Ухвала суду № 17689051, 04.08.2011, Господарський суд Житомирської області

Дата ухвалення
04.08.2011
Номер справи
4/67-б
Номер документу
17689051
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області

_______________

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65

УХВАЛА

від "04" серпня 2011 р. Справа № 4/67-Б. За заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговець цінними паперами "Партнер" (м. Житомир)

про визнання банкрутом

Суддя Лозинська І.В.

Присутні:

- від кредиторів: не з"явились

- від боржника: Сіра А.В. - ліквідатор

Господарським судом Житомирської області розглядається справа про банкрутство ТОВ "Торговець цінними паперами "Партнер" (м. Житомир).

14.06.2011 р. ліквідатором Сірою А. В. надано суду звіт про проведену роботу по ліквідації банкрута, ліквідаційний баланс та інші документи щодо завершення ліквідаційної процедури боржника.

В засіданні суду ліквідатором Сірою А. В. заявлено клопотання про затвердження звіту та ліквідаційного балансу банкрута.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши ліквідатора Сіру А. В., господарський суд,-

ВСТАНОВИВ:

ТОВ "Торговець цінними паперами "Партнер" (10029, м. Житомир, вул. Хлібна, 25, ідентифікаційний код 24699447) зареєстровано виконавчим комітетом Житомирської міської ради, рішення від 26.02.1997 р.

Ухвалою господарського суду від 30.12.2010 р. порушено провадження у справі про банкрутство боржника за правилами статтей 8, 51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Постановою господарського суду від 25.01.2011 р. боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором Сіру А. В.

В процесі здійснення ліквідаційної процедури банкрута, за результатами проведення інвентаризації основних засобів, товарно - матеріальних цінностей, грошових коштів, нематеріальних активів, ліквідатором Сірою А. В. встановлено відсутність будь - якого майна банкрута, про що свідчить акт інвентаризації наявності грошових коштів, цінностей від 01.11.2010 р. (а. с. 43).

Згідно з витягами з Єдиного реєстру заборон відчуження об"єктів нерухомого майна та з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, відсутня інформація про заборону відчуження об"єктів нерухомого майна та обтяжень щодо рухомого майна боржника (а. с. 45 - 46).

Листом № 6/2070 від 04.05.2011 р. УДАІ УМВС України в Житомирській області (а. с. 89) повідомлено про відсутність зареєстрованих за банкрутом транспортних засобів.

Листом № 2560 від 03.08.2011 р. КП "Житомирське обласне міжміське бюро технічної інвентаризації" ( а. с.97 ) вказано про те, що право власності на нерухоме майно за банкрутом, згідно з Реєстром прав власності на нерухоме майно, не зареєстровано.

Управлінням Держкомзему у м. Житомирі повідомлено, що відповідно до земельно - кадастрових даних, відсутні відомості щодо наявності земельної ділянки у власності чи користуванні за банкрутом, про що свідчить довідка № 24/2 від 05.05.2011 р. (а.с.88).

Банківські рахунки, відкриті боржником закрито, згідно відповідних довідок, копії яких містяться в матеріалах справи (а. с. 34 - 36).

Крім того, як вбачається з п. 4.1 змін до Статуту ТОВ "Торговець цінними паперами "Партнер", зареєстрованих виконавчим комітетом Житомирської міської ради, реєстраційний № 28-ЖЗЮ від 25.01.2002 р. (а.с.67), для забезпечення діяльності ТОВ створено статутний фонд у розмірі 60000,00 грн., який розподілено наступним чином: ОСОБА_1. - 5500,00 грн.; ОСОБА_2. - 48380,00 грн.; ОСОБА_3. - 6120,00 грн.

Статутний капітал сформовано грошовими коштами протягом одного календарного року, тобто до 25.01.2003 р.

Згідно з аудиторським висновком № 8 від 04.10.2004 р. про сплату статутного фонду ТОВ "Торговець цінними паперами "Партнер" станом на 31.08.2004 р., складеного ПП "Аудиторська фірма"Курс" (а. с. 85 - 87), вбачається, що в балансі боржника на 31.08.2004 р. статутний фонд (капітал) відображений в сумі 60000,00 грн. і відповідає установчим документам за розміром та структурою; станом на 31.08.2004 р. статутний фонд ТОВ "Торговець цінними паперами "Партнер" сплачений учасниками повністю у сумі 60000,00 грн.

Однак, як встановлено ліквідатором Сірою А. В., кошти, які надійшли на рахунок формування статутного фонду товариства були використанні останнім в процесі господарської діяльності. Додатково повідомлено про неможливість надання доказів на підтвердження використання коштів, що були внесені для формування статутного капіталу, у зв"язку з їх незбереженням.

Таким чином, майно, згідно з яким можливо сформувати ліквідаційну масу боржника, відсутнє.

Відповідно до довідки боржника № 3 від 24.01.2011 р. (а. с. 72), дебіторська заборгованість відсутня. Також відсутня заборгованість по заробітній платі перед працівниками боржника, по відшкодуванню шкоди, заподіяної життю та здоров"ю, виплаті авторської винагороди (а. с. 71).

