Рішення № 119856972, 17.06.2024, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Дата ухвалення
17.06.2024
Номер справи
216/2768/24
Номер документу
119856972
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 216/2768/24

провадження 2/216/1747/24

РІШЕННЯ

іменем України

17 червня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі головуючого судді Кузнецова Р.О.

за участю секретаря судового засідання Максименко А.М.,

розглянувши в порядку спрощеного провадження без повідомлення сторін, цивільну справу за позовом акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитними договорами,

встановив:

Акціонерне товариство «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі АТ «ПУМБ») звернулось до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області з позовом ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитними договорами. В обґрунтування позову зазначено, що між АТ «ПУМБ» та ОСОБА_1 20.08.2020 на підставі кредитного договору №2001663953601 видано кредит в розмірі 49999,68 грн. Крім цього, між АТ «ПУМБ» та ОСОБА_1 30.01.2021 на підставі кредитного договору №1001802742001 видано кредит в розмірі 65000,00 грн. Відповідачем належним чином не виконуються взяті на себе зобов`язання, що підтверджується розрахунками заборгованості та виписками по рахункам. Станом на 01.02.2024 загальна заборгованість відповідача перед Банком становить 167312,49 грн. Відповідач обов`язки щодо погашення заборгованості в добровільному порядку не виконує, кредитні кошти не повертає внаслідок чого позивач просить стягнути вказану суму заборгованості та судові витрати з відповідача у судовому порядку.

Представник позивача, відповідно до ст. 276 ЦПК України, у позові просив здійснити розгляд справи в порядку спрощеного провадження без виклику сторін.

Відповідач про розгляд справи в порядку спрощеного провадження без виклику сторін судом повідомлявся належним чином, але відповідно до ч. 4 ст. 277 ЦПК України, в установлений судом строк, не подав суду заяву із запереченнями проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, також не подав до суду відзив на позовну заяву.

У зв`язку з чим, на підставі ч. 5 ст. 279 ЦПК України, суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше.

Суд, дослідивши матеріали справи, оцінивши докази за внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на повному, всебічному та об`єктивному дослідженні обставин справи, дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення позову, виходячи з наступного.

За приписами ст. 263 ЦПК України рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

При цьому, згідно з роз`ясненнями, наданими Пленумом Верховного Суду України у п. 2 постанови від 18.12.2009 №14 «Про судове рішення у цивільній справі» рішення є законним тоді, коли суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства відповідно до статті 3 ЦПК, вирішив справу згідно з нормами матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин відповідно до статті 10 ЦПК, а також правильно витлумачив ці норми. Обґрунтованим визнається рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених доказами, які були досліджені в судовому засіданні і які відповідають вимогам закону про їх належність та допустимість, або обставин, що не підлягають доказуванню, а також якщо рішення містить вичерпні висновки суду, що відповідають встановленим на підставі достовірних доказів обставинам, які мають значення для вирішення справи.

З урахуванням встановлених у справі обставин, суд дійшов висновку, що спірні правовідносини, що виникли між сторонами, регулюються положеннями Цивільного кодексу України, в частині, що стосуються питання виконання зобов`язань за кредитним договором.

Згідно з ч.ч. 1-2 ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно зі ст. 1052 ЦК України у разі невиконання позичальником обов`язків, встановлених договором позики, щодо забезпечення повернення позики, а також у разі втрати забезпечення виконання зобов`язання або погіршення його умов за обставин, за які позикодавець не несе відповідальності, позикодавець має право вимагати від позичальника дострокового повернення позики та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу, якщо інше не встановлено договором.

Матеріалами справи підтверджено, що ОСОБА_1 20.08.2020 звернулася до АТ «ПУМБ» з метою отримання банківських послуг у зв`язку з чим підписав заяву №2001663953601 на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб. У заяві відповідач просив відкрити на його ім`я поточний рахунок у гривнях та надати кредитну картку з кредитним лімітом в 30000,00 грн. Реальна річна процентна ставка становить 47,48%.

Крім цього відповідачем підписано Паспорт споживчого кредиту в якому, зокрема, зазначено суму кредиту (30000 грн), строк кредитування (12 місяців з можливостю продовження за відсутності заперечень сторін), процентна ставка фіксована (47,88%), а також порядок повернення кредиту, графік платежів та додаткова інформація.

Згідно з довідкою АТ «ПУМБ» кредитний ліміт по заяві №№ НОМЕР_1 було збільшено до 49999,68 грн.

