Рішення № 13510743, 17.01.2011, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
17.01.2011
Номер справи
34/511
Номер документу
13510743
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 34/51117.01.11 За позовом Відкритого акціонерного товариства «Укртелеком»в особі Київської міської філії

доТовариства з обмеженою відповідальністю «АЛ-ТЕКС»

простягнення 632,20 грн. СуддяСташків Р.Б. Представники сторін: від позивачаКіяніцина О.С., юрисконсульт, дов. №395 від 12.10.2010; від відповідачане з’явився. ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У листопаді 2010 року Відкрите акціонерне товариство «Укртелеком»в особі Київської міської філії (далі – позивач) звернулось до господарського суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛ-ТЕКС»(далі –відповідач) про стягнення 632,20 грн. за надані телекомунікаційні послуги за договором №2862229 від 24.05.2007 (далі –Договір), в т.ч. 613,28 грн. основний борг, 14,47 грн. пеня, 1,43 грн. 3% річних та 3,02 грн. інфляційних втрат.

Ухвалою суду від 23.11.2010 було порушено провадження у справі № 34/511, розгляд справи було призначено на 13.12.2010.

Ухвалою суду від 13.12.2010 розгляд справи відкладено на 17.01.2011.

Відповідач письмових заперечень проти позову, в порядку ст. 59 Господарського процесуального кодексу України (далі –ГПК України) не подав, в судові засідання не з'явився, хоча був належним чином повідомлений про призначення справи до розгляду в засіданні суду, про час і місце його проведення.

Про поважні причини неявки в судове засідання представника відповідача суд не повідомлений. Клопотань про відкладення розгляду справи від відповідача не надходило.

Юридична адреса відповідача підтверджується наданою позивачем довідкою з Головного міжрегіонального управління статистики у м. Києві за вих. №21-10/5502-13 від 05.10.2010.

Статтею 18 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»передбачено, що якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін. Якщо такі відомості, є недостовірними і були внесені до нього, то третя особа може посилатися на них у спорі як на достовірні. Третя особа не може посилатися на них у спорі у разі, якщо вона знала або могла знати про те, що такі відомості є недостовірними. Якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, не були до нього внесені, вони не можуть бути використані в спорі з третьою особою, крім випадків, коли третя особа знала або могла знати ці відомості.

Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

24.05.2007 між позивачем (далі –Підприємство зв’язку) та відповідачем (далі –Споживач) укладено Договір, за умовами якого Підприємство зв’язку зобов’язано забезпечувати безперебійне і якісне надання послуг телефонного зв’язку, а згідно з пунктом 3.2.8 Споживач зобов’язаний своєчасно вносити плату за користування телефоном, за міжміські, та міжнародні телефонні розмови, подані в кредит телеграми та інші послуги, надані по телефону.

Пунктом 4.3 Договору передбачено, що Споживач повинен своєчасно оплачувати надані послуги. Розрахунок абонплати за користування місцевим телефонним зв'язком здійснюється за сталою (без почасової оплати) або за змінною (з почасовою) величиною, якщо остання передбачена технічними можливостями обладнання АТС.

Пунктом 4.5 Договору встановлено, що розрахунки за фактично отримані в кредит послуги електрозв'язку за кожний попередній місяць проводяться Споживачем протягом десяти днів з дня одержання рахунка, але не пізніше 20-го числа місяця, наступного за розрахунковим.

Відповідно до пункту 4.6 Договору у разі застосування авансової системи оплати Споживач для одержання послуг електрозв'язку проводить щомісячно, до 20 числа поточного місяця, попередню оплату їх вартості в розмірі не менше суми послуг, наданих у попередньому розрахунковому періоді з подальшим перерахунком (до 10 числа місяця, що настає після розрахункового періоду) виходячи з фактично наданих послуг.

Згідно з пунктом 4.9 Договору нарахування плати за користування телефоном та іншими абонентськими пристроями здійснюється з дня їх включення.

Пунктом 5.8 Договору передбачено, що у разі несплати за надані послуги електрозв’язку понад установлений термін (з 21 числа місяця, що настає після розрахункового періоду) Споживач сплачує пеню, яка обчислюється від вартості неоплачених послуг у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховується пеня.

Свої обов’язки по наданню телекомунікаційних послуг ВАТ «Укртелеком»виконує належним чином. Надання послуг здійснюється у відповідності до показників належних ВАТ «Укртелеком»технічних засобів виміру, які пройшли державну метрологічну атестацію про повірку робочого засобу вимірювальної техніки (система тривалості телефонних розмов), тобто сертифікованим обладнанням.

Однак, відповідач своєчасно не оплачував телекомунікаційні послуги, в зв’язку з чим за відповідачем обліковується перед позивачем заборгованість за надані послуги електрозв’язку за період з травня 2010 року до вересня 2010 року в сумі 613,28 грн., що підтверджується карткою особового рахунку відповідача.

До спірних правовідносин сторін судом застосовуються положення Закону України «Про телекомунікації», що набрав чинності 23.12.2003.

Частиною 1 статті 530 ЦК України передбачено, що якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідач у встановлений Договором строк свого зобов'язання щодо оплати вартості телекомунікаційних послуг не виконав.

Станом на момент розгляду справи, заборгованість у сумі 613,28 грн. відповідачем не була сплачена.

Згідно з статтями 525, 526 ЦК України, статтею 193 ГК України зобов'язання мають виконуватися належним чином, одностороння відмова від виконання зобов'язання не допускається.

Враховуючи вищенаведене, позов у частині стягнення 613,28 грн. боргу є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з статтями 546, 549 ЦК України виконання зобов'язання може забезпечуватися, в тому числі неустойкою. Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Відповідно до частини другої статті 36 Закону України «Про телекомунікації»у разі затримки плати за надані оператором, провайдером телекомунікаційні послуги споживачі сплачують пеню, яка обчислюється від вартості неоплачених послуг у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня.

Відповідно до частини 2 статті 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Таким чином, вимоги позивача про стягнення з відповідача пені, 3% річних та інфляційні витрати підлягають задоволенню у повному обсязі за розрахунком позивача: 3% річних в сумі 1,43 грн., інфляційні втрати 3,02 грн. та пені в сумі 14,47 грн.

Суми, які підлягають сплаті за витрати, пов’язані з розглядом справи, при задоволенні позову покладаються на відповідача (частина 5 статті 49 ГПК України).

Відповідач не скористався наданим йому правом на судовий захист, обставин, на які посилається позивач в обґрунтування своїх позовних вимог не спростував.

Виходячи з викладеного та керуючись статтями 32, 33, 43, 44, 49, 82-85 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛ-ТЕКС»(04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 25А, 01033, м. Київ, вул. Короленківська, буд. 4, ідентифікаційний код 33946085) на користь Відкритого акціонерного товариства «Укртелеком»в особі Київської міської філії (01033, м. Київ, вул. Горького, 40; ідентифікаційний код 01189910, п/р 26000402028729 в Київській регіональній дирекції «Райффайзен Банк Аваль»м. Києва, МФО 322904) 613 (шістсот тринадцять) грн. 28 коп. основного боргу, 14 (чотирнадцять) грн. 47 коп. пені, 1 (одну) грн. 43 коп. 3% річних, 3 (три) грн. 02 коп. індексу інфляції, а також 102 (сто дві) грн. витрат по сплаті державного мита та 236 (двісті тридцять шість) грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення 10-денного строку з дня його підписання.

Суддя                                                                                                                        Сташків Р.Б.

Повне рішення складено 21.01.2011

Попередній документ : 13510742
Наступний документ : 13510747