Постанова № 16479573, 19.04.2011, Окружний адміністративний суд міста Києва

Дата ухвалення
19.04.2011
Номер справи
2а-3578/11/2670
Номер документу
16479573
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА

01025, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, тел. 278-43-43 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

19 квітня 2011 року           10:00           № 2а-3578/11/2670

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Григоровича П.О. при секретарі судового засідання Очколясу О.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу

за позовомУправління Пенсійного фонду у Подільському районі м. Києва

до Дочірнього підприємства Спеціальна науково-реставраційна проектна експериментальна виробнича майстерня №5 акціонерне товариство закритого типу "Спеціальне науково реставраційно проектне будівельно виробн

простягнення заборгованості в розмірі 22172,63 грн

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Управління Пенсійного фонду України у Подільському районі міста Києва звернулося до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Дочірнього підприємства «Спеціальна науково-реставраційна проектна експериментально-виробнича майстерня №5»Акціонерного товариства закритого типу «Спеціальне науково-реставраційне проектну будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація»про стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування у сумі 22172,63 грн.

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що внаслідок невиконання відповідачем вимог ст.ст. 14, 15, 20 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»за відповідачем утворилась заборгованість по сплаті внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період з 01.07.10р. по 31.12.10 року в сумі 22172,63грн..

Ухвалою від 15.03.2011 року було відкрито провадження у справі та призначено справу до судового розгляду 31.03.2011 року, в подальшому розгляд справи був відкладений на 19.04.2011р. у зв’язку з неявкою відповідача.

Позивач позовні вимоги підтримав повністю, просив суд задовольнити адміністративний позов у повному обсязі та згідно заяви (вх. №03-15/9688 від 14.04.2011р.) просив розглядати справу за відсутності представника позивача.

В судове засідання 19.04.2011р. відповідач також не прибув, представника не направив, хоча був повідомлений про час та місце судового розгляду за адресою, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців –04070,м. Київ, Контрактова площа, 4.

Згідно ч. 8 ст. 35 Кодексу адміністративного судочинства України, вважається, що повістку вручено юридичній особі, якщо вона доставлена за адресою, внесеною до відповідного державного реєстру, або за адресою, яка зазначена її представником, і це підтверджується підписом відповідної службової особи.

Таким чином, відповідно до п. 6 ст. 128 КАС України, справа вирішується в порядку письмового провадження на підставі наявних в ній доказів.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з’ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, Окружний адміністративний суд м. Києва -

ВСТАНОВИВ:

Дочірнє підприємство «Спеціальна науково-реставраційна проектна експериментально-виробнича майстерня №5»Акціонерного товариства закритого типу «Спеціальне науково-реставраційне проектну будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація»(надалі –відповідач) як юридична особа зареєстроване Подільською районною державною адміністрацією у м. Києві 09.06.2003р.

Як платник внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування підприємство знаходиться на обліку в Управлінні ПФУ в Подільському районні м. Києва.

Згідно зі ст.ст. 14 та 15 Закону України № 1058 «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»встановлено перелік осіб, що є платниками страхових внесків на обов’язкове державне пенсійне страхування. Зокрема, платниками є роботодавці, підприємства, установи, організації, створені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, об’єднання громадян, профспілки, політичні партії, фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності, що обрали особливий спосіб оподаткування - фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством або договорами цивільно-правого характеру.

Відповідно до Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 01.03.2001 №121/2001, Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління фінансами пенсійного забезпечення, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Пункт 3 даного Положення передбачено, що основними завданнями Пенсійного фонду України є: участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення та соціального страхування, забезпечення збирання та акумулювання коштів, призначених для пенсійного забезпечення, повного і своєчасного фінансування витрат на виплату пенсій та інших соціальних виплат, що здійснюється з коштів Пенсійного фонду України.

Відповідно до п. 15 вказаного Положення, Пенсійний фонд України здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворювані в установленому порядку головні управління Пенсійного фонду України в АРК, областях, містах Києві та Севастополі та управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»страхові внески до солідарної системи нараховуються: для роботодавця - на суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", виплату винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Згідно з ч. 6 ст. 20 наведеного Закону страхувальники зобов'язані сплачувати страхові внески, нараховані за відповідний базовий звітний період, не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду.

Частиною 1 ст. 5 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»встановлено, що цей Закон регулює відносини, що виникають між суб'єктами системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Дія інших нормативно-правових актів може поширюватися на ці відносини лише у випадках, передбачених цим Законом, або в частині, що йому не суперечить.

Згідно з п. 11.11 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 року № 21-1, платники, зазначені в підпунктах 2.1.1 та 2.1.2 п. 2.1 цієї Інструкції, щомісяця складають у двох примірниках розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, в якому зазначають самостійно обчислені суми страхових внесків. Розрахунки подаються зазначеними платниками до органу Пенсійного фонду для реєстрації за базовий звітний період, що дорівнює календарному місяцю, - не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду.

