Рішення № 119806286, 18.06.2024, Господарський суд Чернігівської області

Дата ухвалення
18.06.2024
Номер справи
927/326/24
Номер документу
119806286
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

ДОДАТКОВЕ РІШЕННЯ

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2024 року м. Чернігівсправа № 927/326/24

Господарський суд Чернігівської області у складі:

судді Ноувен М.П.,

розглянув у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін (без проведення судового засідання) заяву позивача про ухвалення додаткового рішення про розподіл судових витрат на правничу допомогу

у справі №927/326/24

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю Трансагрохім Логістик,

вул. Академіка Корольова, буд.5, оф.101, м. Черкаси, 18029;

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю Агрохімресурс,

вул. Гонча, 65, м. Чернігів, 14000;

про стягнення 24890,84 грн.

Без виклику учасників справи.

У провадженні Господарського суду Чернігівської області перебувала справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Трансагрохім Логістик до Товариства з обмеженою відповідальністю Агрохімресурс про стягнення 24890,84 грн заборгованості, а саме: 17397,00 грн боргу, 6284,25 грн інфляційних, 1209,59 грн 3% річних.

Свої вимоги позивач обґрунтовував неналежним виконанням відповідачем умов договору надання послуг перевезення вантажів автомобільним транспортом № ТР387АХР від 12.05.2021.

Рішенням Господарського суду Чернігівської області від 10.06.2024 позовні вимоги ТОВ Трансагрохім Логістик задоволені частково, присуджено до стягнення борг у сумі 14365,35 грн, інфляційні в сумі 5189,14 грн, 3% річних в сумі 998,81 грн, судовий збір в сумі 2500,33 грн.

В решті позову в частині стягнення 3031,60 грн боргу, 1095,11 грн інфляційних, 210,78 грн 3% річних у позові відмовлено.

Під час ухвалення рішення у справі № 927/326/24 судом не було вирішено питання щодо розподілу судових витрат, а саме: витрат на професійну правничу допомогу адвоката.

До Господарського суду Чернігівської області 14.06.2024 від позивача надійшла заява про ухвалення додаткового рішення про розподіл судових витрат на правничу допомогу.

Відповідно до ст. 244 ГПК України суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо, зокрема, судом не вирішено питання про судові витрати.

Заяву про ухвалення додаткового рішення може бути подано до закінчення строку на виконання рішення.

Суд, що ухвалив рішення, ухвалює додаткове судове рішення в тому самому складі протягом десяти днів з дня надходження відповідної заяви. Додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення.

З огляду на те, що справа № 927/326/24 розглядалась за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін, без проведення судового засідання, додаткове рішення приймається судом у тому ж самому порядку.

Позиції учасників справи.

В обґрунтування своїх вимог та на підтвердження факту надання правничої допомоги в заявленому розмірі позивач надав:

- договір про надання правничої допомоги № б/н від 01.04.2024;

- акт здачі приймання виконаних робіт щодо надання адвокатських послуг (правової допомоги) від 11.06.2024 року на суму 6 000,00 грн,

- банківська виписка від 11.06.2024 на суму 6 000,00 грн.

Перелік обставин, які є предметом доказування. Перелік доказів.

Враховуючи предмет та підстави заяви, до обставин, які є предметом доказування належать: наявність правових підстав для стягнення розміру витрат позивача на професійну правничу допомогу адвоката, доведеність зазначених сум витрат.

В якості доказів на підтвердження понесення судових витрат на правову допомогу позивачем надано договір про надання правничої допомоги від 01.04.2024, акт здачі приймання виконаних робіт щодо надання адвокатських послуг (правової допомоги) від 11.06.2024 року та банківська виписка від 11.06.2024.

Обставини встановлені судом. Оцінка аргументів та нормативно правове обґрунтування.

Відповідно до ст.1 Закону України Про адвокатуру та адвокатську діяльність договір про надання правової допомоги це домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об`єднання) зобов`язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов`язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

Відповідно до ст.30 вказаного вище Закону гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

Згідно з ст.16 ГПК України учасники справи мають право користуватися правничою допомогою. Представництво у суді, як вид правничої допомоги, здійснюється виключно адвокатом (професійна правнича допомога), крім випадків, встановлених законом.

Згідно з ч. 1-3 ст. 126 ГПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Разом із тим, розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву (частина 8 статті 129 ГПК України).

