Рішення № 12043650, 29.09.2010, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
29.09.2010
Номер справи
36/268
Номер документу
12043650
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 36/26829.09.10 За позовом Відкритого акціонерного товариства «ДНІПРЯНКА» до Товариства з обмеженою відповідальністю «САМОВАР»

про стягнення 68414,68 грн.

          Суддя Трофименко Т.Ю

Представники:

Від позивача Щаслива Т.П. –по дов. №б/н від 01.01.2010р.

Від відповідача не з'явився

Обставини справи:

На розгляд Господарського суду міста Києва передані вимоги Відкритого акціонерного товариства «Дніпрянка»про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «САМОВАР»12787, 10 грн. заборгованість по орендній платі, 55627, 58 грн. заборгованість по комунальним послугам.

Ухвалою Господарського суду міста Києва 09.08.20109р. порушено провадження у справі та призначено справу до розгляду на 01.09.2010р.

В судовому засіданні 01.09.2010 року представником позивача подана заява про зменшення розміру позовних вимог, відповідно до якої позивач просить стягнути з відповідача 3858, 53 заборгованості по орендній платі, 55627, 58 грн. заборгованість по комунальним послугам.

У зв’язку з неявкою в судове засідання 01.09.2010р. представника відповідача, розгляд справи було відкладено на 29.09.2010 року.

В судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримані в повному обсязі, а саме просив стягнути з відповідача 3858, 53 заборгованості по орендній платі, 55627, 58 грн. заборгованість по комунальним послугам.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідач в порушення умов договору оренди від 17.07.2009р. не сплатив позивачу в повному обсязіорендну плату та комунальні послуги.

Відповідач письмовий відзив на позов не надав, представника в судове засідання 29.09.2010 року не направив, не виконав вимог суду викладених в ухвалах суду від 09.08.2010р. та 01.09. 2010 року.

Відповідач належним чином повідомлений про призначення справи до розгляду в засіданні господарського суду, про час і місце його проведення, оскільки ухвали суду направлялись на адресу відповідача, що зазначена в позовній заяві та Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб –підприємців. Ухвалу суду про порушення провадження у справі відповідач отримав 16.08.2010р. Заяв, клопотань від відповідача на адресу суду не надходило.

Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною в позовній заяві. (роз’яснення Президії Вищого Арбітражного суду України від 18.09.97 № 02 - 5/289 із змінами «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України»).

Крім того, в інформаційному листі Вищого господарського суду України від 14.08.2007р. № 01-8/675 «Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у першому півріччі 2007 року» (пункт 15) зазначено, що відповідно до пункту 2 частини другої статті 54 Господарського процесуального кодексу України позовна заява повинна містити, зокрема, місцезнаходження сторін (для юридичних осіб).

Згідно із статтею 93 Цивільного кодексу України місцезнаходженням юридичної особи є адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені.

У пункті 11 інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2007р. N 01-8/123 «Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2006 році»зазначено, що до повноважень господарських судів не віднесено установлення фактичного місцезнаходження юридичних осіб або місця проживання фізичних осіб - учасників судового процесу на час вчинення тих чи інших процесуальних дій. Тому відповідні процесуальні документи надсилаються господарським судом згідно з поштовими реквізитами учасників судового процесу, наявними в матеріалах справи.

Водночас законодавство України, в тому числі Господарський процесуальний кодекс України, не зобов'язує й сторону у справі, зокрема позивача, з'ясовувати фактичне місцезнаходження іншої сторони (сторін) у справі (якщо воно не співпадає з її місцезнаходженням, визначеним згідно із згаданою статтею 93 Цивільного кодексу України) та зазначати таке фактичне місцезнаходження в позовній заяві чи інших процесуальних документах.

В разі коли фактичне місцезнаходження юридичної особи - учасника судового процесу з якихось причин не відповідає її місцезнаходженню, визначеному згідно з законом, і дана особа своєчасно не довела про це до відома господарського суду, інших учасників процесу, то всі процесуальні наслідки такої невідповідності покладаються на цю юридичну особу.

