Рішення № 119806287, 18.06.2024, Господарський суд Чернігівської області

Дата ухвалення
18.06.2024
Номер справи
927/414/24
Номер документу
119806287
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

РІШЕННЯ

Іменем України

18 червня 2024 року м. Чернігівсправа № 927/414/24

Господарський суд Чернігівської області у складі:

судді Ноувен М.П.,

розглянув у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін (без проведення судового засідання) справу № 927/414/24

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРОКЕР",

вул. Цимбала Сергія, 10-А, смт. Ставище, Київська область, 09401;

код 45019089

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРАРНЕ МІСТО",

вул. Любецька, буд.1, смт. Ріпки, Чернігівська область, 15000;

код 42836877;

про стягнення 86557,58 грн.

Без виклику представників сторін.

Позивач Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРОКЕР" звернувся до суду з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРАРНЕ МІСТО" про стягнення боргу в сумі 80 000,00 грн, 3% річних в сумі 2 739,74 грн, інфляційних втрат в сумі 3817,84 грн.

Дії суду щодо розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 06.05.2024 відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження, без повідомлення (виклику) сторін (без проведення судового засідання), встановлено сторонам строки для подання відзиву на позов, відповіді на відзив.

Сторони належним чином повідомлені про розгляд справи в суді, що підтверджується довідками про доставку електронного документа.

Позиції учасників справи. Заяви та клопотання сторін.

Свої вимоги позивач обґрунтовує неналежним виконанням договору № 27/02-23 про надання безвідсоткової, фінансової допомоги на зворотній основі від 27.02.2023.

За загальними принципами здійснення судочинства, що також відображені у статтях 13, 14 Господарського процесуального кодексу України, судочинство у господарських судах здійснюється на засадах диспозитивності та змагальності сторін.

Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідач своїм правом на подання відзиву у визначений судом у відповідності до господарського процесуального закону строк не скористався, за таких обставин, рішення приймається за наявними матеріалами справи, на підставі частини 2 статті 178 Господарського процесуального кодексу України.

Будь-яких заяв, клопотань або заперечень від сторін не надходило.

Перелік обставин, які є предметом доказування.

Враховуючи предмет і підстави позову, до обставин, які є предметом доказування у справі належать: наявність правових підстав для виникнення грошових зобов`язань у Відповідача перед Позивачем по суті спору, наявність факту прострочення грошових зобов`язань Відповідачем, доведеність суми боргу.

Обставини справи встановлені судом. Оцінка аргументів та нормативно правове обґрунтування.

27.02.2023 між Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРОКЕР» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Аграрне місто» укладено договір № 24/02-23 про надання безвідсоткової, фінансової допомоги на зворотній основі (далі - Договір).

Відповідно до умов Договору:

п.1.1. ТОВ «ТРОКЕР» надає ТОВ «Аграрне місто» поворотну фінансову допомогу, А ТОВ «Аграрне місто» зобов`язується повернути надані грошові кошти в порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

п.1.2.Поворотна фінансова допомога (надалі - допомога) це сума грошових коштів в національній валюті України, передана платнику податку у користування на визначений строк відповідно до Даного договору, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсації як плати за користування такими коштами (Згідно п.1.22. ст.1 ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств»).

п.2.1 Поворотна фінансова допомога надається в національній валюті України в сумі 80000 грн без ПДВ.

п.2.2. Поворотна фінансова допомога надається ТОВ «Аграрне місто» на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується.

п.2.3. Поворотна фінансова допомога надається шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Аграрне місто».

п.2.4. Поворотна фінансова допомога використовується для потреб ТОВ «Аграрне місто» для забезпечення господарської діяльності.

п.3.1. Поворотна фінансова допомога підлягає поверненню до 10.03.2023.

п.3.2. Повернення грошових коштів ТОВ «ТРЕКЕР» проводиться шляхом перерахування коштів ТОВ «ТРЕКЕР» на розрахунковий рахунок.

п.4.1. сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов`язань за даним Договором відповідно до чинного законодавства України.

