Постанова № 15792349, 24.05.2011, Київський апеляційний господарський суд

Дата ухвалення
24.05.2011
Номер справи
23/52
Номер документу
15792349
Форма судочинства
Господарське

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

01025, м.Київ, пров. Рильський, 8                                                            т. (044) 278-46-14

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2011                                                                                           № 23/52

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого:          Кошіля В.В.

суддів:           

при секретарі:           

за участю представників:

від позивача          не з’явився,

від відповідача          не з’явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Рейнфорд» на рішення Господарського суду м.Києва від05.04.2011 (суддя Кирилюк Т.Ю.)

за позовом          Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім

                              «Северний»

до                              Товариства з обмеженою відповідальністю «Рейнфорд»

про                              стягнення 44539,72 грн.,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Северний» (далі позивач) звернулось до Господарського суду м.Києва з позовом про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Рейнфорд» (далі відповідач) 44539,72грн., з яких 44126,36грн. основний борг, 345,72грн. пені та 67,64грн. 3% річних.

Рішенням Господарського суду м.Києва від05.04.2011 у справі №23/52 позов задоволено. Стягнуто з відповідача на користь позивача 44126,36грн. основного боргу, 345,72грн. пені, 67,64грн. 3% річних, 445,40грн. державного мита та 236,00грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Не погоджуючись із вказаним рішенням, відповідач звернувся із апеляційною скаргою до Київського апеляційного господарського суду, в якій просить рішення суду скасувати та прийняти нове рішення, яким стягнути з відповідача 9401,36грн.

Позивач надав відзив на апеляційну скаргу, в якому просив рішення господарського суду першої інстанції залишити без змін, апеляційну скаргу без задоволення; розглянути справу без участі представника позивача.

Представники сторін у судове засідання не з’явились, про час та місце розгляду апеляційної скарги повідомлені належним чином, про що свідчить відповідний штамп апеляційного господарського суду на звороті у лівому нижньому куті ухвали від05.05.2011 про прийняття апеляційної скарги до провадження з відміткою про відправку документа, здійсненою згідно із вимогами Інструкції з діловодства в господарських судах України, затвердженої наказом Голови Вищого господарського суду України від10.12.2002 №75, та повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення №19643 та №19559.

Апеляційний господарський суд, розглянувши доводи апеляційної скарги, відзив на апеляційну скаргу, дослідивши наявні матеріали справи у повному обсязі, перевіривши повноту встановлення обставин справи та їх юридичну оцінку, проаналізувавши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, встановив наступне.

01.11.2010 між сторонами був укладений договір поставки №150622-КР (далі договір), за умовами якого позивач, як постачальник, зобов’язався поставити товар в строк, обумовлений даним договором, згідно замовлення покупця, яке є невід’ємною частиною договору, а відповідач, як покупець - прийняти його і оплатити на умовах, обумовлених в додатку №4 до даного договору, що є невід’ємною частиною договору (п.1.1.).

Відповідач здійснює оплату за поставлений товар шляхом банківського перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок позивача протягом 40 календарних днів з моменту поставки товару (п.6 додатку №4 до договору).

Як свідчать матеріали справи позивач на виконання умов договору на підставі видаткових накладних №Сд-1013216 від21.12.2010, №Сд-1013219 від21.12.2010, №Сд-1013217 від21.12.2010, №Сд-1013220 від21.12.2010, №Сд-1013224 від21.12.2010, №Сд-1013386 від24.12.2010, №Сд-1013387 від24.12.2010 поставив відповідачу товар на загальну суму 44143,74грн., проти чого відповідач не заперечував.

Як свідчить акт розбіжностей №82715 від21.12.2010 до видаткової накладної №Сд-1013216 від21.12.2010 товар на суму 17,38грн. відповідачем не прийнятий, що підтверджується і позивачем в позовній заяві.

Таким чином, заборгованість відповідача перед позивачем за отриманий за договором товар складає 44126,36грн. (44143,74грн.–17,38грн.).

Згідно із ст.193 ГК України суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов’язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Статтею 265 ГК України передбачений обов’язок постачальника передати товар покупцю в обумовлені строки та обов’язок покупця прийняти товар та сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до ст.ст. 525, 526 ЦК України одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом; зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться, а згідно із ст.530 ЦК України якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно із ст.629 ЦК України договір є обов’язковим для виконання сторонами.

Як свідчать матеріали справи, позивач звернувся до відповідача з вимогою №02/02-02 від02.02.2011 про погашення заборгованості в розмірі 44126,36грн.

Відповідь відповідача на вищевказану вимогу позивача в матеріалах справи відсутня.

Разом з тим, в апеляційній скарзі відповідач вказував на те, що ним здійснено часткову оплату товару та перераховано грошові кошти в розмірі 34725,00грн., на підтвердження чого надав копії платіжного доручення №1038 від18.03.2011 на суму 30000,00грн. та платіжного доручення №1532 від15.04.2011 на суму 4725,00грн.