Відповідно до вимог ст. 75 Господарського процесуального Кодексу України, якщо відзив на позовну заяву і витребувані господарським судом документи не подано, справу може бути розглянуто за наявними в ній матеріалами. Проаналізувавши зібрані по справі докази, суд дійшов висновку про достатність матеріалів справи для її розгляду по суті за відсутності представника відповідача та його відзиву на позовну заяву.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, суд –

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ст. 509 Цивільного кодексу України зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку. Зобов’язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України договір - є підставою виникнення цивільних прав та обов’язків. Цивільні права і обов’язки виникають як з передбачених законом договорів, так і з договорів, не передбачених законом, але таких, що йому не суперечать.

Договір - це категорія цивільного права, яка визначається як домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. До зобов’язань, що виникають з договорів, застосовуються загальні положення про зобов'язання, якщо інше не випливає із закону або самого договору. Як і будь-який правочин, він є вольовим актом, оскільки виражає спільну волю сторін, що втілюється у договорі. Змістом договору є, власне, ті умови, на яких сторони погоджуються виконувати договір, і вони мають дотримуватися взятих на себе зобов’язань.

17.07.2009 року між Відкритим акціонерним товариством «Дніпрянка»(далі позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю «САМОВАР» (далі відповідач) був укладений договір №б/н оренди нежилого приміщення (його частини), нежилого будинку.

Відповідно до умов договору позивач передав відповідачу в тимчасове оплатне користування нежилий будинок загальною площею 295,40 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, Гідропарк, Броварський проспект, №3 Г.

07.08.2009 року між сторонами був підписаний акт прийому –передачі приміщення по договору оренди, укладеного 17 липня 2009 року.

Строк дії даного договору сторони визначили з моменту його підписання, а строк оренди користування з дня підписання акту приймання –передачі і продовжує свою дію по 30 квітня 2010р. (включно).

Частина 5 ст. 762 Цивільного кодексу України визначає, що плата за користування майном вноситься щомісячно, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до пункту 5.1. договору орендна плата по договору сплачується відповідачем на умовах передплати щомісяця до 25 числа поточного місяця за наступний місяць, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок позивача в національній валюті України - гривні, а відшкодування витрат позивача на утримання приміщення (комунальні, експлуатаційні та інші послуги) - сплачуються в зазначені строки - авансом.

Відповідач за потреби, зобов'язаний самостійно отримувати в бухгалтерії позивача рахунки для сплати орендної плати та відшкодування витрат на утримання приміщення.

Відповідно до пункту 5.2. договору плата за перший місяць оренди в сумі 7000 (сім тисяч), в т.ч. ПДВ 1166,67 грн. сплачується не пізніше 20 липня 2009 року, а в подальшому - відповідно до п. 5.1. цього договору, плата за останній місяць оренди в сумі 7 000 грн., в т.ч. ПДВ 1166,67 грн. сплачується відповідачем не пізніше 25 грудня 2009 року.

Згідно до пункту 5.3. договору орендна плата щомісяця (тобто за один місяць) складає 7 000 (сім тисяч) грн.. , в т.ч. ПДВ 1166,67 грн.

Відповідно до п. 5.4. договору вартість комунальних та інших витрат не включено до суму орендної плати. Відповідач відшкодовує позивачу витрати по утриманню приміщення: суму орендної плати за землю, вартість опалення, електроенергії, холодного та гарячого (підігрів води) водопостачання, вивіз сміття, експлуатаційні та адміністративні (в т.ч. утримання штату 50 грн.) витрат, прибирання території, користування телефоном тощо. Позивач визначає суму авансового платежу в розмірі 5 000 (п'ять тисяч) грн., в т.ч. ПДВ 833,33 грн., в подальшому, позивач при наданні рахунків коригує суму аванс з урахуванням фактичного споживання послуг та при отриманні рахунків постачальників - здійснює перерахунок відповідно до їх фактичного споживання відповідачем.

02 листопада 2009 року між сторони був укладений додатковий договір, яким сторони визначили розмір орендної плати з 01.11.0209 року до 30.04.2010 року в розмірі 5000 (п'ять тисяч) гривень, в т.ч. ПДВ 833,33 грн.

