Рішення № 16466305, 02.06.2011, Господарський суд Донецької області

Дата ухвалення
02.06.2011
Номер справи
2/114
Номер документу
16466305
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

02.06.11 р. Справа № 2/114

Суддя господарського суду Донецької області Мартюхіна Н.О.

при секретарі судового засідання Трубачевій А.О.

розглянув у відкритому судовому засіданні господарського суду справу

За позовом: Приватної виробничо-комерційної фірми „4х4”, м. Донецьк

до відповідача: Публічне акціонерного товариства „Донбасенерго”, м. Донецьк в особі Старобешевська ТЄС, смт. Новий Світ

про: стягнення заборгованості в розмірі 17358,00грн.

За участю

представників сторін:

від позивача: ОСОБА_1 за довір.

від відповідача: ОСОБА_2 за довір.

СУТЬ СПОРУ:

Позивач, Приватна виробничо-комерційна фірма „4х4”, м. Донецьк, звернувся до господарського суду Донецької області з позовом до Публічного акціонерного товариства „Донбасенерго”, м. Донецьк в особі Старобешевська ТЄС, смт. Новий Світ про стягнення заборгованості в розмірі 17358,00грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на невиконання відповідачем умов договору №6 від 04.01.2010р., акти виконаних робіт, претензію, довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, рахунки. Як на правові підстави заявленого позову посилається на ст. 202, 203, 509, 525, 526 Цивільного кодексу України.

Крім того, позивачем було разом із позовною заявою надано заяву про забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові суми, що належать відповідачам в межах позовних вимог, а саме в розмірі 17358грн. суми позову; 236грн. витрати по оплаті ІТО; 173,58грн. державне мито, всього в розмірі 17767,58грн.

Відповідач, проти задоволення позовних вимог заперечує в повному обсязі зазначає, що у відповідача відсутні підстави вимагати оплати робіт, оскільки вони не були виконані.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 10.05.2011р., у звязку із зміною найменування юридичної особи відповідача, було замінено Відкрите акціонерне товариство „Донбасенерго”, м. Горлівка на його правонаступника Публічне акціонерне товариство „Донбасенерго”, м. Донецьк.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін та дослідивши наявні в матеріалах справи документи суд ВСТАНОВИВ:

04.01.2010р. між Приватною виробничо-комерційною фірмою „4х4” (Виконавець) та Відкритим акціонерним товариством „Донбассенерго” (Замовник) був укладений договір № 6.

За цим договором Виконавець, по заявкам Замовника, зобовязується виконувати в період дії даного договору роботи по ремонту автомобілів з заміною (поставкою) необхідних запасних частин, а Замовник зобовязується своєчасно приймати та оплачувати такі роботи.

Обєктом ремонту за даним договором є автомобіль, що належить Замовнику, марки Ford Escort 1.6, державний номер АН4597ВХ, що отримав пошкодження в наслідок дорожньо-транспортної пригоди 29.08.2010р.

Пунктом 2.1. договору передбачено, що виконувати роботи в узгоджений сторонами строк, при цьому не пізніше 10 календарних днів з моменту зарахування грошових коштів Замовника в розмірі 50% вартості робіт на поточний рахунок Виконавця та передавати їх Замовнику по акту приймання-передачі.

Відповідно до п. 2.2. договору, Виконавець гарантує відповідність виконаних робіт вимогам діючого законодавства, в тому числі ДСТУ 2322-93 „Автомобілі легкові отремонтовані”, ДСТУ 3649-97 „Засоби транспортні дорожні”, при умовах дотримання Замовником в процесі експлуатації всіх вимог з обслуговування автомобілів, передбачених в документації заводу виготовлювача.

Розділом 3 „Обов'язки Замовника” встановлено, що Замовник зобовязав приймати виконані роботи по двосторонньому акту та оплачувати їх в порядку, визначеному даним договором. Повідомляти Виконавця в коротший термін про виявлені недоліки в роботах.

Згідно до розділу 4 „Ціна договору та порядок розрахунків”, ціна договору, на момент його укладення, орієнтовано складає 70000,00грн., в тому числі ПДВ. Оплата робіт здійснюється Замовником шляхом перерахунку грошових коштів на поточний рахунок Виконавця: 50% вартості робіт в продовж 7 календарних днів з моменту отримання рахунку Виконавця. Виконавець предявляє рахунок до оплати після отримання від Замовника письмового підтвердження готовності його оплати; 50% вартості робіт в продовж 7 календарних днів з моменту отримання рахунку Виконавця, на підставі підписаного обома сторонами акта приймання передачі виконаних робіт.