Дослідивши платіжне доручення №1038 від18.03.2011, апеляційний господарський суд дійшов висновку про те, що відповідачем 18.03.2011, про що свідчить штамп банку на даному платіжному дорученні, дійсно було здійснено перерахування на рахунок позивача грошових коштів в розмірі 30000,00грн.

Оскаржуване відповідачем рішення господарського суду першої інстанції було прийняте 05.04.2011.

Таким чином, враховуючи викладене апеляційний господарський суд дійшов висновку про те, що відповідачем було здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 30000,00грн. до прийняття господарським судом першої інстанції оскаржуваного рішення.

Відповідно до п.1-1 ч.1 ст.80 ГПК України господарський суд припиняє провадження у справі, якщо відсутній предмет спору.

За таких обставин позовні вимоги позивача в частині стягнення з відповідача заборгованості в розмірі 30000,00грн., підлягають припиненню на підставі п.1-1 ч.1 ст.80 ГПК України.

Таким чином, на час прийняття господарським судом першої інстанції рішення заборгованість відповідача перед позивачем за поставлений йому товар за договором становила 14126,36грн. (44126,36грн.-30000,00грн.).

За таких обставин, з огляду на викладене та матеріали справи, апеляційний господарський суд приходить до висновку про те, що з відповідача на користь позивача підлягає стягненню заборгованість за поставлений йому товар за договором в розмірі 14126,36грн.

Щодо перерахування грошових коштів в розмірі 4725,00грн. за платіжним дорученням №1532 від15.04.2011, апеляційний господарський суд зазначає наступне.

Відповідачем 15.04.2011, про що свідчить штамп банку на платіжному дорученні №1532 від15.04.2011, дійсно було здійснено перерахування на рахунок позивача грошових коштів в розмірі 4725,00грн.

Разом з тим, як встановлено вище, оскаржуване відповідачем рішення господарського суду першої інстанції було прийняте 05.04.2011.

Отже, на час прийняття господарським судом першої інстанції рішення грошові кошти в розмірі 4725,00грн. позивачем перераховані не були, а тому господарський суд першої інстанції обґрунтовано стягнув з відповідача суму заборгованості з урахуванням грошових коштів в розмірі 4725,00грн.

За прострочення відповідачем виконання свого зобов’язання щодо оплати поставленого позивачем товару, останній нарахував відповідачу до сплати 67,64грн. 3% річних.

Відповідно до ст.625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Оскільки відповідач прострочив виконання свого зобов’язання щодо оплати поставленого позивачем товару, вимога позивача про стягнення з відповідача 67,64грн. 3% річних обґрунтовано задоволена господарським судом першої інстанції.

Відповідно до п.1 ст.216 ГК України учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

Відповідно до п.8.9. договору у випадку прострочення оплати товару позивач стягує з відповідача пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми неоплаченого в строк товару за кожний день прострочення.

Пунктом6 ст.232 ГК України передбачено, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов’язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов’язання мало бути виконано.

На підставі викладеного апеляційний господарський суд погоджується із висновком господарського суду першої інстанції про стягнення з відповідача пені в розмірі 345,72грн. за несвоєчасну оплату поставленого позивачем товару.

З огляду на викладене, апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню, а рішення господарського суду першої інстанції зміні.

Відповідно до ст.49 ГПК України судові витрати покладаються на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Крім того, якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, господарський суд має право покласти на неї державне мито незалежно від результатів вирішення спору.

Відповідно до викладеного, керуючись ст.101, п.2 ст.103, п.4 ч.1 ст.104, ст.105 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1.          Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Рейнфорд» задовольнити частково.

2.          Рішення Господарського суду м.Києва від05.04.2011 у справі №23/52 змінити, виклавши його резолютивну частину в наступній редакції:

«Провадження в частині стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Рейнфорд» заборгованості в розмірі 30000,00грн. припинити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Рейнфорд» (03056, м.Київ, вул.Борщагівська,154-А; ідентифікаційний код 35250305) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Северний» (02218, м.Київ, вул.Райдужна,6; ідентифікаційний код 32959182) 14126,36грн. основного боргу, 345,72грн. пені, 67,64грн. 3% річних, 445,40грн. державного мита, 236грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.»

3.          Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Северний» (02218, м.Київ, вул.Райдужна,6; ідентифікаційний код 32959182) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Рейнфорд» (03056, м.Київ, вул.Борщагівська,154-А; ідентифікаційний код 35250305) 151,61грн. відшкодування витрат за подання апеляційної скарги.

4.          Видачу наказів доручити Господарському суду м.Києва.

5.          Матеріали справи №23/52 повернути до Господарського суду м.Києва.

Головуючий суддя                                                                      

Судді                                                                                          

Часті запитання

Який тип судового документу № 15792349 ?

Документ № 15792349 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 15792349 ?

Дата ухвалення - 24.05.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 15792349 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 15792349 ?

В Київський апеляційний господарський суд
Попередній документ : 15792344
Наступний документ : 15792358