Відповідачу було нараховано орендну плату за липень 2009 року - 3387,10 грн., за серпень 2009 року - 7000,00 грн., за вересень 2009 року - 7000,00 грн., за жовтень 2009 року - 7000,00 грн., за листопад 2009 року - 5000,00 грн., за грудень 2009 року - 5000,00 грн., за січень 2010 року - 5000,00 грн., за лютий 2010 року - 5000,00 грн., за березень 2010 року - 5000,00 грн., за квітень 2010 року - 5000,00 грн.

Крім орендної плати відповідачу було нараховано за відшкодування витрат по утриманню приміщень за липень 2009 року - 3563,68 грн., за серпень 2009 року - 5626,67 грн., за вересень 2009 року - 5278,66 грн., за жовтень 2009 року - 7623,06 грн., за листопад 2009 року - 9537,62 грн., за грудень 2009 року - 9673,12 грн., за січень 2010 року - 3764,00 грн., за лютий 2010 року - 5347,03 грн., за березень 2010 року - 4429,72 грн., за квітень 2010 року - 11684,02 грн.

При розгляді справи судом встановлено, що відповідач оплатив позивачу 20.07.2009 року - 5000,00 грн. (відшкодування комунальних платежів) 20.07.2009 року - 7000,00 грн. (орендна плата) 09.09.2009 року - 7000,00 грн. (за оренду приміщення) 25.09.2009 року - 600,00 грн. (за оренду нежилого приміщення) 30.09.2009 року - 7000,00 грн. (плата за оренду нежилого приміщення) 30.09.2009 року - 900,00 грн. (оплата за комунальні послуги) 11.12.2009 року - 5000,00 грн. (відшкодування комунальних послуг), 11.12.2009 року - 20000,00 грн. (оренда нежилого приміщення)

Із наданих суду позивачем матеріалів вбачається, що відповідач не оплатив позивачу орендну плату в розмірі 3858, 53 грн. (54387,10 грн. (нараховано) –50528,57 грн. (оплачено), вартість комунальних платежів в сумі 55627,58 грн.

(6527,58 грн. (нараховано) - 10900,00 грн. (оплачено).

30.04.2010 року між сторонами був підписаний акт приймання-передачі (повернення) приміщення.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином та відповідно до закону, інших правових актів, договору. Порушення зобов’язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим кодексом, іншими законами або договором.

Згідно зі ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч.1 ст. 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін) (ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України).

При розгляді справи судом встановлено, що відповідач в порушення покладеного на нього законом та договором оренди №б/н від 17.07.2009р. від не сплатив позивачу в повному обсязіорендну плату та комунальні послуги за період з у зв’язку з чим виник борг в сумі - по орендній платі 3858 грн. 53 коп. та комунальним послугам 55627, 58 грн., а тому позовні вимоги суд вважає обгрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог чи заперечень.

Це стосується відповідача, який мав довести суду, що він зобов’язання за договором №б/н від 17.07.2009р. виконав своєчасно та в повному обсязі, відповідно до умов договору. Відповідач доказів відсутності заборгованості по договору №б/н від 17.07.2009р. суду не надав.

Витрати понесені позивачем по сплаті державного мита та витрати на інформаційно –технічне забезпечення судового процесу покладаються на відповідача в сумі 594 грн. 86 коп. та 236 грн. відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст. 49, ст. ст. 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд –

В И Р І Ш И В:

Позовні вимоги задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «САМОВАР»(01024,

м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 22-а, код ЄДРПОУ 36303518) на користь Відкритого акціонерного товариства «ДНІПРЯНКА» (м. Кив, 02125, вул.. Алішера Навої, 76, код ЄДРПОУ 01565276)273858 грн. 53 коп. заборгованості по орендній платі, 55627 грн. 58 коп. заборгованості по комунальним послугам, 594 грн. 86 коп. державного мита та 236 грн. 00 коп. витрат на інформаційно –технічне забезпечення судового процесу.

Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Суддя Т. Ю. Трофименко

          

Повний текст рішення складено

01.10.2010р.

                                                            

Часті запитання

Який тип судового документу № 12043650 ?

Документ № 12043650 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 12043650 ?

Дата ухвалення - 29.09.2010

Яка форма судочинства по судовому документу № 12043650 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 12043650 ?

В Господарський суд м. Києва
Попередній документ : 12043648
Наступний документ : 12043651