У постанові Великої Палати Верховного Суду від 27.06.2018 у справі №826/1216/16 зазначено, що склад та розмір витрат, пов`язаних з оплатою правової допомоги, входить до предмета доказування у справі. Зазначені витрати мають бути документально підтверджені та доведені. Відсутність документального підтвердження витрат на правову допомогу, а також розрахунку таких витрат є підставою для відмови у задоволенні вимог про відшкодування таких витрат.

01.04.2024 між Товариством з обмеженою відповідальністю Трансагрохім Логістик (клієнт) та Адвокатським бюро Коробкова & ПРАВО укладено договір про надання правничої допомоги, відповідно до умов якого адвокатське бюро зобов`язується надати Клієнту правову допомогу на умовах і в порядку, визначених цим Договором, а Клієнт зобов`язується сплатити Адвокатському бюро винагороду (гонорар) за її надання та компенсувати фактичні витрати необхідні для виконання доручення.

Відповідно до п. 2.1.1 Договору Адвокатське бюро зобов`язується надати Клієнту правову допомогу, зокрема, представництво інтересів Клієнта у всіх судах будь-якої інстанції та спеціалізації в т.ч. місцевих судах, місцевих загальних судах, місцевих господарських судах, місцевих адміністративних судах, апеляційних судах під час здійснення цивільного, господарського, кримінального, адміністративного судочинства, а також в інших органах під час розгляду правових спорів.

Відповідно до п. 4.1. Договору, розмір, порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата тощо), порядок його оплати (попередня оплата, післяоплата, оплата частина тощо), підстави для зміни розміру гонорару, умови повернення тощо, а також конкретні види професійної правничої допомоги, які надаються адвокатом за цим договором визначаються за домовленістю сторін у додатковій угоді до договору та конкретизуються в акті приймання передачі виконаних послуг.

Так, сторонами 11.06.2024 складено та підписано акт здачі приймання виконаних робіт щодо надання адвокатських послуг (правової допомоги).

Відповідно до акту адвокатським бюро було надано перелік послуг на суму 6000 грн (п. 2 Акту).

Відповідно до п. 3 вищевказаного Акту, сторони погодили, що вартість однієї години правової допомоги/роботи складає 1500,00 грн, кількість годин 4 (чотири).

Отже, загальна сума витрат понесених на правничу допомогу складає 6 000,00 грн.

Матеріалами справи підтверджується факт понесення позивачем витрат на правничу допомоги в сумі 6 000,00 грн.

Відповідач не скористався своїм правом подачі заперечень на заяву про прийняття додаткового рішення щодо розподілу судових витрат (витрат на професійну правничу допомогу), хоча був обізнаний про розгляд даної заяви у суді.

Відповідно до ст. 129 ГПК України інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Відтак, беручи до уваги ступінь складності справи, характер та обсяг наданих адвокатом позивача послуг, виходячи з принципу розумності та справедливості, з урахуванням часткового задоволення позовних вимог відшкодуванню за рахунок відповідача підлягають витрати на професійну правничу допомогу в сумі 4954,43 грн.

Витрати в сумі 1045,57 грн покладаються на позивача.

Керуючись статтями 13, 14, 42, 73-80, 86, 126, 129, 233, 236-238, 240, 241, 244 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Агрохімресурс (вул. Гонча, буд. 65, м. Чернігів, 14000, код 32399340) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Трансагрохім Логістик (вул. Академіка Корольова, буд. 5, офіс 101, м. Черкаси, 18029, код 43973005) витрати на професійну правничу допомогу адвоката в сумі 4954,43 грн.

Витрати на професійну правничу допомогу адвоката в сумі 1045,57 грн покласти на позивача.

Наказ видати після набрання додатковим рішенням законної сили.

Додаткове рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Апеляційна скарга на рішення суду подається до Північного апеляційного господарського суду у строки, визначені статтею 256 цього Кодексу.

Веб-адреса Єдиного державного реєстру судових рішень: http://reyestr.court.gov.ua/.

Суддя М.П. Ноувен

Часті запитання

Який тип судового документу № 119806286 ?

Документ № 119806286 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 119806286 ?

Дата ухвалення - 18.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119806286 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119806286 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 119806286, Господарський суд Чернігівської області

Судове рішення № 119806286, Господарський суд Чернігівської області було прийнято 18.06.2024. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 119806286 відноситься до справи № 927/326/24

Це рішення відноситься до справи № 927/326/24. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 119806285
Наступний документ : 119806287