Постанова № 15114955, 26.04.2011, Господарський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
26.04.2011
Номер справи
б34/314-10
Номер документу
15114955
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.04.11р.Справа № Б34/314-10 Суддя господарського суду Дніпропетровської області Примак С.А.

при секретарі судового засідання Колінько Ц.В.

за участю представників сторін:

від кредитора: не з'явився

від боржника: не з'явився

розпорядник майном: Кійко С.А., ліцензія НОМЕР_1

розглянувши справу

за заявою Новомосковської об'єднаної державної податкової інспекції, м. Новомосковськ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Спецінвест-Н", м. Новомосковськ, вул. Українська, 8

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

За заявою Новомосковської об'єднаної державної податкової інспекції, м.Новомосковськ господарський суд Дніпропетровської області ухвалою від 27.10.10р. порушив провадження у справі № Б34/314-10 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Спецінвест-Н", м. Новомосковськ.

30.11.10р. господарський суд виніс ухвалу, в якій ввів процедуру розпорядження майном боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Спецінвест-Н", м.Новомосковськ, призначив розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Кійко Євгена Анатолійовича ліцензія серії НОМЕР_1 (49044, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_2).

11.12.10р. в газеті “Урядовий кур'єр” № 233 опубліковано оголошення про порушення господарським судом провадження у справі про банкрутство боржника.

Ухвалою від 24.03.2011р. за результатами попереднього засідання затверджено реєстр вимог кредиторів на загальну суму 667 997,97грн., а саме:

- Новомоськовська об'єднана державна податкова інспекція Дніпропетровської області на суму 367 673,67 грн., що відноситься до ІІІ черги.

- Новомоськовська об'єднана державна податкова інспекція Дніпропетровської області, на суму 300 324,30 грн., що відноситься до VІ черги.

05.04.11р. до господарського суду надійшов протокол загальних зборів кредиторів №1, згідно з яким обрано комітет кредиторів в складі Новомосковської ОДПІ.

На засідання комітету 31.03.11р. прийняти рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про введення процедури ліквідації боржника, призначення ліквідатором арбітражного керуючого Кійко Євгена Анатолійовича ліцензія серії НОМЕР_1 (49044, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_2).

Враховуючи рішення комітету кредиторів та той факт, що пропозиції по санації боржника до суду не надходили, господарський суд прийшов до висновку про необхідність прийняття постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури строком на 1 рік згідно статті 22 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Згідно до ст.23 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури: підприємницька діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу; строк виконання всіх грошових зобов'язань банкрута та зобов'язання щодо сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів) вважається таким, що настав; припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій по всіх видах заборгованості банкрута; відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю; укладення угод, пов'язаних з відчуженням майна банкрута чи передачею його майна третім особам, допускається в порядку, передбаченому цим розділом; скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається; вимоги за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури; виконання зобов'язань боржника, визнаного банкрутом, здійснюється у випадках і порядку, передбаченому цим розділом.

З дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, керівник банкрута звільняється з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, про що робиться запис у його трудовій книжці, а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута, якщо цього не було зроблено раніше.

Опублікування відомостей про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури здійснюється ліквідатором у офіційних друкованих органах за рахунок банкрута у п'ятиденний строк з дня прийняття постанови про визнання боржника банкрутом.

Не дозволяється опублікування або розголошення іншим чином відомостей про визнання боржника банкрутом до дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом.

Відомості про визнання боржника банкрутом і про відкриття ліквідаційної процедури повинні містити: найменування та інші реквізити боржника, визнаного банкрутом; найменування господарського суду, в провадженні якого знаходиться справа про банкрутство; дату прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; відомості про ліквідатора (ліквідаційну комісію).

Порядок предявлення вимог кредиторів, виявлення майна банкрута, його реалізації і задоволення вимог кредиторів визначений ст.ст.26, 29, 30, 31 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, які не передбачають можливості звернення стягнення на майно боржника та задоволення вимог кредиторів поза межами провадження у справі про банкрутство, у тому числі в порядку, встановленому Законами України “Про заставу”, “Про іпотеку”, “Про задоволення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень”.

Ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає до свого відання майно боржника, вживає заходів по забезпеченню його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; здійснює інвентаризацію та оцінку майна банкрута згідно з законодавством; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; пред'являє до третіх осіб вимоги щодо повернення дебіторської заборгованості банкруту; має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, що звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується в першу чергу згідно зі статтею 31 цього Закону за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута; з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута або отриманого для цієї мети кредиту; заявляє в установленому порядку заперечення по заявлених до боржника вимогах поточних кредиторів за зобов'язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство, і є неоплаченими; з підстав, передбачених частиною десятою статті 17 цього Закону, подає до господарського суду заяви про визнання недійсними угод боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає у встановленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов'язковому зберіганню; реалізує майно банкрута для задоволення вимог, включених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом; повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному органу з питань банкрутства інформацію для ведення єдиної бази даних щодо підприємств-банкрутів; здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

Протягом п'ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов'язані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов'язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до законів України. З дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника (органів управління) юридичної особи - банкрута. Ліквідатор (арбітражний керуючий) має право замовити виготовлення дубліката печатки та штампів у разі їх втрати.