п.8.1. Даний Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до 31.03.2023 року. Договір може бути скасовано та пролонговано за домовленістю сторін у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Відповідно до платіжної інструкції № 3 від 27.02.2023 позивач перерахував відповідачу безвідсоткову фінансову допомогу в сумі 80000 грн.

У строки, обумовлені сторонами у договорі відповідач суму безвідсоткової фінансової допомоги не повернув.

27.02.2024 позивач звернувся до відповідача з вимогою № 0227/1 від 27.02.2024 про повернення 80000 грн безвідсоткової фінансової допомоги.

Відповідач відповіді на вимогу не надав.

За прострочення виконання зобов`язання по поверненню суми допомоги позивачем нараховано та пред`явлено до стягнення 3817,84 грн інфляційних за період з березня 2023 року по березень 2024 року, 2739,74 грн 3% річних за період з 11.03.2023 по 30.04.2024.

За правовою природою, укладений між сторонами договір, є договором позики.

За приписами ст. 1046 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

За визначенням, наданим у пункті 14.1.257 статті 14 Податкового кодексу України, поворотна фінансова допомога - це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов`язковою до повернення.

Згідно з п. 6. ч. 1 ст. 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, є фінансовою послугою. Відповідно до ч. 1 ст. 5 цього Закону фінансові послуги надаються фінансовими установами, а також, якщо це прямо передбачено законом, фізичними особами - підприємцями.

Відповідно до ч. 4 ст. 5 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" можливість та порядок надання окремих фінансових послуг юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, визначаються законами та нормативно-правовими актами державних органів, що здійснюють регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг, виданими в межах їх компетенції.

Із вищевикладеного випливає, що надати кошти в позику, яка передбачає нарахування процентів за користування коштами мають право лише фінансові установи.

У п. 2.2. Договору сторони погодили, що Допомога надається ТОВ «Аграрне місто» на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується.

Спірний Договір не має положень, які передбачають стягнення з відповідача процентів за користування грошовими коштами.

Отже, у спірних відносинах має місце позика, яка не передбачає нарахування процентів за користування коштами чи іншої винагороди, а тому до кредитора не застосовується вимога щодо обов`язкової наявності у нього статусу фінансової установи, як помилково вважає відповідач.

З аналізу ч. 2 ст. 1046 ЦК України випливає, що договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками. Названа норма (ч. 2 ст. 1046 ЦК України) є імперативною, а тому сам по собі факт підписання сторонами тексту договору, без передання грошей або речей, не породжує у майбутнього позичальника обов`язку повернути обумовлену угодою суму грошей або кількість визначених родовими ознаками речей.

Наведений правовий висновок викладений у постанові Верховного Суду від 16.10.2018 у справі №924/1049/17.

Факт перерахування грошових коштів позивачем відповідачу у сумі 80000 грн підтверджується платіжною інструкцією № 3 від 27.02.2023. Отримання суми фінансової допомоги відповідач не заперечує.

За положеннями статті 1049 ЦК України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Якщо договором не встановлений строк повернення позики або цей строк визначений моментом пред`явлення вимоги, позика має бути повернена позичальником протягом тридцяти днів від дня пред`явлення позикодавцем вимоги про це, якщо інше не встановлено договором.

Позика, надана за договором безпроцентної позики, може бути повернена позичальником достроково, якщо інше не встановлено договором.

Позика вважається повернутою в момент передання позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками, або зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок.

У п. 3.1. Договору сторони встановили, що поворотна фінансова допомога підлягає поверненню до 10.03.2023.

Враховуючи наведені положення п. 3.1. Договору та ст. 1049 ЦК України останнім днем для здійснення відповідачем оплати було 10.03.2023.

Матеріали справи не містять доказів повернення допомоги ані в обумовлені Договором строки, ані станом на день винесення рішення судом.

Отже, позовні вимоги щодо стягнення 80000 грн фінансової допомоги підлягають задоволенню повністю.