Як встановлено судом, відповідачем умови кредитного договору №2001663953601 належним чином не виконуються.

Згідно з розрахунком, станом на 01.02.2024 заборгованість відповідача за кредитним договором №2001663953601 становить 77434,88 грн, з яких: 49999,68 грн заборгованість за тілом кредиту, 27435,20 грн заборгованість по відсоткам.

Крім цього, 30.01.2021 між АТ «ПУМБ» та ОСОБА_1 було укладено кредитний договір №1001802742001, відповідно до умов якого відповідач отримав кредит в сумі 65000,00 грн, строком кредитування 36 місяців. За умовами кредитного договору позичальник сплачує відсотки за користування кредитом у розмірі 0,01% річних від суму боргу за кредитним договором та комісію за обслуговування кредитної лінії у розмірі 2,99%.

Як встановлено судом, відповідачем умови кредитного договору №1001802742001 також належним чином не виконуються.

Згідно з розрахунком, станом на 01.02.2024 заборгованість відповідача за кредитним договором №1001802742001 становить 89877,61 грн, з яких: 45753,64 грн заборгованість за тілом кредиту, 6,59 грн заборгованість по відсоткам, 44117,38 грн заборгованість за комісією.

Статтями 525, 526 ЦК України визначено, що одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

При цьому, за приписами ч. 1 ст. 627 ЦК України відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Отже, позивачем надано належні та допустимі докази укладення між сторонами кредитних договорів та отриманням відповідачем кредитних коштів.

Враховуючи відсутність оплати за кредитом з боку відповідача, суд дійшов висновку про можливість задоволення позовних вимог в частині стягнення з ОСОБА_1 суми заборгованості за тілом кредиту (основний борг) за кредитним договором №2001663953601 в розмірі 49999,68 грн та за кредитним договором №1001802742001 в розмірі 45753,64 грн.

Разом з цим, відповідно до ч. 1 ст. 1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Так, відповідно до умов укладеного кредитного договору №2001663953601 за користування кредитом позичальник зобов`язаний сплачувати Банку відповідну плату (проценти), а саме, 47,88% річних від суму боргу за кредитним договором.

Згідно з кредитним договором №1001802742001 за користування кредитом позичальник зобов`язаний сплачувати проценти в розмірі 0,01% річних від суму боргу.

Позивач до позову надав розрахунок відсотків за кредитним договором №2001663953601 відповідно до якого заборгованість по відсоткам складає 27435,20 грн та розрахунок відсотків за кредитним договором №1001802742001 відповідно до якого заборгованість по відсоткам складає 6,59 грн. Вказані розрахунки відповідачем не спростовані, інших розрахунків матеріали справи не містять, тому суд вважає, що вимоги позивача про стягнення відсотків за кредитними договорами також підлягають задоволенню.

Вирішуючи питання щодо стягнення з відповідача суми комісії за кредитним договором №1001802742001, яка згідно з розрахунком становить 44117,38 грн суд, враховуючи особливості регулювання відносин за договором про надання споживчого кредиту відповідно до вимог Закону України «Про захист прав споживачів», приходить до таких висновків.

Так, за положеннями частини п`ятої статті 11, частин першої, другої, п`ятої, сьомої статті 18 Закону України «Про захист прав споживачів» до договорів зі споживачами про надання споживчого кредиту застосовуються положення цього Закону про несправедливі умови в договорах, крім відсоткової ставки.

Продавець (виконавець, виробник) не повинен включати у договори із споживачем умови, які не справедливими. Умови договору є несправедливими, якщо суперечать принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс договірних прав та обов`язків на шкоду споживача. Якщо положення договору визнано несправедливим, включаючи ціну договору, таке положення може бути змінено або визнано недійсним. Положення, що було визнане недійсним, вважається таким з моменту укладення договору.

Аналіз указаних норм дає підстави для висновку, що несправедливими є положення договору про споживчий кредит, які містять умови про зміни у витратах, зокрема щодо плати за обслуговування кредиту, і це є підставою для визнання таких положень недійсними.

Відповідно до частини восьмої статті 18 Закону України «Про захист прав споживачів» (у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) нечіткі або двозначні положення договорів зі споживачами тлумачаться на користь споживача.

Крім того, відповідно до статті 55 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відносини банку з клієнтом регулюються законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України та угодами (договорами) між клієнтом та банком.

