Постанова № 14100456, 28.02.2011, Полтавський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
28.02.2011
Номер справи
2а-1670/882/11
Номер документу
14100456
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2011 року м.ПолтаваСправа 2а-1670/882/11 Полтавський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Супруна Є.Б.,

при секретарі Дубовик О.І.,

за участю прокурора - Савченка В.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за адміністративним позовом Лубенського міжрайонного прокурора Полтавської області, в інтересах держави в особі Лубенської об'єднаної державної податкової інспекції Полтавської областідо Товариства з обмеженою відповідальністю "Рембуд-інвест"про стягнення податкової заборгованості, -

В С Т А Н О В И В:

31 січня 2011 року Лубенський міжрайонний прокурор, діючи в інтересах держави в особі Лубенської об'єднаної державної податкової інспекції Полтавської областізвернувся до Полтавського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Рембуд-інвест"про стягнення податкової заборгованості в сумі 43 078,00 грн.

Обґрунтовуючи свої вимоги прокурор зазначив, що за відповідачем числиться заборгованість по податку на додану вартість у розмірі 15 478,00 грн., яка виникла в результаті самостійного декларування відповідачем сум зобов'язання по ПДВ та заборгованість по податку на прибуток у розмірі 27 970,00 грн., що підтверджується самостійно поданими відповідачем податковими деклараціями з податку на прибуток підприємства.

У судовому засіданні прокурор позов підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у позовній заяві.

Представник позивача явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечив, надав до суду клопотання про розгляд справи без його участі.

Відповідач у судове засідання не зявився, заперечень проти адміністративного позову не надав, про причини неявки суд не повідомив. Про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Судова повістка, направлена судом за адресою: вул. Радянська, 33, кв.26, м. Лубни, Полтавська область, повернулася з поштовою відміткою “Адресат не з'явився”. Згідно наявної в матеріалах справи довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, відповідач зареєстрований саме за цією адресою.

Частиною 8 статті 35 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що повістку вручено юридичній особі, якщо вона доставлена за адресою, внесеною до відповідного державного реєстру.

Таким чином, суд вважає, що відповідач повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст. 128 КАС України у разі неприбуття відповідача - суб'єкта владних повноважень, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, без поважних причин або без повідомлення ним про причини неприбуття розгляд справи не відкладається і справу може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів. Ці ж наслідки застосовуються у разі повторного неприбуття за таких самих умов відповідача, який не є суб'єктом владних повноважень.

За таких обставин суд вважає за можливе провести розгляд справи за даною явкою сторін.

Розглянувши матеріали справи та дослідивши наявні докази в їх сукупності, суд встановив такі обставини.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Рембуд-Інвест", відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію серії А00 №821198 зареєстроване як юридична особа виконавчим комітетом Лубенської міської ради Полтавської області 26.03.2008 р. (ідентифікаційний код 35521353).

Згідно податкової декларації з податку на додану вартість №9005299652, поданої відповідачем до Лубенської ОДПІ 22.11.2010 р., суб'єктом господарювання задекларовано суму ПДВ, яка підлягає до сплати в бюджет за підсумками поточного звітного періоду з урахуванням залишку від'ємного значення попереднього звітного періоду, у розмірі 15 478,00 грн. та декларацію з податку на прибуток підприємств №9004952193, якою задекларовано суму податку в розмірі 27 970,00 грн.

Відповідно до підпункту 4.1.1 пункту 4.1 статті 4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 р. №2181-ІІІ, що діяв на момент виникнення спірних правовідносин (далі - Закон №2181-ІІІ) платник податків самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, яку зазначає у податковій декларації, крім випадків, передбачених підпунктом "г" підпункту 4.2.2 пункту 4.2, а також пунктом 4.3 цієї статті.

Відповідно до положень пункту 5.1 статті 5 Закону №2181-ІІІ податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податків у податковій декларації, вважається узгодженим з дня подання такої податкової декларації.

Проте, як встановлено судом та підтверджено матеріалами справи, зокрема обліковою карткою платника, суми узгодженого зобов'язання відповідачем не сплачені.

Згідно з підпунктом 5.4.1 пункту 5.4 статті 5 Закону №2181-ІІІ узгоджена сума податкового зобов'язання, не сплачена платником податків у строки, визначені цією статтею, визнається сумою податкового боргу платника податків.

Відповідно до підпункту 6.2.1 пункту 6.2 статті 6 Закону №2181-ІІІ у разі коли платник податків не сплачує узгоджену суму податкового зобов'язання в установлені строки, податковий орган надсилає такому платнику податків податкові вимоги.

У відповідності з цим Лубенською ОДПІ на адресу відповідача надіслано першу податкову вимогу №1/124 від 23.11.2010 р., яка повернулася з відміткою "За закінченням терміну зберігання".

Відповідно до підпункту 20.1.28 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755 органи державної податкової служби мають право застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених цим Кодексом, стягувати суми простроченої заборгованості суб'єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету в порядку, визначеному цим Кодексом.

Стаття 361 Закону України «Про прокуратуру»від 05.11.1991 р. №1789-ХІІ передбачає, що представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді полягає у здійсненні прокурорами від імені держави процесуальних та інших дій, спрямованих на захист у суді інтересів громадянина або держави у випадках, передбачених законом.

Відповідно до статті 60 Кодексу адміністративного судочинства України прокурор може звертатися до адміністративного суду із адміністративними позовами про захист прав, свобод та інтересів інших осіб і брати участь у цих справах, прокурор здійснює в суді представництво інтересів громадянина або держави в порядку, встановленому цим Кодексом та іншими законами, і може здійснювати представництво на будь-якій стадії адміністративного процесу .

Таким чином, Лубенський міжрайонний прокурор, діючи в межах наданих йому законодавством України повноважень, обґрунтовано звернувся до суду в інтересах держави в особі Лубенської ОДПІ з позовом про стягнення податкової заборгованості.

З огляду на викладене та враховуючи доведеність факту, що відповідач має непогашену податкову заборгованість в розмірі 43 078,00 грн., суд дійшов висновку про обгрунтованість позовних вимог.

З урахуванням наведеного, керуючись статтями 7, 8, 9, 10, 11, 71, 160-163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов Лубенського міжрайонного прокурора Полтавської області в інтересах держави в особі Лубенської об'єднаної державної податкової інспекції Полтавської області до Товариства з обмеженою відповідальністю "Рембуд-Інвест" про стягнення податкової заборгованості - задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Рембуд-Інвест":

- заборгованість по податку на додану вартість в сумі 15 478,00 грн. на розрахунковий рахунок 31119029700011, код платежу 14010100, одержувач платежу - УДК у Лубенському районі, код одержувача 34698631, банк одержувача - ГУДК у Полтавській області, МФО 831019;

- заборгованість з податку на прибуток в сумі 27 970,00 грн. на розрахунковий рахунок 31117009700011, код платежу 11021000, одержувач платежу - УДК у Лубенському районі, код одержувача 34698631, банк одержувача - ГУДК у Полтавській області, МФО 831019.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Постанова може бути оскаржена до Харківського апеляційного адміністративного суду через Полтавський окружний адміністративний суд шляхом подання апеляційної скарги протягом десяти днів з дня проголошення постанови з одночасним поданням її копії до суду апеляційної інстанції. У разі складення постанови у повному обсязі відповідно до статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Повний текст постанови виготовлено 09 березня 2011 року.

СуддяЄ.Б. Супрун

Попередній документ : 14100448
Наступний документ : 14100475