Постанова № 15953236, 25.05.2011, Донецький окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
25.05.2011
Номер справи
2а/0570/6836/2011
Номер документу
15953236
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Україна

ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД П О С Т А Н О В А І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2011 р.                                                             справа № 2а/0570/6836/2011

приміщення суду за адресою: 83052, м.Донецьк, вул. 50-ої Гвардейської дивізії, 17

час прийняття: 09 год. 30 хв.

          

Донецький окружний адміністративний суд у складі судді Голубової Л.Б.

розглянувши в порядку скороченого провадження в приміщенні Донецького окружного адміністративного суду адміністративну справу                                                            

                                                                                

за позовом                              Державної податкової інспекції у Петровському районі

                                        міста Донецька

до           Товариства з обмеженою відповідальністю «Бізнес-Консалт»

про                                         припинення юридичної особи

Державна податкова інспекція у Петровському районі міста Донецька (надалі позивач) звернулась до Донецького окружного адміністративного суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Бізнес-Консалт» (код ЄДРПОУ 24069775) про припинення юридичної особи. В обґрунтування заявлених вимог позивач зазначає, що відповідач перебуває на обліку в Державній податковій інспекції у Петровському районі міста Донецька як платник податків, проте на порушення п. 2 статті 49 Податкового кодексу України відповідач не подає податкові декларації, документи фінансової звітності протягом року, що за приписами статей 33, 38 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» є підставою для припинення юридичної особи.

Ухвалою Донецького окружного суду від 04 травня 2011 року було відкрито скорочене провадження в адміністративній справі № 2а/0570/6836/2011 за позовом Державної податкової інспекції у Петровському районі міста Донецька до Товариства з обмеженою відповідальністю «Бізнес-Консалт» про припинення юридичної особи.

Поштове відправлення з ухвалою суду про відкриття скороченого провадження на адресу відповідача, Товариства з обмеженою відповідальністю «Бізнес-Консалт», повернуто до суду у зв’язку з тим, що адресат не значиться за вказаною адресою. Однак, відповідно до довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України відповідач зареєстрований за адресою, вказаною у позові. Відповідно до частини 8 статті 35 Кодексу адміністративного судочинства України вважається, що повістку вручено юридичній особі, якщо вона доставлена за адресою, внесеною до відповідного державного реєстру.

Відповідно до частини 4 статті 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України суддя розглядає справу в порядку скороченого провадження одноособово, без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі. За результатами розгляду справи у скороченому провадженні суддя, оцінивши повідомлені позивачем, відповідачем обставини, за наявності достатніх підстав приймає законне та обґрунтоване судове рішення. У разі недостатності повідомлених позивачем обставин або якщо за результатами розгляду поданого відповідачем заперечення суд прийде до висновку про неможливість ухвалення законного і обґрунтованого судового рішення без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі, суд розглядає справу за загальними правилами цього Кодексу, про що постановляє ухвалу, яка не підлягає оскарженню.

Дослідивши наявні в матеріалах справи документи, надані позивачем, суд дійшов висновку про достатність повідомлених позивачем обставин та про можливість розгляду справи в порядку скороченого провадження.

Пунктом 2 частини 5 статті 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України суд розглядає справу у порядку скороченого провадження не пізніше трьох днів з дня закінчення строку, передбаченого частиною третьою цієї статті, якщо до суду не було подано заперечення відповідача та за умови, що справа розглядається судом за місцезнаходженням відповідача.

За таких обставин, дослідивши наявні в матеріалах справи докази, суд –

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Бізнес-Консалт» (дали – відповідач), код ЄДРПОУ 24069775, є юридичною особою, зареєстровано виконавчим комітетом Петровської районної ради міста Донецька 24 березня 1999 року, що підтверджується рішенням № 91, свідоцтвом про державну реєстрацію та довідкою про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (а.с. 6-8).

Відповідно до відомостей, наданих позивачем, Товариство з обмеженою відповідальністю «Бізнес-Консалт» перебуває на обліку в Державній податковій інспекції у Петровському районі міста Донецька з 22 квітня 1999 року за № 103, що підтверджується довідкою форми № 4-ОПП від 02 червня 2009 року (а.с. 10).

Згідно довідки № 107/10/15-013 від 01 квітня 2011 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Бізнес-Консалт» податкова звітність, передбачена законодавством України, до Державної податкової інспекції у Петровському районі міста Донецька не надавалась з 09 лютого 2010 року (а.с. 5).

Відповідно до частини 8 статті 19 Господарського кодексу України, усі суб'єкти господарювання зобов'язані здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом.

