Рішення № 16099257, 27.04.2011, Господарський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
27.04.2011
Номер справи
5005/2590/2011
Номер документу
16099257
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

21.04.11р.Справа № 5005/2590/2011 За позовом Комунального підприємства "Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства", м.Павлоград

до Малого приватного підприємства "Елегія", м.Павлоград

про стягнення 37 154,48 грн. боргу за договором про надання послуг

Суддя Юзіков С.Г.

Представники:

позивача - ОСОБА_1., дов. №3354 від 29.12.10р.

відповідача - не з'явився (про час і місце засідання суду сповіщений належно)

СУТЬ СПОРУ:

Позивач, з урахуванням уточнень позовних вимог, просить стягнути з Відповідача 25 420,40 грн. - основного боргу, 649,79 грн. - 3% річних, 277,94 грн. збитків від інфляції, 1 723,89 грн. - пені, 1 779,43 грн. - штрафу, а всього 28 072,02 грн. боргу за порушення зобов'язань за договором про надання послуг № 020512808 від 03.11.08р.

22.03.11р. від Відповідача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи на 2 місяці, у зв'язку з хворобою керівника підприємства. Представник Позивача залишила клопотання Відповідача на розсуд суду. Клопотання Відповідача задоволено судом, у межах, передбачених ст.69 ГПК України, якою передбачено, що спір має бути вирішено господарським судом у строк не більше двох місяців від дня одержання позовної заяви, та у виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду спору, господарський суд ухвалою може продовжити строк розгляду спору, але не більш як на п'ятнадцять днів. Відповідно до ч.1,3 ст. 28 ГПК України справи юридичних осіб в господарському суді ведуть їх органи, що діють у межах повноважень, наданих їм законодавством та установчими документами, через свого представника, представниками юридичних осіб можуть бути також інші особи, повноваження яких підтверджуються довіреністю від імені підприємства, організації. Довіреність видається за підписом керівника або іншої уповноваженої ним особи та посвідчується печаткою підприємства, організації. Від сторін заяв про продовження строків розгляду справи не надходило. Розгляд спору було відкладено на 21.04.11р. об 11:30 год.

У судове засідання, що відбулось 21.04.11р. представник Відповідача не з'явився, про час і місце засідання суду сповіщений належно, документів, витребуваних судом не надав.

Справа, згідно зі ст. 75 ГПК України, розглядається за наявними у ній матеріалами.

У судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представника Позивача, господарський суд

встановив:

03.11.08р. сторонами укладено договір про надання послуг № 020512808 (далі Договір), за яким Виконавець зобов'язується за заявкою Замовника виконати послуги, обумовлені п.1.2 Договору, а Замовник оплатити надані послуги (п. 1.1 Договору).

За умовою п. 1.2 Договору Виконавець зобов'язується виконати наступні послуги: виконати роботи з прокладки мережі водопостачання у селищі Північне (вул. Клубна, вул.Самарська, вул. Весела, вул. Польова).

Послуги вважаються наданими після підписання акту виконаних робіт Замовником (п.1.3 Договору).

Пунктом 2.1 Договору передбачено, що вартість робіт, доручених Виконавцю, обумовлених п. 1.2 Договору, визначається за фактичною собівартістю згідно з договірною ціною, яка є невід'ємною частиною договору та становить 137 245,20 грн. ,у тому числі ПДВ 22 874,20 грн. та оформлюється актом виконаних робіт, погодженим Сторонами.

Оплата Замовником вартості послуг Виконавцю здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, вказаний у Договорі, на умовах 100% передоплати на закупівлю матеріалів у розмірі 84 232,80 грн., у тому числі ПДВ 14038,80грн. (п. 2.2 Договору).

Остаточний розрахунок проводиться після підписання Акту виконаних робіт (п. 2.3 Договору).

Згідно з п. 3.2 Договору Замовник зобов'язаний оплатити роботу, обумовлену п. 2.1 Договору згідно з п. 2.2 та п. 2.3 Договору.

Здача-приймання виконаних робіт оформлюється Актом виконаних робіт і підписується Замовником (п. 4.1 Договору).

Відповідно до п. 4.2 Договору, у випадку мотивованої відмови Замовника від приймання робіт сторонами складається двосторонній акт з посиланням на необхідне доопрацювання та строки їх виконання.

