Рішення № 13900196, 17.02.2011, Господарський суд Луганської області

Дата ухвалення
17.02.2011
Номер справи
10/4/2011
Номер документу
13900196
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а. Тел. 55-17-32

______

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.02.11 Справа № 10/4/2011

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "БІЗНЕС ДОСТАВКА УКРАЇНА", м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПАЛЕКС", м. Луганськ

про стягнення 41 538 грн. 00 коп.

Суддя Т.М. Мінська

Представники сторін:

від позивача –Самойлович О.В. –представник за довіреністю № 4 від 12.01.2011;

від відповідача –Варакута О.О. –представник за довіреністю № б/н від 06.08.2010.

Суть спору: позивачем заявлено вимогу про стягнення з відповідача заборгованості за договором перевезення вантажу в міжнародному і внутрішньому сполученні від 15.06.2009 № П-284 Т у розмірі 41 538 грн. 00 коп., з яких основний борг –38 663 грн. 00 коп., пеня –2 875 грн. 00 коп.

В запереченнях на відзив № 25 від 25.01.2011 позивач просить про стягнення з відповідача заборгованості за договором перевезення вантажу в міжнародному і внутрішньому сполученні від 15.06.2009 № П-284 Т у сумі 38 663 грн. 00 коп. Дане заперечення відповідно до ст. 22 ГПК України є зменшенням розміру позовних вимог, отже суд розглядає позов лише в сумі 38 663 грн. 00 коп.

Відповідач заперечує проти позову з підстав наведених у відзиві на позов та просить відмовити у його задоволенні у зв‘язку з необґрунтованістю та безпідставністю таких вимог.

Дослідивши матеріали справи, додатково надані документи, заслухавши представників сторін, суд

в с т а н о в и в:

15.06.2009 між позивачем (перевізник) та відповідачем (експедитор) укладено договір № П-284 Т перевезення вантажу в міжнародному та внутрішньому сполученні (надалі –Договір), відповідно до якого перевізник зобов’язується доставити довірений йому експедитором вантаж до пункту призначення і видати його особі, що має право на отримання вантажу, а експедитор зобов’язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату (п.1.1).

Згідно п. 1.3. Договору необхідний вид транспорту, кількість і рід вантажу, маршрути проходження, вантажовідправники і вантажоодержувачі, графік подачі транспорту, ставки обумовлюються підписаними сторонами разовими замовленнями (заявками), які є невід’ємною частиною Договору.

Відповідно до умов Договору відповідачем було надано 97 заявок за період з 01.04.2010 по 06.05.2010 на здійснення перевезень вантажу. В цих заявках визначено вид транспорту, кількість і рід вантажу, маршрути проходження, вантажовідправники і вантажоодержувачі, графік подачі транспорту, сума робіт, а також визначено порядок розрахунків – на 10 банківський день після вирішення всіх спірних питань і надання експедитору пакету документів по рейсу, який складається із оригіналів рахунку, податкової накладної, актів виконаних робіт (2 екз), виписаних датою вивантаження, ТТН (2 екз).

Відповідач не заперечив факт надання позивачу таких заявок. Загальна вартість робіт згідно заявок 43123 грн. 00 коп.

Позивачем на підтвердження виконання робіт з перевезення вантажу надані товарно - транспортні накладні. Відповідач не спростував факт перевезення позивачем вантажів згідно 97 заявок на перевезення на загальну суму 43123 грн. 00 коп.

Позивач зазначає, що 02.07.2010 рекомендованим листом ним направлено відповідачу рахунок на оплату № 599 від 30.04.2010 на суму 36887 грн. 00 коп., акт виконаних робіт № 611 від 30.04.2010 на суму 36887 грн. 00 коп., податкову накладну № 614 від 30.04.2010 на суму 36887 грн. 00 коп., рахунок на оплату № 600 від 13.05.2010 на суму 6236 грн. 00 коп., акт виконаних робіт № 612 від 13.05.2010 на суму 6236 грн. 00 коп., податкову накладну № 615 від 13.05.2010 на суму 6236 грн. 00 коп., ТТН за період з 01.04.2010 по 06.05.2010.

13.05.2010 від відповідача по факсу надійшли акти звірення, в яких підтверджується виконання перевезень на суму 36887 грн. 00 коп. і 6236 грн. 00 коп.

Позивач зазначає, що ним виконані згідно заявок за період з 01.04.2010 по 06.05.2010 перевезення вантажу на загальну суму 43123 грн. 00 коп., при цьому 13.05.2010 відповідач оплатив 45000 грн. за раніше надані перевезення, з яких 4460 грн. зараховані в оплату за перевезення виконані згідно заявок за період з 01.04.2010 по 06.05.2010, отже заборгованість становить 38663 грн. 00 коп.