Пунктом 10.1. договору встановлено, що договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами та діє до 31.12.2010р.

Як видно з матеріалів справи в виконання умов договору відповідач здійснив попередню оплату робіт (авансування) на суму 16696,00грн., що підтверджується випискою банку за 22.10.2010р., платіжним дорученням №3358 від 22.10.2010р. та на суму 200,00грн., що підтверджується платіжним дорученням №1051 від 03.12.2010р., вказані платежі були здійснені на підставі рахунку №201 від 21.10.2010р. на суму 16896,00грн.

Крім того, відповідачу виставлявся рахунок №200 від 21.10.2010р. на суму 17358,00грн.

В виконання умов договору позивач виконав роботи, що підтверджується актами виконаних робіт №3 від 03.12.2010р. на суму 17358,00грн. та №4 від 03.12.2010р. на суму 16896,00грн., які підписані без зауважень.

03.12.2010р. ОСОБА_3 була видана довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей №2018, у графі „Найменування цінностей” вказано - ремонт автомобіля, дану довіреність було підписано керівником і головним бухгалтером Старобешевської теплової електричної станції Відкритого акціонерного товариства „Донбасенерго” та скріплено печаткою підприємства.

З приводу виконаних робіт позивачем були виписані податкові накладні №9 від 03.12.2010р. на суму 17358,00грн., №27 від 22.10.2010р. на суму 16696,00грн. та №10 від 03.12.2010р. на суму 200,00грн.

Проте, відповідач за виконані роботи у повному обсязі не розрахувався, у звязку з чим за останнім обліковується заборгованість у розмірі 17358,00грн.

З приводу наявності заборгованості позивачем було направлено на адресу відповідача вимогу №1 від 18.01.2011р., яка зі сторони відповідача залишені без задоволення.

В свою чергу, відповідач направив на адресу позивача відповідь на вимогу, відповідно до якої вказав, що позивачем були включені до актів виконаних робіт товари та послуги, які фактично не надавались, а саме не замінено лобове скло, не замінений поріг лівий КН 3526-011, не виконано фарбування бамперу, всього у сумі 3170,40грн. та запропонував скорегувати акти виконаних робіт на вказану суму.

Крім того, відповідач посилається на те, що акти виконаних робіт не підписані представником ПАТ „Донбасенерго” (станом на 03.12.2010р. ВАТ „Донбасенерго”), яким на Старобешівській ТЕС є виключно її директор ОСОБА_4, який діє на підставі Положення та довіреності.

Додатково відповідач зазначив, що в рахунок страхового відшкодування заподіяної автомобілю шкоди на їх поточний рахунок надійшли грошові кошти у розмірі 17608,20грн.

Посилання відповідача на вказані факти, судом до уваги не приймаються, оскільки матеріалами справи підтверджений факт приймання-передачі виконаних робіт, відповідачем доказів не прийняття зазначених робіт до матеріалів справи не надано.

Відповідач не заперечує взагалі проти виконання робіт, заперечення стосуються лише позиції, стосовно включення позивачем до актів виконаних робіт товари та послуги, які фактично не надавались, а саме не замінено лобове скло, не замінений поріг лівий КН 3526-011, не виконано фарбування бамперу, всього у сумі 3170,40грн.; акти виконаних робіт не підписані представником ПАТ „Донбасенерго” (станом на 03.12.2010р. ВАТ „Донбасенерго”), яким на Старобешівській ТЕС є виключно її директор ОСОБА_4, який діє на підставі Положення та довіреності.

Дослідивши акти виконаних робіт судом встановлено, що акти складені із двох частин: поставка запасних часте та виконання робіт. Згідно акту виконаних робіт №3 від 03.12.2010р. на Ford Escort, державний номер АН4597ВХ були придбані запасні частини, матеріали, зокрема: передній бампер черн. Кн2530 905, у кількості 1 шт. на суму 775,00грн.; скло лобове у кількості 1 шт. на суму 650,00грн. Згідно акту виконаних робіт №4 від 03.12.2010р. на Ford Escort, державний номер АН4597ВХ були придбані запасні частини, матеріали, зокрема: порог лев. Кн3526 011 у кількості 1 шт. на суму 1542,50грн. Також, відповідно до даного акту були виконані послуги, сервіс, зокрема: покраса бамперу у кількості 3 шт. на загальну суму 450,00грн. Вказані акти підписані без заперечень, вказавши, що якістю робіт задоволені, претензій не мають.

