Рішення № 17285140, 19.07.2011, Господарський суд Харківської області

Дата ухвалення
19.07.2011
Номер справи
5023/4614/11
Номер документу
17285140
Форма судочинства
Господарське

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

____________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" липня 2011 р. Справа № 5023/4614/11

вх. № 4614/11

Суддя господарського суду Присяжнюк О.О.

при секретарі судовогозасідання Стрижак О.М.

за участю представників сторін:

позивача - ОСОБА_1, довіреність б/н від 18.07.2011 року

відповідача - не з'явився

розглянувши справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Папірус Гурт", м. Київ

до Приватного підприємства "Н-КАН-СЕРВІС", м. Харків

про стягнення 16276,73 грн.

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовною заявою про стягнення з відповідача на користь позивача 16276,73 грн., у тому числі 13307,82 грн. боргу, 1265,88 грн. пені, 825,08 грн. інфляційних, 245,01 грн. 3 % річних, 632,94 грн. процентів за користування коштами за договором № 269 купівлі-продажу, укладеним між сторонами 14.07.2010 року. Свої позовні вимоги обґрунтовує тим, що відповідач не виконав належним чином свої договірні зобов'язання в частині оплати послуг за договором, у зв'язку з чим утворилась заборгованість, яка до цього часу не погашена.

19.07.2011 року до суду надійшла заява представника позивача, відповідно до якої він уточнив позовні вимоги щодо розміру нарахованої пені та просить суд стягнути з відповідача 1028,53 грн. пені.

Оскільки у відповідності до ст. 22 ГПК України позивач має право до прийняття рішення по справі змінити підставу або предмет позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог і це не порушує чиїх -небудь прав та охоронюваних законом інтересів, суд приймає заяву про уточнення позовних вимог до розгляду.

Відповідач правом на участь представника у судовому засіданні не скористався, причину неявки не повідомив, витребуваних судом документів не надав. Про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про що свідчить відмітка про направлення ухвали про призначення справи до розгляду за адресою, вказаною у позовній заяві та повідомлення про вручення відповідного поштового відправлення.

В судовому засіданні представник позивача підтримує позов у повному обсязі, з урахуванням наданих уточнень, вважає за можливе розглянути справу по суті в даному судовому засіданні без участі представника відповідача.

Враховуючи те, що норми ст. 38 Господарського процесуального кодексу України, щодо обов`язку господарського суду витребувати у сторін документи і матеріали, що необхідні для вирішення спору, кореспондуються з диспозитивним правом сторін подавати докази, а п. 4 ч. 3 ст. 129 Конституції України визначає одним з принципів судочинства свободу в наданні сторонами суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, суд вважає, що господарським судом, в межах наданих ним повноважень, створені належні умови для надання сторонами доказів та здійснені всі необхідні дії щодо витребування додаткових доказів, та вважає за можливе розглянути справу за наявними у ній та додатково поданими на вимогу суду матеріалами та документами.

Зясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, всебічно та повно дослідивши матеріали справи та надані учасниками судового процесу докази, заслухавши пояснення представника позивача, суд встановив наступне.

14 липня 2010р. між Позивачем та Відповідачем було укладено Договір № 269 купівлі продажу, згідно якого Позивач поставив Відповідачу канцтовари, офісне приладдя та ділові аксесуари (надалі «Товар»).

Згідно п.4.1 Договору розрахунки за поставлений Товар здійснюються за попередньою оплатою або за домовленістю Сторін - з відстрочкою платежу в межах 21 календарного дня з моменту поставки Товару.

Відповідач отримав товар на загальну суму 14485,00 грн., що підтверджується відповідними видатковими накладними, належним чином засвідчені копії яких долучені до матеріалів справи.

Відповідач, у свою чергу, не виконав належним чином взяті на себе за договором зобовязання, не сплатив у визначені договором строки, порядку та розмірі вартість наданих позивачем послуг, лише частково здійснив оплату за поставлений товар, внаслідок чого утворилась заборгованість в сумі 13307,82 грн., яка до цього часу не погашена.

Згідно ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України зобовязанням є право відношення, в якому одна сторона (боржник) зобовязана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обовязку.

Відповідно до ст. 525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобовязання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Частиною 1 статті 530 Цивільного кодексу України передбачено, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Отже, своїми діями відповідач порушив умови Договору та вимоги ст.526 ЦК України, інших актів цивільного законодавства.

За таких підстав, суд вважає вимогу позивача про стягнення 13307,82 грн. обґрунтованою та підлягаючою задоволенню.

Згідно з п. 5.1. Договору за порушення термінів розрахунку Відповідач виплачує Позивачу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми боргу за кожен день

прострочки. Позивач надав обґрунтований розрахунок пені, який відповідає вимогам Закону України „Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобовязань”. За таких підстав позовні вимоги в частині стягнення 1028,53 грн. пені обґрунтовані та підлягають задоволенню.

У зв'язку з тим, що відповідач не виконував належним чином свої договірні зобов'язання, своєчасно не оплачував надані позивачем послуги за договором, суд вважає, що позивач має право на стягнення з відповідача інфляційних та 3 % річних на підставі ст. 625 ЦК України, відповідно до якої боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобовязаний сплатити суму боргу з урахуванням індексу інфляції та 3% річних. За таких обставин, суд вважає позовні вимоги про стягнення з відповідача на користь позивача 825,08 грн. інфляційних та 245,01 грн. 3 % річних обґрунтованими, законними та підлягаючими задоволенню.

Статтею 536 ЦК України передбачено, що за користування чужими грошовими Коштами боржник зобов'язаний сплачувати проценти. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.

Статтею 1214 ЦК України передбачено, що у разі безпідставного одержання чи збереження грошей нараховуються проценти за користування ними (стаття 536 цього Кодексу).

Враховуючи, що розмір процентів сторонами не встановлений, у зв'язку з чим позивачем його розмір розраховано відповідно до облікової ставки Національного банку України.

За таких обставин, суд вважає позовну вимогу про стягнення з відповідача 632,94 грн. обґрунтованою, законною та підлягаючою задоволенню.

У відповідності зі ст.49 ГПК України суд вважає необхідним витрати по сплаті державного мита у сумі 160,39 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у сумі 232,56 грн. покласти на відповідача, пропорційно розміру задоволених вимог.

Керуючись ст. ст. 509, 525, 526, 530, 536, 1214 ЦК України, ст.ст.1, 12, 22, 47, 49, 82-84 ГПК України, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з Приватного підприємства "Н-Кан-Сервіс" (61018, м. Харків, вул.Сумгаїтська, 5, кв. 53, р/р 26007000048804 в "СЕБ Банк" МФО 300175, код ЄДРПОУ 33674342) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Папірус Гурт" (3148, м. Київ, вул. Гната Юри, 9, к. 414, адреса для кореспонденції: 08132, Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, 2А, р/р 26003300139873 в Першій Київській філії ПАТ "ВіЕйБІ Банк", МФО 300216, Код ЄДРПОУ 34834388) 13307,82 грн. боргу, 1028,53 грн. пені, 825,08 грн. інфляційних, 245,01 грн. 3 % річних, 632,94 грн. процентів за користування коштами, витрати по сплаті державного мита у сумі 160,39 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у сумі 232,56 грн.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Суддя Присяжнюк О.О.

Повний текст рішення підписаний ___ липня 2011 року.

Часті запитання

Який тип судового документу № 17285140 ?

Документ № 17285140 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 17285140 ?

Дата ухвалення - 19.07.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 17285140 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 17285140 ?

В Господарський суд Харківської області
Попередній документ : 17285136
Наступний документ : 17285144