Постанова № 13668601, 24.01.2011, Луганський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
24.01.2011
Номер справи
2а-10443/10/1270
Номер документу
13668601
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Категорія №6.19

ПОСТАНОВА

Іменем України

24 січня 2011 року Справа № 2а-10443/10/1270 Суддя Луганського окружного адміністративного суду Пляшкова К.О., розглянувши в м. Луганську в порядку скороченого провадження адміністративну справу за позовом прокурора Перевальського району Луганської області в інтересах держави в особі Луганського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до відкритого акціонерного товариства «Алчевське хлібоприймальне підприємство» про стягнення суми штрафних санкцій в сумі 850,00 грн., - ВСТАНОВИВ:

27 грудня 2010 року до Луганського окружного адміністративного суду надійшов позов прокурора Перевальського району Луганської області в інтересах держави в особі Луганського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до відкритого акціонерного товариства «Алчевське хлібоприймальне підприємство» про стягнення суми штрафних санкцій в сумі 850,00 грн.

В обґрунтування заявлених позовних вимог зазначено таке.

Відповідно до вимог ст.121 Конституції України на органи прокуратури покладається представництво інтересів громадян і держави в суді. Підставою представництва інтересів держави в судах є наявність порушень або загрози порушень економічних, політичних і державних інтересів внаслідок протиправних дій (бездіяльності фізичних або юридичних осіб), що вчиняються у відносинах між ними або з державою. Відповідно до ст.60 КАС України прокурор звертається до адміністративного суду із адміністративним позовом про захист прав, свобод та інших інтересів держави.

Відкрите акціонерне товариство «Алчевське хлібоприймальне підприємство» у порушення вимог Положення «Про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1591 від 19.12.2006, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 № 97/13364, у термін до 30.04.2010 не розкрило регулярну інформацію шляхом опублікування в офіційному друкованому виданні.

Такі дії ВАТ «Алчевське хлібоприймальне підприємство» підпадають під правопорушення, відповідальність за яке передбачена п.5 ч.1 ст.11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» - не опублікування інформації.

У звязку з цим, керуючись ст.ст.9, 11, 12 зазначеного Закону, 23.07.2010 начальником ЛТУ ДКЦПФР у відношенні відповідача винесено постанову № 235-ЛУ про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів у розмірі 850,00 грн.

Зазначену суму необхідно було перерахувати в дохід Державного бюджету України на розрахунковий рахунок УДКУ в Луганській області протягом 15 днів з дня отримання постанови, а копії платіжних документів - направити до ЛТУ ДКЦПФР. Постанова у встановленому порядку не оскаржувалась, сума штрафу на теперішній час не сплачена.

На підставі викладеного, прокурор просить суд стягнути з відкритого акціонерного товариства «Алчевське хлібоприймальне підприємство» суму штрафної санкції у розмірі 850,00 грн. в дохід Державного бюджету України.

Ухвалою від 28.12.2010 відкрито провадження за вказаним адміністративним позовом та призначено справу до розгляду у скороченому провадженні. Одночасно запропоновано відповідачу у 10 денний строк з дня одержання ухвали про відкриття провадження надати на адресу Луганського окружного адміністративного суду заперечення проти позову та необхідні документи або письмову заяву про визнання позову. Копію ухвали надіслано сторонам.

21.01.2011 до суду повернулося поштове відправлення направлено на адресу ВАТ «Алчевське хлібоприймальне підприємство» (94300, м. Перевальськ, вул. Алябєва, 1) із зазначенням причин повернення «за закінченням терміну зберігання».

Відповідно до ч.11 ст.35 КАС України, у разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду причин, вважається, що така повістка вручена належним чином.

З урахуванням викладеного, суд вважає, що відповідачу ухвалу про відкриття провадження в адміністративній справі та призначення її до розгляду у скорочене провадження вручено належним чином, та відповідач не скористався правом надання заперечень на адміністративний позов.

Вирішуючи позов по суті заявлених позовних вимог, суд виходить з такого.

Статтею 1 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» визначено, що державне регулювання ринку цінних папері здійснення державною комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за ринком цінних паперів та їх похідних та запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері.

Відповідно до ст.5 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Інші державні органи здійснюють контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів у межах своїх повноважень, визначених чинним законодавством.

Згідно зі ст.6 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку є державним органом підпорядкованим Президенту України і підзвітним Верховній Раді України. До системи цього органу входять Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, її центральний апарат і територіальні органи.

Відповідно до п.14 ч.1 ст.8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право, зокрема, накладати адміністративні стягнення, штрафні та інші санкції за порушення чинного законодавства на юридичних осіб та їх співробітників, аж до анулювання ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

З матеріалів адміністративної справи вбачається, що відкрите акціонерне товариство «Алчевське хлібоприймальне підприємство» (далі ВАТ «Алчевське хлібоприймальне підприємство») є емітентом цінних паперів.

