Рішення № 16530946, 01.06.2011, Господарський суд Львівської області

Дата ухвалення
01.06.2011
Номер справи
5015/1291/11
Номер документу
16530946
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

          

01.06.11                                                                                           Справа№ 5015/1291/11

За позовом: Прокурора Перемишлянського району в інтересах держави в особі Дочірньої компанії “Укртрансгаз” Національної Акціонерної Компанії “Нафтогаз України” в особі Бібрського лінійного виробничого управління філії УМГ “Львівтрансгаз”, м. Бібрка

до відповідача: Приватного підприємства “Мієр”, м. Львів

третя особа 1: Відкрите акціонерне товариство “Львівгаз”, м. Львів

третя особа 2: Товариство з обмеженою відповідальністю “Авентіс ЛТД”, м. Київ

про: стягнення 1852 грн.75 коп.

Суддя Гоменюк З.П.

                                                   Секретар судового засідання Старостенко О.В.

Представники:

від прокуратури: не з’явився

від позивача: Савчишин Р.І.

від відповідача: не з’явився

від третьої особи 1: Білий Н.Ю.

від третьої особи 2: не з’явився

Представникам сторін, які з”явилися в судове засідання, роз’яснено зміст ст.22 ГПК України, а саме їх процесуальні права та обов’язки, зокрема, права заявляти відводи.

Суть спору: Позов заявлено Прокурором Перемишлянського району в інтересах держави в особі Дочірньої компанії “Укртрансгаз” Національної Акціонерної Компанії “Нафтогаз України” в особі Бібрського лінійного виробничого управління філії УМГ “Львівтрансгаз” до Приватного підприємства “Мієр” про стягнення 1167грн. 00коп. боргу за транспортування природного газу, 90грн. 19коп. пені, 102грн. 20коп. 3% річних, 81грн. 69коп. 7% штрафу, 411грн. 67коп. інфляційних втрат. В якості третьої особи до участі у справі позивачем залучено ПАТ “Львівгаз”.

Ухвалою суду від 14.03.2011р. за даним позовом порушено провадження у справі та призначено її розгляд на 06.04.2011р. За клопотанням представника позивача, ухвалою суду від 06.04.2011р. продовжено строк вирішення спору, залучено до участі у справі третю особу 2 - ТзОВ “Авентіс Лтд” (постачальника газу) та відкладено розгляд справи на 20.05.2011р. В зв”язку з неявкою в судове засідання 20.05.2011р. представника відповідача та третьої особи-2, ухвалою суду від 20.05.2011р. розгляд справи відкладено на 01.06.2011р.

Прокуратурою Львівської області направлено суду клопотання від 30.05.2011р. №05/1-380вих-11 про відкладення розгляду справи в зв”язку із зайнятістю прокурора у іншому судовому процесі.

В судовому засіданні 01.06.2011р. представник позивача позовні вимоги підтримав повністю, просять позов задоволити з підстав, викладених у позовній заяві.

          Відповідач в судове засідання явку повноважного представника не забезпечив, причин неявки та невиконання вимог суду не повідомив, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення від 24.05.2011р. № 06007491.

          Представник третьої особи-1 в судовому засіданні 01.06.2011р. подав суду пояснення по суті спору.

Поштова кореспонденція, направлена судом третій особі –2 на адресу, зазначену в клопотанні (04053, м.Київ, вул.Артема,21, оф. 406) повернута відділенням зв”язку з поміткою: ”за зазначеною адресою не розшукано”.

Відповідно до ст.75 ГПК України, суд вважає за можливе розглянути позов при відсутності представника відповідача, за наявними у справі матеріалами, яких достатньо для встановлення обставин справи і вирішення спору по суті.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача та третьої особи-1 , які з”явилися в судове засідання, суд встановив наступне:

21.10.2004р. між дочірньою компанією “Укртрансгаз” Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” в особі Бібрського лінійного виробничого управління філії УМГ “Львівтрансгаз” (Газотранспортна організація) та ПП “Мієр” (Замовник) укладено договір № Б-1968-К-04 про надання послуг по транспортуванню природного газу магістральними трубопроводами. Зазначений договір щорічно пролонговувався сторонами на тих же умовах і двосторонньою угодою сторін від 24.01.2007р. дію даного договору було продовжено до 31.12.2007р. Відповідно до умов договору позивач зобов'язувався надавати відповідачу послуги по підготовці і транспортуванню природнього газу по магістральних трубопроводах до газорозподільній станції (газорозподільному пункті) і передавати його в мережі газорозподільної організації в обсягах, зазначених у п.2.2 і 2.3 даного договору при наявності газу постачальника в мережі газотранспортної організації, а відповідач - приймати газ від газорозподільної організації в обсягах, зазначених договором та проводити оплату наданих позивачем послуг у строки та по ціні, передбаченій умовами цього договору.

На виконання умов договору в лютому 2008р. позивач надав відповідачу послуги з транспортування природного газу в обсязі 62,439 тис.м. куб., що підтверджується актом №Б-134 прийому-передачі природного газу. Вартість послуг з транспортування природного газу в 2007 році відповідно до Постанови НКРЕ України № 775 від 21.06.2007р. становила 18,72 грн. Таким чином, вартість наданих позивачем послуг по транспортуванню природного газу становила 1168грн. 86коп.

Згідно зі статтею 509 ЦК України зобов'язання це правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Відповідно до ст. ст. 525, 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від виконання зобов'язання не допускається.