Наказом № 137 від 18.02.2009 р. анульовано ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльності по випуску та обігу цінних паперів серії АБ № 113294 від 22.10.2004 р., видану боржнику (а. с. 26).

Довідкою № 19 від 10.02.2010 р. ВВДФССНВВПЗ у м. Житомирі (а. с. 13) вказано про відсутність заборгованості та зняття боржника з обліку.

Довідкою № 73623/10/19 від 15.12.2010 р. ДПІ у м. Житомирі (а. с. 16) повідомлено про відсутність у боржника боргу з податків і зборів (обов"язкових платежів).

Листом № 8936/03 від 30.07.2009 р. УПФУ в Корольовському районі м. Житомира (а. с. 30) повідомлено про відсутність у боржника боргу та зняття його з обліку.

Житомирським обласним центром зайнятості повідомлено про відсутність у боржника заборгованості, що підтверджується довідкою від 09.09.2009 р. (а. с. 32).

Житомирською міським ВД ФССзТВП знято боржника з обліку, про що свідчить довідка від 28.08.2009 р. № 02-09/1610 (а. с. 33).

Відповідно до листа № 02/52 від 20.01.2009 р. (а. с. 22), борг перед Житомирським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, м. Житомир становить 3400,00 грн. Перед Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, м. Київ боргу по сплаті штрафу у сумі 1000,00 грн. (а. с. 22, 23 - 24).

В зв'язку з відсутністю у банкрута майнових активів та грошових коштів залишається непогашеною заборгованість перед наступними кредиторами:

- Житомирським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, м. Житомир у сумі 3400,00 грн. штрафу;

- Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, м. Київ у сумі 1000,00грн. штрафу.

Відсутність у банкрута майнових активів підтверджена даними ліквідаційного балансу банкрута, складеного станом на 01.06.2011 р. (а. с. 83-84).

У зв'язку з тим, що у банкрута відсутні будь - які майнові активи, останній не може продовжувати свою підприємницьку діяльність.

Відповідно до ч. 5 ст. 31 Закону, вимоги, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, вважаються погашеними.

Згідно з ч. 6 ст. 31 Закону, вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

Частиною 2 ст. 32 Закону, передбачено, що якщо за результатами ліквідаційного балансу після задоволення вимог кредиторів не залишилось майна, господарський суд виносить ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 40 вищезгаданого Закону, господарський суд припиняє провадження у справі про банкрутство, якщо затверджено звіт ліквідатора в порядку, встановленому цим Законом.

Враховуючи вищевикладене, звіт ліквідатора Сірої А. В. та ліквідаційний баланс ТОВ "Торговець цінними паперами "Партнер" підлягають затвердженню господарським судом, а товариство - банкрут - ліквідації.

Керуючись ст. ст. 25 - 32, п. 6 ч. 2 ст. 40 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 39 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", ст. 86 ГПК України, - господарський суд,-

УХВАЛИВ:

1. Затвердити звіт ліквідатора Сірої А. В. ( ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговець цінними паперами "Партнер" ( м. Житомир ).

2. Ліквідувати юридичну особу - банкрута - Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговець цінними паперами "Партнер" зареєстровано виконавчим комітетом Житомирської міської ради, рішення від 26.02.1997 р., місцезнаходження: 10029, м. Житомир, вул. Хлібна, 25, ідентифікаційний код 24699447.

3. Вважати погашеними вимоги наступних кредиторів:

- Житомирського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, м. Житомир у сумі 3400,00 грн. штрафу;

- Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, м. Київ у сумі 1000,00грн. штрафу.

4. Провадження у справі припинити.

5. Зобов'язати Сіру А. В. яка виконувала повноваження ліквідатора ТОВ "Торговець цінними паперами "Партнер", м. Житомир:

- повідомити сектор з питань банкрутства у Житомирській області про завершення ліквідаційної процедури стосовно боржника;

- вжити інших заходів для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи ТОВ "Торговець цінними паперами "Партнер".

6. Попередити Сіру А. В. яка виконувала повноваження ліквідатора ТОВ "Торговець цінними паперами "Партнер", м. Житомир: про кримінальну відповідальність, передбачену ч. 1 ст. 357 КК України за привласнення штампів та печаток.

7. Надіслати копію ухвали про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в день набрання ухвалою законної сили.

Суддя Лозинська І.В.

Віддрукувати: 1 - в справу 2 - ліквідатору Сірій А. В (АДРЕСА_1) 3 -Житомирському територіальному управлінню ДКзЦПФР (10014, м. Житомир, вул. В. Бердичівська,15) 4 - ДК з ЦПФР (03680, м. Київ, 150, вул. Горького,51) 5 - Державному реєстратору Житомирської міської ради

6 - Богунський ВДВС Житомирського МУЮ

7- сектору з питань банкрутства у Житомирській області

Попередній документ : 17689049
Наступний документ : 17689060