Рішення № 12522809, 22.11.2010, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
22.11.2010
Номер справи
48/576
Номер документу
12522809
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 48/57622.11.10 За позовомТовариства з обмеженою відповідальністю "Орфей"

доТовариства з обмеженою відповідальністю "Укрстальбуд"

простягнення 234 759,86 грн.

Суддя Бойко Р.В.

Представники сторін:

від позивача:Роговський А.А.

від відповідача:не з'явився ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Орфей" (надалі –ТОВ "Орфей") звернулось до господарського суду міста Києва із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрстальбуд" (надалі –ТОВ "Укрстальбуд") про стягнення 234 759,86 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що на виконання умов договору № 21/09-09 від 01.09.2009 р. позивач виконав внутрішні оздоблювальні роботи, а відповідач належним чином грошове зобов’язання по оплаті виконаних робіт не виконав, у зв’язку з чим виникла заборгованість у розмірі 234 759,86 грн.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.10.2010 р. порушено провадження у справі та призначено розгляд справи на 03.11.2010 р.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 03.11.2010 р. розгляд справи відкладено на 22.11.2010 р. у зв’язку із невиконанням сторонами вимог ухвали суду та неявкою відповідача.

В судове засідання представник позивача з'явився, вимоги ухвал суду виконав, позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

В судове засідання представник відповідача не з’явився, про причини неявки суд не повідомив, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, що підтверджується відмітками на звороті ухвал суду.

Місцезнаходження відповідача за адресою: 02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-А, на яку було відправлено ухвали суду, підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №7532506 від 10.11.2010 р. та вказано в позові.

Також судом було відправлено ухвали суду на адресу відповідача: 01013, м. Київ, вул. Баренбойма, 12, 3 поверх, яка вказана в договорі.

Згідно із абз. 2 п. 3.6 роз'яснень президії Вищого арбітражного суду України від 18.09.1997р. № 02-5/289 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України" особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною у позовній заяві.

Таким чином, суд приходить до висновку, що відповідач повідомлений про час та місце судового розгляду належним чином, а матеріали справи містять достатні докази для її розгляду по суті.

Оскільки про час та місце судового засідання сторони були належним чином повідомлені, на підставі статті 75 Господарського процесуального кодексу України справа може бути розглянута за наявними в ній матеріалами.

В судовому засіданні судом оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

У судових засіданнях складалися протоколи згідно статті 81-1 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представника позивача, всебічно і повно з’ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об’єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

01.09.2009 р. між ТОВ "Укрстальбуд" (підрядник) та ТОВ "Орфей" (субпідрядник) було укладено договір № 21/09-09 (надалі "Договір").

Відповідно до п.п. 1.1, 1.2 Договору підрядник доручає, а субпідрядник зобов’язується виконати роботи на об’єкті: ж.б. по вул. Москаленко, б/н в м. Вінниці, а саме –влаштування штукатурки стін з матеріалів та механізмів субпідрядника, в об’ємі, передбаченому кошторисною документацією. Підрядник зобов’язується прийняти та оплатити виконані субпідрядником роботи.

Додатком №1 від 01.09.2009 р. до Договору сторонами підписано календарний план, яким погоджено вид робіт, їх обсяг та строки виконання.

Згідно п. 2.4 Договору підрядник здійснює щомісячно платежі за виконані роботи безпосередньо субпідряднику на підставі акту виконаних робіт.

Пунктом 2.8 Договору встановлено, що розрахунок за виконані роботи здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок субпідрядника наступним чином: 95% від загальної вартості виконаних робіт протягом 7 днів з моменту підписання актів виконаних робіт; решта (5%) –після здачі виконаних робіт субпідрядником та прийняття їх підрядником з підписанням відповідного акту, а в разі виявлення дефектів, не пізніше 10 днів після повного їх усунення за свій рахунок.

На виконання умов Договору, позивачем було виконано внутрішні оздоблювальні роботи на об’єкті, а відповідачем частково сплачена вартість виконаних робіт.

За наслідками виконання робіт позивачем було складено акти приймання виконаних робіт за жовтень 2009 р., за листопад 2009 р. та за грудень 2009 р. та передано для підписання відповідачу.

Відповідачем акти за жовтень та листопад 2009 р. підписано, а акт приймання виконаних робіт за грудень 2009 р. не підписано, жодних зауважень щодо нього не надано.

Спір у справі виник у зв’язку із неналежним, на думку позивача, виконанням відповідачем грошового зобов’язання по оплаті виконаних позивачем робіт згідно Договору, у зв’язку з чим позивач вказує на існування заборгованості у розмірі 234 759,86 грн.

Договір є договором будівельного підряду, а відтак між сторонами виникли правовідносини, які підпадають під правове регулювання, зокрема, Глави 62 Цивільного кодексу України.

Вказаний договір є підставою для виникнення у його сторін господарських зобов'язань, а саме майново-господарських зобов'язань згідно ст. ст. 173, 174, 175 Господарського кодексу України, ст. ст. 11, 202, 509 Цивільного кодексу України, і згідно ст. 629 Цивільного кодексу України є обов'язковим для виконання сторонами.