Пунктом 2 частини 1 статті 9 Закону України «Про систему оподаткування» встановлений обов’язок платників податків і зборів (обов'язкових платежів) подавати до державних податкових органів та інших державних органів відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів).

Відповідно до підпункту 16.1.3 пункту 16.1. статті 16 Податкового кодексу України платники податків зобов’язані подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів.

Згідно з пунктом 49.2 статті 49 Податкового кодексу України платник податків зобов'язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є, відповідно до цього Кодексу незалежно від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді.

Тобто, чинним законодавством на платників податків покладений обов’язок надання податкової звітності у встановлені законодавством строки незалежно від наявності доходів, які підлягають оподаткуванню.

Пунктом 3 статті 10 Закону України «Про державну податкову службу» державна податкова інспекція уповноважена здійснювати контроль за своєчасністю подання платниками податків бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням податків, інших платежів, а також перевіряють достовірність цих документів щодо правильності визначення об'єктів оподаткування і обчислення податків, інших платежів.

Наявними в матеріалах справи документами підтверджений факт набуття відповідачем статусу юридичної особи та наявності у відповідача обов’язку надання податковим органам податкової звітності. Проте, всупереч наведеним вище положенням чинного законодавства України, відповідачем не було надано до податкового органу податкову звітність з податку на прибуток з першого кварталу 2010 року. Факт ненадання податкової звітності відповідачем підтверджений наявними в матеріалах справи документами.

Відповідно до відомостей, наданих Державною податковою інспекцією у Петровському районі міста Донецька, відповідач не має заборгованості із сплати податків, зборів, обов’язкових платежів, що підтверджується довідкою від 30 березня 2011 року (а.с. 4).

Пунктом 3 статті 10 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» передбачено, що державна податкова інспекція уповноважена здійснювати контроль за своєчасністю подання платниками податків бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням податків, інших платежів, а також перевіряють достовірність цих документів щодо правильності визначення об'єктів оподаткування і обчислення податків, інших платежів.

Пунктом 20.1.12 статті 20 та пунктом 67.2. статті 67 Податкового кодексу України визначено, що органи державної податкової служби мають право у випадках, встановлених законом, звертатися до суду щодо припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців.

Частиною 1 статті 33 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» передбачено, що юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам у результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації) або в результаті ліквідації за рішенням, прийнятим засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженим ними органом, за судовим рішенням або за рішенням органу державної влади, прийнятим у випадках, передбачених законом.

Відповідно до частини 1 статті 3, абзацу 5 частини 2 статті 38 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» дія цього Закону поширюється на державну реєстрацію всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб - підприємців; підставами для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи, зокрема, є: неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону.

З аналізу зазначених положень слідує, що чинним законодавством передбачено право податкового органу на звернення до суду з позовом про припинення юридичних осіб, взятих ним на податковий облік, та про наявність правових підстав для задоволення заявлених позивачем вимог про припинення юридичної особи – Товариства з обмеженою відповідальністю «Бізнес-Консалт».

Відповідно до частини 1 статті 38 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» суд, який постановив рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством юридичної особи, у день набрання таким рішенням законної сили направляє його копію державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення. Дата надходження відповідного судового рішення вноситься державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.

Відповідно до частини 4 статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України, судові витрати з відповідача не стягуються.

На підставі вищевикладеного, керуючись частиною 8 статті 19 Господарського кодексу України, статтею 9 Закону України «Про систему оподаткування», статтями 16, 20, 49, 67 Податкового кодексу України, пунктом 3 статті 10 Закону України «Про державну податкову службу в Україні», статтею 38 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», статтями 2-15, 17-18, 69-71, 79, 86, 94, 99, 158-162, 183-2, 185-186, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити адміністративний позов Державної податкової інспекції у Петровському районі міста Донецька до Товариства з обмеженою відповідальністю «Бізнес-Консалт» про припинення юридичної особи.

Припинити юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю «Бізнес-Консалт» (код ЄДРПОУ 24069775, адреса: 83038, м. Донецьк, вул. Косминського, буд. 68).

Постанови суду, прийняті в порядку скороченого провадження, виконуються негайно.

Копію постанови направити державному реєстратору за місцем реєстрації відповідача для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення.

Постанова, прийнята у скороченому провадженні, крім випадків оскарження її в апеляційному порядку, є остаточною.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається до Донецького апеляційного адміністративного суду через Донецький окружний адміністративний суд протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

          

Суддя                                                                       Голубова Л.Б.

Попередній документ : 15953233
Наступний документ : 15953237