Аналогічне положення передбачено і ст. 193 Господарського кодексу України, в якій зазначено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Пунктом 6.1 договору передбачено, що відповідач здійснює оплату послуг, що є предметом цього договору грошовими коштами шляхом перерахування на рахунок позивача авансового платежу, згідно планових об”ємів споживання, вказаних в п.2.2 договору та у відповідності до тарифу, що зазначений в п.5.1. договору.

Відповідно до п.6.2 остаточна оплата послуг по транспортуванню газу здійснюється замовником на підставі актів приймання-передачі газу, представлених газорозподільною організацією (ВАТ по газопостачанню та газифікації “Львівгаз”), та тарифу, що зазначений в п.5.1 даного договору, грошовими коштами шляхом перерахування на рахунок “Газотранспортної організації” вартості послуг, що були надані останньою у звітному місяці, до 10 числа місяця, наступного за звітним.

Однак, відповідач взятих на себе договірних зобов'язань по оплаті вартості наданих послуг по договору № Б-1968-К-04 належним чином в повному обсязі не виконав, відповідно до представленого суду розрахунку позовних вимог станом на 01.03.2010р. заборгованість відповідача становила 1167грн. 00коп. Доказів оплати позивачу наданих послуг в лютому 2008 року, відповідачем суду не надано. З огляду на викладене, позовні вимоги в цій частині підлягають до задоволення.

Відповідно до п.7.1. договору, за несвоєчасну оплату послуг наданих позивачем відповідач повинен сплатити позивачу пеню в розмірі 0, 5 % із суми прострочення платежу, за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який нараховується пеня. З огляду на викладене, позивач просить суд стягнути з відповідача 90грн. 19коп. пені. Розглянувши дану вимогу, суд вважає її обгрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. Позивачем нараховано три відсотки річних в розмірі 102грн. 30коп. та 411грн. 67коп. інфляційних втрат. Розглянувши дану вимогу, суд вважає її правомірною та такою, що підлягає задоволенню.

Також позивач просить суд стягнути з відповідача 81грн. 69коп. штрафу в розмірі 7 % від суми заборгованості відповідно до ч.2 ст. 231 ГК України, покликаючись на те, що ДК “Укртрансгаз” є на 100% державною організацією.

Відповідно до ч. 1 ст. 230 ГК України, штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов’язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов’язання.

Згідно з ч.2 ст.231 ГК України, у разі якщо порушено господарське зобов'язання, в якому хоча б одна сторона є суб'єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки, або порушення пов'язане з виконанням державного контракту, або виконання зобов'язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту, штрафні санкції застосовуються, якщо інше не передбачено законом чи договором, за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

Частиною 4 ст. 231 ГК України встановлено, що у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором.

Відповідно до ст. 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.

Однак, ч.1 ст. 547 ЦК України встановлює, що правочин щодо забезпечення виконання зобов”язання вчиняється у письмовій формі. Умовами договору № Б-1968-К-04 від 21.10.2004р. стягнення штрафу у розмірі 7% заборгованості за прострочення оплати понад 30 днів не передбачено. Також, позивачем не надано суду доказів його належності до державного сектора економіки. З огляду на викладені обставини, суд дійшов до висновку про те, що позивачем безпідставно нараховано позивачу штраф в розмірі 81грн. 69коп.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень за згодою сторін, чи неможливості використання предмету оренди.

Відповідно до ст. 34 ГПК України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Враховуючи, що позивачем представлено достатньо об’єктивних та переконливих доказів в підтвердження своїх позовних вимог, а відповідачем при наданих йому праві та можливостях не подано заперечення стосовно заявлених вимог та доказів погашення боргу, суд прийшов до висновку, що позов обґрунтований та підлягає задоволенню в частині стягнення 1167грн. 00коп. боргу за транспортування природного газу, 90грн. 19коп. пені, 102грн. 20коп. 3% річних, 411грн. 67коп. інфляційних втрат. В частині стягнення 81грн. 69коп. штрафу - відмовити.

Судові витрати покладаються на відповідача пропорційно до задоволених вимог.

Керуючись ст.ст. 509,525,526,547,549,625 ЦК України, ст.ст.193,230,231 ГК України, ст.ст. 33,34,49,82-84 ГПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

1. Позовні вимоги задоволити частково.

2. Стягнути з Приватного підприємства “Мієр”, м.Львів, вул.Кн.Романа, 6/5 (ідентифікаційний код 32409525) на користь Дочірньої компанії “Укртрансгаз” НАК “Нафтогаз України” в особі Бібрського лінійного виробничого управління філії УМГ “Львівтрансгаз”, м.Бібрка, вул.Глібовицька, 6 ( ідентифікаційний код 25560823) 1167грн. 00коп. боргу за транспортування природного газу, 90грн. 19коп. пені, 102грн. 20коп. 3% річних, 411грн. 67коп. інфляційних втрат. Наказ видати відповідно до вимог ст.116 ГПК України.

          3. Стягнути з Приватного підприємства “Мієр”, м.Львів, вул.Кн.Романа, 6/5 (ідентифікаційний код 32409525) в доход державного бюджету 97грн. 50коп. державного мита та 225грн. 60коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Наказ видати відповідно до вимог ст.116 ГПК України.

4. В частині стягнення 81грн. 69коп. штрафу - відмовити.

Суддя                                                                                           

Попередній документ : 16530945
Наступний документ : 16530947