Відповідач заперечує проти позову посилаючись на наступне:

- позивачем не додано до позову відповідних рахунків на проведення оплати, акти виконаних робіт, не до всіх заявок додані відповідні товарно - транспортні накладні. Позивачем не доведено, що він звертався до відповідача з вимогою про сплату суми наданих послуг. Та про надання необхідного пакету документів по кожному рейсу,

- відповідач заперечує факт отримання від позивача 05.07.2010 рахунку на оплату № 599 від 30.04.2010 на суму 36887 грн. 00 коп., акту виконаних робіт № 611 від 30.04.2010 на суму 36887 грн. 00 коп., податкової накладної № 614 від 30.04.2010, оскільки позивачем не надано супровідний лист до зазначених документів, відсутній опис вкладення,

- також відповідач вказує на неузгодженість між даними, зазначеними позивачем, а саме: в актах звірки від 13.05.2010 не могла бути відображена сума 36887 грн. 00 коп. і 6236 грн. 00 коп., якщо рахунки на цю суму надіслані лише 02.07.2010, в претензії від 08.07.2010 позивач вимагав сплатити суму 38663 грн. 00 коп., якщо 02.07.2010 рахунки надіслані на загальну суму 43123 грн. 00 коп., в той час як за період з 02.07.2010 по 08.07.20100 зі сторони відповідача не здійснювались оплати.

Дослідивши обставини справи, надані матеріали, оцінивши надані сторонами докази у їх сукупності, суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог та необхідність їх задоволення у повному обсязі з таких підстав.

У відповідності з приписами ст.ст. 33, 34 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень; докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

На підставі ст. 43 Господарського процесуального кодексу України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Згідно ст. 526 ЦК України зобов’язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору.

Відповідно до ст. 908 ЦК України перевезення вантажів, пасажирів, багажу, пошти здійснюється за договором перевезення.

Відповідно до ст. 909 Цивільного кодексу України договором перевезення вантажу одна сторона (перевізник) зобов’язується доставити довірений їй другою стороною (відправником) вантаж до пункту призначення та видати його особі, яка має право на одержання вантажу (одержувачеві), а відправник зобов’язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату.

Згідно з пунктом 1 Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених Наказом Міністерства транспорту України № 363 від 14.10.1997, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 20.02.1998 за № 1268/2568 (далі за текстом –Правила) договір про перевезення вантажів - двостороння угода між перевізником, вантажовідправником чи вантажоодержувачем, що є юридичним документом, яким регламентуються обсяг, термін та умови перевезення вантажів, права, обов'язки та відповідальність сторін щодо їх додержання.

Відповідно до приписів пунктів 3.1, 3.8, 3.9 Правил договори про перевезення вантажів автомобільним транспортом укладаються між фізичними та юридичними особами, які здійснюють автомобільні перевезення вантажів на комерційній основі (надалі - Перевізники), та вантажовідправниками або вантажоодержувачами (надалі - Замовники). Заявка подається Перевізнику у строк, визначений Договором. За погодженням із Перевізником Замовник може передати заявку на перевезення вантажів телефонограмою, телетайпом, телеграфом, телексом, іншим фіксованим шляхом. У цьому випадку в такій заявці мають бути необхідні відомості, які характеризують найменування та кількість вантажу, адреси вантаження та розвантаження, відстані перевезення та рід упаковки. Перевізники можуть перевозити вантажі за разовим Договором.

Матеріалами справи, її фактичними обставинами доведено факт виконання позивачем взятих на себе за Договором та разовими заявками зобов’язань, що не спростовано відповідачем у справі.

Позивачем на підтвердження надіслання документів, необхідних за умовами заявок для оплати, надано поштове повідомлення про вручення 05.07.2010 відповідачу поштового відправлення, направленого 02.07.2010. Відповідач заперечив факт отримання вказаних позивачем документів, але при цьому будь –яких доказів не надав (факт вручення кореспонденції відповідачу 05.07.2010 підтверджено належним доказом, при цьому на спростування цього відповідач не вказав, і не довів, що цим листом він отримав від позивача якийсь інший лист, документ тощо, ніж вказаний позивачем).

Інші доводи відповідача стосовно неузгодженості між даними, зазначеними позивачем в позові, не приймаються до уваги, оскільки не спростовують вимоги позивача.

Враховуючи вищевикладене, позовні вимоги в сумі 38 663 грн. 00 коп. підлягають задоволенню.

Згідно ст. 49 ГПК України судові витрати, а саме: витрати по сплаті держмита, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, покладаються на відповідача.

Відповідно до ст. 85 ГПК України у судовому засіданні оголошено вступну і резолютивну частини рішення.

На підставі викладеного і, керуючись ст. ст. 22, 33, 34, 43, 44, 49, 82, 84, 85 ГПК України, суд

в и р і ш и в:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАЛЕКС», 91038 м. Луганськ, вул. Даргомижского, 2-е, офіс 23, ідентифікаційний код 36073602 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "БІЗНЕС ДОСТАВКА УКРАЇНА", 04050 м. Київ, вул. Мельникова, 12 (поштова адреса: 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, 2), ідентифікаційний код 36177724 заборгованість в сумі 38 663 грн. 00 коп., витрати по сплаті державного мита у сумі 386 грн. 63 коп. та на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у сумі 236 грн. 00 коп.

3. Видати на виконання наказ позивачу після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Повне рішення складено і підписано 21.02.2011.

Суддя Т.М.Мінська

Попередній документ : 13900195
Наступний документ : 13900199