Частиною 1 ст. 173 Господарського кодексу України визначено, що господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Згідно із ст. 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Відповідно до ч. 1 ст. 875 Цивільного кодексу України за договором будівельного підряду підрядник зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.

Із матеріалів справи вбачається, що позивач на виконання умов Договору виконав внутрішні оздоблювальні роботи на загальну суму 557 759,86 грн., що підтверджується актами приймання виконаних робіт за жовтень 2009 р., за листопад 2009 р. та за грудень 2009 р. та довідками про вартість виконаних підрядних робіт за жовтень 2009 р., листопад 2009 р. та грудень 2009 р.

Відповідач акт приймання виконаних робіт за грудень 2009 р., що направлений йому 15.08.2010 р., не підписав, зауважень щодо акту не надав.

Згідно п. 2.5 Договору акт виконаних робіт готує субпідрядник і передає для підписання уповноваженому представнику підрядника. Підрядник на протязі трьох робочих днів підписує та передає субпідряднику акт (-и) виконаних робіт або надає обґрунтовані зауваження щодо акту виконаних робіт. Якщо протягом трьох робочих днів акт виконаних робіт не підписаний або не надійшли зауваження до нього, акт виконаних робіт вважається прийнятим та підписаним підрядником і є підставою для оплати в такому ж самому порядку як і підписаний акт виконаних робіт.

Відповідно до ч. 1 ст. 882 Цивільного кодексу України замовник, який одержав повідомлення підрядника про готовність до передання робіт, виконаних за договором будівельного підряду, або, якщо це передбачено договором, - етапу робіт, зобов'язаний негайно розпочати їх прийняття.

Частиною 4 статті 882 Цивільного кодексу України встановлено, що передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною.

Таким чином, з урахуванням положень п. 2.5 Договору та ст. 882 Цивільного кодексу України та враховуючи відсутність зауважень ТОВ "Укрстальбуд", акт приймання виконаних робіт за грудень 2009 р. вважається підписаним відповідачем.

Суд відзначає, що об’єм виконання робіт за Договором сторони фактично погодили Додатком 1 до Договору (Календарний план виконання оздоблювальних робіт по житловому будинку на вул. Москаленка у м. Вінниці 3 та 4 під'їзд), в якому визначено обсяг робіт - 3 та 4 під'їзд будинку. Факт належного та повного виконання робіт підтверджується замовником будівництва –Товариством з обмеженою відповідальністю "Київцивільбуд" у листі №108 від 20.08.2010 р.

Частиною 1 ст. 530 Цивільного кодексу України встановлено, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до п. 2.8 Договору відповідач зобов’язаний був сплатити 174 194,48 грн. після підписання акту приймання виконаних робіт за жовтень 2009 р., 153 564,38 грн. –за листопад 2009 р. та 230 001,00 грн. –за грудень 2009 р.

Отже, з урахуванням положень ст.ст. 530, 854 Цивільного кодексу України, п. 2.8 Договору, відповідач був зобов’язаний сплатити кошти за виконані позивачем роботи до моменту звернення позивача до суду.

Відповідач зобов'язання виконав частково, сплативши 323 000,00 грн., що підтверджується банківськими виписками з рахунку позивача.

Відповідно до статті 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Згідно із статтями 525, 526 Цивільного кодексу України зобов’язання має виконуватись належним чином, відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог –відповідно до звичаїв ділового обороту та інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від виконання зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Частиною 1 ст. 625 Цивільного кодексу України визначено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Матеріалами справи підтверджується наявність у відповідача грошового зобов’язання по сплаті на користь позивача 234 759,86 грн. на підставі Договору за виконання робіт. Відповідачем вказана заборгованість не спростована, доказів її погашення не надано.

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

ТОВ "Укрстальбуд" обставин, з якими чинне законодавство пов'язує можливість звільнення його від відповідальності за порушення зобов'язання, не наведено.

За таких обставин, суд вважає позовні вимоги про стягнення заборгованості за виконані роботи у розмірі 234 759,86 грн. обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до вимог ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на відповідача.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд –

ВИРІШИВ:

1.Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Орфей" задовольнити повністю.

2.Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрстальбуд" (02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-А; ідентифікаційний код 33147990) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Орфей" 03194, м. Київ, вул. Зодчих, 32-А; ідентифікаційний код 31779492) заборгованість у розмірі 234 759 (двісті тридцять чотири тисячі сімсот п’ятдесят дев'ять) грн. 86 коп., державне мито у розмірі 2 347 (дві тисячі триста сорок сім) грн. 60 коп. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 236 (двісті тридцять шість) грн. 00 коп. Видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя                                                                                                               Р.В.Бойко

Дата підписання повного тексту рішення –24.11.2010 р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 12522809 ?

Документ № 12522809 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 12522809 ?

Дата ухвалення - 22.11.2010

Яка форма судочинства по судовому документу № 12522809 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 12522809 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 12522809, Господарський суд м. Києва

Судове рішення № 12522809, Господарський суд м. Києва було прийнято 22.11.2010. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 12522809 відноситься до справи № 48/576

Це рішення відноситься до справи № 48/576. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 12522788
Наступний документ : 12522816