ВАТ «Алчевське хлібоприймальне підприємство» у порушення вимог ст.40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та Положення «Про розкриття інформації емітентами цінних паперів» (далі Положення), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1591 від 19.12.2006, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 № 97/13364, у термін до 30.04.2010 не розкрило регулярну річну інформацію за 2009 року шляхом опублікування в офіційному друкованому виданні.

13.07.2010 позивачем складено акт № 235-ЛУ про правопорушення на ринку цінних паперів, у якому зазначено, що ВАТ «Алчевське хлібоприймальне підприємство» річну інформацію за 2009 рік в офіційному друкованому виданні до 30.04.2010 опубліковано не було, чим порушило вимоги пункту 1 глави 7 розділу V Положення в частині розкриття інформації шляхом опублікування в офіційному друкованому виданні (а.с.7).

Такі дії ВАТ «Алчевське хлібоприймальне підприємство» підпадають під правопорушення, відповідальність за яке передбачена п.5 ч.1 ст.11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» - не опублікування інформації.

Згідно з п.5 ч.1 ст.11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», державна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до юридичних осіб фінансові санкції за неопублікування, опублікування не в повному обсязі інформації та/або опублікування недостовірної інформації - у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Постановою начальника ЛТУ ДКЦПФР № 235-ЛУ від 23.07.2010 про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів на ВАТ «Алчевське хлібоприймальне підприємство» за порушення законодавства про цінні папери застосовано санкцію у вигляді штрафу у розмірі 850,00 грн. (50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян), який відповідач повинен був сплатити протягом 15 днів з дня отримання постанови (а.с.10).

Вказану постанову направлено відповідачу 23.07.2010, про що свідчить реєстр відправки поштової кореспонденції (а.с.11).

З матеріалів адміністративної справи вбачається, що на час розгляду справи відповідачем - ВАТ «Алчевське хлібоприймальне підприємство» постанову про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів № 235-ЛУ від 23.07.2010 не виконано.

Суд також зазначає, що до суду не надано відомостей щодо оскарження постанови про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів № 235-ЛУ від 23.07.2010 у встановленому законом порядку, отже, на час розгляду справи вказана постанова є чинною та підлягає виконанню.

За таких обставин суд вважає, що адміністративний позов є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі.

Питання по судових витратах не вирішується, оскільки позивач звільнений від їх сплати у встановленому порядку, а ст.94 Кодексу адміністративного судочинства України не передбачено їх стягнення у даних випадках.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 17, 18, 94, 158-163, 167, 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов прокурора Перевальського району Луганської області в інтересах держави в особі Луганського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до відкритого акціонерного товариства «Алчевське хлібоприймальне підприємство» про стягнення суми штрафних санкцій в сумі 850,00 грн., - задовольнити повністю.

Стягнути з відкритого акціонерного товариства «Алчевське хлібоприймальне підприємство» (місцезнаходження: 94300, Луганська область, м. Перевальськ, вул. Алябєва, 1, код ЄДРПОУ 00957212) суму штрафної санкції у розмірі 850,00 грн. (вісімсот пятдесят гривень) в дохід Державного бюджету України на р/р 31116106700027 в ГУ ДКУ в Луганській області, МФО 804013, код 24046768, код бюджетної класифікації 21081100.

Постанова, прийнята у скороченому провадженні, крім випадків її оскарження в апеляційному порядку, є остаточною і підлягає негайному виконанню.

Постанова за результатами скороченого провадження може бути оскаржена сторонами в апеляційному порядку до Донецького апеляційного адміністративного суду.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку також іншими особами у зв'язку з тим, що суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки.

Строк для подання апеляційної скарги стороною або іншою особою, яка брала участь у справі, обчислюється з моменту отримання копії постанови.

Апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Апеляційна скарга подається до Донецького апеляційного адміністративного суду через Луганський окружний адміністративний суд. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

У разі оскарження в апеляційному порядку постанови, прийнятої у скороченому провадженні, ухвала суду апеляційної інстанції по такій справі є остаточною і оскарженню не підлягає.

СуддяК.О. Пляшкова

Часті запитання

Який тип судового документу № 13668601 ?

Документ № 13668601 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 13668601 ?

Дата ухвалення - 24.01.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 13668601 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 13668601 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 13668601, Луганський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 13668601, Луганський окружний адміністративний суд було прийнято 24.01.2011. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі дані.

Судове рішення № 13668601 відноситься до справи № 2а-10443/10/1270

Це рішення відноситься до справи № 2а-10443/10/1270. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 13668599
Наступний документ : 13668603