Дочірнє підприємство «Спеціальна науково-реставраційна проектна експериментально-виробнича майстерня №5»Акціонерного товариства закритого типу «Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація»подає до Управління ПФУ в Подільському районі м. Києва розрахунки сум страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, проте в порушення вимог ст. 20 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»внески сплачувались не в повному обсязі.

Згідно із картками особового рахунку платника та довідки Управління ПФУ в Подільському районі м. Києва від 13.04.2011р. №3320/11, заборгованість по сплаті страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період з 01.07.2010р. по 31.12.2010р. складає 22172,63 грн.

Відповідно до ч. 3 ст. 106 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», територіальні органи Пенсійного фонду за формою і у строки, визначені Управлінням Пенсійного фонду, надсилають страхувальникам, які мають недоїмку, вимогу про її сплату. Вимога про сплату недоїмки є виконавчим документом. Протягом десяти робочих днів із дня одержання вимоги про сплату недоїмки страхувальник зобов'язаний сплатити суми недоїмки та суми фінансових санкцій. У разі незгоди з розрахунком суми недоїмки, зазначеної у вимозі про сплату недоїмки та суми фінансових санкцій, страхувальник узгоджує її з органом Пенсійного фонду, а в разі неузгодження має право на оскарження вимоги в судовому порядку.

Суми страхових внесків своєчасно не нараховані та/або не сплачені страхувальниками у строки, визначені ст. 20 цього Закону, в тому числі обчислені територіальними органами Пенсійного фонду у випадках, передбачених ч. 3 ст. 20 цього Закону, вважається простроченою заборгованістю із сплати страхових внесків і стягується з нарахуванням пені та застосуванням фінансових санкцій.

Згідно пункту 8.2 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 року № 21-1, органи Пенсійного фонду надсилають страхувальникам вимогу про сплату недоїмки в таких випадках:

..б) якщо страхувальник має на кінець звітного базового періоду недоїмку зі сплати страхових внесків…

Відповідно до даного пункту Інструкції відповідачу було вручено вимогу про сплату боргу №Ю-0442 від 04.02.2011р. на суму недоїмки 22172,63 грн., що одержана відповідачем 10.02.2011р. та підлягала сплаті протягом 10 робочих днів з дня одержання вимоги.

Вказана вимога ані в адміністративному, ані в судовому порядку не оскаржена та не скасована, отже борг по вимозі визнається узгодженим.

У відповідності до п. 8.1 вказаної Інструкції, суми страхових внесків, своєчасно не нараховані та/або не сплачені страхувальниками у строки, визначені п.п. 5.1, 5.2, 5.3 цієї Інструкції, у тому числі обчислені органами Пенсійного фонду, вважаються простроченою заборгованістю із сплати страхових внесків (далі - недоїмка) і стягуються з нарахуванням пені та застосуванням фінансових санкцій.

Враховуючи всі наведені обставини в їх сукупності, суд дійшов висновку, що позовні вимоги в даному випадку підлягають задоволенню в повному обсязі.

Оскільки спір вирішено на користь суб'єкта владних повноважень, звільненого від сплати судового збору, а також за відсутності витрат позивача - суб'єкта владних повноважень, пов'язаних із залученням свідків та проведенням судових експертиз, судові витрати (судовий збір) стягненню з відповідача не підлягають.

Керуючись статтями 69, 70, 71, 158-163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

П О С Т А Н О В И В:

1.          Позов задовольнити повністю.

2.          Стягнути з Дочірнього підприємства «Спеціальна науково-реставраційна проектна експериментально-виробнича майстерня №5»Акціонерного товариства закритого типу «Спеціальне науково-реставраційне проектну будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація»(код ЄДРПОУ 32556598, адреса місцезнаходження: 04070, м. Київ, Контрактова площа, буд. 4, р/рах. 26004301004412 АКБ «Мрія», м. Київ, МФО 321767) суму боргу по сплаті страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування у розмірі 22172,63 грн. (двадцять дві тисячі сто сімдесят дві грн. 63 коп.) на користь Управління Пенсійного фонду України в Подільському районі м. Києва (р/р. №256013122610, 256003132610 в ГУ Ощадбанку по м. Києву та Київській області, МФО 322669, ЄДРПОУ 26087978).

Стягувач: Управління Пенсійного фонду України в Подільському районі м. Києва (04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 14).

Постанова набирає законної сили в порядку, встановленому ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України.

Постанова може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом десяти днів за правилами, встановленими ст.ст. 185-187 КАС України. Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Суддя П.О.Григорович

Суддя                                                                                 П.О. Григорович

Попередній документ : 16479572
Наступний документ : 16479574