Щодо вимоги позивача про стягнення інфляційних та 3% річних суд зазначає наступне.

Згідно з ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Позивачем нараховані інфляційні в сумі 3817,84 грн за період з березня 2023 року по березень 2024 року, 3% річних в сумі 2739,74 грн за період з 11.03.2023 по 30.04.2024.

Відповідно до п. 18 Прикінцевих та перехідних положень ЦК України у період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у тридцятиденний строк після його припинення або скасування у разі прострочення позичальником виконання грошового зобов`язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем (позикодавцем), позичальник звільняється від відповідальності, визначеної статтею 625 цього Кодексу, а також від обов`язку сплати на користь кредитодавця (позикодавця) неустойки (штрафу, пені) за таке прострочення. Установити, що неустойка (штраф, пеня) та інші платежі, сплата яких передбачена відповідними договорами, нараховані включно з 24 лютого 2022 року за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) за такими договорами, підлягають списанню кредитодавцем (позикодавцем).

24.02.2022 у зв`язку із військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 введено воєнний стан з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб. В подальшому, Указами Президента воєнний стан неодноразово продовжено, зокрема, Указами Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 05.02.2024 № 49/2024 строк дії воєнного стану продовжено з 05:30 14 лютого 2024 року строком на 90 діб, від 06.05.2024 № 272/2024 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05:30 14.05.2024 строком на 90 діб.

Враховуючи таку норму підлягають списанню позикодавцем (позивачем), інфляційні втрати та 3% річних, що нараховані з березня 2023 року за прострочення відповідачем виконання обов`язку з повернення позики за Договором.

Статтею 13 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Відповідно до ч.1 ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно зі ст.86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Відповідно до положень ст. 76 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (ч.1 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України).

Згідно з ч.1 ст. 79 ГПК України, достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Відповідно до ч.1 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

З урахуванням вищевикладеного, позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРОКЕР» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Аграрне місто» підлягають частковому задоволенню в частині стягнення 80000 грн безвідсоткової фінансової допомоги.

Позовні вимоги в частині стягнення 3817,84 грн інфляційних та 2739,74 грн 3% річних задоволенню не підлягають.

Розподіл судових витрат.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 237 ГПК України при ухваленні рішення суд вирішує питання, зокрема, про розподіл між сторонами судових витрат.

Статтею 129 ГПК України передбачено, що судовий збір покладається: у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

З огляду на часткове задоволення позовних вимог, судовий збір в сумі 2798,60 грн покладається на відповідача.

Судовий збір в сумі 229,40 грн покладається на позивача.

Керуючись ст.129, 236-239, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРОКЕР», код 45019089 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Аграрне місто», код 42836877 про стягнення 86557,58 грн задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Аграрне місто», вул. Любецька,1, смт Ріпки, Чернігівський р-н, Чернігівська обл., 15000, код 42836877 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРОКЕР», вул. Цимбала Сергія, буд.10-А, смт Ставище, Білоцерківський р-н, Київська обл., 09401, код 45019089 безвідсоткову фінансову допомогу в сумі 80000 грн, судовий збір в сумі 2798,60 грн.

3. Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

4. В решті позову відмовити.

Рішення набирає законної сили у строки, встановлені ст.241 Господарського процесуального кодексу України.

Рішення може бути оскаржено до Північного апеляційного господарського суду у строки визначені ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повідомити учасників справи про можливість одержання інформації по справі у Єдиному державному реєстрі судових рішень: http://reyestr.court.gov.ua/.

Суддя М.П. Ноувен

Часті запитання

Який тип судового документу № 119806287 ?

Документ № 119806287 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 119806287 ?

Дата ухвалення - 18.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119806287 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119806287 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 119806287, Господарський суд Чернігівської області

Судове рішення № 119806287, Господарський суд Чернігівської області було прийнято 18.06.2024. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 119806287 відноситься до справи № 927/414/24

Це рішення відноситься до справи № 927/414/24. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119806286
Наступний документ : 119806288