Дії ліквідатора (ліквідаційної комісії) можуть бути оскаржені до господарського суду власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) банкрута; особою, яка відповідає за зобов'язаннями банкрута; кожним кредитором окремо або комітетом кредиторів; особою, яка, посилаючись на свої права власника або іншу підставу, передбачену законом чи договором, оспорює правомірність віднесення майнових активів або коштів до ліквідаційної маси.

При здійсненні своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями боржника у зв'язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається виходячи з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

Стягнені суми включаються в ліквідаційну масу і можуть бути використані тільки для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленої статтею 31 цього Закону.

Відповідно до вимог ст.26 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або повного господарського відання на дату відкриття ліквідаційної процедури та виявлені в ході ліквідаційної процедури, включаються до складу ліквідаційної маси, за винятком об'єктів житлового фонду, в тому числі гуртожитків, дитячих дошкільних закладів та об'єктів комунальної інфраструктури, які в разі банкрутства підприємства передаються в порядку, встановленому законодавством, до комунальної власності відповідних територіальних громад без додаткових умов і фінансуються в установленому порядку. Речі, визначені родовими ознаками, що належать банкруту на праві володіння або користування, включаються до складу ліквідаційної маси. Майно банкрута, що є предметом застави, включається до складу ліквідаційної маси, але використовується виключно для першочергового задоволення вимог заставодержателя. Індивідуально визначені речі, що належать банкруту на підставі речових прав, крім права власності і повного господарського відання, не можуть бути включені до складу ліквідаційної маси.

Оцінка майна банкрута проводиться відповідно до вимог ст.29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Після проведення інвентаризації та оцінка майна банкрута ліквідатор розпочинає продаж майна банкрута, передбаченою ст.30 вищевказаного закону.

Ліквідатор зобов'язаний використовувати при проведенні ліквідаційної процедури тільки один рахунок банкрута в банківській установі. Інші рахунки, виявлені при проведені ліквідаційної процедури, підлягають закриттю. Залишки коштів на цих рахунках перераховуються на основний рахунок банкрута.

Кошти, які надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на основний рахунок боржника. З основного рахунку здійснюються виплати кредиторам у порядку, передбаченому статтею 31 цього Закону. Продаж майна банкрута оформляється договорами купівлі-продажу, які укладаються між ліквідатором і покупцем відповідно до законів України.

Кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів, у порядку, встановленому ст.31 цього Закону.

Після завершення усіх розрахунків з кредиторами, ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються всі документи, пов'язані з ліквідаційною процедурою у справі.

Виходячи із положень статті 11-1 Закону України “Про державну податкову службу в Україні” копію цієї постанови направити до органу державної податкової служби за місцезнаходженням банкрута для розгляду питання щодо проведення позапланової перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів (обовязкових платежів). Матеріали за результатами перевірки направити для долучення до справи про банкрутство.

Враховуючи викладене, керуючись ст.86 ГПК України, ст.ст.16, 22-34 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, суд-

ПОСТАНОВИВ:

Визнати Товариства з обмеженою відповідальністю "Спецінвест-Н", м. Новомосковськ, вул. Українська, 8 (ЄДРПОУ 34675902) - банкрутом.

Відкрити ліквідаційну процедуру у справі строком на 1 до 26.04.12 року.

Ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Спецінвест-Н", м. Новомосковськ, вул. Українська, 8 призначити арбітражного керуючого Кійко Євгена Анатолійовича ліцензія серія НОМЕР_1 (49044, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_2).

Припинити повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, повноваження власника (власників) майна банкрута, покласти на ліквідатора виконання їх повноважень.

Зобовязати ліквідатора Кійко Є.А. у 5-ти денний термін з дня прийняття цієї постанови опублікувати оголошення в офіційних друкованих органах про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Зобовязати ліквідатора невідкладно прийняти до свого відання майно боржника, вживати заходів по забезпеченню його збереження, виконувати функції з управління та розпорядження майном банкрута, здійснити інвентаризацію та оцінку майна банкрута згідно з законодавством, виконувати повноваження керівника (органів управління) банкрута, формувати ліквідаційну масу, реалізовувати майно банкрута для задоволення вимог кредиторів у порядку, передбаченому Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, здійснювати інші повноваження, передбачені цим Законом.

Ліквідатору використовувати при проведенні ліквідаційної процедури тільки один рахунок боржника в банківській установі. Інші рахунки боржника підлягають закриттю ліквідатором.

Реалізація майна боржника, звернення на нього стягнення кредиторами, а також задоволення вимог кредиторів боржника відбувається виключно в порядку, визначеному Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Зобов'язати ліквідатора Кійко Є.А. у строк до 26.04.12 р. подати на затвердження до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс з документами, які відбувались при здійсненні ліквідаційної процедури, копії договорів купівлі-продажу, акти приймання-передач і майна, документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів, тощо;

- не рідше одного разу на місяць надавати комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансове становище і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та при проведенні ліквідаційної процедури, використання коштів боржника, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів;

- у ліквідаційному балансі відображати капіталізовані суми на відшкодування шкоди, завданої працівникам підприємства-банкрута, що отримали трудове каліцтво чи професійне захворювання.

Зобовязати керівника банкрута - Новомосковська ОДПІ, м. Новомосковськ у пятнадцятиденний строк передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута. Печатки і штампи та інші матеріальні цінності.

Суддя С.А. Примак

Попередній документ : 15114952
Наступний документ : 15114957