З рішення Конституційного Суду України від 10 листопада 2011 року №15-рп/2011 вбачається, що положення пунктів 22, 23 статті 1, статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів» з подальшими змінами у взаємозв`язку з положеннями частини четвертої статті 42 Конституції України треба розуміти так, що їх дія поширюється на правовідносини між кредитодавцем та позичальником (споживачем) за договором про надання споживчого кредиту, що виникають як під час укладення, так і виконання такого договору.

Відповідно до пункту 3.6 Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджених Постановою правління Національного банку України від 10 травня 2007 року №168, банки не мають права встановлювати платежі, які споживач має сплатити на користь банку за дії, які банк здійснює на власну користь (ведення справи, договору, облік заборгованості споживача тощо), або за дії, які споживач здійснює на користь банку (прийняття платежу від споживача, тощо), або що їх вчиняє банк або споживач з метою встановлення, зміни або припинення правовідносин (укладення кредитного договору, внесення змін до нього, прийняття повідомлення споживача про відкликання згоди на кредитного договору тощо).

Позивач нарахував відповідачу комісію за послуги, які супроводжують кредит, що на думку суду не узгоджується з вищезазначеним, тому суд приходить до висновку, що в даній частині позову слід відмовити, що узгоджується з правовою позицією, викладеною в постанові Верховного Суду України від 16.11.2016 у справі №6-1746цс16.

Підсумовуючи наведене, суд дійшов висновку про часткове задоволення позовних вимог, а саме, стягненню з відповідача на користь позивача заборгованості за кредитним договором №2001663953601 у розмірі 77434,88 грн, з яких: 49999,68 грн заборгованість за тілом кредиту; 27435,20 грн заборгованість по відсоткам та заборгованості за кредитним договором №1001802742001 в розмірі 45760,20 грн, з яких: 45753,64 грн заборгованість за тілом кредиту; 6,59 грн заборгованість по відсоткам. У задоволенні позовних вимог про стягнення комісії слід відмовити.

Крім цього, відповідно до ст. 141 ЦПК України суд стягує з відповідача на користь позивача витрати по сплаті судового збору пропорційно до розміру задоволених позовних вимог у сумі 1783,66 грн.

Керуючись ст.ст. 5-8, 12-19, 23, 89, 128, 131, 133, 136, 137, 141, 258-259, 263, 265, 268, 274, 354-355 ЦПК України, ст.ст. 526, 527, 530, 610, 1048, 1052, 1054 ЦК України суд,-

ухвалив:

Позовну заяву акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитними договорами задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» заборгованість за кредитними договорами:

- №2001663953601 від 20.08.2020, станом на 01.02.2024 у розмірі 77434,88 грн (сімдесят сім тисяч чотириста тридцять чотири гривні, 88 копійок), з яких: 49999,68 грн (сорок дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто дев`ять гривень, 68 копійок) заборгованість за тілом кредиту; 27435,20 грн (двадцять сім тисяч чотириста тридцять п`ять гривень, 20 копійок) заборгованість по відсоткам;

- №1001802742001 від 30.01.2021, станом на 01.02.2024 у розмірі 45760,20 грн (сорок п`ять тисяч сімсот шістдесят гривень, 20 копійок), з яких: 45753,64 грн (сорок п`ять тисяч сімсот п`ятдесят три гривні, 64 копійки) заборгованість за тілом кредиту; 6,59 грн (шість гривень, 59 копійок) заборгованість по відсоткам.

У задоволенні позовних вимог про стягнення комісії за кредитним договором №1001802742001 - відмовити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» судові витрати по справі у вигляді судового збору, у розмірі 1783,66 грн (одна тисяча сімсот вісімдесят три гривні, 66 копійок).

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі апеляційної скарги протягом 30 днів з дня його проголошення.

Учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов`язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо скаргу не було подано.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Відомості про учасників справи згідно п. 4 ч. 5 ст. 265 ЦПК України:

- позивач: акціонерне товариство «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», код ЄДРПОУ: 14282829, місцезнаходження: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4;

- відповідач: ОСОБА_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , місце реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 .

Рішення прийнято, складено і підписано в нарадчій кімнаті складом суду, який розглянув справу.

Суддя Р.О.КУЗНЕЦОВ

Часті запитання

Який тип судового документу № 119856972 ?

Документ № 119856972 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 119856972 ?

Дата ухвалення - 17.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119856972 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119856972 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 119856972, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Судове рішення № 119856972, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу було прийнято 17.06.2024. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 119856972 відноситься до справи № 216/2768/24

Це рішення відноситься до справи № 216/2768/24. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119856971
Наступний документ : 119856974