Позивач, у позовній заяві посилається на те, що у період з 03.11.08р. по 21.11.08р. надав послуги, обумовлені Договором, про що складено відповідний акт приймання виконаних підрядних робіт, підписаний підрядником та у двох екземплярах направлений на адресу Відповідача для ознайомлення та підписання, з проханням у випадку не підписання роз'яснити причини у термін 5 днів з моменту отримання. Відповідач не повернув Позивачеві підписаний примірник акту виконаних підрядних робіт, однак, протягом 2008-2009р. сплатив 103 000,00 грн., що підтверджується витягом з банківських виписок розрахунків з Відповідачем та роздруківки руху коштів на рахунках Позивача.

Представниками Позивача підписано акт виконаних підрядних робіт та зазначено про відмову Замовника від підписання акту.

Таким чином, з урахуванням часткової оплати послуг Позивача, борг Відповідача становить 25420,40 грн., що підтверджується Договором, актом приймання виконаних підрядних робіт, витягом з банківських виписок розрахунків з Відповідачем та роздруківки руху коштів на рахунках Позивача, поясненнями представника Позивача у судових засіданнях.

Відносини, що виникли між сторонами у справі на підставі Договору про надання послуг, є господарськими зобовязаннями, тому, згідно зі ст. 4, 173-175 і ч. 1 ст. 193 ГК України, до цих відносин мають застосовуватися відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей передбачених Господарським кодексом України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Відповідно до ст. 901 ЦК України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. Положення цієї глави можуть застосовуватися до всіх договорів про надання послуг, якщо це не суперечить суті зобов'язання.

Статтею 193 ГК України визначено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону та інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Відповідно до ст. 525, 526 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 610 ЦК України передбачено, що порушенням зобовязання є його не виконання або виконання з порушенням умов, які визначені змістом зобовязання. Договір є обов'язковим для виконання сторонами (ст. 629 ЦК України).

З метою досудового врегулювання спору Позивачем на адресу Відповідача направлялась претензія за № 590 від 17.03.10р., яка залишена Відповідачем без відповіді й задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Згідно з ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

На прострочений борг Відповідача Позивачем нараховані збитки від інфляції - 277,94грн. та 3 % річних 649,79 грн. (за період з 15.06.10р. по 21.04.11р.).

Відповідно до ст. 216-217, 230-231 ГК України учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

Посилаючись на ст. ч.2, 4 231, ч.3 ст. 232 ГК України, Позивачем на прострочений борг Відповідача нарахована пеня у розмірі 1 723,89 грн. за період з 15.06.10р. по 21.04.11р. та штраф (7%) 1 779,43 грн.

Перевіривши розрахунки Позивача за допомогою електронної системи "Законодавство" судом встановлено, що 3 % річних з простроченої суми за зазначений період (310 днів) становлять 647,70 грн. Крім того, пеню Позивачем нараховано всупереч положень ч. 6 ст. 232 ГК України.

Відповідно до ст. 33, 34 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідач не надав суду доказів відсутності боргу чи контррозрахунку стягуваної суми.

З урахуванням того, що у порушення умов спірного Договору, Відповідач акти приймання виконаних підрядних робіт не підписав, суму боргу за надані Позивачем послуги не сплатив, суд вважає, що позов підлягає частковому задоволенню частково, стягненню підлягають: основний борг - 25420,40 грн., збитки від інфляції - 277,94грн. та 3 % річних 647,70 грн., штраф (7%) 1 779,43 грн. Решта вимог задоволенню не підлягають.

Згідно зі ст. 49 ГПК України судові витрати у справі слід покласти на обидві сторони, пропорційно розміру задоволених вимог.

Керуючись ст. 33, 34, 44, 49, 75, 82-84, 115-117 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з Малого приватного підприємства "Елегія", 51400, м.Павлоград, вул.Дзержинського, 42 (код ЄДРПОУ 13469371) на користь позовом Комунального підприємства "Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства", 51400, м.Павлоград, вул. Дніпровська, 41-а (код ЄДРПОУ 03341345) 25 420,40 грн. - основного боргу, 647,70 грн. - 3% річних, 277,94 грн. збитків від інфляції, 1 779,43 грн. штрафу, 281,26 грн. - державного мита, 178,65 грн. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

У решті позову відмовити.

Видати наказ після набрання судовим рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання його повного тексту.

Суддя С.Г. Юзіков

Рішення підписане___

Часті запитання

Який тип судового документу № 16099257 ?

Документ № 16099257 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 16099257 ?

Дата ухвалення - 27.04.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 16099257 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 16099257 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 16099257, Господарський суд Дніпропетровської області

Судове рішення № 16099257, Господарський суд Дніпропетровської області було прийнято 27.04.2011. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 16099257 відноситься до справи № 5005/2590/2011

Це рішення відноситься до справи № 5005/2590/2011. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 16099255
Наступний документ : 16099264