інвест" за відповідачем утворилась заборгованість по договору №01/11 в сумі 5000,00 грн.

Дослідивши подані матеріали, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, господарський суд м. Києва вважає що позов має бути задоволений повністю з наступних підстав.

Відповідно до ст. 626 Цивільного кодексу України, договір є підставою виникнення цивільних прав та обовязків.

За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором (ч. 1 ст. 901 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України субєкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобовязання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобовязання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Згідно зі ст. 526 Цивільного кодексу України зобовязання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 629 Цивільного кодексу України передбачено, що договір є обовязковим для виконання сторонами.

Якщо у зобовязанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін) (ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України).

Позивач підтвердив факт надання послуг відповідачеві та наполягає на невиконанні відповідачем договірних зобовязань і наявності у нього неоплаченої заборгованості в сумі 5000,00 грн.

Оскільки, відповідно до ст. ст. 4-3, 33, 34 ГПК України, кожна сторона повинна підтвердити поданими доказами ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, обовязок підтвердити факт оплати вартості наданих позивачем послуг покладається на відповідача.

Враховуючи те, що наявні у справі докази підтверджують обґрунтованість розрахунків позивача, а також те, що відповідач в установленому законом порядку обставин, підтверджених позивачем не спростував, господарський суд вважає доведеним факт наявності у відповідача перед позивачем заборгованості в сумі 5 000,00 грн. за послуги, надані на підставі договору №01/11 від 10.01.2011р.

За невиконання зобовязання позивач також наполягає на стягненні з відповідача інфляційних втрат в сумі 115,63 грн. за період з 11.02.2011р. по 12.04.2011р. та пені в сумі 129,52 грн. за період з 11.02.2011р. по 12.04.2011р.

Частиною 1 ст. 612 Цивільного кодексу України передбачено, що боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобовязання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Згідно ст. 625 цього Кодексу боржник, який прострочив виконання грошового зобовязання, на вимогу кредитора зобовязаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Згідно ч. 1 ст. 546 Цивільного кодексу України, виконання зобовязання може забезпечуватися неустойкою.

Згідно ч. 3 ст. 549 Цивільного кодексу України, пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобовязання за кожен день прострочення виконання.

Відповідно до ч. 1 ст. 547 Цивільного кодексу України, правочин, щодо забезпечення виконання зобовязання вчиняється у письмовій формі.

Пунктом 5.3. договору №01/11 передбачено, що у випадку порушення строку оплати за надану послугу згідно даного договору, замовник сплачує виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення від загальної суми винагороди.

Розрахунок суми інфляційних втрат та пені, наведений позивачем, діючому законодавству відповідає, в звязку з чим господарський суд м. Києва дійшов висновку що вимоги позивача про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "Бровар Логістик-Інвест" інфляційних втрат в сумі 115,63 грн., та пені в сумі 129,52 грн. також є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Таким чином, позов товариства з обмеженою відповідальністю "Експерт Трейдинг" підлягає задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до ст. ст. 44, 49 ГПК України, витрати по сплаті державного мита у сумі 102,00грн. та витрати позивача на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у сумі 236,00 грн., підлягають стягненню з відповідача.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 1, 32, 33, 43, 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва

В И Р І Ш И В:

1.Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Бровар Логістик-Інвест" (01103, м. Київ, Залізничне шосе, 47; ЄДРПОУ 34577892) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Експерт Трейдинг" (14005, м. Чернігів, вул. Войкова, 3; ЄДРПОУ 34568170) 5 000 (пять тисяч) грн. 00 коп. основної заборгованості, 115 (сто п'ятнадцять) грн. 63 коп. інфляційних втрат, 129 (сто двадцять девять) грн. 52 коп. пені, 102 (сто дві) грн. 00 коп. витрат по сплаті державного мита та 236 (двісті тридцять шість) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Видати наказ.

Рішення може бути оскаржене до Київського апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дня підписання рішення, оформленого відповідно до ст. 84 ГПК України.

Суддя В.Ю. Шевченко

Дата підписання рішення 13.06.2011р.

Попередній документ : 17853145
Наступний документ : 17853148