Автомобіль після ремонту відповідачем був отриманий та використовується, що не заперечується їм.

Крім того, автомобіль після аварії був оглянутий судовими експертами - автотоварознавцями, про що 17.09.2010р. був складений висновок №1299/10-09, відповідно до якого, витрати на ремонт склали 40972,38грн.

Таким чином суд не приймає до уваги посилання відповідача на відсутність заборгованості у звязку із неналежним чином виконання робіт, оскільки судом встановлені фактичні обставини щодо прийняття відповідачем виконаних робіт на суму 17358,00грн.

Згідно зі статтею 193 Господарського кодексу України субєкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобовязання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобовязання відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Статтею 509 Цивільного кодексу України закріплено, що зобовязанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобовязана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, сплатити гроші тощо), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обовязку.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України зобовязання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору, цього Кодексу та інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Свої зобовязання щодо повної та своєчасної оплати грошових коштів всупереч вищевказаним нормам Цивільного та Господарського кодексу України, умовам Договорів відповідач не виконав, у звязку з чим виникла заборгованість в сумі 17358,00грн.

Відповідач доказів погашення суми боргу в розмірі 17358,00грн. до матеріалів справи не надав, тому позовні вимоги про стягнення суми боргу в розмірі 17358,00грн. підлягають задоволенню.

Також, судом розглянуто заяву Приватної виробничо-комерційної фірми „4х4”, м. Донецьк про забезпечення позовних вимог шляхом накладення арешту на грошові суми, що належать відповідачам в межах позовних вимог, а саме в розмірі 17358грн. суми позову; 236грн. витрати по оплаті ІТО; 173,58грн. державне мито, всього в розмірі 17767,58грн.

Відповідно до ст.66 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з своєї ініціативи має право вжити заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Згідно приписів, зазначеної статті підставою для застосування судом заходів забезпечення позову є ситуація, коли невжиття таких заходів може ускладнити чи унеможливити виконання позитивного рішення господарського суду, або як попереджувальний засіб завдання значної шкоди заявнику, причому зазначені припущення мають ґрунтуватися на належних та допустимих доказах.

При вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням такого: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Статтями 43, 33 Господарського процесуального кодексу України встановлений принцип господарського судочинства, згідно з яким кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається в обґрунтування своїх вимог або заперечень.

Позивачем не надано доказів того, що не забезпечення позову може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення по справі №2/114.

Таким чином, заява про забезпечення позову залишена судом без задоволення у звязку з її необґрунтованістю.

Відповідно зі ст.43 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і обєктивному розгляді у судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності. Оскільки відповідачем до теперішнього часу, виконані позивачем зобовязання не оплачені, то суд вважає вимоги позивача обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

У судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

Судові витрати в порядку, що передбачений ст. 49 ГПК України підлягають віднесенню на відповідача пропорційно розміру задоволених вимог.

На підставі викладеного, керуючись Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, ст. ст. 22, 33, 34, 35, 43, 44, 49, 75, ст. ст. 82 85 ГПК України, господарський суд

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги Приватної виробничо-комерційної фірми „4х4”, м. Донецьк до Публічного акціонерного товариства „Донбасенерго”, м. Донецьк в особі Старобешевська ТЄС, смт. Новий Світ про стягнення заборгованості в розмірі 17358,00грн. - задовольнити повністю.

Стягнути з Публічного акціонерного товариства „Донбасенерго” (83048, м. Донецьк, пр. Титова, 8-Б, ідентифікаційний код 23343582) в особі Старобешевська ТЄС (87230, Донецька область, Старобешівського району, смт. Новий Світ) на користь Приватної виробничо комерційної фірми „4х4” (83000, м. Донецьк, пл. Конституції, 3, р/р 26006001303508 в ЗАО „ОТП Банк” м. Київ, МФО 300528, ОКПО 25330661) заборгованість в розмірі 17358,00грн., витрати по сплаті державного мита в розмірі 173,58грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в розмірі 236грн.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Рішення суду може бути оскаржене через господарський суд Донецької області в апеляційному порядку протягом десяти днів з дні прийняття рішення.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Суддя Мартюхіна Н.О.

Повний текст рішення складено та підписано 07.06.2011р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 16466305 ?

Документ № 16466305 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 16466305 ?

Дата ухвалення - 02.06.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 16466305 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 16466305 ?

В Господарський суд Донецької області
Попередній документ : 16466232
Наступний документ : 16466328